Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Để mang đến cho bạn một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng của bạn, đồng thời cải thiện để việc quản lý đối tượng và tối ưu hóa trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ triển khai các điểm cải tiến sau đây trên Google Ads:

 • Báo cáo đối tượng mới
  Báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng hiện được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn điều hướng trang bên trái. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng của mình trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về tính năng Báo cáo đối tượng
 • Thuật ngữ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn bộ Google Ads. Ví dụ: “loại đối tượng” (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và “tái tiếp thị” hiện được gọi là “dữ liệu của bạn”. Hãy tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trong Google Ads có thể giúp bạn tiếp cận một nhóm khách hàng tiềm năng cụ thể, tức là những người có khả năng thuộc một độ tuổi, giới tính, có tình trạng con cái hoặc mức thu nhập hộ gia đình cụ thể. Ví dụ: nếu bạn điều hành một phòng tập thể dục dành riêng cho phụ nữ, tính năng này có thể giúp bạn tránh hiển thị quảng cáo cho nam giới.

Tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học không được hỗ trợ trong Chiến dịch mua sắm. Bạn có thể chỉ định việc một sản phẩm hướng đến giới tính hay nhóm tuổi cụ thể trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Tìm hiểu thêm về Quy cách dữ liệu sản phẩm

Trước khi bắt đầu

Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học là tùy chọn để thu hẹp phạm vi nhắm mục tiêu của bạn. Nói cách khác, tính năng này giúp ngăn những người nằm ngoài phạm vi nhân khẩu học mà bạn đã chọn nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Các tùy chọn nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thông tin chi tiết về nhân khẩu học (chẳng hạn như quyền sở hữu nhà và trình độ học vấn) sẽ được cung cấp sẵn dưới dạng các loại đối tượng. Bạn có thể thêm Thông tin chi tiết về nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Quản lý báo cáo và tiêu chí nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Đối tượng trong trình đơn trang bên trái.
 3. Trong phần Thông tin nhân khẩu học, hãy chọn chế độ xem Chiến dịch, chế độ xem Nhóm quảng cáo hoặc chế độ xem Tài khoản trong trình đơn thả xuống để lọc ra cấp báo cáo mà bạn muốn xem.
 4. Chọn một thẻ thông tin nhân khẩu học: Độ tuổi, Giới tính, Thu nhập hộ gia đình, Tình trạng con cái hoặc Kết hợp.
  1. Bạn có thể đặt các lựa chọn ưu tiên cho mục nhân khẩu học kết hợp bằng cách chọn các mục nhân khẩu học cụ thể trong trình đơn thả xuống “Kết hợp”.
 5. Nhấp vào Hiển thị bảng để xem “Người dùng gia tăng”, “Chi phí cho mỗi người dùng gia tăng”, “Hiệu quả nâng cao thương hiệu tuyệt đối”, “Tương tác”, “Tỷ lệ tương tác”, “Chuyển đổi”, “Chi phí”, số lượt hiển thị và các chỉ số khác.
 6. Để đưa các chỉ số khác vào báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Cột.
 7. Để thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn, hãy chọn thẻ cho thông tin nhân khẩu học mà bạn muốn chỉnh sửa trong phần Thông tin nhân khẩu học. Nhấp vào Chỉnh sửa thông tin nhân khẩu học.
  1. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo.
  2. Từ trình đơn thả xuống, hãy chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
  3. Bạn sẽ thấy phân khúc đầy đủ các nhóm nhân khẩu học. Chọn những nhóm nhân khẩu học mà bạn muốn đưa vào.
  4. Nhấp vào Lưu thông tin nhân khẩu học.

Tìm hiểu thêm về Báo cáo đối tượng

Chiến dịch hiển thị

 • Độ tuổi: "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 tuổi trở lên" và "Không xác định"
 • Giới tính: "Nữ", "Nam" và "Không xác định"
 • Thu nhập hộ gia đình (áp dụng ở Úc, Brazil, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ): "10% hàng đầu", "11-20%", "21-30%", "31-40%", "41-50%", "50% trở xuống" và "Không xác định"
 • Tình trạng con cái: "Cha mẹ", "Không phải là cha mẹ" và "Không xác định"

Chiến dịch quảng cáo khám phá

 • Độ tuổi: "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 tuổi trở lên" và "Không xác định"
 • Giới tính: "Nữ", "Nam" và "Không xác định"
 • Thu nhập hộ gia đình (áp dụng ở Úc, Brazil, Canada, Colombia, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ): "10% hàng đầu", "11-20%", "21-30%", "31-40%", "41-50%", "Thấp hơn 50%" và "Không xác định"
 • Tình trạng con cái: "Cha mẹ", "Không phải là cha mẹ" và "Không xác định"

Chiến dịch tìm kiếm

 • Độ tuổi: "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 tuổi trở lên" và "Không xác định"
 • Giới tính: "Nữ", "Nam" và "Không xác định"
 • Thu nhập hộ gia đình (áp dụng ở Úc, Brazil, Canada, Colombia, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ): "10% hàng đầu", "11-20%", "21-30%", "31-40%", "41-50%", "50% trở xuống" và "Không xác định"

Chiến dịch video

 • Độ tuổi: "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 tuổi trở lên" và "Không xác định"
 • Giới tính: "Nữ", "Nam" và "Không xác định"
 • Thu nhập hộ gia đình (áp dụng ở Úc, Brazil, Canada, Colombia, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ): "10% hàng đầu", "11-20%", "21-30%", "31-40%", "41-50%", "50% trở xuống" và "Không xác định"
 • Tình trạng con cái: "Cha mẹ", "Không phải là cha mẹ" và "Không xác định"

Cha mẹ có thể tạo Tài khoản Google cho trẻ dưới 13 tuổi bằng ứng dụng Family Link. Quảng cáo có thể hiển thị với những người dùng này. Nhà quảng cáo không thể nhắm mục tiêu quảng cáo để chỉ hiển thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quảng cáo cho những Tài khoản Google này và cách ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người dùng này.

Danh mục "Không xác định"

Google Ads không thể biết hoặc phỏng đoán thông tin nhân khẩu học của tất cả mọi người. Danh mục "Không xác định" để chỉ những người có độ tuổi, giới tính, tình trạng con cái hoặc thu nhập hộ gia đình mà Google chưa xác định.

Ngoài ra, một số trang web trên Mạng Hiển thị chọn không nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, do đó, nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình trên các trang web đó, hãy chọn danh mục "Không xác định". Khi bạn nhắm mục tiêu theo một loại thông tin nhân khẩu học, danh mục nhân khẩu học "Không xác định" sẽ được chọn theo mặc định vì bạn có thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Quan trọng

Chỉ loại trừ danh mục nhân khẩu học "Không xác định" khi bạn chắc chắn muốn hạn chế chiến dịch của mình trong phạm vi đối tượng hẹp. Việc loại trừ danh mục "Không xác định" có thể giảm đáng kể số người nhìn thấy quảng cáo của bạn, những người mà bạn muốn tiếp cận có thể cũng nằm trong số đó.

Cách Google xác định thông tin nhân khẩu học

Khi người dùng đăng nhập vào Tài khoản Google của họ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhân khẩu học lấy từ chế độ cài đặt hoặc hoạt động của họ trên các sản phẩm của Google, tuỳ thuộc vào trạng thái tài khoản của họ. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin nhân khẩu học của mình bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. Ngoài ra, một số trang web có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin nhân khẩu học mà mọi người chia sẻ trên một số trang web nhất định, chẳng hạn như các trang web mạng xã hội.

Đối với những người không đăng nhập vào Tài khoản Google, đôi khi chúng tôi ước tính thông tin nhân khẩu học dựa vào hoạt động của họ trên các sản phẩm của Google hoặc Mạng Hiển thị. Ví dụ: khi mọi người duyệt xem YouTube hoặc các trang web trên Mạng Hiển thị, Google có thể lưu trữ một mã nhận dạng trong trình duyệt web của họ, bằng cách sử dụng "cookie". Trình duyệt đó có thể được kết hợp với một số danh mục nhân khẩu học nhất định, dựa trên các trang web đã được truy cập.

Ví dụ:

Sở thích của Sarah là làm vườn. Nhiều trang web và blog về làm vườn trên Mạng Hiển thị mà cô truy cập có phần lớn người đọc là nữ. Dựa trên thông tin này, trình duyệt của Sarah (khi cô không đăng nhập từ tài khoản Google) có thể được thêm vào danh mục nhân khẩu học "nữ". Do đó, Google có thể hiển thị cho Sarah quảng cáo từ những nhà quảng cáo đã chọn hiển thị quảng cáo của họ cho nữ giới.

Khi Sarah đăng nhập vào Tài khoản Google, Google có thể hiển thị quảng cáo cho cô dựa trên các chế độ Cài đặt quảng cáo cô đã chọn, bao gồm cả thông tin nhân khẩu học của cô.

Thông tin nhân khẩu học trên ứng dụng dành cho thiết bị di động: Tính năng nhắm mục tiêu này sử dụng mã nhận dạng quảng cáo liên kết với thiết bị di động của khách hàng để ghi nhớ những ứng dụng mà họ đã dùng. Chúng tôi có thể liên kết giá trị nhận dạng với danh mục nhân khẩu học dựa trên hoạt động duyệt qua web và sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể thu thập hoặc ước tính thông tin nhân khẩu học từ người dùng web hoặc người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Vì vậy, nếu bạn thu hẹp phạm vi và nhắm đến nhiều nhóm nhân khẩu học cụ thể, quảng cáo của bạn có thể tiếp cận ít đối tượng hơn.

Điều chỉnh chiến lược

 • Tính năng nhắm mục tiêu. Tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học có thể được kết hợp với các chiến lược nhắm mục tiêu khác.
 • Tùy chọn loại trừ. Bạn cũng có thể loại trừ các danh mục nhân khẩu học để không hiển thị quảng cáo cho một số nhóm nhân khẩu học nhất định.
 • Tùy chỉnh giá thầu. Trong khi vẫn hiển thị quảng cáo của bạn cho tất cả mọi người, bạn có thể đặt giá thầu cao hơn (hoặc thấp hơn) cho một nhóm nhân khẩu học nhất định.

Ví dụ về chiến lược nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học hiệu quả

Độ tuổi. Marc đang quảng cáo một tổ chức tài chính và anh muốn tiếp thị các sản phẩm khác nhau cho người cao tuổi và sinh viên đại học. Anh sử dụng thông tin nhân khẩu học để hiển thị các quảng cáo khác nhau cho từng nhóm khách hàng và điều chỉnh giá thầu của mình cho các nhóm nhân khẩu học có nhiều khả năng sẽ chi tiêu nhiều hơn. Marc thấy rằng khách hàng trung niên thường có khoản tiền gửi ban đầu lớn nhất, nên quyết định tăng giá thầu cho những người ở độ tuổi từ 35-54.

Thu nhập hộ gia đình. Trong chiến dịch video, Marc có thể hiển thị quảng cáo cho những khách hàng thuộc một phạm vi thu nhập hộ gia đình nhất định. Marc đặt tiêu chí nhắm mục tiêu để tiếp cận những người nằm trong nhóm 30% hộ gia đình có thu nhập hàng đầu tại Hoa Kỳ bằng cách chọn các tùy chọn "10% hàng đầu", "11-20%" và "21-30%" cho thu nhập hộ gia đình.

Độ tuổi và giới tính. Alberta điều hành một trang web có đối tượng là những bà mẹ đang làm việc. Trên Mạng Tìm kiếm, cô nhắm mục tiêu theo đối tượng nhân khẩu học có độ tuổi là "25-54" và giới tính là "Nữ". Trên các Chiến dịch hiển thị, cô chọn tình trạng con cái là "Cha mẹ" làm tiêu chí nhắm mục tiêu. Alberta (một nhà quảng cáo hiểu biết) còn thêm phương pháp nhắm mục tiêu là "đối tượng đang cân nhắc mua hàng" cho các sản phẩm dành cho em bé và trẻ em.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false