Označkovanie webu pomocou služby Google Ads

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové reporty publika
  Podrobné reporty demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke reportov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o reportoch publika
 • Nové výrazy
  V reporte publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú „segmenty publika“ a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Označkujte svoj web pomocou globálnej značky webu a nastavte tak na webe alebo v aplikáciách zdroj publika umožňujúci oslovovať ľudí, ktorí navštívili daný web alebo použili danú aplikáciu. Globálna značka webu je knižnica na označkovanie webu, ktorá Googlu umožňuje merať web, sledovať konverzie a zobrazovať výrobky na základe vašich segmentov údajov. Ide o blok kódu, ktorý pridáva návštevníkov webu do vašich segmentov údajov, vďaka čomu môžete na týchto návštevníkov zacieliť reklamy.

Pri dynamickom remarketingu použijete aj útržky udalostí, ktoré službe Google Ads odovzdávajú konkrétne údaje o návštevníkoch webu a akciách, ktoré na ňom vykonávajú.

 • Musíte sa vyznať v kóde svojho webu. V opačnom prípade požiadajte o pomoc vývojára alebo niekoho, kto má technické znalosti.
 • Reklamy sa môžu zobrazovať, len ak majú segmenty údajov pozostávajúce z návštevníkov webu a používateľov aplikácie minimálny počet návštevníkov.
 • Keď svoj web označkujete, ľudia, ktorí ho navštívia, sa na základe stanovených pravidiel automaticky pridajú do vašich segmentov údajov.
Poznámka: Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

Pokyny

Vytvorenie segmentov publika pozostávajúcich z návštevníkov vášho webu a používateľov vašej aplikácie pomocou globálnej značky webu

Ak chcete v službe Google Ads prvýkrát nastaviť sledovanie, budete musieť pridať na web útržok kódu: globálnu značku webu a nepovinný útržok udalosti.

Globálna značka webu bude po nainštalovaní zaznamenávať informácie o stránkach zobrazených návštevníkmi webu. Tieto informácie zahŕňajú webovú adresu a názov stránky. Slúžia na tvorbu segmentov údajov pozostávajúcich z návštevníkov vášho webu a používateľov vašej aplikácie.

Globálnu značku webu musíte inštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Nastavenie útržkov udalostí

Útržok udalosti sa môže použiť na odovzdávanie konkrétnych údajov o návštevníkoch webu a akciách, ktoré na ňom vykonávajú (napríklad zobrazenie výrobku, nákupy, vyplnenie online formulárov a registrácia), službe Google Ads. Údaje odovzdané útržku udalosti sa môžu použiť aj na tvorbu dynamických remarketingových zoznamov.

Pomocou útržku udalosti môžete merať aj ďalšie akcie, ktoré majú byť započítané ako udalosti dynamického remarketingu. Útržok nainštalujte na stránky webu, ktoré chcete merať, a to na stránky, kde dochádza k udalosti. Medzi tieto udalosti napríklad patrí, keď zákazník nakúpi na webe maloobchodu alebo hľadá letenky na webe súvisiacom s cestovaním. Ďalšie informácie o parametroch udalostí pre rôzne typy firiem

Na miestach, kde to vyžaduje zákon, musíte používateľom poskytovať jasné a úplné informácie o zhromažďovaní údajov a získavať súhlas s týmto zhromažďovaním.

Vytvorenie alebo úprava globálnej značky webu a útržku udalosti

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] vpravo hore a potom kliknite na možnosť Správca publík v sekcii Zdieľaná knižnica.
 3. Vľavo kliknite na Zdroje publika. Otvorí sa skupina zdrojov, z ktorých môžete vytvoriť segmenty údajov a segmenty publika.
 4. Na karte Globálna značka webu kliknite na Nastaviť značku.
  • Ak ste už značku nastavili, vpravo hore na karte Globálna značka webu v ponuke trojbodkovej ikony 3 dot icon vyberte Upraviť zdroj. Ak len generujete kód, prejdite na 6. krok.
 5. Vyberte, aký typ údajov bude značka zhromažďovať: segmenty, ktoré zahŕňajú návštevníkov webu a používateľov aplikácie, alebo údaje dynamického remarketingu, ktoré zahŕňajú konkrétne atribúty alebo parametre.
  • Do značky môžete zahrnúť aj parameter identifikátora používateľa. Zahrnutie parametra identifikátora používateľa umožňuje odovzdať identifikátor používateľa značke pre každého návštevníka webu. Aktivujete tak funkcie, ako je prepojenie medzi zariadeniami.
  • Ak vyberiete konkrétne atribúty alebo parametre, môžete vybrať typ firmy, ktorý najlepšie vystihuje vaše výrobky a služby.
 6. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
  • V prípade existujúcej značky sa bude zobrazovať tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 7. Keď sa zobrazí obrazovka inštalácie, globálna značka webu a útržok udalosti sú pripravené na použitie. Môžete skopírovať kód, použiť Správcu značiek, stiahnuť značku alebo odoslať značku e‑mailom webovému vývojárovi.
  • Skopírujte kód a prilepte ho medzi značky <head></head> na webe.
   Ak chcete útržok udalosti použiť na webe, nestačí ho skopírovať a prilepiť bez úprav. Obsahuje zástupné symboly, ktoré musí webový vývojár dynamicky vypĺňať v rámci integrácie kódu útržku na webovom serveri. Ako používať parametre udalostí pre váš typ firmy
  • Globálnu značku webu je potrebné pridať na každú stránku vášho webu. Útržok udalosti však stačí pridať iba na konkrétne stránky, na ktorých chcete sledovať udalosti dynamického remarketingu.
   Poznámka: Ak ste už globálnu značku webu nastavili pomocou účtu Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics alebo iného účtu Google Ads, nie je potrebné pridávať ju na web znova. Na zabezpečenie funkčnosti sledovania konverzií a segmentov údajov však musíte do každej inštancie globálnej značky webu pridať priamo nad koncovú značku </script> príkaz config (útržok kódu s konverzným identifikátorom). V nasledujúcom príklade predstavuje AW-CONVERSION_ID konverzný identifikátor vášho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Ak ste globálnu značku webu implementovali zo služieb iných, než sú služby uvedené vyššie, je potrebné upraviť ju tak, aby umožňovala meranie prostredníctvom služby Google Ads. Ak používate starý útržok udalosti, môže sa zobraziť výzva, aby ste prešli na nový útržok udalosti, ktorého používanie odporúčame.

 8. Kliknite na Hotovo.
 9. Na nasledujúcej obrazovke s potvrdením označenej Čo bude nasledovať znova kliknite na Hotovo.
  • Nepovinné: Ak ste už pridali globálnu značku webu z inej služby Googlu (napríklad Google Analytics), nezabudnite pridať do každej existujúcej inštancie značky príkaz config z globálnej značky webu (zvýraznený nižšie). Upozorňujeme, že AW‑123456789 je iba príklad identifikátora. Túto časť príkazu config bude potrebné nahradiť konverzným identifikátorom účtu v poli globálnej značky webu.
      <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
       function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
       gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
       gtag ('config', 'AW-123456789') ;
       </script>

Používanie značky Google Analytics namiesto globálnej značky webu

Ak chcete namiesto globálnej značky webu použiť značku Google Analytics, musíte mať:

 • značku Google Analytics na svojom webe,
 • prepojené účty Google Ads a Google Analytics (na prepojenie účtov potrebujete správcovský prístup k účtu Google Ads a prístup na úpravy k účtu Google Analytics),
 • aktivované reklamné funkcie v službe Google Analytics.

Podrobné pokyny nájdete v článku Aktivácia údajov a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy v službe Google Analytics.

Rozšírené možnosti

Deaktivácia zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame v prípade konkrétnych používateľov na webe. Prípadne v sekcii Správca publík v účte Google Ads môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie.

Deaktivácia nastavovania súborov cookie hostiteľskej domény

Globálna značka webu nastavuje na vašej doméne nové súbory cookie uchovávajúce informácie o kliknutiach na reklamy, ktoré priviedli ľudí na váš web. Google Ads tak môže merať všetky konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý použije návštevník webu.

Ak nechcete, aby údajová značka nastavovala na doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento krok však neodporúčame, pretože povedie k zníženiu presnosti merania konverzií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false