Всичко за насочването по демографски признак

С насочването по демографски признак в Google Ads можете да достигате до конкретни групи потенциални клиенти, които има вероятност да бъдат в рамките на определена възрастова група, пол, родителски статус или доход по домакинство. Ако например управлявате фитнес център само за жени, насочването по демографски признак може да Ви помогне да избягвате показването на рекламите си на мъже.

Преди да започнете

Имайте предвид, че насочването по демографски признак е опция да стесните насочването си. С други думи това помага да се избегне показването на рекламите Ви на хора извън избраната от Вас демографска група.

Опции за насочване по демографски признак

Обърнете внимание, че подробните демографски данни, като притежаване на жилище и образование, са налице като аудитории. Научете повече за насочването по аудитория.

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Насочването по демографски признак за кампании в дисплейната мрежа н Google Ads може да включва:

 • Възраст: „18 – 24“, „25 – 34“, „35 – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“, „65+“ и „Неизвестно“;
 • Пол: „Мъж“, „Жена“ и „Неизвестно“;
 • Доход на домакинство (предлага се в Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Сингапур, Тайланд, Хонконг, Южна Корея и Япония.): „Водещи 10%“, „11-20%“, „21-30%“, „31-40%“, „41-50%“, „Най-бедни 50%“ и „Неизвестно“.
 • Родителски статус: „Родител“, „Без деца“, „Неизвестно“.

Насочването по демографски признак за кампании в мрежата за търсене в Google Ads може да включва:

 • Възраст: „18 – 24“, „25 – 34“, „35 – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“, „65+“ и „Неизвестно“;
 • Пол: „Мъж“, „Жена“ и „Неизвестно“;
 • Доход на домакинство (предлага се в Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Сингапур, Тайланд, Хонконг, Южна Корея и Япония.): „Водещи 10%“, „11-20%“, „21-30%“, „31-40%“, „41-50%“, „Най-бедни 50%“ и „Неизвестно“.

Насочването по демографски признак за видеокампании в Google Ads може да включва:

 • Възраст: „18 – 24“, „25 – 34“, „35 – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“, „65+“ и „Неизвестно“;
 • Пол: „Мъж“, „Жена“ и „Неизвестно“;
 • Доход на домакинство (предлага се в Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Сингапур, Тайланд, Хонконг, Южна Корея и Япония.): „Водещи 10%“, „11-20%“, „21-30%“, „31-40%“, „41-50%“, „Най-бедни 50%“ и „Неизвестно“.
 • Родителски статус: „Родител“, „Без деца“, „Неизвестно“.

Родителите могат да създадат профил в Google за своите деца на възраст под 13 години, като използват приложението Family Link. Рекламите може да се показват на тези потребители. Рекламодателите не могат да насочват реклами за показване само на деца под 13 години. Научете повече за това, как функционират рекламите за тези профили в Google и как да изключите показването на рекламите Ви на тези потребители.

Категорията „Неизвестно“

Google Ads не може да знае или да прави заключения за демографските данни на всички хора. Категорията „Неизвестно“ се отнася за хора, чиято възраст, пол, родителски статус или доход на домакинство не сме определили.

Освен това някои уебсайтове в дисплейната мрежа изключват насочването по демографски признак, така че ако искате да показвате рекламите си в тях, не премахвайте избора от категорията „Неизвестно“. По подразбиране, когато насочвате по тип демографски признак, демографската категория „Неизвестно“ е избрана, защото можете да достигате до значително по-широка аудитория.

Важно

Изключете демографската категория „Неизвестно“ само ако искате да ограничите кампанията си до тясна аудитория. Това изключване може да попречи на значителен брой хора да виждат рекламите Ви, а сред тях може да има такива, до които искате да достигате.

Как Google определя демографската информация

Когато хората влизат от профила си в Google, може да използваме демографска информация, извлечена от настройките им или активността им в продукти на Google, в зависимост от състоянието на профила им. Потребителите могат да редактират демографската си информация, като отидат в Настройки за рекламите. Освен това някои сайтове може да ни предоставят демографска информация, която хората споделят на определени уебсайтове, като например в социалните мрежи.

За хора, които не са влезли в профила си в Google, понякога прогнозираме демографската им информация на базата на активността им в продукти на Google или в дисплейната мрежа. Когато например разглеждат YouTube или сайтове в дисплейната мрежа, Google може да запази идентификатор в уеб браузъра им посредством „бисквитка“. Този браузър може да е свързан с определени демографски категории въз основа на посещаваните сайтове.

Пример

Любимото хоби на Мария е градинарството. Читателите на много от сайтовете и блоговете за градинарство в Дисплейната мрежа, които тя посещава, в по-голямата си част са жени. Въз основа на това браузърът на Мария (когато не влиза от профила си в Google) е възможно да бъде добавен към демографската категория „жени“. Поради това Google може да показва на Мария реклами от рекламодатели, избрали да ги пускат на жени.

Когато Мария е влязла от профила си в Google, може да й показваме реклами въз основа на това, което е избрала в Настройки за рекламите, включително демографската й информация.

Демографски данни от мобилни приложения: Тази функция за насочване използва рекламен идентификатор, свързан с мобилно устройство, за да запомни кои приложения е използвал клиентът. Може да свържем този идентификатор с демографска категория въз основа на сърфирането в мрежата и приложенията, използвани на мобилното устройство.

Имайте предвид, че нямаме възможност да събираме или прогнозираме демографска информация за всички, които използват мрежата или мобилни приложения, затова ако стесните насочването си в рамките на няколко конкретни демографски групи, рекламите Ви може да достигат до по-ограничена аудитория.

Прецизиране на стратегията Ви

 • Насочване. Насочването по демографски признак може да бъде съчетано с други стратегии за насочване.
 • Изключения. Можете също така да изключите демографски категории, за да не показвате реклами на определени демографски групи.
 • Персонализиране на офертите Ви. Докато показвате рекламите си на всички, можете да зададете по-високи (или по-ниски) оферти за определена демографска група.

Примери за ефективно насочване по демографски признак

Възраст. Мартин рекламира финансова институция и иска да популяризира различни продукти пред възрастни хора и пред студенти колежани. Той използва демографски данни, за да показва различни реклами на всяка група клиенти, и коригира офертите си за демографските групи, които е по-вероятно да изразходват повече средства. Мартин забелязва, че клиентите на средна възраст обикновено разполагат с най-големи първоначални депозити, и повишава офертата си за хора на възраст между 35 и 54.

Доход на домакинство. Във видеокампания Мартин може да показва реклами на клиенти в определен обхват на доход на домакинство. Мартин задава насочването си, за да достигне до хората в горните 30% от дохода на домакинство в САЩ, като избере опциите за доход на домакинство „Горните 10%“, „11-20%“ и „21-30%“.

Възраст и пол. Албена има уебсайт, чиято аудитория са работещи майки. В мрежата за търсене насочването й по демографски признак е възрастовата група „25 – 54“, а полът – „Жена“. В кампаниите си в дисплейната мрежа е посочила родителски статус „Родител“ като критерий за насочване. Като добре запознат рекламодател Албена е добавила и начин на насочване „пазарна аудитория“ за „Бебешки и детски продукти“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?