Śledzenie konwersji offline – informacje

Czasami reklama nie prowadzi bezpośrednio do sprzedaży online, ale stanowi początek ścieżki, którą podąża klient aż do ostatecznego zakupu offline, np. w Twojej siedzibie lub przez telefon. Importując konwersje offline, możesz rejestrować, co dzieje się w świecie offline po tym, jak ktoś kliknie Twoją reklamę lub zadzwoni do Twojej firmy.

Zalety

Importowanie zdarzeń konwersji offline daje lepszy wgląd w to, które słowa kluczowe i kryteria kierowania (np. obszary geograficzne, godziny) przynoszą najbardziej opłacalne konwersje. Dane te pomogą Ci lepiej ukierunkować i zoptymalizować kampanie pod kątem zwiększania zysku.

Jeśli koncentrujesz się na przyciąganiu klientów i potencjalnych klientów online, rozważ rejestrowanie konwersji w następujących przypadkach:

  • finalizacja sprzedaży offline (np. telefonicznie lub osobiście) oraz śledzenie jej w systemie do zarządzania relacjami z klientami;
  • 30 dni od sprzedaży online, by wykluczyć zwroty;
  • sprzedaż nowym klientom;
  • drugi zakup przez danego klienta;
  • gdy sfinalizujesz sprzedaż online, ale nie możesz korzystać z naszego standardowego rozwiązania do śledzenia konwersji opartego na języku JavaScript.

Poniżej znajdziesz krótkie omówienie tej funkcji.

Typy śledzenia konwersji offline

W Google Ads są dwie opcje sprawdzania, jak kampanie zwiększają sprzedaż offline i liczbę potencjalnych klientów:

  • Funkcja Importowanie konwersji umożliwia importowanie do Google Ads konwersji, które śledzisz w dowolnym innym systemie. To najbardziej uniwersalna opcja, która ma zastosowanie do wielu różnych sposobów śledzenia konwersji offline. Pozwala importować konwersje, do których doszło po kliknięciu reklamy lub w wyniku połączenia telefonicznego z reklamy
  • Google Ads Conversion Import for Salesforce® umożliwia automatyczne wyświetlanie tych zdarzeń sprzedaży śledzonych w Salesforce, które zaczęły się od kliknięcia reklamy. To najlepsze rozwiązanie, jeśli śledzisz dane o sprzedaży, korzystając z Salesforce Sales Cloud®. Więcej o tym narzędziu dowiesz się z artykułu Importowanie konwersji Google Ads z Salesforce.

Jak to działa

Śledzenie konwersji offline może działać w różny sposób, w zależności od tego, czy konwersje, które śledzisz, zaczęły się od kliknięcia reklamy czy połączenia telefonicznego.

Konwersje po kliknięciu

Google Ads przypisuje niepowtarzalny identyfikator o nazwie „GCLID” każdemu kliknięciu w Twojej witrynie, które pochodzi z reklamy. Aby śledzić konwersje offline, zapisujesz ten identyfikator razem ze wszystkimi dostępnymi informacjami o potencjalnym kliencie, który kliknął reklamę.

Gdy później ten użytkownik zrealizuje konwersję offline (np. podpisze umowę), przekazujesz identyfikator GCLID z powrotem do Google Ads razem z informacjami o typie konwersji i czasie jej zrealizowania. Google Ads rejestruje tę konwersję razem z innymi danymi o śledzeniu konwersji.

Przykład

Zajmujesz się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą stołów konferencyjnych na zamówienie. Korzystasz z Google Ads, by przyciągnąć potencjalnych klientów do witryny, w której mogą zostawić swoje dane i poprosić o kontakt. Jeśli kontakt do potencjalnego klienta pochodzi z kliknięcia reklamy, jego dane kontaktowe będą zawierać identyfikator GCLID.

Raz w tygodniu dział sprzedaży robi zestawienie sprzedaży i wysyła Ci informacje (z identyfikatorami GCLID) o potencjalnych klientach, którzy dokonali konwersji, razem z datą i godziną każdej sprzedaży. Na podstawie tych danych sporządzasz pięciokolumnowy arkusz i przesyłasz go na swoje konto Google Ads. Już po kilku godzinach możesz zobaczyć, które słowa kluczowe i wyszukiwania przyczyniają się nie tylko do zgłoszeń nowych potencjalnych klientów, ale co ważniejsze – do wzrostu sprzedaży.

Te nowe dane pomagają Ci zaoszczędzić czas i ułatwiają maksymalizację inwestycji w Google Ads.

Konwersje telefoniczne

Dzięki importowaniu informacji o konwersjach telefonicznych do Google Ads możesz sprawdzić, które reklamy i słowa kluczowe generują dla Twojej firmy najwięcej sprzedaży telefonicznych.

Zamiast używać identyfikatora kliknięcia, tak jak w przypadku konwersji po kliknięciu, śledzisz informacje o połączeniach telefonicznych, które zakończyły się sprzedażą lub innym działaniem klienta wartościowym dla Twojej firmy. Gdy zaimportujesz te informacje do Google Ads, te konwersje zostaną dopasowane do połączeń telefonicznych z Twojej reklamy.

Więcej informacji o działaniu tej opcji znajdziesz w artykule Importowanie konwersji telefonicznych.

Używanie automatycznego określania stawek w przypadku konwersji offline

Możesz stosować strategie automatycznego określania stawek Google Ads, by optymalizować konwersje offline. Aby to zrobić:

  • Często importuj dane konwersji offline (najlepiej codziennie).
  • Zacznij przesyłać konwersje, a następnie włącz automatyczne określanie stawek dopiero po upływie okna konwersji.
  • Jeśli śledzisz kombinację konwersji online i offline, wypróbuj strategię ustalania stawek z zastosowaniem docelowego ROAS. Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) pozwala lepiej optymalizować konwersje online i offline poprzez przypisanie różnych wartości do różnych działań powodujących konwersje, np. do potencjalnej sprzedaży czy sprzedaży offline.

Przykład

Załóżmy, że śledzisz potencjalną sprzedaż za pomocą działania konwersji online, a ostateczną sprzedaż za pomocą działania konwersji offline. Możesz przypisać różne wartości każdemu działaniu konwersji, by odzwierciedlać ich opłacalność dla Twojej firmy: np. potencjalnej sprzedaży – 40 zł, a ostatecznej sprzedaży – 2000 zł. Dzięki temu Google Ads uzyska lepszy wgląd w Twoją ścieżkę sprzedaży, a dokładniejsze informacje oznaczają skuteczniejszą optymalizację stawek.

Inteligentne określanie stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym

Dostępne dla niektórych reklamodawców konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym pozwalają monitorować, jak kliknięcia reklam i widoczne wyświetlenia wpływają na wizyty w Twoich placówkach. W odróżnieniu od innych konwersji offline konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym nie wymagają importowania offline i są natychmiast dostępne dla reklamodawców, którzy kwalifikują się do korzystania z nich. Wizyt w sklepach stacjonarnych można też używać w strategiach inteligentnego określania stawek stosowanych w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych. Więcej informacji o inteligentnym określaniu stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym.

Prywatność i zabezpieczenia w zakresie śledzenia witryny

Standardy Google w zakresie bezpieczeństwa są bardzo ścisłe. W ramach tego programu śledzone są tylko strony zawierające tag konwersji Google. Poza tym stosujemy szyfrowanie danych i bezpieczne serwery.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, oraz uzyskiwać zgodę na ich zbieranie, jeśli jest to wymagane prawnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem