Tips for å optimalisere videokampanjen din

Du har lastet opp videoene dine på YouTube og har kjørt TrueView-kampanjen din en stund. Videoannonser gir mulighet for en rekke seerhandlinger som kan måles og spores, slik at det blir enklere å nå annonseringsmålene dine. Eksempler:

 • Hvis du finner ut at avspillingsfrekvensen for en videoannonse er lavere enn for annonsene i de andre kampanjene dine, kan du justere kampanjene for å oppnå en høyere avspillingsfrekvens.
 • Hvis kostnaden per visning (CPV) er høyere enn mål-CPV-en, og du er villig til å nå en bredere målgruppe, kan du prøve å justere til en lavere CPV.

For at vi skal kunne hjelpe deg med det dette gir vi i denne artikkelen tips om åtte områder:

Bruk ulike videoreklamer for å engasjere flere kunder

Målgruppene kan ønske å ha interaksjon med videoene dine på datamaskiner eller mobilenheter, og de kan reagere annerledes på videoer med ulike budskap. Vi anbefaler at du laster opp flere videoer med ulike høyde/bredde-forhold (kvadratisk, vertikalt og liggende format) og ulike budskap i hver video. Finn ut hvordan du bruker kvadratiske og vertikale videoannonser for å engasjere mobilkunder.

Få mest mulig igjen for kostnaden per visning (CPV)

Gjennomsnittlig kostnad per visning (CPV) er det gjennomsnittlige beløpet en annonsør betaler for en avspilling av en videoannonse. CPV-en varierer ut fra faktorer som blant annet lengden på annonsen, kvaliteten på reklamen, målrettingen og dynamikken i auksjonen.

Evaluer CPV-en

Kostnad per visning er et verdifullt signal om hvor konkurransedyktig en annonse er i auksjonsøkosystemet. Betaler du mer for visninger enn du ønsket eller forventet? Opplever du at CPV-en øker over tid? Ved å spore og justere CPV-en kan du levere budskapet ditt mer effektivt. Økende CPV kan være et tegn på reklametretthet hvis annonsen din har vært aktiv i noen uker. Økende CPV kan også være et tegn på økt press i auksjonene du konkurrerer om å vinne. Omvendt kan fallende CPV tyde på at det er mindre konkurranse i markedet, og at du kan ha mulighet til å oppnå visninger til lavere kostnad.

Tips for å nå CPV-målene dine

Selv om et bud er den mest direkte koblingen til kostnad per visning, er det en balanse mellom målrettingen og reklamen som også gir best brukersamsvar, ​​og derfor gir en høyere avspillingsfrekvens og lav CPV. Her er noen tips for CPV-optimalisering.

 • Juster budene dine: Bud har direkte tilknytning til CPV i den forstand at du aldri betaler en høyere CPV enn maksimumsbudet ditt. De fungerer imidlertid bare som et tak, og er således bare én måte å foreta CPV-justeringer på. Den mest effektive måten å bruke bud på er å by den reelle verdien for visningen du kjøper (omtrent som du gjør med et klikk i Google Søk). Det kan imidlertid ofte være vanskelig å fastsette denne «reelle verdien», og dette er et avgjørende viktig punkt å ta for seg når du skal evaluere kampanjen du har kjørt. Når du skal definere verdien av en visning, bør du ta utgangspunkt i en sammenligning av betalte visninger, eide visninger (visninger av innhold du eier) og opptjente visninger (visninger fra delinger). En visning kan generere mye mer aktivitet enn det du betaler for direkte. Med TrueView-annonser kan du oppnå høyere engasjement og reklameoppmerksomhet fra annonser som ikke nødvendigvis blir avspilt i sin fulle lengde på 30 sekunder. Dette betyr at du ikke betaler, men likevel får verdi.
 • Utvid målrettingen din: Begrensning av målrettingen fører til større konkurranse. Dette gir seg sannsynligvis utslag i høyere CPV-er, med mindre du allerede er i nærheten av maksimumsbudet ditt. I så fall vinner du ingen auksjoner, og står igjen med et ubrukt budsjett. Hvis du utvider målrettingen, kan annonseleveringssystemet identifisere auksjoner der annonsene og budene dine er mer konkurransedyktige, og dette kan redusere kampanjens samlede gjennomsnittlige CPV. Det er fortsatt mulig å finne en verdifull målgruppe med en lavere CPV ved å utforske bredere mål. Husk at TrueView-formatet i seg selv fungerer som et målrettingsfilter der du bare betaler for engasjerte seere som velger å se på annonsen din.
 • Opphev andre begrensninger på kampanjenivå: Hvis du for eksempel slår av akselerert levering eller plattformmålretting, eller justerer innstillingene for annonserotasjon, kan du oppnå høyere avspillingsfrekvens og lavere CPV.
 • Forbedre annonsene dine: Ettersom sterke annonser gir god avspillingsfrekvens, kan de ofte påvirke CPV-en. Når avspillingsfrekvensene stiger, faller CPV-ene fordi auksjonen verdsetter relevante annonser som målgruppene har glede av, og som de er villige til å se gjennom. Finn ut mer om gode fremgangsmåter for å lage effektive videoannonser.

Få mest mulig igjen for avspillingsfrekvensen

Avspillingsfrekvensen er det totale antall avspillinger av en videoannonse delt på antall personer som annonsen ble levert til. Avspillingsfrekvensen er en god indikasjon på hvor engasjerende videoen din er for seerne. Jo høyere avspillingsfrekvensen er, desto mer engasjerte er seerne i innholdet ditt.

Evaluering av avspillingsfrekvens

Avspillingsfrekvens er det viktigste målet på kvaliteten til en videoannonse. En videoannonse med høy avspillingsfrekvens vinner generelt sett flere auksjoner, og betinger en lavere CPV enn en videoannonse med lav avspillingsfrekvens. Hvis du er interessert i å generere flest mulig avspillinger til lavest mulig kostnad, bør du prøve å identifisere annonseressurser og målrettingsmetoder som kan bidra til å øke annonsens avspillingsfrekvens. På samme måte som med CPV, kan en tidsbestemt analyse av avspillingsfrekvensen være nyttig for å forstå hvilke resultater du oppnår, men det er enda viktigere å forstå trendene.

Tips for å nå målet for avspillingsfrekvens

Målrettingen er ikke nødvendigvis en metode for å forbedre avspillingsfrekvensen for en kampanje, men den kan påvirke resultatene fordi den har innvirkning på hvem som kan se annonsen din.

 • Forbedre annonsene dine
  • Kortere annonser har høyere avspillingsfrekvenser. Hvis en annonse kan formidle det samme budskapet på 20 sekunder som på 30 sekunder, bør du vurdere å lage en kortere versjon.
  • Hvis du oppretter flere annonser som en del av en kampanje, gir hver annonse mulighet til å få bedre kontakt med målgruppen din. Selv små forskjeller i annonseteksten eller videoinnholdet kan medføre store forbedringer i avspillingsfrekvens og kostnad i en kampanje.
  • Ved å gjøre mindre tilpasninger, for eksempel endre innledningen eller legge til eller fjerne handlingsfremmende uttrykk, kan du påvirke seeratferden og forbedre avspillingsfrekvensen.
  • Prøv å rotere to eller tre ulike annonser inn og ut av auksjonen for å unngå «annonsetretthet».
  • Finn ut mer om gode fremgangsmåter for å lage effektive videoannonser.
 • Forbedre målrettingen din. Her er noen måter målretting kan påvirke avspillingsfrekvensen på:
  • Feil målretting: Hvis du har identifisert feil målgruppe, kan du oppleve at flere hopper over videoannonsen din. Du bør justere målrettingsmetodene når du finner ut hvem som gir best respons på annonsen din.
  • Tapt målgruppe: Hvis du begrenser hvor annonsene dine blir vist, kan annonser bli «skjult» for enkelte seere som kanskje ønsker å se på dem. Noen annonsører regner alle visninger utenfor en bestemt demografisk målgruppe som «bortkastede». Husk imidlertid at TrueView-videoannonser først faktureres når noen velger å se på videoen. Det kan derfor være mulig å finne en mottakelig målgruppe ved å utvide målrettingen. Dette har ofte den ekstra fordelen at gjennomsnittlig CPV blir redusert.

Få mest mulig igjen for klikkfrekvensen (CTR)

Klikkfrekvensen (CTR) er det totale antall klikk på en videoannonse delt på antall personer som annonsen ble levert til. Mens avspillingsfrekvens er den primære engasjementsberegningen i tilknytning til videokampanjer, er CTR et annet resultatmål for en videokampanje. Jo høyere klikkfrekvensen er, desto mer engasjerte er seerne i innholdet ditt, og desto mer interesserte er de i å finne ut mer om bedriften din.

Evaluering av CTR

Hvis målet med videoannonsen din er å få flere til å besøke nettstedet, YouTube-kanalen eller videosiden din, er CTR riktig beregning å se på og optimalisere for. Hvis du ser på CTR-en over tid, får du vite i hvilken grad en videoannonse genererer kunder fra annonsen til nettstedet ditt.

Opprett en TrueView for action-kampanje for å øke klikkfrekvensen over tid

TrueView for action-kampanjer hjelper deg med å opprette annonser som genererer klikk og relevante konverteringer for nettstedet ditt. Denne typen annonser er opprettet ved hjelp av kampanjemålet Potensielt salg eller Nettstedtrafikk, og lar deg legge til iøynefallende handlingsfremmende oppfordringer for å øke bruken av produktet eller tjenesten din. Finn ut mer om TrueView for Action-kampanjer.

Avgrens målrettingen

Det kan bli enklere å nå ut til de rette kundene når du målretter annonsene dine på nettet mot brukere med bestemte interesser. Du kan vise annonsene dine for bestemte målgrupper i samsvar med interessene deres – om de spiller spill, har kjæledyr eller er interessert i å kjøpe bil eller bolig.

Ved å avgrense målrettingen kan du vise videoannonsene dine for en mer relevant målgruppe i en passende kontekst. Her er en oversikt over de tilgjengelige målrettingsmetodene:

 • Demografiske grupper: Velg alder, kjønn og foreldrestatus for den målgruppen du ønsker å nå ut til.
 • Interesser: Velg kategorier for å nå ut til interesserte brukere også når de besøker sider som omhandler andre emner. Finn ut mer om publikumsmålretting.
  • Interessemålgrupper: Med TrueView-videoannonser kan du oppnå økt merkevarebevissthet og flere kjøpsvurderinger ved å nå ut til folk som allerede er svært interessert i relevante emner.
  • Intensjon og livsbegivenheter: Velg en av disse målgruppene for å finne kunder som gjør undersøkelser etter og aktivt vurderer å kjøpe produkter eller tjenester av samme type som dem du selv tilbyr.
 • Remarketing: Nå ut til seere på bakgrunn av tidligere interaksjon med videoene dine, TrueView-annonsene dine eller YouTube-kanalen din. Hvis du allerede har knyttet sammen Google-kontoen med Google Ads-kontoen din, oppretter Google Ads automatisk tilpassede lister. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube-seere.
 • Plasseringer: Målrett mot unike kanaler, nettsteder eller plasseringer på nettstedene. Du kan for eksempel målrette mot startsiden på et populært nyhetsnettsted eller en blogg som får mye trafikk. Plasseringer omfatter følgende:
  • kanaler (YouTube-partnerkanaler)
  • videoer (YouTube-videoer)
  • nettsteder (Google Displaynettverk – innbefatter YouTube.com som publisistnettsted)
 • Emner: Målrett videoannonsene dine mot bestemte emner på YouTube og i Google Displaynettverk. Med emnemålretting kan du nå ut til et bredt spekter av videoer, kanaler og nettsteder som er relatert til emnene du velger. Hvis du for eksempel målretter annonsene dine mot «Motor»-emnet, blir annonsen vist på YouTube for folk som ser på videoer om motorer.
 • Søkeord: Avhengig av formatet du velger for videoannonsene dine, kan du vise videoannonser basert på ord eller uttrykk – søkeord – knyttet til en YouTube-video, YouTube-kanal eller type nettsted som målgruppen din er interessert i.

  Unngå at annonsene dine blir vist i visse tilfeller, ved å legge til ekskluderinger

  Du kan se hvilke resultater annonsene dine får med de forskjellige målrettingsmetodene dine, på «Videomålretting»-fanen. Der kan det hende du ser at annonsen din ikke er relevant for et bestemt emne eller en bestemt demografisk gruppe. Hvis det er tilfellet, bør du vurdere å legge til emnet eller den demografiske gruppen som en ekskludering på kampanjenivå i kontoen din. Dette kan være nyttig når videoen din er mest relevant for en bestemt demografisk gruppe, og du ønsker å målrette kampanjen mot bestemte emner, men ekskludere enkelte seere.

  Hvis du vil finne ut mer om hvordan du legger til begrensninger, leser du Legg til målretting i videokampanjene dine .

  Merk

  Du kan begrense rekkevidden til videokampanjer ved å bruke ekskluderinger.

Forbedre budgivningen

Vurder å endre budene for TrueView video discovery-annonsene dine for å øke sannsynligheten for at annonsene blir vist for interesserte seere. Ettersom personene som velger å se på video discovery-annonsen din, som regel ønsker å engasjere seg i merkevaren din, kan det være lurt å øke budene for disse formatene. Hvis du derimot er mer interessert i avspillinger, trafikk til nettstedet ditt eller å skape større bevissthet om merkevaren din, kan du vurdere å øke budet for in-stream-formatet, for å øke sjansen for at seerne i det minste ser deler av annonsen din.

Finn ut mer om CPV-budgivning (kostnad per visning)

Bruk videoremarketing

Videoremarketing er et kraftig verktøy som bruker seernes aktivitet på YouTube-kanalen din til å opprette svært spesifikke lister som annonsene dine kan målrettes ytterligere mot. Når du har knyttet Google-kontoen din sammen med Google Ads-kontoen din, kan du opprette disse listene basert på hvordan folk har interaksjon med videoene dine – eksempelvis om de ser på en video, abonnerer på kanalen din eller til og med gir videoen en tommel opp. Finn ut hvordan du kjører remarketing mot YouTube-brukere med Google Ads.

Bruker du allerede remarketing i bannerkampanjene? Du kan bruke videoremarketinglister for bannerannonser på samme måte som du kan målrette videoene dine mot personer som har vært i kontakt med nettstedet ditt. Du kan for eksempel lage dynamiske kombinasjonslister målrettet mot personene som har sett videoen din, men ikke har generert konverteringer, eller som har vært innom nettstedet ditt, men foreløpig ikke har vært innom kanalen din.

Bruk avanserte kampanjeinnstillinger

Vurder å bruke avanserte innstillinger for å optimalisere kampanjene dine. Bruk planleggingsinnstillingen for å angi bestemte tidsrom eller ukedager du ønsker at annonsene dine skal bli vist på, og for å styre hvor lenge en kampanje skal pågå. Det er viktig å holde innholdet ditt oppdatert, slik at folk stadig kommer tilbake. Det kan derfor være lurt å planlegge å kjøre in-stream-annonsene dine i en måned.

Du kan også angi et frekvenstak, som begrenser antall ganger annonsene dine vises til en bruker på YouTube eller hos partnerne våre i Google Ads. Det kan være nyttig å angi et frekvenstak hvis du ønsker å begrense hvor mange ganger annonsen din skal vises til hver enkelt bruker, eller hvis du ønsker å prioritere at annonsen vises til nye brukere.

Du kan velge språket for nettstedene annonsene dine blir vist på, og videoene annonsene dine blir vist i, ved å endre målspråket i kampanjeinnstillingene dine. For å bestemme hvor annonsene dine skal vises, ser Google Ads på hvilken språkinnstilling brukeren har i Google, eller språket som er brukt i brukerens søk, hvilken side brukeren ser på for øyeblikket, eller hvilke sider vedkommende nylig har sett på i Google Displaynettverk.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt