Liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads

Việc liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads cho phép tài khoản Google Ads được liên kết chạy quảng cáo dựa trên các lượt tương tác với video của kênh đó. Tài khoản Google Ads đã liên kết có thể được cấp quyền truy cập các chỉ số về số lượt xem không phải trả tiền của quảng cáo dạng video, hiển thị quảng cáo cho những người truy cập và tương tác với kênh của bạn, cũng như nhận thông tin chi tiết về cách mọi người tương tác với kênh của bạn sau khi xem quảng cáo.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads.

Cách hoạt động

Khi bạn liên kết kênh YouTube với Tài khoản Google Ads, chủ sở hữu kênh YouTube có thể chọn cung cấp các tính năng sau cho Tài khoản Google Ads đã liên kết:

 • Số lượt xem: Xem các chỉ số không phải trả tiền cho video của bạn.
 • Phân đoạn dữ liệu: Tạo phân đoạn dữ liệu (trước đây gọi là "danh sách tiếp thị lại") dựa trên hoạt động tương tác trước đây của người xem đối với các kênh đã liên kết.
 • Mức độ tương tác: Xem chỉ số về số hành động đạt được trong quảng cáo dạng video trên các kênh đã liên kết.

Bạn có thể liên kết tối đa 10.000 kênh YouTube với một tài khoản Google Ads và liên kết tối đa 300 tài khoản Google Ads với một kênh YouTube.

Xin lưu ý rằng:

 • Việc liên kết tài khoản không mang đến cho chủ sở hữu của kênh YouTube quyền kiểm soát đối với tài khoản Google Ads. Ngoài ra, việc liên kết tài khoản không mang đến cho nhà quảng cáo quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi các video của kênh YouTube đã liên kết.
 • Nếu tài khoản Google Ads của bạn thuộc quyền quản lý của một tài khoản người quản lý, thì việc liên kết kênh YouTube của bạn sẽ cho phép tài khoản người quản lý Google Ads đó xem các chỉ số của kênh YouTube. Nếu bạn đã bật tính năng chia sẻ phân khúc dựa trên dữ liệu trong tài khoản Google Ads của mình, thì tài khoản người quản lý có thể chia sẻ phân khúc dựa trên dữ liệu với các tài khoản được quản lý khác.
 • Nếu quảng cáo được cá nhân hóa đang tắt trên một kênh YouTube, bạn sẽ không thể xem báo cáo về số hành động đạt được và các phân khúc dựa trên dữ liệu cho những video được lưu trữ trên kênh YouTube này.

Hướng dẫn

Liên kết hoặc hủy liên kết tài khoản Google Ads trên YouTube

Liên kết tài khoản Google Ads với kênh YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Kênh.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Tài khoản liên kết.
 5. Nhập tên cho mối liên kết này, mã khách hàng Google Ads và chọn quyền truy cập mà bạn sẽ cấp.
 6. Nhấp vào Xong.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Sau khi chủ sở hữu của tài khoản Google Ads phê duyệt yêu cầu, kênh YouTube của bạn sẽ được liên kết với tài khoản Google Ads đó.

Hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi kênh YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Kênh.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Hủy liên kết bên cạnh tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào Hủy liên kết.
 6. Nhấp vào Lưu.

Liên kết hoặc hủy liên kết kênh YouTube trong Google Ads

Để liên kết một kênh YouTube với tài khoản Google Ads của bạn, tài khoản đó cần có quyền truy cập quản trị. Nếu tài khoản Google Ads của bạn không có quyền truy cập quản trị, bạn sẽ không thể liên kết kênh YouTube. Trên trang "Quyền truy cập tài khoản" trong Google Ads, bạn có thể kiểm tra cấp truy cập của mình hoặc xem ai có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập trong tài khoản Google Ads.

Liên kết một kênh YouTube với tài khoản Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong mục "YouTube", hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn liên kết một kênh YouTube với tài khoản Google Ads của mình, hãy nhấp vào Thêm kênh.
 6. Trong hộp thoại "Liên kết kênh YouTube", hãy tìm kênh hoặc nhập URL của kênh.
 7. Làm một trong những việc sau:
  • Nếu đây là kênh YouTube của bạn, hãy chọn Tôi sở hữu kênh này và nhấp vào Truy cập YouTube.
  • Nếu đây không phải là kênh YouTube của bạn, hãy làm như sau:
   1. Chọn Người khác sở hữu kênh này và nhập địa chỉ email của chủ sở hữu kênh.
   2. Để xem lại nội dung email sẽ được gửi đến chủ sở hữu kênh, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh "Xem thư yêu cầu".
   3. Nhấp vào Gửi yêu cầu. Sau khi chủ sở hữu kênh YouTube chấp thuận yêu cầu của bạn, kênh đó sẽ được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Hủy liên kết kênh YouTube khỏi tài khoản Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong mục "YouTube", hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm kênh và nhấp vào Hủy liên kết trong cột "Hành động".

Hủy yêu cầu liên kết mà bạn đã gửi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong mục "YouTube", hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm kênh và nhấp vào Hủy yêu cầu trong cột "Hành động".

Chấp nhận yêu cầu liên kết mà bạn nhận được

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong mục "YouTube", hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Trong mục "Yêu cầu liên kết", hãy tìm kênh đã gửi yêu cầu liên kết cho bạn. Cột "Trạng thái" sẽ hiển thị "Cần bạn phê duyệt".
 6. Nhấp vào Xem yêu cầu để xem thông tin chi tiết về yêu cầu liên kết.
 7. Để chấp thuận liên kết, hãy nhấp vào Chấp thuận.
 8. Để từ chối yêu cầu liên kết, hãy nhấp vào Từ chối.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false