Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại

Để hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc ứng dụng, hãy thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại vào trang web của bạn. Thẻ trang web toàn cầu là một thư viện gắn thẻ web để đo lường trang web của Google, theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại sản phẩm. Thẻ này là một cụm mã thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, sau đó bạn có thể nhắm mục tiêu những danh sách này bằng quảng cáo của mình.

Bài viết này chứa các hướng dẫn về cách thiết lập tiếp thị lại, nơi lấy đoạn mã tiếp thị lại của bạn và cách gắn thẻ trang web của bạn cho tiếp thị lại.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không quen thuộc với mã trang web, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển hoặc người nào đó có kiến thức kỹ thuật. Lưu ý rằng danh sách tiếp thị lại cần đạt số lượng khách truy cập tối thiểu thì quảng cáo mới hiển thị, điều này có nghĩa là trang web của bạn cần đạt số lượng khách truy cập tối thiểu.

Nhà quảng cáo không được sử dụng danh mục nhạy cảm để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo. Đọc Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa để tìm hiểu thêm.

Hướng dẫn

Hãy chọn trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm

Thiết lập tiếp thị lại lần đầu tiên
 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Trong menu ở bên trái, hãy nhấp vào Thư viện được chia sẻ.
 4. Nhấp vào Đối tượng.
 5. Nhấp vào Thiết lập tiếp thị lại.
 6. Nếu bạn sử dụng nhà phát triển để quản lý trang web của mình:

  1. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển vào hộp "Gửi đến" để chuyển tiếp thẻ HTML được thêm vào trang web của bạn.

  Nếu bạn quản lý trang web của mình:

  1. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
  2. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
  3. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
  4. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
  5. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ khả dụng bằng tiếng Anh).
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhấp vào Quay lại đối tượng.

  Trong vòng một vài ngày, thẻ của bạn sẽ bắt đầu thu thập cookie của khách truy cập vào trang web và danh sách "Tất cả khách truy cập" sẽ bắt đầu điền. Nếu điều này không xảy ra, hãy chọn hộp xác thực "Thẻ tiếp thị lại" ở góc màn hình.

 9. Nhấp vào Chi tiết thẻ.
 10. Nhấp vào Thiết lập.
 11. Nếu bạn sử dụng nhà phát triển để quản lý trang web của mình:

  1. Chọn hộp "Gửi thẻ AdWords và hướng dẫn".
  2. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển.
  3. Nhấp vào Gửi email.
  4. Nhấp vào Xong.

  Nếu bạn quản lý trang web của mình:

  1. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
  2. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
  3. Nhấp vào Xong.
  4. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
  5. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
  6. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ khả dụng bằng tiếng Anh).

Sau khi đã gắn thẻ trang web, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho các trang web của mình. Nếu không thể thêm thẻ vào toàn bộ trang web, bạn vẫn có thể thêm thẻ vào các phần cụ thể của trang web và sau đó tạo danh sách cho từng phần đó.

Xem thẻ tiếp thị lại sau khi thiết lập
 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào Thư viện đã chia sẻ.
  Shared library
 3. Trong "Đối tượng", nhấp vào Chế độ xem.
 4. Tìm hộp "Thẻ tiếp thị lại" ở trên cùng bên phải.
 5. Nhấp vào Chi tiết thẻ.
 6. Nhấp vào Thiết lập.
 7. Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.
 8. Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả trang web trên máy tính để bàn và trang web trên thiết bị di động.
 9. Đặt mã ở cuối tất cả các trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.
 10. Lưu và xuất bản các trang của bạn.
 11. Kiểm tra xem bạn đã triển khai thẻ đúng cách hay chưa bằng Hỗ trợ thẻ của Google, một tiện ích của Chrome xác minh các đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ khả dụng bằng tiếng Anh). 

Sau khi đã gắn thẻ trang web, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho các trang web của mình. Nếu không thể thêm thẻ vào toàn bộ trang web, bạn vẫn có thể thêm thẻ vào các phần cụ thể của trang web và sau đó tạo danh sách cho từng phần đó.

Các cách triển khai thẻ trang web khác

Nâng cấp thẻ cũ

Trước đây, AdWords tạo các thẻ duy nhất cho mỗi danh sách tiếp thị lại mà bạn tạo và sẽ đặt các thẻ này trên các trang cụ thể. Hiện nay, bạn có thể đặt một thẻ trên trang web của mình rồi tạo nhiều danh sách tiếp thị lại bằng nhiều quy tắc khác nhau.

Nếu bạn có phiên bản cũ hơn, cụ thể cho từng trang của thẻ tiếp thị lại, hãy xem xét việc nâng cấp lên thẻ tiếp thị lại toàn trang web mới nhất có sẵn trong "Thư viện đã chia sẻ".

Nâng cấp nhanh: Thêm thẻ mới nhất

Đặt thẻ tiếp thị lại toàn trang lên trang web của bạn. Nếu vẫn đang sử dụng danh sách dựa trên thẻ cũ hơn cụ thể cho từng trang, bạn có thể để nguyên vị trí các thẻ cụ thể cho từng trang này. Tuy nhiên, việc xóa các thẻ cũ sau khi thêm thẻ mới có thể giúp trang web của bạn tải nhanh hơn.

Hoàn thành nâng cấp: Thêm thẻ mới nhất và xóa các thẻ cũ hơn

Nếu bạn đang không sử dụng danh sách dựa trên thẻ cũ hơn, cụ thể cho từng trang, chỉ cần xóa các thẻ cụ thể cho từng trang khi bạn thêm thẻ toàn trang mới. Nếu bạn đang sử dụng danh sách dựa trên thẻ cụ thể cho từng trang, bạn sẽ cần tạo lại danh sách này trong AdWords và thêm chúng vào chiến dịch hiện có.

Thực hiện theo các bước sau để tránh làm hỏng chiến dịch trực tuyến:

 1. Tạo danh sách tiếp thị lại mới dựa trên URL trang web của bạn.
 2. Thêm danh sách mới vào chiến dịch và giữ các danh sách ban đầu. Sau đó chiến dịch có thể nhắm mục tiêu các danh sách mới và danh sách ban đầu.
 3. Sau khi thời hạn thành viên cho danh sách ban đầu đã hết, danh sách mới của bạn sẽ được điền đầy đủ và danh sách ban đầu sẽ trống.
 4. Xóa danh sách ban đầu khỏi chiến dịch của bạn.
 5. Đóng danh sách ban đầu.
Nâng cấp thẻ để tiếp thị lại động

Nếu trang web của bạn đã được gắn thẻ để tiếp thị lại và bạn muốn nâng cấp lên tiếp thị lại động, bạn sẽ cần thêm thông số tùy chỉnh vào thẻ. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem Thêm thẻ tiếp thị lại động vào trang web của bạn.

Sử dụng thẻ Google Analytics

Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ tiếp thị lại AdWords, bạn sẽ cần những yếu tố sau:

 • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
 • Tài khoản AdWords và Google Analytics được liên kết (khi liên kết các tài khoản của bạn, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản AdWords và quyền truy cập chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
 • Các tính năng tiếp thị lại và quảng cáo đã được bật trong Google Analytics

Để có hướng dẫn chi tiết, hãy xem Bật tính năng tiếp thị lại và báo cáo quảng cáo trong Google Analytics.

 

Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo cho phép bạn sử dụng dữ liệu người dùng của riêng bạn để giúp hiển thị quảng cáo cho người dùng đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn trên các thiết bị hoặc trình duyệt khác nhau của họ. Tìm hiểu thêm về Giới thiệu về liên kết thiết bị chéo với thống số ID người dùng. Nếu bạn đang thiết lập Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo, bạn cần tuần thủ Chính sách liên kết thiết bị chép của nhà quảng cáo.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?