Om import av offlinekonverteringar

Ibland leder en annons inte direkt till onlineförsäljning, utan får kunden att påbörja en konverteringsväg som resulterar i försäljning offline, till exempel på ditt kontor eller via telefon. Genom att importera offlinekonverteringar kan du mäta vad som händer offline när annonsen har resulterat i ett annonsklick eller samtal till företaget.

Fördelar

När du importerar offlinekonverteringshändelser får du en mer heltäckande bild av vilka sökord och inriktningskriterier (som geografi eller tid på dagen) som ger de mest lönsamma konverteringarna. Denna information kan hjälpa dig när du inriktar och optimerar dina kampanjer.

Om du värvar potentiella kunder och/eller köpare online kan du registrera en konvertering i följande situationer:

 • när du avslutar en försäljning offline (till exempel via telefon eller personligen) och spårar försäljningen i ett annat CRM-system
 • 30 dagar efter onlineförsäljningen så att du kan utesluta transaktioner som resulterade i en retur
 • endast vid försäljning till nya kunder
 • endast om det är kundens andra köp
 • när du avslutar en försäljning online men inte kan använda vår JavaScript-baserade standardlösning för konverteringsspårning

Här följer en kort översikt över funktionen.

Typer av importer av offlinekonverteringar

Google Ads har tre sätt att visa hur dina Google Ads-kampanjer leder till importer av offlinekonverteringar:

 1. Med Konverteringsimport i Google Ads kan du importera konverteringar som du spårar i andra system till Google Ads. Detta är det bredaste alternativet och inbegriper många olika sätt att spåra offlinekonverteringar. Du kan importera konverteringar som började med ett annonsklick eller ett samtal från din annons.
 2. Med Konverteringsimport i Google Ads för Salesforce® kan du automatiskt se när försäljningshändelser som du spårar i Salesforce började med ett klick på en annons. Detta är det bästa alternativet om du spårar försäljningsdata med Salesforces Sales Cloud®. Du kan läsa mer om denna lösning i Om Konverteringsimprt i Google Ads för Salesforce.
  1. Anvisningar: Importera konverteringar från Salesforce
 3. Med Zapier-spårning av offlinekonverteringar kan du automatisera importen av din information om offlinekonverteringsspårning från många olika CRM-system till Google Ads. Läs mer om offlineimport via Zapier för Google Ads.
  1. Anvisningar: Importera konverteringar från Zapier

Så fungerar det

Import av offlinekonverteringar fungerar lite olika beroende på om du spårar konverteringar som börjar med ett annonsklick eller med ett samtal från din annons.

Konverteringar från klick

Google Ads skapar ett unikt ID, kallat GCLID, för varje klick som kommer till din webbplats från en annons. Du spårar offlinekonverteringar från klick genom att spara detta id tillsammans med de uppgifter du samlar in om den potentiella kund som klickade på din annons.

När personen senare ”konverterar” offline genom att till exempel underteckna ett avtal skickar du tillbaka GCLID till Google Ads tillsammans med uppgifter om typen av konvertering och när den inträffade. Google Ads registrerar konverteringen tillsammans med din övriga konverteringsspårningsdata.

Exempel

Du designar, bygger och säljer specialanpassade konferensbord. Via Google Ads leder du potentiella kunder till din webbplats, där de kan skicka in sina kontaktuppgifter och begära att bli uppringda. Om en potentiell kund är resultatet av ett klick på en annons innehåller personens kontaktuppgifter även ett GCLID.

En gång i veckan granskar dina säljare veckans försäljning och skickar uppgifter om de potentiella kunder (med tillhörande GCLID) som har konverterats till kunder, tillsammans med datum och tid för varje försäljning. Du sammanställer uppgifterna i ett kalkylark med fem kolumner och laddar upp dem till ditt Google Ads-konto. Inom några timmar ser du vilka sökord och sökfrågor som inte bara ger nya potentiella kunder utan också faktisk försäljning.

Den nya informationen sparar tid och gör det lättare att få avkastning på din investering i Google Ads.

Konverteringar från samtal

Genom att importera information om samtalskonverteringar till Google Ads kan du ta reda på vilka av dina annonser och sökord som leder till flest säljsamtal.

I stället för att använda ett klick-id, som med konverteringar från klick, spårar du information om de telefonsamtal som ledde till försäljning eller andra värdefulla kundåtgärder. När du importerar denna information till Google Ads matchas konverteringarna med telefonsamtal från dina annonser.

Mer information om hur detta alternativ fungerar finns i Om import av samtalskonverteringar.

Använda automatisk budgivning med import av offlinekonverteringar

Du kan optimera dina offlinekonverteringar med automatiska budstrategier i Google Ads. Om du gör det kan det också vara bra att göra följande:

 • importera offlinekonverteringsdata ofta (helst varje dag).
 • börja ladda upp konverteringar och sedan vänta motsvarande längden på konverteringsperioden innan du aktiverar automatisk budgivning.
 • Om du spårar en kombination av online- och offlinekonverteringar kan du prova budstrategin för målavkastning på annonsutgifter (Mål-ROAS). Med Mål-ROAS kan du optimera för online- och offlinekonverteringar på ett bättre sätt genom att tilldela olika konverteringsåtgärder, till exempel potentiella kunder och offlineförsäljningar, olika värden.

Exempel

Anta att du spårar potentiella kunder genom en onlinekonverteringsåtgärd och slutgiltiga försäljningar genom en offlinekonverteringsåtgärd. Du kan tilldela olika konverteringsåtgärder olika värden som motsvarar värdet de tillför ditt företag. Värdet på en potentiell kund kan till exempel vara 100 kronor och värdet på en försäljning 5 000 kronor. Det ger Google Ads mer insyn i säljtratten. Ju större insyn Google Ads har i säljtratten, desto effektivare blir budoptimeringen.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt