Tietoja demografisesta targetoinnista

Google Adsin demografisen targetoinnin avulla voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka todennäköisesti kuuluvat tiettyyn demografiseen ryhmään iän, sukupuolen, perhetilanteen tai kotitalouden tulojen perusteella. Jos yrityksesi on naisille suunnattu kuntosali, demografisella targetoinnilla voit estää mainostesi näyttämisen miehille.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Muista, että demografisella targetoinnilla voit tarkentaa mainostesi kohdistusta. Voit siis estää sen avulla mainosten näyttämisen muille kuin valitsemiisi demografisiin ryhmiin kuuluville käyttäjille.

Demografisen targetoinnin vaihtoehdot

Huomaa, että voit käyttää yleisöinä yksityiskohtaisia demografisia tietoja, kuten asumismuotoa ja koulutusta. Lue lisää yleisökohdistuksesta.

Google Adsin Display-verkoston kampanjat voi kohdistaa seuraaviin demografisiin ryhmiin:

 • ikä: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, Vähintään 65 ja Tuntematon
 • sukupuoli: Nainen, Mies ja Tuntematon
 • kotitalouden tulot (käytettävissä Australiassa, Brasiliassa, Etelä‑Koreassa, Hongkongissa, Indonesiassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Singaporessa, Thaimaassa, Uudessa‑Seelannissa ja Yhdysvalloissa): Ylin 10 %, 11–20 %, 21–30 %, 31–40 %, 41–50 %, Alin 50 % ja Tuntematon
 • huoltajuus: Huoltaja, Ei huoltaja ja Tuntematon.

Google Adsin hakuverkostokampanjat voi kohdistaa seuraaviin demografisiin ryhmiin:

 • ikä: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, Vähintään 65 ja Tuntematon
 • sukupuoli: Nainen, Mies ja Tuntematon
 • kotitalouden tulot (käytettävissä Australiassa, Brasiliassa, Etelä‑Koreassa, Hongkongissa, Indonesiassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Singaporessa, Thaimaassa, Uudessa‑Seelannissa ja Yhdysvalloissa): Ylin 10 %, 11–20 %, 21–30 %, 31–40 %, 41–50 %, Alin 50 % ja Tuntematon.

Google Ads ‑videokampanjat voi kohdistaa seuraaviin demografisiin ryhmiin:

 • ikä: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, Vähintään 65 ja Tuntematon
 • sukupuoli: Nainen, Mies ja Tuntematon
 • kotitalouden tulot (käytettävissä Australiassa, Brasiliassa, Etelä‑Koreassa, Hongkongissa, Indonesiassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Singaporessa, Thaimaassa, Uudessa‑Seelannissa ja Yhdysvalloissa): Ylin 10 %, 11–20 %, 21–30 %, 31–40 %, 41–50 %, Alin 50 % ja Tuntematon
 • huoltajuus: Huoltaja, Ei huoltaja ja Tuntematon.

Huoltajat voivat luoda Google-tilin alle 13-vuotiaille lapsilleen käyttämällä Family Link ‑sovellusta. Näille käyttäjille voidaan näyttää mainoksia. Mainostajat eivät voi kohdistaa mainoksia vain alle 13-vuotiaille lapsille. Lue lisää mainosten toiminnasta kyseisiä Google-tilejä käytettäessä sekä siitä, miten voit estää mainosten näkymisen näille käyttäjille.

Tuntematon‑luokka

Google Ads ei voi tietää tai päätellä kaikkien käyttäjien demografisia tietoja. Tuntematon-luokka viittaa käyttäjiin, joiden ikä, sukupuoli, perhetilanne tai kotitalouden tuloluokka ei ole tiedossa.

Lisäksi jotkin Display-verkoston verkkosivustot ovat poistaneet demografisen targetoinnin käytöstä. Jos haluat näyttää mainoksia näillä sivustoilla, pidä Tuntematon-luokka valittuna. Jos kohdistat mainontaa kohderyhmän mukaan, Tuntematon-kohderyhmä valitaan oletuksena, koska siten voit tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.

Tärkeää

Poista Tuntematon-kohderyhmäluokka käytöstä vain, jos olet varma, että haluat rajata kampanjasi pienemmälle yleisölle. Kun poistat Tuntematon-luokan käytöstä, merkittävä määrä ihmisiä, joista osan haluat ehkä tavoittaa, ei näe mainoksiasi.

Miten Google määrittää demografiset tiedot?

Kun käyttäjät ovat sisäänkirjautuneina Google-tileilleen, saatamme käyttää heidän asetustensa sisältämiä demografisia tietoja tai ottaa huomioon käyttäjien toiminnan Googlen palveluissa. Tämä riippuu heidän tilinsä tilasta. Kuluttajat voivat muokata demografisia tietojaan Mainosasetuksissa. Lisäksi tietyt sivustot saattavat antaa meille demografisia tietoja, jotka käyttäjät ovat itse jakaneet tietyillä verkkosivustoilla, kuten sosiaalisten verkostojen sivustoilla.

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Google-tililleen, hänen demografiset tietonsa saatetaan määrittää sen perusteella, mitä hän tekee Googlen palveluissa tai Display-verkostossa. Kun käyttäjät esimerkiksi selailevat YouTubea tai Display-verkoston sivustoja, Google saattaa tallentaa heidän selaimiinsa tunnisteen käyttämällä evästettä. Kyseinen selain saatetaan yhdistää tiettyihin demografisiin kategorioihin niiden sivustojen perusteella, joilla sillä on vierailtu.

Esimerkki

Sarin lempiharrastus on puutarhanhoito. Hän seuraa monia Display-verkoston puutarhanhoitosivustoja ja ‑blogeja, joiden lukijakunnasta enemmistö on naisia. Tämän perusteella Sarin selain voidaan lisätä naisten kohderyhmäluokkaan (kun Sari ei ole kirjautunut sisään Google-tilille). Tällöin Google voi näyttää Sarille sellaisten mainostajien mainoksia, jotka ovat valinneet mainostensa näyttämisen naisille.

Kun Sari on kirjautunut Google-tililleen, Google voi näyttää hänelle mainoksia niiden valintojen perusteella, joita hän on tehnyt Mainosasetuksissa. Näihin valintoihin sisältyvät myös demografiset tiedot.

Mobiilisovelluksen demografiset tiedot: Tämä targetointiominaisuus muistaa asiakkaan mobiililaitteeseen linkitetyn mainostunnisteen avulla, mitä sovelluksia henkilö on käyttänyt. Saatamme liittää tunnisteen tiettyyn demografiseen luokkaan sen mukaan, miten käyttäjä on selannut verkkoa ja käyttänyt sovelluksia mobiililaitteella.

Huomaa, että emme pysty keräämään tai päättelemään jokaisen verkkoa tai mobiilisovelluksia käyttävän henkilön demografisia tietoja. Jos rajoitat kohdistuksen tiettyihin demografisiin ryhmiin, mainokset saattavat tavoittaa entistä rajatumman yleisön.

Strategian tarkentaminen

 • Kohdistaminen: Demografinen targetointi voidaan liittää muihin targetointistrategioihin.
 • Poissulkemiset: Voit myös sulkea kohderyhmäluokkia pois, jos et halua näyttää mainoksia tietyille kohderyhmille.
 • Hintatarjousten muokkaukset: Vaikka näyttäisitkin mainoksiasi edelleen kaikille, voit asettaa tietylle kohderyhmälle muita korkeampia (tai matalampia) hintatarjouksia.

Esimerkkejä tehokkaasta demografisesta targetoinnista

Ikä: Marko mainostaa rahoituslaitosta ja haluaa markkinoida eri tuotteita ikäihmisille ja korkeakouluopiskelijoille. Hän näyttää eri mainoksia kullekin asiakasryhmälle kohderyhmiä käyttämällä ja asettaa korkeampia hintatarjouksia niille kohderyhmille, jotka ovat todennäköisemmin valmiita kuluttamaan enemmän rahaa. Marko huomaa, että keski-ikäisillä asiakkailla on usein kaikkein suurin alkupääoma, joten hän nostaa hintatarjoustaan ikäryhmälle 35–54.

Kotitalouden tuloluokka: Marko voi näyttää videokampanjassa mainoksia asiakkaille, joiden kotitalouden tulot ovat tietyllä välillä. Marko kohdistaa markkinoinnin kohderyhmälle, johon kuuluu 30 % eniten Yhdysvalloissa ansaitsevista henkilöistä. Hän valitsee seuraavat tuloluokat: Ylin 10 %, 11–20 % ja 21–30 %.

Ikä ja sukupuoli: Anjan verkkosivuston yleisö koostuu työssäkäyvistä äideistä. Hakuverkostokampanjoissa Anja määrittää demografisen targetoinnin ehdoiksi ikäryhmän 25–54 ja sukupuolen Nainen. Display-kampanjoidensa kohdistusehdoksi hän määrittää perhetilanteen Lapsia. Koska Anja on kokenut mainostaja, hän lisää vielä kohdistustavaksi ostoaikeissa olevan yleisön ja sen kiinnostuksen kohteeksi vauva- ja lastentarvikkeet.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun