Tips for å optimalisere videokampanjer

Videoannonser gir mulighet for en rekke seerhandlinger som kan måles og spores, slik at det blir enklere å nå annonseringsmålene dine. Her er et eksempel:

 • Hvis du finner ut at seerfrekvensen for en videoannonse er lavere enn for annonser i andre kampanjer, kan du justere kampanjene for å oppnå en høyere seerfrekvens.

 • Hvis kostnaden per visning (CPV) er høyere enn mål-CPV-en, og du er villig til å nå en bredere målgruppe, kan du prøve å justere til en lavere CPV.

For at vi skal kunne hjelpe deg med det dette gir vi i denne artikkelen tips om åtte områder:


Bruk ulike videoreklamer for å engasjere flere kunder

Målgruppene kan ønske å ha interaksjon med videoene dine på datamaskiner eller mobilenheter, og de kan reagere annerledes på videoer med ulike budskap. Vi anbefaler at du laster opp flere videoer med ulike høyde/bredde-forhold (kvadratisk, vertikalt og horisontalt format) og ulike budskap i hver video. Finn ut hvordan du kan bruke kvadratiske og vertikale videoannonser for å engasjere mobilkunder.


Kommentarspor i videokampanjer

Kommentarspor i Google Ads er en kostnadsfri og enkel løsning for å legge til en naturtro fortellerstemme av høy kvalitet i eksisterende videoer i ressursbiblioteket i Google Ads.


Få mest mulig igjen for kostnaden per visning (CPV)

Gjennomsnittlig kostnad per visning (CPV) er det gjennomsnittlige beløpet en annonsør betaler for en avspilling av en videoannonse. CPV-en varierer ut fra faktorer som blant annet lengden på annonsen, kvaliteten på reklamen, målrettingen og dynamikken i auksjonen.


Evaluer CPV-en

Kostnad per visning er et verdifullt signal om hvor konkurransedyktig en annonse er i auksjonsøkosystemet. Betaler du mer for visninger enn du ønsket eller forventet? Ser du at CPV-en øker over tid? Ved å spore og justere CPV-en kan du levere budskapet ditt mer effektivt. Økende CPV kan være et tegn på reklametretthet hvis annonsen din har vært aktiv i noen uker. Økende CPV kan også være et tegn på økt press i auksjonene du konkurrerer om å vinne. Omvendt kan fallende CPV tyde på at det er mindre konkurranse i markedet, og at du kan ha mulighet til å oppnå visninger til lavere kostnad.


Tips for å nå CPV-målene dine

Selv om et bud er den mest direkte koblingen til kostnad per visning, er det en balanse mellom målrettingen og reklamen som også gir best brukersamsvar, ​​og derfor gir en høyere avspillingsfrekvens og lav CPV. Her er noen tips for CPV-optimalisering.

 • Juster budene dine: Bud har direkte tilknytning til CPV i den forstand at du aldri betaler en høyere CPV enn maksimumsbudet ditt. De fungerer imidlertid bare som et tak, og er således bare én måte å foreta CPV-justeringer på. Den mest effektive måten å bruke bud på er å by den reelle verdien for visningen du kjøper (omtrent som du gjør med et klikk i Google Søk). Det kan imidlertid ofte være vanskelig å fastsette denne «reelle verdien», og dette er et avgjørende viktig punkt å ta for seg når du skal evaluere kampanjen du har kjørt. Når du skal definere verdien av en visning, bør du ta utgangspunkt i en sammenligning av betalte visninger, eide visninger (visninger av innhold du eier) og opptjente visninger (visninger fra delinger). Visninger kan generere aktivitet langt utenfor det du betaler for. Med in-stream-annonser som kan hoppes over, kan du oppnå høyere engasjement og reklameoppmerksomhet fra annonser som ikke nødvendigvis blir avspilt i sin fulle lengde på 30 sekunder. Dette betyr at du ikke betaler, men likevel får verdi.
 • Utvid målrettingen din: Jo mer begrenset målrettingen er, desto høyere blir konkurransen. Dette gir seg sannsynligvis utslag i høyere CPV-er, med mindre du allerede er i nærheten av maksimumsbudet ditt. I så fall vinner du ingen auksjoner, og står igjen med et ubrukt budsjett. Hvis du utvider målrettingen, kan annonseleveringssystemet identifisere auksjoner der annonsene og budene dine er mer konkurransedyktige, og dette kan redusere kampanjens samlede gjennomsnittlige CPV. Det er fortsatt mulig å finne en verdifull målgruppe til en lavere CPV ved å utforske bredere mål. Husk at kampanjeformatet med in-stream-annonser som kan hoppes over, fungerer som et målrettingsfilter i seg selv, i og med at du bare betaler for engasjerte seere som velger å se på annonsen din.
 • Opphev andre begrensninger på kampanjenivå: Hvis du for eksempel slår av akselerert levering eller plattformmålretting eller justerer innstillingene for annonserotasjon, kan resultatet bli høyere seerfrekvens og lavere CPV.
 • Effektiviser annonsene dine: Ettersom sterke annonser gir god seerfrekvens, kan de ofte påvirke CPV-en. Når seerfrekvensene stiger, faller CPV-ene fordi auksjonen verdsetter relevante annonser som målgruppene har glede av, og som de er villige til å se gjennom. Finn ut mer om anbefalte fremgangsmåter for å lage effektive videoannonser.

Få mest mulig igjen for avspillingsfrekvensen

Avspillingsfrekvensen er det totale antall avspillinger av en videoannonse delt på antall personer som annonsen ble levert til. Avspillingsfrekvensen er en god indikasjon på hvor engasjerende videoen din er for seerne. Jo høyere avspillingsfrekvensen er, desto mer engasjerte er seerne i innholdet ditt.


Evaluering av avspillingsfrekvens

Avspillingsfrekvens er det viktigste målet på kvaliteten til en videoannonse. En videoannonse med høy avspillingsfrekvens vinner generelt sett flere auksjoner, og betinger en lavere CPV enn en videoannonse med lav avspillingsfrekvens. Hvis du er interessert i å generere flest mulig avspillinger til lavest mulig kostnad, bør du prøve å identifisere annonseressurser og målrettingsmetoder som kan bidra til å øke annonsens avspillingsfrekvens. På samme måte som med CPV, kan en tidsbestemt analyse av avspillingsfrekvensen være nyttig for å forstå hvilke resultater du oppnår, men det er enda viktigere å forstå trendene.


Tips for å nå mål knyttet til seerfrekvens

Selv om det ikke er innlysende at målretting kan brukes middel for å få opp seerfrekvensen til en kampanje, kan den påvirke resultatene ettersom den styrer hvem som kan se annonsen din.

 • Finstem annonsene dine
  • Kortere annonser har høyere avspillingsfrekvenser. Hvis en annonse kan formidle det samme budskapet på 20 sekunder som på 30 sekunder, bør du vurdere å lage en kortere versjon.
  • Hvis du oppretter flere annonser som en del av en kampanje, gir hver annonse mulighet til å få bedre kontakt med målgruppen din. Selv små forskjeller i annonseteksten eller videoinnholdet kan medføre store forbedringer i avspillingsfrekvens og kostnad i en kampanje.
  • Ved å gjøre mindre tilpasninger, for eksempel endre innledningen eller legge til eller fjerne handlingsfremmende uttrykk, kan du påvirke seeratferden og forbedre avspillingsfrekvensen.
  • Prøv å rotere to eller tre ulike annonser inn og ut av auksjonen for å unngå «annonsetretthet».

  Finn ut mer om anbefalte fremgangsmåter for å lage effektive videoannonser.

 • Effektiviser målrettingen din. Her er noen måter målretting kan påvirke seerfrekvensen på:
  • Feil målretting: Hvis du har identifisert feil målgruppe, kan du oppleve at flere hopper over videoannonsen din. Du bør justere målrettingsmetodene når du finner ut hvem som gir best respons på annonsen din.
  • Tapt målgruppe: Hvis du begrenser hvor annonsene dine blir vist, kan annonser bli «skjult» for enkelte seere som kanskje ønsker å se på dem. Noen annonsører regner alle visninger utenfor en bestemt demografisk målgruppe som «bortkastede». Husk imidlertid at in-stream-videoannonser som kan hoppes over, først faktureres når noen velger å se på videoen. Derfor kan det være mulig å finne en mottakelig målgruppe ved å utvide målrettingen. Dette har ofte den ekstra fordelen at den gjennomsnittlige CPV-en blir redusert.

Få mest mulig igjen for klikkfrekvensen (CTR)

Klikkfrekvensen (CTR) er det totale antall klikk på en videoannonse delt på antall personer som annonsen ble levert til. Mens avspillingsfrekvens er den primære engasjementsberegningen i tilknytning til videokampanjer, er CTR et annet resultatmål for en videokampanje. Jo høyere klikkfrekvensen er, desto mer engasjerte er seerne i innholdet ditt, og desto mer interesserte er de i å finne ut mer om bedriften din.


Evaluering av CTR

Hvis målet med videoannonsen din er å få flere til å besøke nettstedet, YouTube-kanalen eller videosiden din, er CTR riktig beregning å se på og optimalisere for. Hvis du ser på CTR-en over tid, får du vite i hvilken grad en videoannonse genererer kunder fra annonsen til nettstedet ditt.


Opprett en videohandlingskampanje for å øke CTR-en over tid

Med videohandlingskampanjer kan du opprette annonser som genererer klikk og relevante konverteringer for nettstedet ditt. Denne typen annonser blir opprettet basert på salg, potensielle salg eller nettstedtrafikk som kampanjemål, og de inneholder en fremtredende handlingsfremmende oppfordring for å skape større engasjement rundt produktet ditt eller tjenesten din. Finn ut mer om videohandlingskampanjer.


Avgrens målrettingen

Det kan bli enklere å nå ut til de rette kundene når du målretter annonsene dine på nettet mot brukere med bestemte interesser. Du kan vise annonsene til bestemte målgrupper i samsvar med interessene deres – om de spiller spill, har kjæledyr eller er interessert i å kjøpe bil eller bolig.

Ved å avgrense målrettingen kan du vise videoannonsene dine for en mer relevant målgruppe i en passende kontekst. Her er en oversikt over de tilgjengelige målrettingsmetodene:

 • Demografiske grupper: Velg kjønn, aldersgruppe og foreldrestatus for målgruppen du vil nå ut til.
 • Interesser: Velg blant de tilgjengelige kategoriene for å nå ut til folk som er interessert i disse emnene, også når de besøker sider som omhandler andre emner. Finn ut mer om målretting.
  • Interesse: Med videoannonser kan du oppnå høyere vurdering og økt merkevarebevissthet ved å nå ut til folk som allerede er svært interessert i relevante emner.
  • Intensjon og livsbegivenheter: Velg en av disse målgruppene for å finne kunder som undersøker og aktivt vurderer å kjøpe produkter eller tjenester av samme type som dem du tilbyr.
 • Dataene dine: Nå ut til seere på bakgrunn av tidligere interaksjoner de har hatt med videoannonsene dine eller YouTube-kanalen din. Hvis du allerede har knyttet sammen Google-kontoen og Google Ads-kontoen din, oppretter Google Ads automatisk tilpassede lister for deg. Finn ut mer om remarketinglister for YouTube-seere.
 • Plasseringer: Målrett mot unike kanaler, nettsteder eller plasseringer på nettstedene. Du kan for eksempel målrette mot startsiden på et populært nyhetsnettsted eller en blogg som får mye trafikk. Plasseringer omfatter følgende:
  • kanaler (YouTube-partnerkanaler)
  • videoer (YouTube-videoer)
  • nettsteder (Google Displaynettverk – innbefatter YouTube.com som publisistnettsted)
 • Emner: Målrett videoannonsene dine mot bestemte emner på YouTube og i Google Displaynettverk. Med emnemålretting kan du vise annonser i et bredt spekter av videoer, kanaler og nettsteder som er relatert til emnene du velger. Hvis du for eksempel målretter annonsene mot emnet «motor», blir de vist til folk som ser på motorrelaterte videoer på YouTube.
 • Søkeord: Avhengig av formatet du velger for videoannonsene dine, kan du vise videoannonser basert på ord eller uttrykk – søkeord – knyttet til en YouTube-video, YouTube-kanal eller type nettsted som målgruppen din er interessert i.

  Legg til ekskluderinger for å unngå at annonsene dine vises i visse tilfeller

  Du kan se hvilke resultater annonsene dine får med de forskjellige målrettingsmetodene, på «Videomålretting»-fanen. Der kan det hende du ser at annonsen din ikke er relevant for et bestemt emne eller en bestemt demografisk gruppe. Hvis det er tilfellet, bør du vurdere å legge til emnet eller den demografiske gruppen som en ekskludering på kampanjenivå i kontoen din. Dette kan være nyttig når videoen din er mest relevant for en bestemt demografisk gruppe, og du ønsker å målrette kampanjen mot bestemte emner, men ekskludere enkelte seere.

  I artikkelen Legg til målretting i videokampanjer kan du finne ut mer om hvordan du legger til ekskluderinger.

  Merk: Du kan begrense rekkevidden til videokampanjer ved å bruke ekskluderinger.


Effektiviser budgivningen

Vurder å endre budene for de feedintegrerte videoannonsene dine for å øke sannsynligheten for at annonsene blir vist for interesserte seere. Ettersom personene som velger å se på den feedintegrerte videoannonsen din, som regel ønsker å engasjere seg i merkevaren din, kan det være lurt å øke budene for disse formatene. Hvis du derimot er mer interessert i avspillinger, trafikk til nettstedet ditt eller å skape større bevissthet om merkevaren din, kan du vurdere å øke budet for in-stream-formatet, for å øke sjansen for at seerne i det minste ser deler av annonsen din.

Finn ut mer om CPV-budgivning (kostnad per visning).


Bruk videoremarketing

Videoremarketing er et kraftig verktøy som bruker seernes aktivitet på YouTube-kanalen din til å opprette svært spesifikke lister som annonsene dine kan målrettes ytterligere mot. Når du har knyttet Google-kontoen din sammen med Google Ads-kontoen din, kan du opprette disse listene basert på hvordan folk har interaksjon med videoene dine – eksempelvis om de ser på en video, abonnerer på kanalen din eller til og med gir videoen en tommel opp. Finn ut hvordan du kjører remarketing mot YouTube-brukere med Google Ads.

Bruker du allerede remarketing i bannerkampanjene? Du kan bruke videoremarketinglister for bannerannonser på samme måte som du kan målrette videoene dine mot personer som har vært i kontakt med nettstedet ditt. Du kan for eksempel lage dynamiske kombinasjonslister målrettet mot personene som har sett på videoannonsen din, men ikke har generert konverteringer, eller som har vært innom nettstedet ditt, men foreløpig ikke har sett på kanalen din.


Bruk avanserte kampanjeinnstillinger

Vurder å bruke avanserte innstillinger for å optimalisere kampanjene dine. Bruk planleggingsinnstillingen for å angi at annonsene dine skal vises i bestemte tidsrom eller på bestemte ukedager, og for å fastsette kampanjens løpetid. Det er viktig å holde innholdet ditt oppdatert, slik at folk stadig kommer tilbake. Det kan derfor være lurt å planlegge å kjøre in-stream-annonsene dine i en måned.

Du kan også angi et frekvenstak, som begrenser antall ganger annonsene dine vises til en bruker på YouTube eller hos partnerne våre i Google Displaynettverket. Det kan være nyttig å angi et frekvenstak hvis du ønsker å begrense hvor mange ganger annonsen din skal vises til hver enkelt bruker, eller hvis du ønsker å prioritere at annonsen vises til nye brukere.

Du kan velge språket for nettstedene annonsene dine blir vist på, og videoene annonsene dine blir vist i, ved å endre målspråket i kampanjeinnstillingene dine. For å bestemme hvor annonsene dine skal vises, ser Google Ads på hvilken språkinnstilling brukeren har i Google, eller språket som er brukt i brukerens søk, hvilken side brukeren ser på for øyeblikket, eller hvilke sider vedkommende nylig har sett på i Google Displaynettverk.


Vertikalvennlige videoannonser

Optimaliser app-, Performance Max- og videokampanjene dine ved å legge inn vertikale videoer i reklameelementene som en anbefalt fremgangsmåte. Med den mobilvennlige fullskjermvisningen av vertikale videoer kan du oppnå bedre engasjement blant dem som spiller av video på mobil.

På YouTube støttes vertikale videoer i alle kampanjer som er kvalifisert for videoannonser, og annonsene kan plasseres i feeder, in-stream-innhold, YouTube-søk og YouTube Shorts. I noen tilfeller kan du få 10–20 % flere konverteringer ved å legge til et vertikalt videoelement i en videohandlingskampanje enn om du bare har horisontale videoer for YouTube Shorts.

Utenfor YouTube kjøres annonsene dine også hos Google-videopartnere, slik at du kan nå ut til flere personer. En stor del av beholdningen fra Google-videopartnere er vertikalvennlig, for eksempel spill- og videoapper, for å kunne dra mer nytte av vertikale og kvadratiske videoelementer.

Merk: Vertikale videoer kan også bli vist i feeder for datamaskinbrukere, siden elementene du oppnår de beste resultatene med, blir vist ut fra brukeratferd og -miljø.

Finn ut mer om videooppretting i Google Ads, så du kan begynne å lage vertikale videoelementer.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7671951380709059001
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true