Označkovanie webu pomocou služby Google Ads

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové prehľady publika
  Podrobné prehľady demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o prehľadoch publika
 • Nové výrazy
  V prehľade publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Označkujte svoj web pomocou značky Google Ads a nastavte tak na webe alebo v aplikáciách zdroj publika umožňujúci oslovovať ľudí, ktorí navštívili daný web alebo použili danú aplikáciu. Globálna značka webu je knižnica na označkovanie webu, ktorá Googlu umožňuje merať web, sledovať konverzie a zobrazovať výrobky na základe vašich segmentov údajov. Ide o blok kódu, ktorý pridáva návštevníkov webu do vašich segmentov údajov, vďaka čomu môžete na týchto návštevníkov zacieliť reklamy.

Pri dynamickom remarketingu použijete aj útržky udalostí, ktoré službe Google Ads odovzdávajú konkrétne údaje o návštevníkoch webu a akciách, ktoré na ňom vykonávajú.

 • Musíte sa vyznať v kóde svojho webu. V opačnom prípade požiadajte o pomoc vývojára alebo niekoho, kto má technické znalosti.
 • Reklamy sa môžu zobrazovať, len ak majú segmenty údajov pozostávajúce z návštevníkov webu a používateľov aplikácie minimálny počet návštevníkov.
 • Keď svoj web označkujete, ľudia, ktorí ho navštívia, sa na základe stanovených pravidiel automaticky pridajú do vašich segmentov údajov.
Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy

Pokyny

Prvé nastavenie remarketingu pomocou značky Google Ads

Ak v službe Google Ads nastavujete remarketing webu prvýkrát, budete musieť pridať na web útržok kódu: globálnu značku webu a voliteľný útržok udalosti.

Po nainštalovaní globálnej značky webu bude táto značka zaznamenávať informácie o stránkach zobrazených návštevníkmi vášho webu. Tieto informácie zahŕňajú webovú adresu a nadpis stránky a slúžia na vytvorenie remarketingových zoznamov.

Globálnu značku webu musíte nainštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Nastavenie útržkov udalostí

Útržok udalosti sa dá použiť na odosielanie konkrétnych údajov o návštevníkoch vášho webu a akciách, ktoré na ňom vykonávajú (napríklad zobrazenie výrobku, nákupy, vyplnenie online formulárov a registrácia), do služby Google Ads. Údaje odoslané do útržku udalosti sa tiež dajú použiť na vytvorenie dynamických remarketingových zoznamov.

Pomocou útržku udalosti môžete merať aj ďalšie akcie, ktoré majú byť započítané ako udalosti dynamického remarketingu. Útržok nainštalujte na stránky webu, ktoré chcete merať, a to na stránky, kde dochádza k udalosti. Medzi tieto udalosti napríklad patrí, keď zákazník nakúpi na webe maloobchodu alebo hľadá letenky na webe súvisiacom s cestovaním.Ďalšie informácie o parametroch udalostí pre rôzne typy firiem

Postarajte sa, aby boli používateľom poskytnuté jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Vytvorenie alebo úprava globálnej značky webu a útržku remarketingovej udalosti

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] vpravo hore a potom na možnosť Správca publík v sekcii Zdieľaná knižnica.
 3. Vľavo kliknite na Zdroje publika. Otvorí sa skupina zdrojov, z ktorých môžete vytvoriť remarketingové zoznamy.
 4. Na karte Značka Google Ads kliknite na NASTAVIŤ ZNAČKU.
  • Ak ste už značku nastavili, vpravo hore na karte Značka Google Ads v ponuke trojbodkovej ikony 3 dot icon vyberte Upraviť zdroj. Ak kód ešte len vytvárate, preskočte na 6. krok.
 5. Vyberte, aký typ údajov bude značka zhromažďovať – štandardné alebo dynamické remarketingové údaje, ktoré zahŕňajú špecifické atribúty alebo parametre.
  • Do značky môžete zahrnúť aj parameter identifikátora používateľa. Zahrnutie parametra identifikátora používateľa umožňuje odovzdať identifikátor používateľa značke pre každého návštevníka webu. Aktivujete tak funkcie, ako je prepojenie medzi zariadeniami.
  • Ak vyberiete konkrétne atribúty alebo parametre, môžete vybrať typ firmy, ktorý najlepšie vystihuje vaše produkty a služby.
 6. Kliknite na VYTVORIŤ A POKRAČOVAŤ.
  • V prípade existujúcej značky sa bude zobrazovať tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ.
 7. Keď sa zobrazí obrazovka inštalácie, globálna značka webu a útržok udalosti sú pripravené na použitie. Môžete skopírovať kód, použiť Správcu značiek, stiahnuť značku alebo odoslať značku e‑mailom webovému vývojárovi.
  • Ak chcete remarketing integrovať do webu, skopírujte kód a prilepte ho medzi značky <head></head> na webe.
   Upozornenie: Ak chcete útržok udalosti použiť na svojom webe, nestačí ho skopírovať a prilepiť bez úprav. Obsahuje zástupné symboly, ktoré musí webový vývojár pri integrácii kódu útržku na webovom serveri dynamicky vyplniť. Ako používať parametre udalosti pre váš typ firmy
  • Globálnu značku webu je potrebné pridať na každú stránku vášho webu. Útržok udalosti však stačí pridať iba na konkrétne stránky, na ktorých chcete sledovať udalosti dynamického remarketingu.
   Poznámka: Ak ste už globálnu značku webu nastavili pomocou účtu Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics alebo iného účtu Google Ads, nie je potrebné pridávať ju na váš web znova. Na zabezpečenie funkčnosti sledovania konverzií aj remarketingu je však potrebné pridať príkaz config (útržok kódu, ktorý obsahuje váš konverzný identifikátor) do každej inštancie globálnej značky webu priamo nad koncovú značku </script>. V nasledujúcom príklade predstavuje AW-CONVERSION_ID konverzný identifikátor vášho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Ak ste globálnu značku webu implementovali zo služieb iných, než sú služby uvedené vyššie, je potrebné upraviť ju tak, aby umožňovala meranie prostredníctvom služby Google Ads. Ak používate starý útržok udalosti, môže sa zobraziť výzva, aby ste prešli na nový útržok udalosti, ktorého používanie sa odporúča.

 8. Kliknite na tlačidlo HOTOVO.
 9. Na nasledujúcej obrazovke s potvrdením Čo ďalej znova kliknite na tlačidlo HOTOVO.
 10. Voliteľné: Ak ste už pridali globálnu značku webu z inej služby Googlu (napríklad zo služby Google Analytics), nezabudnite pridať príkaz config zo značky Google Ads (zvýraznený nižšie) do každej existujúcej inštancie značky. Upozorňujeme, že AW-123456789 je iba príklad identifikátora. Túto časť príkazu config bude potrebné nahradiť konverzným identifikátorom účtu v poli globálnej značky webu.
      <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
      <script>
      window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
      function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
      gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
      gtag ('config', 'AW-123456789') ;
      </script>

Použitie značky Google Analytics namiesto značky Google Ads

Ak chcete namiesto remarketingovej značky Google Ads použiť značku Google Analytics, budete potrebovať:

 • značku Google Analytics na svojom webe,
 • prepojené účty Google Ads a Google Analytics (na prepojenie účtov potrebujete prístup pre správcu k účtu Google Ads a prístup na úpravy k účtu Google Analytics),
 • remarketingové a reklamné funkcie aktivované v službe Google Analytics.

Podrobné pokyny nájdete v článku Aktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy v službe Google Analytics.

Rozšírené možnosti

Deaktivácia zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame v prípade konkrétnych používateľov na webe. Prípadne v sekcii Správca publík v účte Google Ads môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie.

Deaktivácia nastavovania súboru cookie hostiteľskej domény

Značka Google Ads nastavuje na vašej doméne nové súbory cookie uchovávajúce informácie o kliknutiach na reklamy, ktoré priviedli ľudí na váš web. Google Ads tak môže merať všetky konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý použije návštevník webu.

Ak nechcete, aby údajová značka nastavovala na doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento krok však neodporúčame, pretože povedie k zníženiu presnosti merania konverzií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false