Om import av konverteringer utenfor nettet

Nå er «Tilknyttede kontoer»-siden, som tidligere var under «Administrator» Admin Icon, plassert under «Verktøy» Tools Icon i «Data Manager». Google Ads Data Manager er et verktøy for importering og administrering av data med et intuitivt grensesnitt der du kan hente kundedata fra andre steder enn Google og aktivere dem i Google Ads. Finn ut mer om Data Manager.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


En annonse fører ikke alltid direkte til et salg på nettet, men innleder i stedet en prosess som avsluttes med et salg utenfor nettet – for eksempel over telefon eller i butikken din. Ved å importere konverteringer utenfor nettet kan du måle hva som skjer i den fysiske verden etter at annonsen din har ført til et klikk eller et anrop til bedriften din.

Fordeler

Hvis du importerer konverteringshendelser utenfor nettet, får du et mer fullstendig overblikk over hvilke søkeord og målrettingskriterier (f.eks. geografisk område eller tid på døgnet) du oppnår de mest kostnadseffektive konverteringene med. Med utgangspunkt i disse dataene kan du enklere målrette kampanjene dine mot rett målgruppe og optimalisere for økt fortjeneste.

Hvis du tiltrekker deg potensielle kunder eller kjøpere på nettet, kan det være lurt å registrere en konvertering i følgende tilfeller:

 • når du fullfører et salg utenfor nettet (f.eks. over telefon eller ansikt til ansikt) og sporer dette salget ved hjelp av et system for kunrerelasjonshåndtering (CRM-system)
 • 30 dager etter salget på nettet, slik at du kan ekskludere transaksjoner du har fått avkastning på
 • bare hvis det ble solgt til en ny kunde
 • bare hvis dette var kundens andre kjøp
 • når du avslutter et salg på nettet, men ikke kan bruke den JavaScript-baserte standardløsningen for konverteringssporing

Ulike typer importering av konverteringer utenfor nettet

I Google Ads har du fire alternativer når du vil se hvordan du genererer konverteringer utenfor nettet med Google Ads-kampanjene dine:

 1. Med Konverteringsimport i Google Ads kan du importere konverteringer du sporer i et annet system, direkte til Google Ads. Dette er det mest fleksible alternativet ettersom du kan spore konverteringer utenfor nettet på en rekke måter. I tillegg kan du importere konverteringer som ble innledet med et annonseklikk eller et anrop via annonsen din.
 2. Med Google Ads Konverteringsimport for Salesforce® kan du automatisk se tilfeller der salgshendelser du sporer i Salesforce, starter med et klikk på en annonse. Dette er den beste løsningen hvis du sporer salgsdataene dine med Sales Cloud® fra Salesforce. Du kan finne ut mer om denne løsningen i artikkelen om Google Ads Konverteringsimport for Salesforce®.
 3. Med sporing av Zapier-konverteringer utenfor nettet kan du automatisere importeringen av informasjonen om konverteringssporing utenfor nettet fra mange forskjellige systemer for kunderelasjonshåndtering (CRM) til Google Ads. Finn ut mer om importering av Zapier-konverteringer utenfor nettet til Google Ads
 4. Med HubSpots verktøy for optimalisering av hendelser i Google Ads kan du synkronisere CRM-dataene dine med Google Ads. Dermed kan du spore salg utenfor nettet, optimalisere kampanjene dine og få potensielle salg av høyere kvalitet. Finn ut mer om HubSpots verktøy for optimalisering av hendelser i Google Ads.

Slik fungerer det

Prosessen for importering av konverteringer utenfor nettet kan variere litt avhengig av om du sporer konverteringer som innledes med et annonseklikk eller et anrop via annonsen din.

Konverteringer fra klikk med GCLID

I Google Ads tilordnes det en unik ID – en såkalt Google klikk-ID (GCLID) – til hvert klikk på annonser som fører brukerne videre til nettstedet ditt. Hvis du ønsker å spore konverteringer utenfor nettet fra klikk, lagrer du denne ID-en sammen med informasjonen du henter fra den potensielle kunden som har klikket på annonsen.

Når vedkommende senere «konverterer» utenfor nettet (f.eks. ved å signere en avtale), sendes denne GCLID-en tilbake til Google Ads sammen med litt informasjon om konverteringstypen og tidspunktet for konverteringen. Konverteringen registreres deretter i Google Ads sammen med de andre dataene dine knyttet til konverteringssporing.

Eksempel

Du designer, bygger og selger spesialtilpassede konferansebord. Du bruker Google Ads for å få potensielle kunder til nettstedet ditt, der de kan sende inn kontaktinformasjon og be om en salgssamtale. Hvis et klikk på en annonse fører til et potensielt salg, inneholder kontaktinformasjonen for den potensielle kunden også en GCLID.

Én gang i uken gjennomgår selgerne dine salgene for den aktuelle uken, og de sender deg en liste over potensielle kunder (med tilknyttet GCLID) som har konvertert til kunder, med dato og klokkeslett for hvert salg. Du samler så disse dataene i et regneark med fem kolonner og laster det opp til Google Ads-kontoen din. Etter noen timer kan du se hvilke søkeord og søk som har generert potensielle kunder og – ikke minst – faktiske salg.

Med disse nye dataene sparer du tid, og det blir enklere få mest mulig ut av pengene du investerer i Google Ads.

Konverteringer fra klikk med optimaliserte konverteringer for potensielle salg

Med optimaliserte konverteringer for potensielle salg kan du laste opp data om konverteringer utenfor nettet ved hjelp av kundedata fra førsteparter. Denne metoden er enklere enn å bruke konverteringer fra klikk med Google klikk-ID, ettersom du ikke må endre skjemaene for potensielle salg eller systemet for kunderelasjonshåndtering (CRM) som du bruker, for å kunne motta Google klikk-ID-er (GCLID). I stedet brukes informasjon som allerede er registrert i skjemaene for potensielle salg, til å måle konverteringer.

Når du er klar, kan du konfigurere optimaliserte konverteringer for potensielle salg.

Konverteringer fra anrop

Ved å importere informasjon om samtalekonverteringer til Google Ads kan du spore hvilke av annonsene og søkeordene dine som genererer flest salgssamtaler for bedriften.

I stedet for å bruke en klikk-ID, slik man gjør med konverteringer fra klikk, sporer du informasjon om telefonanropene dine som resulterte i salg eller andre verdifulle kundehandlinger. Når du importerer denne informasjonen til Google Ads, sammenstilles disse konverteringene med telefonanrop som har kommet via annonsene dine.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dette alternativet fungerer, kan du lese artikkelen Om importering av samtalekonverteringer.

Bruk automatisk budgivning med import av konverteringer utenfor nettet

Du kan bruke automatiske Google Ads-budstrategier til å optimalisere for konverteringer utenfor nettet. I så fall er det lurt å gjøre følgende:

 • Importér data om konverteringer utenfor nettet ofte (helst daglig).
 • Etter at du har begynt å laste opp konverteringer, må du vente til konverteringsvinduet er utløpt før du slår på automatisk budgivning.
 • Hvis du sporer konverteringer både på og utenfor nettet, kan du prøve mål-ROAS-budstrategien. Med mål-ROAS kan du enklere optimalisere for konverteringer på og utenfor nettet ved å tilordne forskjellige verdier til de ulike konverteringshandlingene, for eksempel potensielle kunder og salg utenfor nettet. Før du tar i bruk mål-ROAS, anbefaler vi at du tar med de nye verdiene i Konverteringer-kolonnen, og at du venter i seks uker for at kampanjen din skal få konverteringsverdier med tilsvarende frekvens. Vi anbefaler også at du gjennomgår budsjettinnstillingene dine for å sikre at du er komfortabel med å bruke opptil det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt, samtidig som den månedlige belastningsgrensen ikke overgås.

Eksempel

Tenk deg at du sporer potensielle kunder via en konverteringshandling på nettet, og at du sporer endelige salg via en konverteringshandling utenfor nettet. Du kan tilordne de enkelte konverteringshandlingene ulike verdier i tråd med pengeverdien de har for bedriften din: Verdien av en potensiell kunde kan for eksempel være NOK 100, mens verdien av et salg er NOK 5000. Dermed får Google Ads mer informasjon om salgstrakten din. Jo mer informasjon Google Ads har om salgstrakten, desto bedre kan budene dine optimaliseres.

Sikkerhet og personvern ved konverteringssporing

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Google Ads samler bare inn data i apper og på nettsteder der du har konfigurert sporing.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, i appene dine og på andre områder. Sørg også for at du får samtykke til slik datainnsamling i tilfeller der dette er påkrevd i henhold til lov og rett eller gjeldende Google-retningslinjer for brukersamtykke, deriblant Googles retningslinjer for brukersamtykke i EU.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny