Pridanie remarketingovej značky na web

Po pridaní remarketingovej globálnej značky webu a útržkov udalostí na svoj web môžete zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web. Globálna značka webu predstavuje knižnicu značkovania webu pre meranie webu, sledovanie konverzií a remarketingové služby od Googlu. Ide o útržok kódu, prostredníctvom ktorého sú návštevníci webu pridávaní do remarketingových zoznamov. Na týchto návštevníkov potom môžete zacieliť svoje reklamy.

V tomto článku nájdete pokyny na nastavenie remarketingu, získanie remarketingových útržkov a pridanie remarketingovej značky na web. Môžete prejsť priamo na jednu z nasledujúcich sekcií:

Zistite, ako pridať značku dynamického remarketingu na web.

Skôr než začnete

 • Musíte poznať kód svojho webu. V opačnom prípade požiadajte o pomoc webového vývojára alebo osobu s technickými znalosťami. 
 • Vaše remarketingové zoznamy musia mať minimálny počet návštevníkov, aby sa vaše reklamy zobrazovali.
 • Keď svoj web označkujete, ľudia navštevujúci váš web budú automaticky pridávaní do vašich remarketingových zoznamov podľa stanovených pravidiel. 
Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

Pokyny

Prvé nastavenie remarketingu pomocou značky Google Ads

Ak chcete v novom prostredí služby Google Ads prvýkrát nastaviť remarketing webu, budete musieť na web pridať útržok kódu: globálnu značku webu a voliteľný útržok udalosti.

Keď nainštalujete globálnu značku webu, bude zachytávať informácie o zobrazeniach stránky návštevníkmi webu. Tieto informácie zahŕňajú webovú adresu stránky a nadpis a slúžia na vytvorenie remarketingových zoznamov. Útržok udalosti sa dá použiť na odovzdanie konkrétnych údajov o návštevníkoch webu a akciách, ktoré podnikajú na vašom webe (napríklad zobrazenie produktu, uskutočnenie nákupov, vyplnenie online formulárov a nastavenie registrácie), do služby Google Ads. Údaje odovzdané do útržku udalosti sa dajú použiť aj na vytvorenie remarketingových zoznamov. 

Globálnu značku webu musíte inštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu. Útržok udalosti môžete použiť na meranie ďalších akcií, ktoré majú byť započítané ako remarketingové udalosti. Nainštalujte tento útržok na stránky webu, na ktorých chcete merať udalosti. Tieto udalosti zahŕňajú situácie, keď zákazník uskutoční nákup na webe maloobchodu alebo vyhľadá letenky na webe pre cestovateľov. Ďalšie informácie o parametroch udalostí pre rôzne typy firiem

Postarajte sa, aby boli používateľom poskytnuté jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Vytvorenie alebo úprava globálnej značky webu a útržku remarketingovej udalosti

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Zdieľaná knižnica na možnosť Správca publík.
 3. Vľavo kliknite na Zdroje publika. Otvorí sa skupina zdrojov, z ktorých môžete vytvoriť remarketingové zoznamy.
 4. Na karte Značka Google Ads kliknite na možnosť NASTAVIŤ ZNAČKU.
  • Ak ste už značku nastavili, v pravom hornom rohu karty Značka Google Ads kliknite na trojbodkovú ikonu 3 dot icon a vyberte Upraviť zdroj. Ak len generujete kód, preskočte na 6. krok.
 5. Vyberte, aký typ údajov bude značka zhromažďovať – štandardné údaje alebo konkrétne atribúty či parametre.
  • Do značky môžete zahrnúť aj parameter identifikátora používateľa. Zahrnutie parametra identifikátora používateľa umožňuje odovzdať identifikátor používateľa značke pre každého návštevníka webu. Aktivujete tak funkcie, ako je prepojenie medzi zariadeniami.
  • Ak vyberiete konkrétne atribúty alebo parametre, môžete vybrať typ firmy, ktorý najlepšie vystihuje vaše produkty a služby. 
 6. Kliknite na tlačidlo VYTVORIŤ A POKRAČOVAŤ.
  • V prípade existujúcej značky sa bude zobrazovať tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ.
 7. Keď sa zobrazí obrazovka inštalácie, globálna značka webu a útržok udalosti sú pripravené na použitie. Môžete skopírovať kód, použiť Správcu značiek, stiahnuť značku alebo odoslať značku e-mailom správcovi webu.
  • Ak chcete remarketing integrovať do webu, skopírujte kód a prilepte ho medzi značky <head></head> na webe.
   Upozornenie: Ak chcete útržok udalosti použiť na svojom webe, nestačí ho skopírovať a prilepiť bez úprav. Obsahuje hodnoty zástupných symbolov, ktoré musí váš správca webu dynamicky vyplniť, keď integruje kód útržku na webovom serveri. Ako používať parametre udalosti pre váš typ firmy
  • Globálnu značku webu je potrebné pridať na každú stránku vášho webu. Útržok udalosti stačí pridať iba na konkrétne stránky, na ktorých chcete sledovať udalosti dynamického remarketingu.
   Poznámka: Ak ste už nastavili globálnu značku webu s použitím účtu Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager, Google Analytics alebo iného účtu Google Ads, nie je nevyhnutné znova ju pridávať na váš web. Na zabezpečenie funkčnosti sledovania konverzií aj remarketingu je však potrebné pridať príkaz konfigurácie (útržok kódu, ktorý obsahuje váš konverzný identifikátor) do každej inštancie globálnej značky webu priamo nad uzatváraciu značku </script>. V nasledujúcom príklade predstavuje AW-CONVERSION_ID konverzný identifikátor vášho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Ak ste globálnu značku webu implementovali zo služieb iných, než sú uvedené vyššie, je potrebné upraviť ju tak, aby umožňovala meranie s použitím služby Google Ads. Ak používate starý útržok udalosti, môže sa zobraziť výzva, aby ste prešli na nový útržok udalosti, ktorého používanie sa odporúča.

 8. Kliknite na tlačidlo HOTOVO.
 9. Na nasledujúcej obrazovke s potvrdením Čo ďalej znova kliknite na tlačidlo HOTOVO.
  • Voliteľné: Ak ste už pridali globálnu značku webu z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics), nezabudnite pridať príkaz config zo značky Google Ads (zvýraznený nižšie) do každej existujúcej inštancie značky. Upozorňujeme, že AW-123456789 je iba vzorový identifikátor. Túto časť príkazu konfigurácie musíte v poli globálnej značky webu nahradiť vlastným konverzným identifikátorom účtu.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer || [];
       function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
       gtag('js', new Date());
        
       gtag('config', 'AW-123456789');
       </script>

Použitie značky Google Analytics namiesto značky Google Ads

Ak chcete namiesto remarketingovej značky Google Ads použiť značku Google Analytics, budete potrebovať:

 • značku Google Analytics na svojom webe,
 • prepojené účty Google Ads a Google Analytics (na prepojenie účtov potrebujete prístup pre správcu k účtu Google Ads a prístup na úpravy k účtu Google Analytics),
 • remarketingové a reklamné funkcie aktivované v službe Google Analytics.

Podrobné pokyny nájdete v článku o aktivácii remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy v službe Google Analytics.

Rozšírené možnosti 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, môžete deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pomocou parametra allow_ad_personalization_signals. Zistite, ako úpravou globálnej značky webu deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.

Prepojenie naprieč zariadeniami pre inzerentov

Vďaka prepojeniu naprieč zariadeniami pre inzerentov môžete použiť vlastné údaje o používateľoch a zobraziť tak reklamy používateľom, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu v rôznych zariadeniach či prehliadačoch. Ak nastavujete prepojenie naprieč zariadeniami pre inzerentov, musíte dodržať pravidlá prepojenie naprieč zariadeniami pre inzerentov.

Prečítajte si viacej o prepojení naprieč zariadeniami pomocou parametrov user_id.

Deaktivácia nastavovania súboru cookie hostiteľskej domény

Remarketingová značka nastavuje vo vašej doméne nové súbory cookie na uchovávanie informácií o kliknutí na reklamu, ktoré priviedlo ľudí na váš web, aby služba Google Ads mohla merať všetky vaše konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý návštevník vášho webu používa.

Ak nechcete, aby remarketingová značka nastavovala v doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento krok sa však neodporúča, pretože povedie k menej presnému meraniu konverzií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory