Gắn thẻ trang web để tiếp thị lại

Bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của mình bằng cách thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại vào trang web. Thẻ trang web toàn cầu là một thư viện gắn thẻ web cho giải pháp đo lường trang web, tính năng theo dõi chuyển đổi và các sản phẩm tiếp thị lại của Google. Thẻ này là một khối mã thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.

Bài viết này bao gồm thông tin hướng dẫn về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại, nơi lấy đoạn mã tiếp thị lại và cách gắn thẻ trang web để tiếp thị lại. Bạn có thể chuyển đến một trong những mục sau đây:

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách gắn thẻ trang web cho tính năng tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn cần phải tìm hiểu về mã của trang web. Nếu không, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển web hoặc người có kiến thức kỹ thuật về trang web. 
 • Danh sách tiếp thị lại của bạn cần phải có số lượng khách truy cập tối thiểu thì quảng cáo của bạn mới có thể hiển thị.
 • Sau khi bạn gắn thẻ trang web, những người truy cập vào trang web của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách tiếp thị lại dựa trên các quy tắc mà bạn đã đặt. 
Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Hướng dẫn

Thiết lập tính năng tiếp thị lại lần đầu bằng thẻ Google Ads

Để thiết lập tính năng tiếp thị lại trang web lần đầu tiên trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn cần phải thêm một đoạn mã vào trang web của mình: thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tùy chọn.

Sau khi bạn cài đặt thẻ trang web toàn cầu, thẻ sẽ thu thập thông tin về các trang mà khách truy cập trang web của bạn xem. Thông tin này bao gồm URL trang và tiêu đề, và dùng để tạo danh sách tiếp thị lại. Đoạn mã sự kiện có thể dùng để truyền dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web và các hành động mà họ thực hiện trên trang web đến Google Ads, chẳng hạn như xem một sản phẩm, hoàn tất mua hàng, điền vào biểu mẫu trực tuyến và thiết lập đăng ký. Bạn cũng có thể dùng dữ liệu truyền đến đoạn mã sự kiện để tạo danh sách tiếp thị lại. 

Bạn phải cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên mọi trang của trang web, nhưng chỉ cần một thẻ trang web toàn cầu cho mỗi tài khoản Google Ads. Bạn có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để theo dõi các hành động khác cần tính là sự kiện tiếp thị lại. Hãy cài đặt đoạn mã này trên các trang của trang web mà bạn muốn đo lường, là nơi mà sự kiện xảy ra. Các sự kiện này bao gồm thời điểm một khách hàng mua hàng trên trang web bán lẻ hoặc tìm kiếm vé máy bay trên trang web du lịch. Tìm hiểu thêm về thông số sự kiện cho các loại hình kinh doanh khác nhau

Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và lấy sự đồng ý của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Tạo hoặc chỉnh sửa thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại

 1. Hãy đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục có nhãn “Thư viện đã chia sẻ”
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại.
 4. Trong thẻ “Thẻ Google Ads”, nhấp vào THIẾT LẬP THẺ.
  • Nếu đã thiết lập thẻ, hãy chọn Chỉnh sửa nguồn từ biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon ở góc trên cùng bên phải của thẻ “thẻ Google Ads”. Nếu bạn chỉ nhận mã, hãy chuyển đến bước 6.
 5. Chọn loại dữ liệu mà thẻ sẽ thu thập, dữ liệu chuẩn hoặc thuộc tính/thông số cụ thể.
  • Bạn cũng có thể chọn bao gồm thông số user ID với thẻ. Việc bao gồm thông số user ID cho phép bạn chuyển một ID người dùng đến thẻ cho mỗi khách truy cập trang web, qua đó bật các tính năng như liên kết thiết bị chéo hoạt động.
  • Nếu chọn các thuộc tính hoặc thông số cụ thể thì bạn có thể chọn loại hình doanh nghiệp đại diện tốt nhất cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. 
 6. Nhấp vào TẠO VÀ TIẾP TỤC.
  • Nút này sẽ ra lệnh LƯU VÀ TIẾP TỤC cho một thẻ hiện tại.
 7. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể sao chép mã, sử dụng Trình quản lý thẻ, tải thẻ xuống hoặc gửi thẻ qua email cho quản trị viên web.
  • Để tích hợp tiếp thị lại vào trang web của bạn, hãy sao chép và dán mã giữa các thẻ <head></head> của trang web.
   Cảnh báo: Không nên sao chép và dán y nguyên đoạn mã sự kiện để sử dụng trên trang web của bạn. Đoạn mã sự kiện chứa các giá trị trình giữ chỗ mà quản trị viên web của bạn phải điền vào theo cơ chế động khi họ tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ. Tìm hiểu cách sử dụng thông số sự kiện cho loại doanh nghiệp của bạn
  • Bạn phải thêm thẻ trang web toàn cầu vào mọi trang của trang web. Bạn chỉ cần thêm đoạn mã sự kiện vào các trang cụ thể mà bạn muốn theo dõi cho các sự kiện tiếp thị lại động.
   Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập thẻ trang web toàn cầu bằng cách sử dụng Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager, Google Analytics hoặc một tài khoản Google Ads khác thì bạn không cần phải thêm lại thẻ đó vào trang web của mình. Tuy nhiên, để cả tính năng theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại hoạt động, bạn sẽ phải thêm lệnh cấu hình (một đoạn mã chứa ID chuyển đổi) vào mỗi bản sao của thẻ trang web toàn cầu ngay phía trên thẻ kết thúc </script>. Trong ví dụ sau, “AW-CONVERSION_ID” là viết tắt của ID chuyển đổi của tài khoản của bạn:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Nếu bạn triển khai thẻ trang web toàn cầu từ các sản phẩm khác với các sản phẩm đã liệt kê ở trên thì thẻ cần được tùy chỉnh để có thể đo lường với Google Ads. Nếu đang sử dụng đoạn mã sự kiện cũ thì bạn có thể được nhắc thay đổi sang đoạn mã sự kiện mới. Bạn nên làm theo lời nhắc này.

 8. Nhấp vào XONG.
 9. Trên màn hình xác nhận “Tiếp theo là gì”, nhấp lại vào XONG.
  • Tùy chọn: Nếu trước đây bạn đã thêm thẻ trang web toàn cầu từ một sản phẩm khác của Google như Google Analytics, hãy nhớ thêm lệnh 'config' từ thẻ Google Ads (được đánh dấu bên dưới) vào mọi bản sao hiện có của thẻ. Lưu ý rằng "AW-123456789" chỉ là một ví dụ về ID. Bạn sẽ cần phải thay thế phần này của lệnh 'config' bằng ID chuyển đổi của tài khoản trong hộp thẻ trang web toàn cầu.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer || [];
       function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
       gtag('js', new Date());
        
       gtag('config', 'AW-123456789');
       </script>

Sử dụng thẻ Google Analytics thay cho thẻ Google Ads

Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ tiếp thị lại Google Ads, bạn sẽ cần:

 • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
 • Các tài khoản Google Ads và Google Analytics được liên kết (khi liên kết các tài khoản, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và quyền chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
 • Các tính năng tiếp thị lại và quảng cáo đã được bật trong Google Analytics

Để biết nội dung hướng dẫn chi tiết, hãy xem bài viết Bật tính năng tiếp thị lại và báo cáo quảng cáo trong Google Analytics.

Tùy chọn nâng cao 

Vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ trang web toàn cầu và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads. 

 

Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo

Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo cho phép bạn sử dụng dữ liệu người dùng của riêng bạn để giúp hiển thị quảng cáo cho người dùng đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn trên các thiết bị hoặc trình duyệt khác nhau của họ. Nếu đang thiết lập Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo, bạn cần tuần thủ Chính sách liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo.

Tìm hiểu thêm Về tính năng liên kết thiết bị chéo bằng thông số user ID.

Vô hiệu hóa tùy chọn cài đặt cookie của bên thứ nhất

Để đảm bảo Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi, dù cho khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trình duyệt nào, thẻ tiếp thị lại sẽ đặt cookie mới trên tên miền của bạn để lưu trữ thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đưa mọi người đến trang web của bạn.

Nếu bạn không muốn thẻ tiếp thị lại đặt cookie của bên thứ nhất trên tên miền của trang web, hãy thêm dòng sau vào cấu hình thẻ trước khi bạn tải thẻ tập lệnh:

var google_conversion_linker = false;

Nếu bạn đang sử dụng conversion_async.js, hãy thêm phần được đánh dấu bên dưới vào lệnh gọi google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Bạn không nên thực hiện việc này vì sẽ khiến hoạt động đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố