Tagga din webbplats för remarketing

Du kan visa annonser för personer som har besökt din webbplats genom att lägga till den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnitt för remarketing på din webbplats. Den globala webbplatstaggen är ett webbtaggningsbibliotek för Googles funktioner för webbplatsmätning, konverteringsspårning och remarketing. Den består av kod som lägger till webbplatsbesökarna på remarketinglistor, som du sedan kan använda för att rikta dina annonser mot dessa besökare.

Innan du börjar

 • Du behöver vara bekant med din webbplats kod. Om du inte är det kan du ta hjälp av en webbutvecklare eller någon med teknisk bakgrund. 
 • Dina remarketinglistor behöver ha ett minsta antal besökare för att dina annonser ska visas.
 • När du taggar webbplatsen läggs personer som besöker din webbplats automatiskt till i dina remarketinglistor baserat på de regler du har ställt in. 
Annonsörer får inte använda känsliga kategorier när de inriktar annonser på användare eller marknadsför sina produkter eller tjänster. Läs mer i policyn för anpassad annonsering.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen väljer du Tidigare nedan. Läs mer

Så här ställer du remarketing för första gången:
 1. Logga in på AdWords.
 2. Klicka på fliken Kampanj.
 3. Klicka på Delat bibliotek på menyn till vänster.
 4. Klicka på Målgrupper.
 5. Klicka på Konfigurera remarketing.
 6. Om en utvecklare hanterar din webbplats:

  1. Vidarebefordra HTML-taggen som ska läggas till på webbplatsen genom att ange utvecklarens e-postadress i rutan Skicka till.

  Om du hanterar din webbplats:

  1. Klicka på Visa AdWords-taggar för webbplatser.
  2. Markera och kopiera koden för remarketingtaggen. Taggen fungerar både på webbplatser för datorer och mobila enheter.
  3. Placera koden längst ned på alla sidor på webbplatsen, före den avslutande </body>-taggen. Om webbplatsen använder en gemensam fil som sidfot kan du placera kodavsnittet där i stället för på samtliga sidor på webbplatsen.
  4. Spara och publicera sidorna.
  5. Kontrollera att du har implementerat taggen korrekt med Google Tag Assistant, ett Chrome-tillägg som verifierar Googles kodavsnitt och hjälper dig att lösa problem (finns bara på engelska).
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Klicka på Tillbaka till Målgrupper.

  Inom ett par dagar bör taggen börja samla cookies från besökare på webbplatsen och listan Alla besökare börjar fyllas. Om detta inte sker markerar du verifieringskryssrutan för remarketingtagg i hörnet på skärmen.

 9. Klicka på Tagguppgifter.
 10. Klicka på Konfigurera.
 11. Om en utvecklare hanterar din webbplats:

  1. Markera kryssrutan Skicka AdWords-taggen och anvisningar.
  2. Ange utvecklarens e-postadress.
  3. Klicka på Skicka e-post.
  4. Klicka på Klart.

  Om du hanterar din webbplats:

  1. Klicka på Visa AdWords-taggar för webbplatser.
  2. Markera och kopiera koden för remarketingtaggen. Taggen fungerar både på webbplatser för datorer och mobila enheter.
  3. Klicka på Klart.
  4. Placera koden längst ned på alla sidor på webbplatsen, före den avslutande </body>-taggen. Om webbplatsen använder en gemensam fil som sidfot kan du placera kodavsnittet där i stället för på samtliga sidor på webbplatsen.
  5. Spara och publicera sidorna.
  6. Kontrollera att du har implementerat taggen korrekt med Google Tag Assistant, ett Chrome-tillägg som verifierar Googles kodavsnitt och hjälper dig att lösa problem (finns bara på engelska).

När du har taggat webbplatsen kan du skapa remarketinglistor för dina webbsidor. Om du inte kan lägga till taggen på hela webbplatsen kan du ändå lägga till den på olika delar av webbplatsen och sedan skapa listor för respektive del.

Så här visar du remarketingtaggen efter att ha ställt in den:
 1. Logga in på AdWords.
 2. Klicka på Delat bibliotek.
  Shared library
 3. Klicka på Visa under Målgrupper.
 4. Leta reda på rutan Remarketingtagg högst upp till höger.
 5. Klicka på Tagguppgifter.
 6. Klicka på Konfigurera.
 7. Klicka på Visa AdWords-taggar för webbplatser.
 8. Markera och kopiera koden för remarketingtaggen. Taggen fungerar både på webbplatser för datorer och mobila enheter.
 9. Placera koden längst ned på alla sidor på webbplatsen, före den avslutande </body>-taggen. Om webbplatsen använder en gemensam fil som sidfot kan du placera kodavsnittet där i stället för på samtliga sidor på webbplatsen.
 10. Spara och publicera sidorna.
 11. Kontrollera att du har implementerat taggen korrekt med Google Tag Assistant, ett Chrome-tillägg som verifierar Googles kodavsnitt och hjälper dig att lösa problem (finns bara på engelska). 

När du har taggat webbplatsen kan du skapa remarketinglistor för dina webbsidor. Om du inte kan lägga till taggen på hela webbplatsen kan du ändå lägga till den på olika delar av webbplatsen och sedan skapa listor för respektive del.

Andra taggimplementationer för webbplatser

Uppgradera äldre taggar

Tidigare skapade AdWords unika taggar för varje remarketinglista som annonsörerna skapade, och taggarna placerades på specifika sidor. Nu kan du placera en enda tagg på webbplatsen och skapa flera remarketinglistor med olika regler.

Om du har den äldre och sidspecifika versionen av remarketingtaggen rekommenderar vi att du uppgraderar till den senaste remarketingtaggen för hela webbplatsen. Du hittar den i ditt delade bibliotek.

Snabbuppgradering: Lägg till den senaste taggen

Placera den senaste remarketingtaggen för hela webbplatsen på din webbplats. Om du fortfarande använder listor som baseras på de äldre, sidspecifika taggarna kan du lämna kvar de sidspecifika taggarna där de är. Tänk dock på att dina webbsidor kan läsas in snabbare om du tar bort de äldre taggarna när du har lagt till den senaste taggen.

Fullständig uppgradering: Lägg till den senaste taggen och ta bort äldre taggar

Om du inte använder listor som baseras på de äldre, sidspecifika taggarna kan du helt enkelt ta bort de sidspecifika taggarna när du lägger till den nya taggen för hela webbplatsen. Om du använder listor som baseras på sidspecifika taggar måste du återskapa listorna i AdWords och lägga till dem i dina befintliga kampanjer.

Följ de här stegen, så påverkas inte dina aktiva kampanjer:

 1. Skapa nya remarketinglistor som baseras på dina webbplatsadresser.
 2. Lägg till dina nya listor i kampanjen och behåll de ursprungliga listorna. Sedan kan du inrikta kampanjerna på de nya och ursprungliga listorna samtidigt.
 3. När medlemskapets varaktighet för de ursprungliga listorna går ut fylls de nya listorna automatiskt och de ursprungliga listorna töms.
 4. Ta bort de ursprungliga listorna från kampanjerna.
 5. Stäng de ursprungliga listorna.
Uppgradera den dynamiska remarketingtaggen

Om din webbplats redan är taggad för remarketing och du vill uppgradera till dynamisk remarketing måste du lägga till anpassade parametrar i taggen. Mer information finns i Lägga till den dynamiska remarketingtaggen på din webbplats.

Använda Google Analytics-taggen

Om du vill använda Google Analytics-taggen i stället för AdWords-remarketingtaggen måste du först ordna följande:

 • Google Analytics-taggen ska finnas på din webbplats.
 • Ditt AdWords-konto och Google Analytics-konto ska vara länkade (när du länkar konton behöver du administrativ åtkomst till AdWords-kontot och redigeringsåtkomst till Google Analytics-kontot).
 • Remarketing- och annonsörsfunktioner ska vara aktiverade i Google Analytics.

Mer information finns i Aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner i Google Analytics.

Inaktivera insamlingen av remarketingdata

Du kan välja att inaktivera insamlingen av remarketingdata för användare som inte vill visa anpassade annonser med hjälp av parametern: allow_ad_personalization_signals. Med denna parameter kan du inaktivera användningen av data för anpassade annonser och standardvärdet för parametern blir inställt på ”sant”. När du ställer in parametervärdet på ”falskt” inaktiveras användningen av data för anpassade annonser. Den här parametern inaktiverar inte konverteringsspårning.
Läs mer om hur du ändrar den globala webbplatstaggen för att inaktivera samlingen av remarketingdata för specifika användare.

Avancerade alternativ 

Inaktivera insamlingen av remarketingdata

Du kan välja att inaktivera insamlingen av remarketingdata för användare som inte vill visa anpassade annonser med hjälp av parametern: allow_ad_personalization_signals. Med denna parameter kan du inaktivera användningen av data för anpassade annonser och standardvärdet för parametern blir inställt på ”sant”. När du ställer in parametervärdet på ”falskt” inaktiveras användningen av data för anpassade annonser. Den här parametern inaktiverar inte konverteringsspårning.
Läs mer om hur du ändrar den globala webbplatstaggen för att inaktivera samlingen av remarketingdata för specifika användare.

Annonsörslänkning över flera enheter

Med annonsörslänkning över flera enheter kan du använda din egen användardata för att visa annonser för användare som har besökt din webbplats eller använt din app på sina olika enheter eller webbläsare. Läs mer Om länkning över flera enheter med parametrar för användar-id. Om du ställer in annonsörslänkning över flera enheter måste du följa policyn för annonsörslänkning över flera enheter.

Inaktivera placering av ursprungsplatsens cookie

Om du vill säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder, placerar remarketingtaggen nya cookies på din domän som lagrar information om de annonsklick som ledde användare till din webbplats.

Om du inte vill att remarketingtaggen ska placera ursprungsplatsens cookies på din webbplatsdomän kan du lägga till följande rad i taggkonfigurationen innan du laddar upp skripttaggen:

var google_conversion_linker = false;

Om du använder conversion_async.js lägger du till den markerade delen nedan i google_trackConversion-anropet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Det här sättet rekommenderas inte eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?