Tipy pro optimalizaci videokampaně

Nahráli jste svá videa na YouTube a vaše kampaň s reklamami TrueView už je nějakou dobu spuštěná. Videoreklamy nabízí řadu akcí diváků, které lze měřit a sledovat, a umožňují snáze plnit své reklamní cíle. Například:

 • Pokud mají vaše videoreklamy nižší míru zhlédnutí než reklamy ve vašich ostatních kampaních, můžete kampaně upravit, aby se jejich míra zhlédnutí zvýšila.
 • Pokud je vaše cena za zhlédnutí (CPV) vyšší než cílová CPV a chcete oslovit širší publikum, zkuste kampaň upravit tak, aby se CPV snížila.

Protože vám chceme s výše uvedenými problémy pomoci, přinášíme zde tipy týkající se následujících osmi oblastí:

Použití rozmanitých videokreativ, které zaujmou více zákazníků

Publikum může chtít reagovat na vaše videa na počítačích nebo mobilních zařízeních a je možné, že na videa s různým sdělením bude reagovat různě. Doporučuje se nahrát více videí s různými poměry stran (čtvercová, svisle i vodorovně orientovaná) a s různým sdělením. Pročtěte si, jak oslovit zákazníky užívající mobilní zařízení pomocí čtvercových videí a videí na výšku.

Optimální využití ceny za zhlédnutí (CPV)

Průměrná cena za zhlédnutí (CPV) je průměrná částka, kterou inzerent platí za to, že někdo zhlédne jeho videoreklamu. CPV se mění v závislosti na délce reklamy, kvalitě kreativy, cílení, dynamice aukcí a dalších faktorech.

Provádějte vyhodnocení CPV

Cena za zhlédnutí je důležitý ukazatel, který vypovídá o konkurenceschopnosti vaší reklamy v aukcích. Platíte za zhlédnutí více, než jste chtěli nebo očekávali? Pozorujete, že vaše CPV postupně roste? Měřením a přizpůsobováním CPV zefektivníte proces oslovení publika. Rostoucí CPV u reklamy, která běží už pár týdnů, může být známkou rostoucí únavy uživatelů z opakovaného zobrazování stejné reklamy. Nebo může rostoucí CPV signalizovat rostoucí tlak konkurenčních reklam v aukcích. Naopak klesající CPV může znamenat, že na trhu (reklam) klesá konkurence a máte šanci získávat zhlédnutí za nižší ceny.

Tipy na dosažení cílů CPV

I když nejpřímější je souvislost mezi cenou za zhlédnutí a cenovou nabídkou, v rámci procesu určování ceny v aukci hraje roli i cílení reklamy a vhodnost kreativy pro uživatele, která přispívá k větší míře zhlédnutí a nižší CPV.

 • Upravte cenové nabídky: Cenové nabídky mají nejtěsnější souvislost s CPV v tom smyslu, že nikdy nezaplatíte vyšší CPV, než je vaše maximální cenová nabídka. Fungují však jen jako strop, takže mohou upravovat CPV jen jedním směrem. Nejúčinnější použití cenových nabídek je nabízet vaši skutečnou hodnotu za zhlédnutí, která si kupujete (je to podobné, jako když vyhráváte kliknutí ve Vyhledávání Google). Ovšem tuto „skutečnou hodnotu“ je často velmi nesnadné určit a někdy ji zjistíte až na základě vyhodnocení po skončení kampaně. Nejlepší východiskem pro určení, jakou hodnotu pro vás zhlédnutí má, je porovnání placených zhlédnutí, vlastněných zhlédnutí (zhlédnutí vámi vlastněného obsahu) a získaných zhlédnutí (zhlédnutí ze sdílení). Jedno zhlédnutí může vyvolat mnohem více aktivity, než za kterou přímo platíte. S reklamami TrueView může docházet k tomu, že se zvýší interakce a znalost uživatelů i pro reklamy, které nebyly sledovány po celých 30 s, takže za ně neplatíte. Přitom vám stále přináší určitou hodnotu.
 • Rozšiřte cílení: Omezení cílení vede k vyšší konkurenci mezi reklamami. To se pravděpodobně projeví ve vyšší CPV, ledaže byste už byli blízko své maximální nabídky a v takovém případě prostě přestanete vyhrávat aukce a ani svůj rozpočet neutratíte. Rozšířením cílení umožníte, aby systém zobrazování reklam identifikoval aukce, ve kterých budou vaše reklamy a cenové nabídky konkurenceschopnější, a můžete snížit průměrnou CPV celé kampaně. Při širším cílení tedy můžete oslovit atraktivní publikum i s nižší CPV. Formát TrueView funguje sám o sobě jako určitý filtr cílení. Platíte totiž jen za diváky, které vaše reklama zaujala a rozhodli se ji zhlédnout.
 • Uvolněte další omezení na úrovni kampaně: Vyšší míry zhlédnutí a nižší CPV můžete docílit například vypnutím urychleného zobrazování, cílení na platformu nebo úpravou nastavení střídání reklam.
 • Zlepšete své reklamy: Jelikož kvalitní reklamy mívají dobrou míru zhlédnutí, projeví se to často i na CPV. S rostoucí mírou zhlédnutí cena za zhlédnutí klesá, protože aukce zvýhodňuje relevantní reklamy, které se publiku líbí – což se projevuje ochotou reklamu zhlédnout. Další informace o doporučených postupech při vytváření účinných videoreklam

Optimální využití míry zhlédnutí

Míra zhlédnutí je celkový počet zhlédnutí vaší videoreklamy vydělený počtem lidí, kterým se tato videoreklama zobrazila. Míra zhlédnutí je dobrým ukazatelem, nakolik se videoreklamě daří diváky zaujmout. Čím vyšší je míra zhlédnutí, tím více publikum váš obsah zaujal.

Vyhodnocení míry zhlédnutí

Míra zhlédnutí je primární metrika pro posouzení, jak je videoreklama dobrá. Videoreklama s vysokou mírou zhlédnutí bude obecně vítězit ve více aukcích a platit nižší CPV než videoreklama s nízkou mírou zhlédnutí. Pokud chcete získávat co nejvíce zhlédnutí za co nejnižší cenu, stojí za to dát si práci s nalezením reklamních podkladů a metod cílení, které vám pomohou zvýšit míru zhlédnutí reklamy. Podobně jako z CPV můžete analýzou míry zhlédnutí zjistit, zda si vedete dobře nebo špatně v určitém okamžiku, nicméně nejdůležitější je podchytit trend.

Tipy na dosažení cílové míry zhlédnutí

Ačkoli to není úplně zřejmé, lze cílením zlepšovat míru zhlédnutí kampaně. Na výkon působí tím, že ovlivňuje, kdo může vaši reklamu vidět.

 • Zlepšete·reklamy
  • Kratší reklamy mívají vyšší míry zhlédnutí. Pokud dokážete sdělení reklamy podat ve 20 sekundách, neměli byste mít reklamu dlouhou 30 sekund.
  • Pokud vytvoříte v kampani několik reklam, každou z nich můžete lépe oslovit své publikum. I malé rozdíly v textu reklamy nebo ve videu mohou za celou dobu kampaně znamenat výrazné zlepšení míry zhlédnutí a nákladů.
  • Drobné úpravy, například pozměnění úvodu nebo přidání či odstranění výzvy k akci, mohou vést k posunu chování diváků a zlepšit míru zhlédnutí.
  • Zkuste v aukci střídat 2 nebo 3 různé reklamy, abyste diváky neunavovali stále stejnou reklamou.
  • Další informace o doporučených postupech při vytváření účinných videoreklam
 • Zlepšete cílení: Cílení může ovlivňovat míru zhlédnutí následujícími způsoby:
  • Nesprávné cílení: Pokud cílíte na nesprávné publikum, můžete zaznamenat častější přeskakování vaší videoreklamy. Je na místě upravovat metody cílení a zjišťovat, jaké publikum na vaši videoreklamu reaguje nejlépe.
  • Opomenuté publikum: Pokud omezujete, kde se vaše reklama zobrazuje, „skrýváte“ ji před některými diváky, kteří by ji rádi viděli. Někteří inzerenti vnímají každé zhlédnutí mimo konkrétní cílovou demografickou skupinu jako zbytečné. Ale pamatujte, že videoreklamy TrueView se vám účtují jen tehdy, když se někdo rozhodne video sledovat, takže rozšířením cílení můžete najít další publikum, u kterého bude mít reklama dobrou odezvu. Další výhodou bude často i snížení průměrné CPV.

Optimální využití míry prokliku (CTR)

Míra prokliku (CTR) je celkový počet kliknutí na vaši videoreklamu vydělený počtem lidí, kterým se reklama zobrazila. Primární metrikou zaujetí diváků u videokampaní je sice míra zhlédnutí, ale CTR je také důležitý ukazatel toho, jak dobře si vaše videokampaň vede. Čím vyšší je CTR, tím více váš obsah diváky zaujal a přiměl je zjistit něco více o vaší firmě.

Vyhodnocení CTR

Metriku CTR je vhodné používat ke sledování a optimalizaci, pokud chcete pomocí videoreklamy přivést více lidí na váš web, kanál YouTube nebo stránku sledování videa. Z vývoje CTR za určitou dobu poznáte, jak dobře videoreklama přivádí zákazníky na váš web.

Vytvoření kampaně TrueView pro akce k postupnému zvýšení CTR

Kampaně TrueView pro akce vám pomohou vytvářet reklamy, které budou zvyšovat počty kliknutí a relevantních konverzí na vašich webových stránkách. K vytváření tohoto typu reklamy se používají cíle kampaně Potenciální zákazníci nebo Návštěvnost webových stránek. Tyto reklamy umožňují přidat výraznou výzvu k akci a povzbudit zájem o váš produkt nebo službu. Další informace o kampaních TrueView pro akce

Přesnější cílení

Možnost zobrazovat internetové reklamy uživatelům s určitými zájmy vám pomůže oslovit ty správné zákazníky. Reklamy můžete zobrazovat konkrétním segmentům publika na základě zájmů, ať už mají vaši zákazníci rádi hry či domácí mazlíčky nebo si chtějí koupit auto či dům.

Upřesněním cílení zajistíte, že se videoreklamy budou zobrazovat relevantnějšímu publiku a ve vhodnějším kontextu. Přehled dostupných metod cílení:

 • Demografické skupiny: Zvolte zařazení publika, které chcete oslovit, podle věku, pohlaví a rodičovství.
 • Zájmy: Výběrem z dostupných kategorií můžete cílit na uživatele, kteří se o příslušná témata zajímají, i když právě prohlížejí stránky věnované jiným tématům. Další informace o cílení na publikum
  • Podle zájmů: Umožňuje zvýšit pomocí videoreklam TrueView povědomí o značce a přimět lidi uvažovat o vašich produktech tím, že oslovíte uživatele, kteří již vykazují velký zájem o relevantní témata.
  • Záměr a životní události: Vyberte z těchto kategorií publika zákazníky, kteří aktivně hledají produkty a zvažují zakoupení produktu nebo služby, jako nabízíte vy.
 • Remarketing: Oslovte diváky na základě jejich dřívějších interakcí s vašimi videi, reklamami TrueView nebo kanálem YouTube. Pokud již máte propojený účet Google s účtem Google Ads, bude pro vás služba Google Ads vytvářet vlastní seznamy automaticky. Další informace o remarketingových seznamech pro diváky na YouTube
 • Umístění: Zacilte na jedinečné kanály, weby nebo umístění na nich. Můžete například cílit na celý blog s vysokou návštěvností nebo domovskou stránku oblíbeného zpravodajského webu. Mezi umístění patří:
  • kanály (partnerské kanály YouTube),
  • videa (videa YouTube),
  • weby (Obsahová síť – zahrnuje YouTube.com jako web majitele stránek).
 • Témata: Zacilte videoreklamy na YouTube a Obsahovou síť Google podle konkrétních témat. Cílení podle témat umožňuje zasáhnout široké spektrum videí, kanálů a webů souvisejících s vybranými tématy. Pokud cílíte například na téma Auto-moto, reklama se bude na YouTube zobrazovat lidem, kteří sledují videa o autech.
 • Klíčová slova: V závislosti na formátech videoreklam je můžete cílit pomocí slov či sousloví (tzv. klíčových slov) souvisejících s videem na YouTube, kanálem YouTube nebo typem webu, o něž se vaše publikum zajímá.

  Vyloučení zobrazování reklam v určitých případech

  Na kartě Cílení videoreklam můžete zjistit, jakých výsledků jednotlivé metody cílení dosahovaly. Dozvíte se tak, zda reklama není vzhledem k určitému tématu nebo demografické skupině irelevantní. Pokud ano, zvažte, zda téma nebo skupinu v účtu nepřidat jako vyloučení na úrovni kampaně. Může to být praktické zejména v případě, kdy je vaše video relevantní hlavně pro specifickou skupinu a chcete cílit na určitá témata, ale některé diváky vyloučit.

  Další informace o přidávání vyloučení naleznete v článku Přidání cílení do kampaní s videoreklamami.

  Poznámka

  Použitím vyloučení můžete omezit zásah videokampaně.

Vylepšení nabídek

Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že se vaše reklamy zobrazí divákům, kteří o ně mají zájem, zvažte změnu nabídek u reklam TrueView video discovery. Diváci, kteří se rozhodnou reklamu video discovery zhlédnout, obecně dávají najevo zájem o interakci se značkou, a proto se vyplatí nabídky pro tyto formáty zvýšit. Pokud vám jde naopak více o počet zhlédnutí, návštěvnost webu nebo budování povědomí o značce, můžete zvážit zvýšení nabídek pro formát In-stream, čímž zvýšíte pravděpodobnost, že diváci uvidí alespoň část vaší reklamy.

Další informace o nabídkách ceny za zhlédnutí (CPV)

Použití videoremarketingu

Videoremarketing je výkonný nástroj, který na základě aktivity diváků na vašem kanálu YouTube vytvoří velmi konkrétní seznamy, které poslouží k cílení reklam na dřívější návštěvníky. Po propojení účtu Google s účtem Google Ads můžete vytvářet takové seznamy na základě různých interakcí uživatelů s vašimi videi, například zhlédnutí videa, přihlášení odběru kanálu nebo třeba kladného hodnocení. Další informace o remarketingu Google Ads zaměřeném na diváky na YouTube

Už ve svých obsahových kampaních remarketing používáte? Videoremarketingové seznamy můžete využívat pro obsahové reklamy a také můžete svá videa cílit na uživatele, kteří již provedli nějakou interakci s vaším webem. Například můžete vytvářet dynamické kombinované seznamy a cílit na lidi, kteří zhlédli vaši videoreklamu, ale nedošlo u nich ke konverzi, nebo kteří navštívili váš web, ale ještě nenavštívili váš kanál.

Použití pokročilých nastavení kampaně

Kampaně doporučujeme optimalizovat pomocí pokročilých nastavení. Časový rozvrh reklam umožňuje naplánovat zobrazování reklam na konkrétní hodiny v týdnu a řídit, jak dlouho kampaň poběží. Aby se lidé vraceli, musíte obsah často aktualizovat a nabízet něco nového. Reklamu In-stream proto může být vhodné nechat běžet třeba měsíc.

Můžete také nastavit omezení frekvence, které určí, kolikrát se může reklama zobrazit na YouTube nebo na partnerských webech služby Google Ads stejnému uživateli. Omezení frekvence se může hodit, pokud chcete omezit počet zobrazení reklamy jedním uživatelem nebo se zaměřit na pokrytí nových zákazníků.

Změnou cílového jazyka v nastaveních kampaně můžete zvolit jazyk webů a videí, kde se budou vaše reklamy zobrazovat. Při rozhodování, kde vaše reklamy zobrazit, služba Google Ads zkoumá, jaké má uživatel jazykové nastavení služby Google, v jakém jazyce zadal vyhledávací dotaz, jakou stránku aktuálně prohlíží nebo jaké stránky Obsahové sítě Google prohlížel v nedávné době.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory