Om prognoser for Søgeordsplanlægning

Sådan får du adgang til Søgeordsplanlægning:

Du kan bruge Søgeordsplanlægning til at få indsigt i, hvordan søgeord kan være effektive. Google trækker på historiske søgedata for at generere estimater for, hvad du kan få fra et sæt søgeord, baseret på dit forbrug. Disse prognoser kan hjælpe dig med at beslutte, hvordan du grupperer dine søgeord og angiver dine bud.

Denne artikel viser dig, hvad du kan lære af dine prognoser og historiske søgedata, og hvordan du løser almindelige problemer med fejlfinding.

Prognoser

I prognosen for antal eksponeringer tages der højde for dit bud, dit budget, sæsonudsving og historisk annoncekvalitet med henblik på at estimere den fremtidige effektivitet. Når du bruger Søgeordsplanlægning til at få vist prognoser for dine søgeord, får du vist en oversigt over dem på grafen og mere detaljerede prognoser i tabellen. Du får også vist oplysninger om, hvilke typer bud der kan hjælpe dig med at nå dine forretningsmæssige mål.

Hvad betyder dine søgeordsprognoser?

 • Klik: Det antal klik, som din annonce muligvis kan få pr. dag, hvis søgeordet bliver brugt til at udløse annoncen.
 • Pris: Det gennemsnitlige beløb, du kan komme til at bruge pr. dag for dette søgeord.
 • Eksponeringer: Viser, hvor ofte din annonce muligvis vises pr. dag. Det tæller som en eksponering, hver gang en annonce vises på en søgeresultatside.
 • Klikrate (CTR, click-through rate): Forholdet mellem antallet af klik, som din annonce kan få, divideret med antallet af gange, hvor din annonce kan blive vist (dvs. en eksponering).
 • Gennemsnitlig pris pr. klik (Gns. CPC, average cost-per-click): Det gennemsnitlige beløb, du kommer til at betale for et klik. Det samlede beløb, du debiteres for et klik, justeres automatisk, og dette kaldes din faktiske pris pr. klik (faktisk CPC, actual cost-per-click), så du betaler én øre mere end det krævede minimumsbeløb for at bevare annoncens placering. Derfor kan det viste beløb være lavere end det samlede vurderede prognoseinterval for alle søgeord eller det CPC-bud, der allerede gælder for din annoncegruppe.

Bemærk!

Vær opmærksom på, at historiske statistikker, f.eks. gennemsnitlige månedlige søgninger, kun vises for eksakte match. Lad os f.eks. sige, at dit søgeord er mørk chokolade. Hvis du vil se det gennemsnitlige antal søgninger pr. måned efter dette søgeord, får du vist den samme statistik for eksakt match, uanset om du bruger matchtypen bredt match, sætningsmatch eller eksakt match for mørk chokolade. I trafikprognoser, f.eks. for antal klik og pris, tages der derimod højde for søgeordsmatchtyper. Hvis du f. eks. får vist prognoser for en liste over bredt matchende søgeord, vil der blive taget højde for eventuelle overlap mellem disse søgeord.

Historiske metrics

Når du bruger Søgeordsplanlægning til at få vist historiske metrics for dine søgeord eller kampagner, får du vist detaljerede statistikker i en tabel, så det er lettere at vælge de søgeord, der skal bruges i din kampagne. Husk! I prognoser tages der højde for bud, budget, sæsonudsving og andre faktorer. Det gør der ikke i historiske metrics.

Hvad betyder dine historiske metrics?

 • Gennemsnitligt antal månedlige søgninger ("Gns. antal månedlige søgninger"): Det gennemsnitlige antal gange, der er søgt på dette søgeord og dets relevante varianter baseret på månedsintervallet samt de valgte indstillinger for steder og Søgenetværk. Du kan bruge disse oplysninger til at se, hvor populære dine søgeord er på forskellige tidspunkter af året. Som standard udregnes gennemsnittet af søgninger på søgeordet (uanset sprog) over en periode på 12 måneder.
 • Konkurrence: Det antal annoncører, der blev vist for hvert enkelt søgeord, i forhold til alle søgeord på Google. Bemærk! Disse data gælder kun for de indstillinger for målretning efter sted og Søgenetværket, du har valgt. I kolonnen Konkurrence kan du se, om konkurrencen for et søgeord er lav, middelhøj eller høj.
 • Bud for visning øverst på siden (laveste interval): De laveste budbeløb (en tilnærmelse til den 20. percentil), som annoncører historisk set har betalt for visning øverst på siden for et søgeord. Dette er baseret på dine indstillinger for målretning efter sted og Søgenetværket.
 • Bud for visning øverst på siden (højeste interval): De højeste budbeløb (en tilnærmelse til den 80. percentil), som annoncører historisk set har betalt for visning øverst på siden for et søgeord. Dette er baseret på dine indstillinger for målretning efter sted og Søgenetværket.
 • Organisk eksponeringsandel ("Organisk eksp.andel"): Hvor mange gange en fortegnelse fra dit website et blevet vist ved websøgninger efter et søgeord (angivet i procent). Dette beregnes ved at dividere antallet af websøgninger, hvor der blev vist en fortegnelse fra dit website, med det samlede antal søgninger på det pågældende forslag til søgeord.
 • Annonceeksponeringsandel: Det antal eksponeringer, du har opnået, divideret med det samlede antal søgninger på det sted og det netværk, du målretter mod, hvor søgeordet matchede eksakt. Tallet gælder for den seneste kalendermåned. Husk! Kolonnen for annonceeksponeringsandel i Søgeordsplanlægning adskiller sig fra kolonnerne for eksponeringsandel og eksponeringsandel for eksakt match i Kampagnestyring. Sidstnævnte er baseret på det antal eksponeringer, du var kvalificeret til at opnå for et søgeord. I Søgeordsplanlægning er annonceeksponeringsandelen baseret på søgevolumen for det eksakte søgeord. Når du ser en bindestreg (-) i kolonnen Annonceeksponeringsandel, betyder det, at der ikke er tilstrækkelige data til at beregne dette tal.

Ting, du skal være opmærksom på mht. dine historiske metrics

 • Statistikkerne for søgevolumen er afrundede. Det betyder, at når du får vist søgeordsidéer for flere forskellige steder, så bliver det samlede resultat for søgevolumen måske ikke helt det, du forventer.
 • Webtrafik påvirkes af sæsonudsving, aktuelle begivenheder og en række andre faktorer. Derfor er der konstant udsving i antallet af søgninger efter dine søgeord.
 • Søgeordsprognoser kan hjælpe dig med at fastslå den estimerede effektivitet. I prognosen for antal eksponeringer tages der højde for dit bud, dit budget, sæsonudsving og historisk annoncekvalitet. Det gør der ikke i statistikkerne for søgevolumen. Desuden beregnes din søgevolumen kun for eksakte match af søgeord, mens dine estimerede eksponeringer er baseret på dine valgte matchtyper.
 • Statistikker for budinterval kan gøre det lettere for dig at vælge de søgeord, der skal bruges til en kampagne. Statistikker for budinterval, eller "bud for visning øverst på siden (laveste interval)" og "bud for visning øverst på siden (højeste interval)", kan også gøre det lettere for dig at vælge et effektivt bud for dine søgeord. I statistikker for budinterval tages der højde for de bud, der har medført, at en annonce er blevet vist blandt annoncerne øverst på den første side med søgeresultater.
 • I statistikker for budinterval kan du se budoplysninger fra de seneste 30 dage. Du kan muligvis ikke se statistikker for budinterval for søgeord med begrænsede historiske budoplysninger. Da visningen af en annonce øverst på den første side med søgeresultater er baseret på en kombination af bud, kvalitetsresultat og andre faktorer, kan du bruge disse metrics som en hjælp til at justere dine bud i forhold til lignende søgeords kvalitetsresultat.

Siden Planoversigt

På siden Planoversigt kan du se prognoser for din plan opdelt efter de mest effektive søgeord, steder og enheder. Oplysningerne vises på et overskueligt betjeningspanel, og du kan ændre parametrene på hver prognose for at få detaljeret indsigt i, hvordan du får succes med din plan.
Øverst på siden Planoversigt kan du også se et standardbud, som du kan ændre ved at vælge et andet punkt på grafen eller ved at angive et bud i feltet øverst på siden. Det giver dig mulighed for at se dine søgeords potentielle effektivitet med et højere eller lavere bud. Standardbuddet er baseret på følgende:
 • Din forrige plan (hvis du har haft en)
 • Den højeste gennemsnitlige pris pr. klik (CPC, cost-per-click) fra din kontos annoncegrupper med manuel pris pr. klik
 • Det gennemsnitlige maks. CPC-bud for alle annoncegrupper med manuel budgivning med samme valuta

Løs problemer med trafikprognoser

I nogle tilfælde kan de trafikprognoser, der vises i værktøjet Søgeordsplanlægning, være lavere end forventet eller afvige fra den faktiske trafik, du opnår via din annonce. Det kan også være, at du slet ikke kan se trafikprognoserne.
I det følgende kan du læse om årsagerne til, at der muligvis ikke vises trafikprognoser i Søgeordsplanlægning, og hvad du i givet fald kan gøre for at løse problemet.

Prognoserne er dårlige

Når du bruger Søgeordsplanlægning, får du vist prognoser for, hvor mange klik og eksponeringer du kan opnå pr. dag. Du vil typisk kunne forbedre resultaterne ved at hæve din budpris pr. klik (dit CPC-bud). Det kan dog også være, at en forøgelse af dit CPC-bud ikke har nogen væsentlig effekt på dine trafikprognoser. Dette kan skyldes følgende:
 • Historisk annonceeffektivitet: I Søgeordsplanlægning medtages eksempler på historisk annonceeffektivitet for dine annoncer og andre annoncer, der bruger lignende søgeord, i beregningerne. Hvis den samlede klikrate (CTR, clickthrough rate) for denne stikprøve er konstant lav, vil du se lavere klikvurderinger i de viste prognoser. Prøv at forbedre din klikrate, hvilket kan forbedre dine prognoser i fremtiden.
 • Søgeanalyse: Søgeord og søgemønstre overvåges for at kunne give præcise trafikprognoser. Årsagen til dårlige prognoser kan være for få søgninger efter dit specifikke søgeord eller din søgeordsætning. Hvis det er tilfældet, kan du vælge at tilføje flere søgeord eller søgeordskombinationer. Det kan du gøre ved at klikke på Forslag til søgeord på sidemenuen til venstre.
 • Politikker for Google Netværket: Websites, for hvilke der er indgået partnerskab med Google om visning af annoncer (søgepartnere), har forskellige politikker for, hvilke typer annoncer der må vises på deres sider eller i deres produkter. Nogle søgepartnere accepterer f.eks. kun annoncer annoncer, der ikke er underlagt begrænsninger på grund af seksuelt indhold. I Søgeordsplanlægning tages der højde for disse forskellige politikker blandt søgepartnerne, hvilket afspejles af de viste prognoser. Annoncering på Søgenetværket kan øge din eksponering over for potentielle kunder, men dette afspejles ikke altid i de viste trafikprognoser.

Den trafik, din annonce modtager, er anderledes end prognoserne i Søgeordsplanlægning

I Søgeordsplanlægning bruges oplysninger fra det dynamiske annoncesystem til at forudsige de mulige resultater på Google og hos søgepartnerne. Her kan du finde nogle mulige årsager til, at trafikprognoserne kan afvige fra dine faktiske resultater:
 • Du har for nylig oprettet en Google Ads-konto: Hvis du er ny annoncør, er dine prognoser baseret på historiske gennemsnitsdata for alle annoncører, fordi der endnu ikke er tilstrækkelige data om din virksomhed. Du kan se et anslået gennemsnit, indtil der er flere data om, hvordan dine annoncer klarer sig.
 • Dine annoncer bliver kørt på Displaynetværket: Dine prognoser gælder for Søgenetværket og omfatter ikke prognoser for, hvor mange klik dine annoncer får på Displaynetværket – herunder på de placeringer, du har valgt. Du kan forvente mere trafik end den, der er estimeret, hvis dine annoncer også køres på Displaynetværket.
 • Du målretter mod et lille geografisk område: Du kan forvente, at resultaterne er mindre nøjagtige, hvis dine annoncer er målrettet mod et lille geografisk sted. Det skyldes ganske enkelt, at vi har færre data at basere forudsigelserne på.
 • Du har ens eller næsten ens søgeord i forskellige kampagner: Uanset hvor mange annoncer et bestemt søgeord bruges til, viser vi kun én annonce på hver søgeresultatside. Det betyder, at dine søgeord konkurrerer med hinanden, hvis du har ens eller næsten ens søgeord i forskellige annoncegrupper eller kampagner. Selvom Søgeordsplanlægning forsøger at tage højde for konkurrencen mellem lignende eller identiske søgeord, der vises på tværs af annoncegrupper i den samme kampagne, kan prognoserne for disse søgeord være mindre præcise. Søgeordsplanlægning ser ikke på søgeord på tværs af kampagner, så der tages overhovedet ikke højde for konkurrence på tværs af kampagner i prognoserne.
 • Din plan eller søgeordsliste indeholder søgeord, som minder om hinanden, og som du får trafikprognoser for: Hvis du vil have estimater for antal klik for to eller flere søgeord, som minder om hinanden, forsøger Søgeordsplanlægning at forudsige, hvordan trafikken vil fordele sig mellem de overlappende termer. Som følge heraf bliver dine prognoser mindre præcise.
 • Der beregnes et gennemsnit af dataene for en hel uge for at nå frem til en prognose pr. dag: Prognoser er baseret på dataene for en hel uge, hvilket vil sige, at der beregnes et gennemsnit for at nå frem til prognosen pr. dag. Den daglige trafik varierer. Derfor bør du tage gennemsnittet for en hel uge i betragtning i stedet for prognosen for en enkelt dag.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false