Gắn thẻ trang web để tiếp thị lại

Bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của bạn bằng cách thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại vào trang web. Thẻ trang web toàn cầu là một thư viện gắn thẻ web để đo lường trang web của Google, theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại sản phẩm. Thẻ này là một khối mã thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.

Bài viết này bao gồm thông tin hướng dẫn về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại, nơi lấy đoạn mã tiếp thị lại và cách gắn thẻ trang web để tiếp thị lại. Bạn có thể chuyển đến một trong những mục sau đây:

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách gắn thẻ trang web cho tính năng tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn cần phải tìm hiểu về mã của trang web. Nếu không, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển web hoặc một người nào đó có kiến thức kỹ thuật về trang web. 
 • Danh sách tiếp thị lại của bạn cần phải có số lượng khách truy cập tối thiểu thì quảng cáo của bạn mới có thể hiển thị.
 • Sau khi bạn gắn thẻ trang web, những người truy cập vào trang web của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách tiếp thị lại dựa trên các quy tắc mà bạn đã đặt. 
Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Learn more

Sử dụng thẻ AdWords

Thiết lập tính năng tiếp thị lại lần đầu

 1. Hãy đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Trong menu ở bên trái, hãy nhấp vào Thư viện được chia sẻ.
 4. Nhấp vào Đối tượng.
 5. Nhấp vào Thiết lập tiếp thị lại.
  1. Nếu bạn sử dụng nhà phát triển để quản lý trang web của mình:

   1. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
   2. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
   3. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
   4. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
   5. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome để xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ hoạt động bằng tiếng Anh).
  2. Nếu bạn quản lý trang web của mình:

   1. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
   2. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
   3. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
   4. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
   5. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ hoạt động bằng tiếng Anh).
 6. Nhấp vào Tiếp tục
 7. Nhấp vào Quay lại đối tượng.

  Trong vòng một vài ngày, thẻ của bạn sẽ bắt đầu thu thập cookie của khách truy cập vào trang web và danh sách "Tất cả khách truy cập" sẽ bắt đầu điền. Nếu điều này không xảy ra, hãy chọn hộp xác thực "Thẻ tiếp thị lại" ở góc màn hình.

 8. Nhấp vào Chi tiết thẻ.
 9. Nhấp vào Thiết lập.
  1. Nếu bạn sử dụng nhà phát triển để quản lý trang web của mình:

   1. Chọn hộp Gửi thẻ AdWords và hướng dẫn.
   2. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển.
   3. Nhấp vào Gửi email.
   4. Nhấp vào Xong.
  2. Nếu bạn quản lý trang web của mình:

   Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các bước từ dấu đầu dòng phía trên để tự gửi qua email hướng dẫn để thiết lập thẻ Google Ads, hoặc có thể làm theo các bước bên dưới để sao chép mã thẻ tiếp thị lại và triển khai thẻ trên trang web của mình.
   1. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
   2. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
   3. Nhấp vào Xong.
   4. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
   5. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
   6. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ khả dụng bằng tiếng Anh).

Sau khi đã gắn thẻ trang web, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho các trang web của mình. Nếu không thể thêm thẻ vào toàn bộ trang web, bạn vẫn có thể thêm thẻ vào các phần cụ thể của trang web và sau đó tạo danh sách cho từng phần đó.

Xem thẻ tiếp thị lại sau khi thiết lập
 1. Hãy đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào Thư viện đã chia sẻ.
  Shared library
 3. Trong "Đối tượng", nhấp vào Chế độ xem.
 4. Tìm hộp "Thẻ tiếp thị lại" ở trên cùng bên phải.
 5. Nhấp vào Chi tiết thẻ.
 6. Nhấp vào Thiết lập.
 7. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
 8. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
 9. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
 10. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
 11. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ khả dụng bằng tiếng Anh). 

Sau khi đã gắn thẻ trang web, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho các trang web của mình. Nếu không thể thêm thẻ vào toàn bộ trang web thì bạn vẫn có thể thêm thẻ vào các mục cụ thể của trang web, và sau đó tạo danh sách cho từng mục đó.

Sử dụng thẻ Google Analytics

Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ tiếp thị lại AdWords, bạn sẽ cần những yếu tố sau:

 • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
 • Tài khoản AdWords và Google Analytics được liên kết (khi liên kết các tài khoản của bạn, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản AdWords và quyền truy cập chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
 • Các tính năng tiếp thị lại và quảng cáo đã được bật trong Google Analytics

Để biết nội dung hướng dẫn chi tiết, hãy xem bài viết Bật tính năng tiếp thị lại và báo cáo quảng cáo trong Google Analytics.

 

 

Tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số sau: allow_ad_personalization_signals. Thông số này sẽ cho phép bạn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa và giá trị mặc định của thông số sẽ được đặt thành true. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, đồng nghĩa với việc bạn chọn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa. Thông số này không tắt tính năng theo dõi chuyển đổi.
Hãy tìm hiểu cách sửa đổi thẻ trang web toàn cầu để tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng cụ thể.

Tùy chọn nâng cao 

Tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số sau: allow_ad_personalization_signals. Thông số này sẽ cho phép bạn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa và giá trị mặc định của thông số sẽ được đặt thành true. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, đồng nghĩa với việc bạn chọn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa. Thông số này không tắt tính năng theo dõi chuyển đổi.
Hãy tìm hiểu cách sửa đổi thẻ trang web toàn cầu để tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng cụ thể.

Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo

Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo cho phép bạn sử dụng dữ liệu người dùng của riêng bạn để giúp hiển thị quảng cáo cho người dùng đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn trên các thiết bị hoặc trình duyệt khác nhau của họ. Nếu đang thiết lập Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo, bạn cần tuần thủ Chính sách liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo.

Tìm hiểu thêm Về tính năng liên kết thiết bị chéo bằng thông số user ID.

Tắt tùy chọn cài đặt cookie của bên thứ nhất

Để đảm bảo Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi, dù cho khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trình duyệt nào, thẻ tiếp thị lại sẽ đặt cookie mới trên tên miền của bạn để lưu trữ thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đưa mọi người đến trang web của bạn.

Nếu bạn không muốn thẻ tiếp thị lại đặt cookie của bên thứ nhất trên tên miền của trang web, hãy thêm dòng sau vào cấu hình thẻ trước khi bạn tải thẻ tập lệnh:

var google_conversion_linker = false;

Nếu bạn đang sử dụng conversion_async.js, hãy thêm phần được đánh dấu bên dưới vào lệnh gọi google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Bạn không nên thực hiện việc này vì sẽ khiến hoạt động đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?