Typy kampaní Google Ads

Inzercia v službe Google Ads sa začína vytvorením kampane. Typ kampane, ktorú sa rozhodnete vytvoriť, by mal závisieť od cieľov vašej inzercie. Ak napríklad chcete zobrazovať reklamy na stránke Google.com, aby ste na svoje webové stránky prilákali viac návštevníkov, mali by ste si vybrať kampaň vo Vyhľadávacej sieti.

Každá inzertná sieť ponúka rôzne typy kampaní pre vaše ciele. Tento článok sa podrobnejšie zaoberá niektorými z týchto typov kampaní.

Ako fungujú jednotlivé typy kampaní

Keď začnete vytvárať kampaň, zobrazí sa výzva na výber jej typu a cieľov.

Na základe akcií, ktoré majú zákazníci vykonať, môžete vybrať cieľ pre svoju kampaň. Môžete tiež vybrať typ kampane, napríklad Vyhľadávaciu sieť, Obsahovú sieť, Nákupy alebo Video. Zobrazia sa vám odporúčania týkajúce sa funkcií a nastavení, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš hlavný marketingový cieľ. Pripomíname, že všetky nastavenia a funkcie kampane budú k dispozícii bez ohľadu na vybratý cieľ, ktorý môžete buď zmeniť, alebo sa môžete rozhodnúť, že ho nepoužijete.

Typy cieľov:

  • Predaj
  • Potenciálni zákazníci
  • Návštevnosť webu
  • Kúpna úvaha o produkte a značke
  • Povedomie o značke a jej dosah
  • Propagácia aplikácie

Typ kampane určuje, kde budú môcť zákazníci vidieť vaše reklamy, no so zacielením reklám môžete túto možnosť ešte viac spresniť. Získajte ďalšie informácie o zacielení reklám.

Typy kampaní zahŕňajú:

V novom prostredí Google Ads došlo k určitým zmenám v typoch kampaní. Ak napríklad chcete vytvoriť kampaň vo Vyhľadávacej sieti, ktorá je zacielená na Obsahovú sieť (čo zodpovedá kampani typu Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou v predchádzajúcom prostredí AdWords), môžete vybrať typ kampane Vyhľadávacia sieť a potom aktivovať Obsahovú sieť v nastaveniach sietí. Prečítajte si ďalšie informácie v článku Kampane vo Vyhľadávacej sieti v novom prostredí Google Ads.

Typy kampaní sú sústredené okolo inzertných sietí Googlu: Vyhľadávacej siete Google, Obsahovej siete Google a siete YouTube.

Tieto siete zahŕňajú všetky miesta, kde sa môžu zobrazovať vaše reklamy, vrátane webov Google, webov zobrazujúcich relevantné reklamy Google a iných umiestnení, napríklad mobilných aplikácií.

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory