Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch. Loại chiến dịch bạn chọn để tạo nên dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo trên Google.com.vn để có được nhiều khách truy cập hơn đến trang web của mình, bạn nên chọn chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.

Mỗi mạng quảng cáo có các loại chiến dịch khác nhau để phù hợp với mục tiêu của bạn. Bài viết này sẽ xem xét kỹ lưỡng một số loại chiến dịch.

Cách hoạt động của các loại chiến dịch khác nhau

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch và loại chiến dịch phụ.

Loại chiến dịch xác định vị trí khách hàng có thể nhìn thấy quảng cáo, nhưng bạn có thể làm cho vị trí này cụ thể hơn bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về cách nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn.

Các loại chiến dịch bao gồm:

Loại chiến dịch phụ xác định mục cài đặt và tùy chọn nào có thể sử dụng, chẳng hạn như các loại quảng cáo bạn có thể thiết kế. Các tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa chiến dịch của mình cho phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp và tập trung vào các tính năng thiết thực nhất với bạn.

Các loại chiến dịch phụ bao gồm:

  • Chuẩn
  • Tất cả các tính năng
  • Mục tiêu tiếp thị

Các loại chiến dịch tập trung xung quanh mạng quảng cáo của Google: Mạng tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị của Google và Mạng YouTube.

Các mạng này tạo thành tất cả các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang web của Google, trang web hiển thị quảng cáo của Google có liên quan và các vị trí khác, chẳng hạn như ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Chọn tùy chọn cài đặt mạng bằng cách chọn loại chiến dịch cho chiến dịch của bạn.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?