Gắn thẻ trang web của bạn bằng thẻ Google Ads

Để mang đến một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng, cũng như để đơn giản hoá việc quản lý và tối ưu hoá đối tượng, chúng tôi đã cải tiến Google Ads như sau:

 • Báo cáo đối tượng mới
  Giờ đây, báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng đều được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn thao tác trên trang ở bên trái. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về Báo cáo đối tượng
 • Thuật ngữ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn Google Ads. Ví dụ: "Loại đối tượng" (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tuỳ chỉnh, đối tượng có ý định mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và "tái tiếp thị" hiện được gọi là "dữ liệu của bạn". Tìm hiểu thêm về nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Hãy gắn thẻ toàn trang web vào trang web của bạn để thiết lập một nguồn đối tượng trong trang web hoặc các ứng dụng của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp cận những người dùng đã truy cập vào trang web hoặc sử dụng ứng dụng của bạn. Thẻ toàn trang web là một thư viện gắn thẻ web sử dụng các phân khúc dựa trên dữ liệu của bạn để cung cấp sản phẩm, đo lường trang web và theo dõi lượt chuyển đổi của Google. Thẻ này là một khối mã để thêm khách truy cập trang web vào phân khúc dựa trên dữ liệu, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.

Đối với tính năng tiếp thị lại động, bạn cũng sẽ sử dụng các đoạn mã sự kiện. Các đoạn mã này chuyển cho Google Ads các dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web và những hành động mà họ thực hiện trên trang web của bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tính năng theo dõi bằng thẻ toàn trang web, bao gồm cả việc sử dụng các đoạn mã để theo dõi. Bạn có thể chuyển đến một trong những mục sau đây:

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách gắn thẻ trang web cho tính năng tiếp thị lại động hoặc cách thiết lập ứng dụng cho tính năng tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn cần phải tìm hiểu về mã của trang web. Nếu không, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển web hoặc một người có kiến thức chuyên môn về trang web.
 • Để quảng cáo của bạn hiển thị, những phân đoạn dữ liệu bao gồm khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng cần có số lượng khách truy cập tối thiểu.
 • Sau khi bạn gắn thẻ trang web của mình, những người truy cập vào trang web đó sẽ tự động được thêm vào phân đoạn dữ liệu dựa trên các quy tắc mà bạn đặt.
Lưu ý: Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên những trang có liên quan đến ưu đãi bị hạn chế theo chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hoá

Hướng dẫn

Sử dụng thẻ toàn trang web để tạo phân khúc đối tượng bao gồm khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng của bạn

Để thiết lập tính năng theo dõi trong Google Ads lần đầu tiên, bạn cần phải thêm một đoạn mã vào trang web của mình: đoạn mã sự kiện (không bắt buộc) và thẻ toàn trang web.

Sau khi bạn cài đặt thẻ toàn trang web, thẻ này sẽ thu thập thông tin về các trang mà khách truy cập trang web của bạn đã xem. Thông tin này bao gồm URL trang và tiêu đề, đồng thời được dùng để tạo phân đoạn dữ liệu bao gồm khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng của bạn.

Bạn phải cài đặt thẻ toàn trang web trên mọi trang của trang web, nhưng chỉ cần một thẻ toàn trang web cho mỗi tài khoản Google Ads.

Thiết lập đoạn mã sự kiện

Bạn có thể dùng đoạn mã sự kiện để chuyển cho Google Ads dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web và những hành động mà họ thực hiện trên trang web (như xem một sản phẩm, hoàn tất giao dịch mua hàng, điền vào biểu mẫu trực tuyến và thiết lập thông tin đăng ký). Bạn cũng có thể dùng dữ liệu đã chuyển đến đoạn mã sự kiện để tạo danh sách tiếp thị lại động.

Bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để đo lường các hành động khác cần tính là sự kiện tiếp thị lại động. Cài đặt đoạn mã này trên các trang của trang web mà bạn muốn đo lường (cũng là nơi mà sự kiện xảy ra). Các sự kiện này bao gồm thời điểm một khách hàng mua hàng trên trang web bán lẻ hoặc tìm kiếm vé máy bay trên trang web du lịch. Tìm hiểu thêm về thông số sự kiện cho các loại doanh nghiệp

Đảm bảo rằng bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Tạo hoặc chỉnh sửa thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở phía trên bên phải, rồi nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục có nhãn “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào mục Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà bạn có thể tạo phân đoạn dữ liệu và phân khúc đối tượng.
 4. Nhấp vào nhãn Thiết lập thẻ trong thẻ "Thẻ toàn trang web".
  • Nếu bạn đã thiết lập thẻ, hãy chọn Chỉnh sửa nguồn từ biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon ở góc trên cùng bên phải của thẻ “Thẻ Google Ads”. Nếu bạn chỉ nhận mã, hãy chuyển đến bước 6.
 5. Chọn loại dữ liệu mà thẻ sẽ thu thập: những phân đoạn chứa khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng hoặc dữ liệu tiếp thị lại động, trong đó bao gồm các thuộc tính/thông số cụ thể.
  • Bạn cũng có thể chọn bao gồm thông số mã nhận dạng khách hàng với thẻ. Việc bao gồm thông số mã nhận dạng khách hàng cho phép bạn chuyển một mã nhận dạng đến thẻ cho mỗi khách truy cập trang web, qua đó bật các tính năng như liên kết nhiều thiết bị.
  • Nếu chọn các thuộc tính hoặc thông số cụ thể thì bạn có thể chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với sản phẩm và dịch vụ của bạn.
 6. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
  • Nút này sẽ ra lệnh Lưu và tiếp tục cho một thẻ hiện có.
 7. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện sẽ sẵn sàng để bạn sử dụng. Bạn có thể sao chép mã, sử dụng Trình quản lý thẻ, tải thẻ xuống hoặc gửi thẻ qua email cho nhà phát triển web.
  • Sao chép và dán mã vào giữa các thẻ <head></head> của trang web.
   Bạn không nên sao chép và dán y nguyên đoạn mã sự kiện để sử dụng trên trang web của mình. Đoạn mã đó chứa các giá trị phần giữ chỗ mà nhà phát triển web của bạn phải điền theo từng trường hợp khi tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ. Tìm hiểu cách sử dụng thông số sự kiện cho loại hình doanh nghiệp của bạn
  • Bạn phải thêm thẻ toàn trang web vào mọi trang của trang web. Tuy nhiên, bạn chỉ cần thêm đoạn mã sự kiện vào các trang cụ thể mà bạn muốn theo dõi cho các sự kiện tiếp thị lại động.
   Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập thẻ toàn trang web bằng cách sử dụng Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics hoặc một tài khoản Google Ads khác, thì bạn không cần phải thêm lại thẻ đó vào trang web của mình. Tuy nhiên, để cả tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và phân đoạn dữ liệu hoạt động, bạn sẽ phải thêm lệnh config (một đoạn mã chứa mã chuyển đổi) vào mỗi bản sao của thẻ toàn trang web, ngay phía trên thẻ kết thúc </script>. Trong ví dụ sau, “AW-CONVERSION_ID” đại diện cho mã chuyển đổi của tài khoản của bạn:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Nếu bạn triển khai thẻ toàn trang web từ các sản phẩm khác với các sản phẩm đã liệt kê ở trên, thì thẻ cần được tùy chỉnh để có thể đo lường với Google Ads. Nếu đang sử dụng đoạn mã sự kiện cũ thì bạn có thể được nhắc thay đổi sang đoạn mã sự kiện mới. Bạn nên làm theo lời nhắc này.

 8. Nhấp vào Xong.
 9. Trên màn hình xác nhận “Tiếp theo là gì”, hãy nhấp lại vào Xong.
  • Không bắt buộc: Nếu trước đây bạn đã thêm thẻ toàn trang web từ một sản phẩm khác của Google như Google Analytics, hãy nhớ thêm lệnh "config" từ thẻ Google Ads (được đánh dấu bên dưới) vào mọi bản sao hiện có của thẻ. Xin lưu ý rằng "AW-123456789" chỉ là một ví dụ về mã. Bạn cần phải thay thế phần này của lệnh 'config' bằng mã chuyển đổi của các tài khoản trong hộp thẻ toàn trang web.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
       function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
       gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
       gtag (
   'config', 'AW-123456789'
   ) ;
       </script>

Sử dụng thẻ Google Analytics thay cho thẻ toàn trang web

Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ toàn trang web, bạn cần có:

 • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
 • Các tài khoản Google Ads và Google Analytics được liên kết (khi liên kết các tài khoản, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và quyền chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
 • Các tính năng quảng cáo được bật trong Google Analytics

Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem bài viết Bật tính năng báo cáo quảng cáo và dữ liệu của bạn trong Google Analytics.

Tùy chọn nâng cao

Tắt tính năng thu thập dữ liệu của bạn

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads.

Tắt chế độ cài đặt cookie của bên thứ nhất

Để đảm bảo Google Ads có thể đo lường tất cả các lượt chuyển đổi, dù cho khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trình duyệt nào, thẻ toàn trang web cũng sẽ đặt cookie mới trên miền của bạn để lưu trữ thông tin về lượt nhấp vào quảng cáo đã đưa mọi người đến trang web của bạn.

Nếu bạn không muốn thẻ dữ liệu của bạn đặt cookie của bên thứ nhất trên miền của trang web, hãy thêm dòng sau vào cấu hình thẻ trước khi bạn tải thẻ tập lệnh:

var google_conversion_linker = false;

Nếu bạn đang sử dụng conversion_async.js, hãy thêm phần được đánh dấu bên dưới vào lệnh gọi google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Bạn nên sử dụng cookie của bên thứ nhất để có được kết quả đo lường lượt chuyển đổi chính xác hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false