Nõuanded videokampaania optimeerimiseks

Niisiis olete oma videod YouTube’i üles laadinud ja oma TrueView-kampaaniat juba mõnda aega käitanud. Videoreklaamides saavad vaatajad teha mitmesuguseid toiminguid. Teil omakorda on võimalik neid toiminguid hinnata ja jälgida ning kasutada saadud teavet selleks, et reklaamieesmärke paremini saavutada. Näited.

 • Kui avastate, et teie videoreklaami vaatamiste määr on teie muude kampaaniate reklaamidega võrreldes väiksem, saate kampaaniaid korrigeerida nii, et vaatamiste määr oleks suurem.
 • Kui vaatamise hind (CPV) on siht-CPV-st kõrgem ja soovite jõuda laiema vaatajaskonnani, proovige CPV madalamaks korrigeerida.

Selleks et teid ülalkirjeldatuga aidata, hõlmab artikkel nõuandeid järgmise seitsme aspekti kohta.

Erinevate videoreklaamide kasutamine, et kaasata rohkem kliente

Vaatajaskonnad võivad soovida suhelda teie videotega nii lauaarvutites kui ka mobiilseadmetes ning nad võivad reageerida erinevalt erinevate sõnumitega videotele. Soovitatav on üles laadida mitu videot erinevate kuvasuhetega (ruudukujulised, vertikaalsed ja horisontaalpaigutusega) ning kasutada igaühe puhul erinevat sõnumit. Lisateave ruudukujuliste ja vertikaalsete videote kasutamise kohta mobiiliklientide kaasamiseks.

Vaatamise hinna (CPV) optimaalne kasutamine

Keskmine vaatamise hind (CPV) on keskmine summa, mille reklaamija maksab, kui keegi vaatab tema videoreklaami. CPV võib kõikuda olenevalt reklaami pikkusest, kvaliteedist, sihtimisest ja oksjoni dünaamikast ning muudest teguritest.

CPV hindamine

Vaatamise hind annab väärtuslikku teavet reklaami konkurentsivõime kohta oksjoni ökosüsteemis. Kas maksate vaatamiste eest soovitust või eeldatust rohkem? Kas CPV-d on aja jooksul kasvanud? CPV-d jälgides ja korrigeerides saate oma sõnumi tõhusamalt edastada. Kasvavad CPV-d võivad olla märgiks reklaami „väsimisest”, kui see on juba mitu nädalat aktiivne olnud. Kasvavad CPV-d võivad näidata ka seda, et konkurss oksjonitel, kus võidule konkureerite, võib olla suurenenud. Langevad CPV-d võivad seevastu viidata sellele, et turul on väiksem konkurents ja võite vaatamisi saada madalama hinnaga.

Nõuanded CPV-eesmärkide täitmiseks

Kuigi pakkumine on vaatamise hinnaga kõige otsesemalt seotud, leidub sihtimise ja reklaami vahel tasakaal, mis pakub parimat vastet kasutajale ning seega suurendab vaatamiste määra ja vähendab CPV-d. Siin on mõned nõuanded CPV optimeerimiseks.

 • Korrigeerige pakkumisi: pakkumised on CPV-dega kõige otsesemalt seotud, kuna te ei maksa kunagi oma maksimaalsest pakkumisest kõrgemat CPV-d. Kuid see toimib vaid ülemise piirina ja seega on see ainult üks viis, kuidas CPV-d korrigeerida. Pakkumisi saab kõige tõhusamalt kasutada, pakkudes vaatamise eest makstavat reaalset väärtust (sarnaselt klikiga Google’i otsingus). Reaalset väärtust on aga sageli keeruline leida ja see on oluline punkt, millele kampaaniajärgsel hindamisel keskenduda. Parim lähtepunkt vaatamise väärtuse määramiseks on võrrelda tasulisi vaatamisi, omandatud vaatamisi (teie omanduses oleva sisu vaatamised) ja teenitud vaatamisi (jagamistest pärinevad vaatamised). Vaatamine võib tuua kaasa palju rohkem tegevusi kui see, mille eest otseselt maksate. TrueView-reklaamide puhul võib paraneda nende reklaamide seotus ja meeldejäävus, mida ei vaadatud 30 sekundit – see tähendab, et te ei maksa, aga kogute siiski väärtust.
 • Laiendage sihtimist: täpsem sihtimine suurendab konkurentsi. See kajastub tõenäoliselt kõrgemas CPV-s, välja arvatud siis, kui olete juba jõudnud oma maksimaalse pakkumise lähedale. Sel juhul te lihtsalt ei võida enam oksjoneid ja eelarve jääb kulutamata. Sihtimise laiendamine võimaldab reklaamide esitamise süsteemil tuvastada oksjonid, kus teie reklaamid ja pakkumised on konkurentsivõimelisemad, ja see võib vähendada kampaania üldist keskmist CPV-d. Laiemaid sihtmärke avastades võite madalama CPV-ga samuti leida väärtusliku vaatajaskonna. Pidage meeles, et TrueView-vorming toimib ise sihtimisfiltrina, mille puhul maksate vaid seotud vaatajate puhul, kes otsustavad teie reklaami vaadata.
 • Leevendage teisi kampaaniatasemel piiranguid: vaatamiste määra võib suurendada ja CPV-d langetada näiteks kiirendatud edastuse või platvormi sihtimise väljalülitamine, või reklaamide vaheldumise seadete korrigeerimine.
 • Täiendage oma reklaame: kuna tugevad reklaamid toovad kaasa head vaatamiste määrad, võivad need sageli mõjutada ka CPV-d. Kui vaatamiste määrad kasvavad, langevad CPV-d, kuna oksjonitel hinnatakse kõrgemalt asjakohaseid reklaame, mida vaatajaskond näha soovib. Seda näitab nende valmidus reklaam lõpuni vaadata. Lugege lisateavet tõhusate videoreklaamide loomise heade tavade kohta.

Vaatamiste määra optimaalne kasutamine

Vaatamiste määr on teie videoreklaami vaatamiste koguarv jagatuna inimeste arvuga, kellele reklaami esitati. Vaatamiste määr näitab hästi, kui kaasahaarav on teie video vaatajate arvates. Mida kõrgem on vaatamiste määr, seda suurem on vaatajate seotus teie sisuga.

Vaatamiste määra hindamine

Vaatamiste määr on peamine mõõdik videoreklaami toimivuse mõistmiseks. Kõrge vaatamiste määraga videoreklaam võidab tavaliselt rohkem oksjoneid ja selle CPV on madalam kui madala vaatamiste määraga videoreklaamil. Kui soovite minimaalse kuluga saada maksimaalselt vaatamisi, soovitame tuvastada reklaamivarad ja sihtimismeetodid, mis aitavad teil suurendada reklaami vaatamiste määra. Sarnaselt CPV-ga võib vaatamiste määra konkreetse ajahetke analüüs aidata teil mõista, kas teie reklaamil läheb hästi või halvasti, kuid olulisem on mõista trende.

Nõuanded vaatamiste määra eesmärgi täitmiseks

Kuigi alati ei pruugi sihtimine olla sobiv meetod kampaania vaatamiste määra suurendamiseks, võib see toimivust mõjutada, kuna mõjutab seda, kes teie reklaami näha saavad.

 • Täiendage oma reklaame
  • Lühematel reklaamidel on kõrgemad vaatamiste määrad; kui teie reklaam suudab 30 sekundi asemel sama sõnumi edastada ka 20 sekundiga, soovitame reklaami lühendada.
  • Kui loote kampaania osana mitu reklaami, annab iga reklaam teile võimaluse vaatajaskonnaga parema ühenduse loomiseks. Isegi väikesed muudatused reklaami tekstis või videos võivad vaatamiste määra ja kulusid kampaania vältel oluliselt parandada.
  • Ka väikesed muudatused, nt sissejuhatuse muutmine või tegevusele kutsumise lisamine või eemaldamine, võivad vaataja käitumist muuta ja vaatamiste määra parandada.
  • Reklaami „väsimise” vältimiseks kasutage oksjonil vaheldumisi 2 või 3 erinevat reklaami.
  • Lugege lisateavet tõhusate videoreklaamide loomise heade tavade kohta.
 • Täiustage sihtimist: allpool on mõned võimalused, kuidas sihtimine võib mõjutada vaatamiste määra.
  • Vale sihtimine: kui määrasite vale sihtpubliku, võidakse teie videoreklaam sagedamini vahele jätta. Kui olete mõistnud, kes teie reklaamile kõige paremini reageerivad, soovitame teil oma sihtimismeetodeid korrigeerida.
  • Kaotatud vaatajaskond: võib-olla olete määranud oma reklaami kuvamisele piirangud ja võite seetõttu „peita” reklaame mõne vaataja eest, kes neid vaadata sooviks. Mõne reklaamija arvates on kõik konkreetsest demograafilisest sihtrühmast väljapoole jäävad vaatamised raisatud. Pidage aga meeles, et TrueView-videoreklaami eest võetakse tasu vaid siis, kui keegi otsustab videot vaadata, seega võite sihtimist laiendades leida vastuvõtliku vaatajaskonna. Lisaks võib see sageli vähendada ka keskmist CPV-d.

Klikkimise määra (CTR) optimaalne kasutamine

Klikkimise määr (CTR) on teie videoreklaami klikkide koguarv jagatuna inimeste arvuga, kellele reklaami esitati. Kuigi videokampaaniate peamine seotuse mõõdik on vaatamiste määr, aitab ka CTR mõõta, kui hästi teie videokampaania toimib. Mida kõrgem on CTR, seda suurem on vaatajate seotus teie sisuga ja seda rohkem on nad huvitatud teie ettevõtte kohta teabe hankimisest.

CTR-i hindamine

Kui teie eesmärk on oma veebisaidile, YouTube’i kanalile või vaatamislehele videoreklaami abil rohkem inimesi tuua, on CTR jälgimiseks ja kasutamiseks õige mõõdik. Vaadates aja jooksul kogunenud CTR-i, saate teada, kui hästi toob teie videoreklaam kliente reklaami kaudu teie veebisaidile.

TrueView for Actioni kampaania loomine, et CTR-i aja jooksul suurendada

TrueView for Actioni kampaaniad aitavad teil luua reklaame, mis suurendavad klikkide ja asjakohaste konversioonide arvu teie veebisaidil. Seda tüüpi reklaam luuakse kampaania eesmärgiga Müügivihjed või Veebisaidi liiklus ning see võimaldab lisada silmapaistvaid kutseid tegevusele, et suurendada kasutajate seotust teie toote või teenusega. Vaadake lisateavet TrueView for Actioni kampaaniate kohta.

Sihtimise kitsendamine

Võimalus näidata veebis reklaame kindlate huvidega inimestele aitab teil jõuda õigete klientideni. Saate oma reklaame näidata konkreetsetele vaatajaskondadele nende huvide põhjal – olgu nad mängijad, loomasõbrad või siis huvitatud auto või kodu ostmisest.

Sihtimist kitsendades saate kuvada oma videoreklaame asjakohasemale vaatajaskonnale, kelle jaoks reklaam on õiges kontekstis. Teeme ülevaate sihtimismeetoditest, mida saate kasutada.

 • Demograafilised rühmad: valige soovitud vaatajaskonna vanus, sugu ja vanemlik seis.
 • Huvid: valige saadaolevate kategooriate hulgast, et jõuda nendest teemadest huvitatud inimesteni ka sel ajal, kui nad külastavad muude teemade lehti. Lugege lisateavet vaatajaskonna sihtimise kohta.
  • Ühine huvi: suurendage TrueView-videoreklaamidega bränditeadlikkust ja õhutage inimesi toote ostmist kaaluma, jõudes kasutajateni, keda see teema juba väga huvitab.
  • Kavatsus ja olulised elusündmused: valige mõni nende vaatajaskondade hulgast, kui soovite leida kliente, kes uurivad tooteid ja kaaluvad aktiivselt sellise teenuse või toote ostmist, mida teie pakute.
 • Uuesti turundamine: saate jõuda vaatajateni selle põhjal, milline on nende eelnev kokkupuude teie videote, TrueView-reklaamide või YouTube’i kanaliga. Kui olete juba oma Google'i konto Google Adsi kontoga ühendanud, loob Google Ads automaatselt teie jaoks kohandatud loendid. Lisateave YouTube’i vaatajate uuesti turundamise loendite kohta.
 • Paigutused: sihtige unikaalseid kanaleid, veebisaite või nende veebisaitide paigutusi. Näiteks saate sihtida kogu suure liiklusega blogi või populaarse uudistesaidi kodulehte. Paigutused on järgmised.
  • Kanalid (YouTube’i partnerite kanalid)
  • Videod (YouTube’i videod)
  • Saidid (Display-võrgustik – sisaldab avaldajasaidina YouTube.com-i)
 • Teemad: saate sihtida videoreklaamidega konkreetseid teemasid YouTube’is ja Display-võrgustikus. Teema sihtimine võimaldab jõuda laia valiku videote, kanalite ja veebisaitideni, mis on teie valitud teemaga seotud. Näiteks kui sihite teemat „Autondus”, kuvatakse teie reklaami inimestele, kes vaatavad YouTube’is autovideoid.
 • Märksõnad: olenevalt oma videoreklaami vormingust saate kuvada videoreklaame märksõnade ehk sõnade või fraaside alusel, mis on seotud teie vaatajaskonda huvitava YouTube’i video, YouTube’i kanali või veebisaidi tüübiga.

  Välistamiste lisamine, et takistada reklaamide kuvamist teatud juhtudel

  Vahekaardil „Video sihtimine” saate vaadata, kuidas iga teie sihtimismeetod on reklaamide korral toiminud. Seal saate ka tuvastada, kui teie reklaam ei ole mõne konkreetse teema või demograafilise rühma seisukohast asjakohane. Kui nii on juhtunud, kaaluge nende teemade või demograafiliste rühmade lisamist oma kontole kampaania tasemel välistustena. See võib olla kasulik, kui teie video pakub huvi ainult kindlale demograafilisele rühmale ning soovite sihtida ainult teatud teemasid, välistades mõned vaatajad.

  Välistuste lisamise kohta teabe saamiseks vaadake jaotist Videokampaaniatele sihtimise lisamine.

  Märkus

  Välistused võivad piirata videokampaania katvust.

Pakkumise parandamine

Kaaluge TrueView video discovery reklaamide pakkumiste muutmist, et teie reklaame näidataks rohkem neist huvituda võivatele vaatajatele. Kuna neid vaatajaid, kes otsustavad vaadata teie video discovery reklaami, võib üldiselt pidada teie brändiga rohkem seotuks, võib olla mõistlik nende vormingute pakkumisi suurendada. Kehtib ka vastupidine: kui olete rohkem huvitatud vaatamistest, liiklusest oma veebisaidil või bränditeadlikkuse suurendamisest, võite voosisese vormingu pakkumisi suurendada, et teie reklaami näeks vähemalt osaliselt suurem hulk inimesi.

Vaadake lisateavet vaatamise hinna (CPV) pakkumise kohta.

Videote uuesti turundamise kasutamine

Videote uuesti turundamine on võimas vahend, mis analüüsib vaatajate tegevust teie YouTube’i kanalil ning loob selle põhjal äärmiselt spetsiifilisi loendeid teie reklaamide uuesti sihtimiseks. Pärast Google'i konto linkimist Google Adsi kontoga saate luua uuesti turundamise loendid, mis põhinevad erinevatel viisidel, kuidas inimesed teie videotega suhtlevad, näiteks videote vaatamistel, teie kanali tellimistel või isegi meeldimistel. Lisateave, kuidas Google Adsi abil YouTube´i vaatajatele uuesti turundada.

Kasutate juba oma displeireklaamikampaaniates uuesti turundamist? Saate oma videoreklaamide jaoks videote uuesti turundamise loendeid kasutada samamoodi, nagu võite sihtida videotega inimesi, kes on teie veebisaidiga suhelnud. Näiteks võite luua dünaamilisi kombineeritud loendeid, et sihtida teie reklaami näinud inimesi, kes ei ole veel konversiooni teinud, või teie veebilehte külastanud inimesi, kes pole veel teie kanalit külastanud.

Täpsemate kampaaniaseadete kasutamine

Kampaania optimeerimiseks kaaluge täpsemate seadete kasutamist. Kasutage ajastamise seadet, et määrata kindlad kellaajad või nädalapäevad, millal soovite oma tooteloendireklaame kuvada, või kontrollida, kui kaua teie kampaania käib. Tähtis on hoida reklaami sisu värske, et inimesed jääksid teid külastama. Seetõttu võite kaaluda oma voosisese reklaami ajastamist nii, et selle kestus oleks üks kuu.

Võite ka määrata sageduse piiriku, mis piirab seda, mitu korda teie reklaame YouTube'is ja Google'i Display-võrgustikus partnerite teenustes kasutajale näidatakse. Sageduse piiriku seadmine võib olla kasulik siis, kui soovite piirata kellelegi oma reklaami kuvamiste korda või kui soovite keskenduda kokkupuute suurendamisele uute inimestega.

Saate valida nende saitide ja videote keele, kus teie reklaamid ilmuvad, muutes sihtimise kampaaniaseadetes keelt. Google Ads arvestab teie reklaamide kuvamiskoha valimisel kasutaja Google’i keeleseadet, kasutaja Google’i otsingupäringu keelt või kasutaja parasjagu Display-võrgustikus kuvatava või hiljuti kuvatud lehe keelt.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse