Gắn thẻ trang web để tiếp thị lại

Với cả tính năng tiếp thị lại chuẩn và tiếp thị lại động, bạn đều phải gắn thẻ trang web của mình bằng thẻ Google Ads để thiết lập nguồn đối tượng cho trang web hoặc ứng dụng. Thẻ toàn trang web là một thư viện gắn thẻ web cho giải pháp đo lường trang web, tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và các sản phẩm tiếp thị lại của Google. Thẻ này là một khối mã để thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.

Với tính năng tiếp thị lại động, bạn cũng sẽ sử dụng các đoạn mã sự kiện, chuyển các dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web và các hành động mà họ thực hiện trên trang web của bạn.

Bài viết này chứa các hướng dẫn về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại, nơi lấy đoạn mã tiếp thị lại và cách gắn thẻ trang web của bạn để tiếp thị lại. Bạn có thể chuyển đến một trong những mục sau đây:

Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu cách gắn thẻ trang web cho tính năng tiếp thị lại động hoặc cách thiết lập ứng dụng cho tính năng tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn cần phải tìm hiểu về mã của trang web. Nếu không, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển web hoặc một người có kiến thức chuyên môn về trang web.
 • Danh sách tiếp thị lại của bạn cần phải có số lượng khách truy cập tối thiểu thì quảng cáo của bạn mới có thể hiển thị.
 • Sau khi bạn gắn thẻ trang web, những người truy cập vào trang web của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách tiếp thị lại dựa trên các quy tắc mà bạn đã đặt.
Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa

Hướng dẫn

Thiết lập tính năng tiếp thị lại lần đầu bằng thẻ Google Ads

Để thiết lập tính năng tiếp thị lại trên trang web lần đầu tiên trong Google Ads, bạn cần phải thêm một đoạn mã vào trang web của mình: thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện (không bắt buộc).

Sau khi bạn cài đặt thẻ toàn trang web, thẻ sẽ thu thập thông tin về các trang mà khách truy cập trang web của bạn đã xem. Thông tin này bao gồm URL trang và tiêu đề, đồng thời được dùng để tạo danh sách tiếp thị lại.

Bạn phải cài đặt thẻ toàn trang web trên mọi trang của trang web, nhưng chỉ cần một thẻ toàn trang web cho mỗi tài khoản Google Ads.

Thiết lập đoạn mã sự kiện

Đoạn mã sự kiện có thể dùng để chuyển dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web và các hành động mà họ thực hiện trên trang web đến Google Ads, chẳng hạn như xem một sản phẩm, hoàn tất mua hàng, điền vào biểu mẫu trực tuyến và thiết lập đăng ký. Bạn cũng có thể dùng dữ liệu đã chuyển đến đoạn mã sự kiện để tạo danh sách tiếp thị lại động.

Bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để đo lường các hành động khác cần tính là sự kiện tiếp thị lại động. Cài đặt đoạn mã này trên các trang của trang web mà bạn muốn đo lường (cũng là nơi mà sự kiện xảy ra). Các sự kiện này bao gồm thời điểm một khách hàng mua hàng trên trang web bán lẻ hoặc tìm kiếm vé máy bay trên trang web du lịch. Tìm hiểu thêm về thông số sự kiện cho các loại doanh nghiệp khác nhau

Vui lòng đảm bảo rằng bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Tạo hoặc chỉnh sửa thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở phía trên bên phải và nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục có nhãn “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào mục Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại.
 4. Nhấp vào THIẾT LẬP THẺ trong thẻ "Thẻ Google Ads".
  • Nếu bạn đã thiết lập thẻ, hãy chọn Chỉnh sửa nguồn từ biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon ở góc trên cùng bên phải của thẻ “Thẻ Google Ads”. Nếu bạn chỉ nhận mã, hãy chuyển đến bước 6.
 5. Chọn loại dữ liệu mà thẻ sẽ thu thập (dữ liệu tiếp thị lại chuẩn hoặc dữ liệu tiếp thị lại động), bao gồm các thuộc tính/thông số cụ thể.
  • Bạn cũng có thể chọn bao gồm thông số mã nhận dạng khách hàng với thẻ. Việc bao gồm thông số mã nhận dạng khách hàng cho phép bạn chuyển một mã nhận dạng đến thẻ cho mỗi khách truy cập trang web, qua đó bật các tính năng như liên kết nhiều thiết bị.
  • Nếu chọn các thuộc tính hoặc thông số cụ thể thì bạn có thể chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với sản phẩm và dịch vụ của bạn.
 6. Nhấp vào TẠO VÀ TIẾP TỤC.
  • Nút này sẽ ra lệnh LƯU VÀ TIẾP TỤC cho một thẻ hiện có.
 7. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện sẽ sẵn sàng để bạn sử dụng. Bạn có thể sao chép mã, sử dụng Trình quản lý thẻ, tải thẻ xuống hoặc gửi thẻ qua email cho nhà phát triển web.
  • Để tích hợp tính năng tiếp thị lại vào trang web của bạn, hãy sao chép và dán mã giữa các thẻ <head></head> của trang web.
   Cảnh báo: Bạn không nên sao chép và dán y nguyên đoạn mã sự kiện để sử dụng trên trang web của mình. Mã này chứa các giá trị trình giữ chỗ mà nhà phát triển web của bạn phải điền theo từng trường hợp khi họ tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ. Tìm hiểu cách sử dụng thông số sự kiện cho loại doanh nghiệp của bạn
  • Bạn phải thêm thẻ toàn trang web vào mọi trang của trang web. Tuy nhiên, bạn chỉ cần thêm đoạn mã sự kiện vào các trang cụ thể mà bạn muốn theo dõi cho các sự kiện tiếp thị lại động.
   Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập thẻ toàn trang web bằng cách sử dụng Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics hoặc một tài khoản Google Ads khác, thì bạn không cần phải thêm lại thẻ đó vào trang web của mình. Tuy nhiên, để cả tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và tiếp thị lại hoạt động, bạn sẽ phải thêm lệnh config (một đoạn mã chứa mã chuyển đổi) vào mỗi bản sao của thẻ toàn trang web, ngay phía trên thẻ kết thúc </script>. Trong ví dụ sau, “AW-CONVERSION_ID” đại diện cho mã chuyển đổi của tài khoản của bạn:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Nếu bạn triển khai thẻ toàn trang web từ các sản phẩm khác với các sản phẩm đã liệt kê ở trên, thì thẻ cần được tùy chỉnh để có thể đo lường với Google Ads. Nếu đang sử dụng đoạn mã sự kiện cũ thì bạn có thể được nhắc thay đổi sang đoạn mã sự kiện mới. Bạn nên làm theo lời nhắc này.

 8. Nhấp vào XONG.
 9. Trên màn hình xác nhận “Tiếp theo là gì”, nhấp lại vào XONG.
  • Không bắt buộc: Nếu trước đây bạn đã thêm thẻ toàn trang web từ một sản phẩm khác của Google như Google Analytics, hãy nhớ thêm lệnh "config" từ thẻ Google Ads (được đánh dấu bên dưới) vào mọi bản sao hiện có của thẻ. Xin lưu ý rằng "AW-123456789" chỉ là một ví dụ về mã. Bạn cần phải thay thế mã này của lệnh "config" bằng mã chuyển đổi của các tài khoản trong hộp thẻ toàn trang web.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
       function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
       gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
       gtag ('config', 'AW-123456789') ;
       </script>

Sử dụng thẻ Google Analytics thay cho thẻ Google Ads

Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ tiếp thị lại Google Ads, bạn sẽ cần:

 • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
 • Các tài khoản Google Ads và Google Analytics được liên kết (khi liên kết các tài khoản, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và quyền chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
 • Các tính năng tiếp thị lại và quảng cáo đã được bật trong Google Analytics

Để có hướng dẫn chi tiết, hãy xem bài viết Bật tính năng tiếp thị lại và báo cáo quảng cáo trong Google Analytics.

Tùy chọn nâng cao

Vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ trang web toàn cầu và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads. 

 

Tắt tùy chọn cài đặt cookie của bên thứ nhất

Để đảm bảo Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi, dù cho khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trình duyệt nào, thẻ tiếp thị lại sẽ đặt cookie mới trên tên miền của bạn để lưu trữ thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đưa mọi người đến trang web của bạn.

Nếu bạn không muốn thẻ tiếp thị lại đặt cookie của bên thứ nhất trên tên miền của trang web, hãy thêm dòng sau vào cấu hình thẻ trước khi bạn tải thẻ tập lệnh:

var google_conversion_linker = false;

Nếu bạn đang sử dụng conversion_async.js, hãy thêm phần được đánh dấu bên dưới vào lệnh gọi google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Bạn không nên thực hiện việc này vì sẽ khiến hoạt động đo lường lượt chuyển đổi kém chính xác hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố