Liên kết sản phẩm: Liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads

Việc liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads cho phép Tài khoản Google Ads đã liên kết chạy quảng cáo dựa trên các lượt tương tác với video của kênh đó. Tài khoản Google Ads đã liên kết có thể được cấp quyền truy cập các chỉ số về lượt xem tự nhiên của quảng cáo dạng video, hiển thị quảng cáo cho những người truy cập và tương tác với kênh của bạn, cũng như nhận thông tin chi tiết về cách mọi người tương tác với kênh của bạn sau khi xem quảng cáo.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads.

Lưu ý: Gần đây, YouTube đã ra mắt một tính năng cho phép kênh kiểm soát việc tài khoản Google Ads có thể sử dụng các video trên kênh đó làm quảng cáo hay không. Đối với những kênh đã bật chế độ kiểm soát này, chỉ tài khoản Google Ads được liên kết mới có thể chạy quảng cáo bằng video trên kênh được liên kết.

Cách hoạt động

Khi bạn liên kết kênh YouTube với Tài khoản Google Ads, chủ sở hữu kênh YouTube có thể chọn cung cấp các tính năng sau cho Tài khoản Google Ads đã liên kết:

 • Số lượt xem: Xem các chỉ số tự nhiên (không phải trả tiền) cho video của bạn.
 • Phân khúc dựa trên dữ liệu: Tạo phân khúc dựa trên dữ liệu (trước đây gọi là "danh sách tái tiếp thị") dựa trên các lượt tương tác trước đây của người xem trên những kênh đã liên kết.
 • Mức độ tương tác: Xem chỉ số về số hành động đạt được từ quảng cáo dạng video trên kênh được liên kết và sử dụng lượt tương tác (ví dụ: lượt đăng ký) trên kênh đó làm hành động chuyển đổi trong Google Ads.

Bạn có thể liên kết tối đa 10.000 kênh YouTube với một tài khoản Google Ads và tối đa 300 tài khoản Google Ads với một kênh YouTube.

Xin lưu ý rằng:

 • Việc liên kết tài khoản không mang đến cho chủ sở hữu của kênh YouTube quyền kiểm soát đối với tài khoản Google Ads. Ngoài ra, việc liên kết tài khoản không mang đến cho nhà quảng cáo quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi các video của kênh YouTube được liên kết. Giờ đây, bạn có thể giới hạn để nội dung trên kênh YouTube của mình chỉ được sử dụng trong các tài khoản Google Ads được liên kết. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, hãy xem phần bên dưới.
 • Nếu tài khoản Google Ads của bạn do một tài khoản người quản lý giám sát, thì tài khoản người quản lý Google Ads đó có thể xem các chỉ số trên kênh YouTube của bạn bằng cách liên kết với kênh YouTube đó. Nếu bạn đã cho phép chia sẻ phân khúc dựa trên dữ liệu trong tài khoản Google Ads, thì tài khoản người quản lý có thể chia sẻ phân khúc dựa trên dữ liệu với các tài khoản được quản lý khác.
 • Nếu quảng cáo được cá nhân hoá đang tắt trên một kênh YouTube, bạn sẽ không thể xem báo cáo về số hành động đạt được và các phân khúc dựa trên dữ liệu cho những video được lưu trữ trên kênh YouTube này.

Chỉ cho phép các tài khoản Google Ads được liên kết sử dụng video làm quảng cáo

Chế độ cài đặt này dành cho các kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Với tính năng này, bạn có thể ngăn các tài khoản Google Ads đã bị huỷ liên kết sử dụng video trên kênh làm quảng cáo, và giới hạn mức sử dụng các video đó cho các tài khoản Google Ads được liên kết. Để chạy quảng cáo bằng nội dung trên kênh của bạn, hãy đảm bảo kênh của bạn được liên kết với tài khoản Google Ads sẽ chạy quảng cáo bằng video trên kênh đó.

Bạn có thể sử dụng tính năng này trong Studio trong mục Cài đặt > Kênh > Cài đặt nâng cao.

 • Cảnh báo: Mọi quảng cáo có video trên kênh được chạy bởi tài khoản Google Ads không được liên kết với kênh đó sẽ ngừng hiển thị.

Hướng dẫn

Liên kết hoặc huỷ liên kết tài khoản Google Ads trong YouTube (Phương pháp nên dùng)

Liên kết tài khoản Google Ads với kênh YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Kênh.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Liên kết tài khoản.
 5. Nhập tên cho mối liên kết này, mã khách hàng Google Ads và chọn quyền truy cập mà bạn sẽ cấp.
 6. Nhấp vào Xong.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Sau khi chủ sở hữu của tài khoản Google Ads phê duyệt yêu cầu, kênh YouTube của bạn sẽ được liên kết với tài khoản Google Ads đó.

Hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi kênh YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Kênh.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Hủy liên kết bên cạnh tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết.
 5. Nhấp vào Hủy liên kết trong cửa sổ xuất hiện.
 6. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Liên kết hoặc huỷ liên kết kênh YouTube trong Google Ads

Để liên kết một kênh YouTube với tài khoản Google Ads của bạn, tài khoản đó cần có quyền quản trị. Nếu tài khoản Google Ads của bạn không có quyền quản trị, bạn sẽ không thể liên kết kênh YouTube. Trên trang "Quyền truy cập vào tài khoản" trong Google Ads, bạn có thể kiểm tra cấp truy cập của mình hoặc xem ai có quyền quản trị đối với tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các cấp truy cập trong tài khoản Google Ads.

Liên kết một kênh YouTube với tài khoản Google Ads

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong mục "Từ Google", hãy tìm "YouTube", rồi nhấp vào Thông tin chi tiết.
 4. Cách thêm kênh
  • Kênh đầu tiên: Nhấp vào Thêm kênh.
  • Kênh bổ sung: Nhấp vào nút dấu cộng
 5. Trong hộp thoại "Liên kết kênh YouTube", hãy tìm một kênh hoặc nhập URL của kênh, rồi nhấp vào Tiếp theo.
  Nếu kênh YouTube đó thuộc về bạn và sử dụng cùng thông tin đăng nhập email với tài khoản Google Ads, hãy đăng nhập vào kênh YouTube trong một thẻ riêng để được xác định là chủ sở hữu.
 6. Thực hiện một trong những việc sau:
  1. Nếu bạn được xác định là chủ sở hữu kênh dựa trên email mà bạn sử dụng, thì bạn sẽ được yêu cầu thêm tên của đường liên kết và quyết định dữ liệu nào của kênh YouTube có thể được chia sẻ với tài khoản Google Ads.
   1. Nhấp vào Tiếp theo để chuyển đến màn hình tóm tắt.
   2. Nhấp vào Liên kết để liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads. Mối liên kết này sẽ được thiết lập tự động.
   3. Bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận. Nhấp vào Xong để đóng hộp thoại và quay lại trang tổng quan.
  2. Nếu đó không phải là kênh YouTube của bạn, thì bạn sẽ phải cung cấp địa chỉ email của chủ sở hữu kênh:
   1. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu kênh.
   2. Nhấp vào Tiếp theo để xem thông tin tóm tắt về yêu cầu liên kết.
   3. Nhấp vào Liên kết để gửi yêu cầu liên kết. Sau khi chủ sở hữu kênh YouTube phê duyệt yêu cầu, kênh đó sẽ được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Huỷ liên kết một kênh YouTube khỏi tài khoản Google Ads

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Tìm "YouTube", rồi nhấp vào Quản lý và liên kết.
 4. Trong mục "Được liên kết", hãy tìm kênh bạn muốn rồi nhấp vào Huỷ liên kết trong cột "Hành động".

Huỷ yêu cầu liên kết mà bạn đã gửi

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Tìm "YouTube", rồi nhấp vào Quản lý và liên kết.
 4. Trong mục "Đã gửi", hãy tìm kênh bạn muốn trong cột "Hành động", rồi nhấp vào Huỷ yêu cầu.

Chấp nhận yêu cầu liên kết mà bạn nhận được

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Tìm "YouTube", rồi nhấp vào Quản lý và liên kết.
 4. Trong mục "Đã nhận", hãy tìm kênh bạn muốn trong cột "Hành động", rồi nhấp vào Xem yêu cầu.
 5. Để phê duyệt yêu cầu liên kết, hãy nhấp vào Phê duyệt.
  1. Để từ chối yêu cầu liên kết, hãy nhấp vào Từ chối.

Đường liên kết có liên quan

Đường liên kết có liên quan về quảng cáo dạng video và quảng cáo trên YouTube

Giới thiệu về tính năng Liên kết sản phẩm

Các sản phẩm của Google

Google Partners

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5577706039266145866
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067