Importy offline konverzií

Reklama niekedy nevedie priamo k online predaju. Namiesto toho nasmeruje zákazníka na cestu, ktorá nakoniec vedie k offline predaju – napríklad v pobočke alebo telefonicky. Vďaka importu offline konverzií môžete merať, čo sa stane v offline svete, ak reklama povedie ku kliknutiu alebo k hovoru do vašej firmy.

Výhody

Vďaka importovaniu offline konverzných udalostí máte lepšiu predstavu o tom, ktoré kľúčové slová a kritériá zacielenia (napríklad geografické zacielenie alebo zacielenie podľa času dňa) prinášajú najefektívnejšie konverzie. Tieto údaje vám môžu pomôcť zacieliť a optimalizovať kampane tak, aby ste dosiahli vyšší zisk.

Ak oslovujete potenciálnych zákazníkov alebo kupujúcich online, zrejme budete chcieť, aby sa konverzia zaznamenala v nasledujúcich prípadoch:

 • keď uzavriete obchod offline (napríklad cez telefón alebo osobne) a sledujete ho v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi;
 • 30 dní po uskutočnení online predaja, aby ste mohli vylúčiť transakcie, ktoré skončili vrátením tovaru;
 • len ak ide o predaj novému zákazníkovi;
 • len ak ide o druhú kúpu daného zákazníka;
 • keď uzavriete online predaj, ale nie je možné použiť naše štandardné riešenie na sledovanie konverzií založené na jazyku JavaScript.

Tu je stručný prehľad funkcie.

Typy importov offline konverzií

Google Ads ponúka štyri možnosti, ako zistiť, ako vaše kampane Google Ads podporujú importy offline konverzií:

 1. Priamy import konverzií do služby Google Ads vám do tejto služby umožňuje importovať konverzie, ktoré sledujete v akomkoľvek inom systéme. Ide o možnosť s najširším uplatnením, ktorá sa vzťahuje na rôzne spôsoby sledovania offline konverzií. Umožňuje importovať konverzie, ktoré sa začali kliknutím na reklamu alebo hovorom z reklamy.
 2. Import konverzií zo služby Salesforce® do služby Google Ads umožňuje automaticky zistiť, kedy sa udalosti predaja, ktoré sledujete v službe Salesforce, začali kliknutím na reklamu. Ide o najlepšiu možnosť, ak údaje predaja sledujete pomocou funkcie Sales Cloud® v službe Salesforce. Viac o špecifikách tohto riešenia si môžete prečítať v článku Import konverzií zo služby Salesforce do služby Google Ads.
 3. Sledovanie offline konverzií pomocou nástroja Zapier vám umožňuje automatizovať import informácií o sledovaní offline konverzií z mnohých rozličných systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi do služby Google Ads. Prečítajte si viac o offline importoch pomocou nástroja Zapier pre Google Ads.
 4. Nástroj platformy HubSpot na vytváranie udalostí optimalizácie pre Google Ads vám umožňuje synchronizovať údaje riadenia vzťahov so zákazníkmi so službou Google Ads, vďaka čomu môžete sledovať offline predaj, optimalizovať kampane a zlepšovať kvalitu potenciálnych zákazníkov. Ďalšie informácie o nástroji platformy HubSpot na vytváranie udalostí optimalizácie pre Google Ads

Ako to funguje

Importy offline konverzií sa mierne líšia podľa toho, či sledujete konverzie, ktoré sa začínajú kliknutím na reklamu alebo hovorom z reklamy.

Konverzie z kliknutí

Pre každé kliknutie na reklamu, ktoré vedie na váš web, vám Google Ads poskytuje jedinečný identifikátor s názvom GCLID. Ak chcete sledovať offline konverzie z kliknutí, uložíte tento identifikátor a všetky zhromaždené informácie o potenciálnom zákazníkovi získané od osoby, ktorá klikla na reklamu.

Keď sa neskôr z tejto osoby stane zákazník v offline svete (napríklad podpísaním zmluvy), odovzdáte tento identifikátor GCLID späť do služby Google Ads spolu s niekoľkými podrobnosťami o type konverzie a čase jej uskutočnenia. Google Ads potom zaznamená túto konverziu a ostatné údaje sledovania konverzií.

Príklad

Navrhujete, vyrábate a predávate stoly do zasadacích miestností na zákazku. Pomocou služby Google Ads privádzate potenciálnych zákazníkov na svoj web, kde potom môžu odoslať svoje kontaktné údaje a požiadať o predaj. Ak potenciálneho zákazníka získate vďaka kliknutiu na reklamu, jeho kontaktné údaje budú okrem iného obsahovať identifikátor GCLID.

Raz za týždeň vaši predajcovia skontrolujú predaj v danom týždni a odošlú vám zoznam záujemcov (a súvisiace identifikátory GCLID), z ktorých sa stali zákazníci, vrátane dátumu a času každého predaja. Potom z týchto údajov zostavíte tabuľku s piatimi stĺpcami a nahráte ju do účtu Google Ads. V priebehu niekoľkých hodín budete môcť zobraziť, vďaka ktorým kľúčovým slovám a dopytom získavate nielen nových potenciálnych zákazníkov, ale najmä skutočný predaj.

Tieto nové údaje šetria váš čas a uľahčujú vám dosiahnutie maximálnej návratnosti investícií v službe Google Ads.

Konverzie z hovorov

Vďaka importu údajov telefonických konverzií do služby Google Ads môžete sledovať, ktoré z vašich reklám a kľúčových slov prinášajú do vašej firmy najväčší počet hovorov vedúcich k predaju.

V tomto prípade nepoužívate identifikátor kliknutia ako pri konverziách z kliknutí. Namiesto toho sledujete informácie o telefonických hovoroch, ktoré viedli k predaju alebo iným hodnotným akciám zákazníkov. Keď tieto údaje importujete do služby Google Ads, príslušné konverzie sa priradia k telefonickým hovorom z vašich reklám.

Viac o tom, ako funguje táto možnosť, si môžete prečítať v článku o importe telefonických konverzií.

Použitie automatických ponúk s importmi offline konverzií

Na optimalizáciu offline konverzií môžete použiť stratégie automatických ponúk služby Google Ads. Ak to urobíte, odporúčame vám tieto postupy:

 • Často importujte údaje o offline konverziách (najlepšie denne).
 • Začnite nahrávať konverzie, počkajte, kým uplynie obdobie dĺžky sledovania konverzie, a až potom zapnite automatické ponuky.
 • Ak sledujete kombináciu online a offline konverzií, vyskúšajte stratégiu ponúk cieľového ROAS. Pomocou cieľového ROAS môžete nastaviť lepšiu optimalizáciu pre online a offline konverzie tak, že rôznym konverzným akciám (napríklad potenciálnym zákazníkom a offline predaju) priradíte rôzne hodnoty. Pred zavedením cieľového ROAS vám odporúčame zahrnúť nové hodnoty do stĺpca Konverzie a počkať šesť týždňov, kým vaša kampaň nebude získavať rovnako vysoké hodnoty konverzií. Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu, pričom limit mesačných platieb nebude prekročený.

Príklad

Povedzme, že sledujete potenciálnych zákazníkov prostredníctvom online konverznej akcie a finálny predaj prostredníctvom offline konverznej akcie. Konverzným akciám môžete priradiť rôzne hodnoty podľa toho, akú hodnotu majú pre vašu firmu: napríklad 10 € v prípade potenciálneho zákazníka a 500 € v prípade predaja. Google Ads takto získava lepší prehľad o vašom konverznom lieviku predaja. Čím viac informácií má Google Ads o konverznom lieviku predaja, tým lepšie môže optimalizovať vaše ponuky.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. Google Ads zhromažďuje údaje iba na stránkach, kde ste umiestnili príslušné štítky.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false