Tagga din webbplats med Google Ads

Vi har gjort förbättringar i Google Ads för att ge en omfattande och samlad överblick över dina målgrupper och göra det enklare att hantera och ordna dem.

 • Ny målgruppsrapportering
  Detaljerade rapporter om målgruppsdemografi, segment och uteslutningar finns nu samlade på ett ställe, fliken Målgrupper på den vänstra sidnavigeringsmenyn. Du kan enkelt hantera dina målgrupper från den här rapportsidan. Läs mer om målgruppsrapportering
 • Nya termer
  Vi använder nya termer i målgruppsrapporten och i Google Ads. Målgruppstyper (som liknande, anpassade, med köpavsikt och inom intressegrupp) kallas nu för målgruppssegment och remarketing får benämningen Din data. Läs mer om uppdateringar av termer och fraser för målgrupper

Tagga din webbplats med den globala webbplatstaggen när du vill ställa in en målgruppskälla på din webbplats eller i dina appar. Det hjälper dig att nå personer som har besökt din webbplats eller använt din app. Den globala webbplatstaggen är ett webbtaggningsbibliotek för Googles funktioner för webbplatsmätning, konverteringsspårning och produkter som använder dina datasegment. Den består av kod som lägger till webbplatsbesökarna i dina datasegment så att du kan inrikta dina annonser på dem.

För dynamisk remarketing ska du även använda händelsekodavsnitt. De skickar specifik data till Google Ads om dina webbplatsbesökare och vad de gör på din webbplats.

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in spårning med den globala webbplatstaggen och använder kodavsnitt för spårning. Du kan gå direkt till ett av följande avsnitt:

Läs också om hur du taggar din webbplats för dynamisk remarketing och ställer in din app för dynamisk remarketing.

Innan du börjar

 • Du behöver vara bekant med din webbplatskod. Om du inte är det kan du ta hjälp av en utvecklare eller någon med teknisk bakgrund.
 • Datasegmenten som består av dina webbplatsbesökare och appanvändare måste ha ett lägsta antal besökare för att dina annonser ska visas.
 • När du har taggat din webbplats läggs det automatiskt till webbplatsbesökare i dina datasegment baserat på de regler du har definierat.
Google Ads tillåter inte implementering av taggar på sidor relaterade till erbjudanden som begränsas av våra policyer. Läs mer om policyn för anpassade annonser

Anvisningar

Ställa in remarketing för första gången med Google Ads-taggen

När du vill ställa in remarketing på din webbplats för första gången i Google Ads måste du lägga till ett kodavsnitt på din webbplats: den globala webbplatstaggen och det valfria händelsekodavsnittet.

När du har installerat den globala webbplatstaggen registrerar den information om de sidor dina webbplatsbesökare tittar på. Informationen inbegriper sidans webbadress och titel och används för att skapa remarketinglistor.

Du måste placera den globala webbplatstaggen på samtliga sidor på webbplatsen, men du behöver bara en global webbplatstagg för varje Google Ads-konto.

Ställa in händelsekodavsnitt

Händelsekodavsnittet kan användas för att skicka specifik data till Google Ads om dina webbplatsbesökare och vad de gör på webbplatsen, som att titta på en produkt, slutföra ett köp, fylla i formulär eller registrera sig för något. Data som skickas till händelsekodavsnittet kan även användas för att skapa dynamiska remarketinglistor.

Du kan också använda händelsekodavsnittet för att mäta ytterligare åtgärder som ska räknas som dynamiska remarketinghändelser. Infoga detta kodavsnitt på webbsidor där händelsen som du vill mäta sker. Exempel på sådana händelser kan vara att en kund köper något i en e-butik eller söker efter flygbiljetter på en resesida. Läs mer om händelseparametrar för olika verksamhetstyper.

Tänk på att ge användarna tydlig och omfattande information om uppgifterna du samlar in och att inhämta samtycke när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Skapa eller redigera den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet för remarketing

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger och klicka på Målgruppshantering under avsnittet Delat bibliotek.
 3. Klicka på Målgruppskällor till vänster. En grupp källor öppnas, och med hjälp av dessa kan du skapa remarketinglistor.
 4. Klicka på Ställ in tagg på kortet Google Ads-tagg.
  • Om du redan har skapat en tagg väljer du Redigera källa via ikonen med tre punkter 3 dot icon högst upp till höger på kortet Google Ads-tagg. Om du bara får koden ska du fortsätta med steg 6.
 5. Välj vilken typ av data taggen ska samla in: standardremarketingdata eller dynamisk remarketingdata, vilket inkluderar specifika attribut/parametrar.
  • Du kan också välja att ta med parametern för användar-id i taggen. Om du infogar parametern User ID kan du skicka med ett användar-id till taggen för varje webbplatsbesökare, vilket gör det möjligt att använda funktioner som länkning över flera enheter.
  • Om du väljer specifika attribut eller parametrar kan du välja den verksamhetstyp som bäst motsvarar dina produkter och tjänster.
 6. Klicka på Skapa och fortsätt.
  • Om taggen redan finns byter knappen namn till Spara och fortsätt.
 7. När installationsskärmen visas är den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet klara att användas. Du kan kopiera koden, använda Taggstyrning, ladda ned taggen eller skicka den till en webbutvecklare via e-post.
  • Om du vill använda remarketing på din webbplats kopierar du koden och klistrar in den mellan <head></ head>-taggarna på webbplatsen.
   Varning! Händelsekodavsnittet ska inte kopieras och klistras in som det är på din webbplats. Det innehåller platshållarvärden som den webbansvariga måste fylla i dynamiskt när han eller hon infogar kodavsnittet på webbservern. Läs om hur du använder händelseparametrar för din verksamhetstyp.
  • Den globala webbplatstaggen måste läggas till på samtliga sidor på din webbplats. Händelsekodavsnittet behöver däremot bara läggas till på de specifika sidor där du vill spåra dynamiska remarketinghändelser.
   Obs! Om du redan har konfigurerat den globala webbplatstaggen med Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics eller ett annat Google Ads-konto behöver du inte lägga till den på din webbplats igen. För att både konverteringsspårning och remarketing ska fungera måste du dock lägga till config-kommandot (ett kodavsnitt som innehåller ditt konverterings-id) i varje instans av den globala webbplatstaggen omedelbart före taggen </script>. I följande exempel motsvarar AW-CONVERSION_ID ditt kontos konverterings-id:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Om du har implementerat den globala webbplatstaggen från andra produkter än de på listan ovan måste du anpassa den för att kunna aktivera mätning med Google Ads. Om du använder det gamla händelsekodavsnittet kan du bli uppmanad att byta till det nya händelsekodavsnittet, vilket rekommenderas.

 8. Klicka på Klart.
 9. Klicka på Klart på bekräftelseskärmen Nästa steg.
 10. Valfritt: Om du redan har lagt till den globala webbplatstaggen från en annan produkt från Google, som Google Analytics, ska du lägga till 'config'-kommandot från Google Ads-taggen (gulmarkerat nedan) i alla instanser av taggen. Observera att ”AW-123456789” bara är ett exempel-id. Du måste ersätta den delen av 'config'-kommandot med ditt kontos konverterings-id i rutan för den globala webbplatstaggen.
      <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
      <script>
      window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
      function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
      gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
      gtag ('config', 'AW-123456789') ;
      </script>

Använda Google Analytics-taggen i stället för Google Ads-taggen

Om du vill använda Google Analytics-taggen i stället för Google Ads-remarketingtaggen måste du först kontrollera följande:

 • Google Analytics-taggen ska finnas på din webbplats.
 • Ditt Google Ads-konto och Google Analytics-konto ska vara länkade (när du länkar konton behöver du administrativ åtkomst till Google Ads-kontot och redigeringsåtkomst till Google Analytics-kontot).
 • Remarketing- och annonseringsfunktioner ska vara aktiverade i Google Analytics.

Mer information finns i Aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner i Google Analytics.

Avancerade alternativ

Inaktivera insamling av data

Du kan välja att inaktivera insamlingen av anpassad annonsdata för användare som inte vill se anpassade annonser eller på grund av dina egna efterlevnadsskäl. Du kan ändra den globala webbplatstaggen och inaktivera insamlingen av anpassad annonsdata för vissa användare på din webbplats. Du kan också välja att utesluta alla användare från Kalifornien i avsnittet Målgruppshantering i ditt Google Ads-konto.

Inaktivera placering av ursprungsplatsens cookie

För att säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder, placerar den globala webbplatstaggen nya cookies på din domän som lagrar information om det annonsklick som ledde personer till din webbplats.

Om du inte vill att datataggen ska placera ursprungsplatsens cookies på din webbplatsdomän kan du lägga till följande rad i taggkonfigurationen innan du laddar upp skripttaggen:

var google_conversion_linker = false;

Om du använder conversion_async.js ska du lägga till den markerade delen nedan i google_trackConversion-anropet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Vi rekommenderar dock inte detta eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false