Pridanie remarketingovej značky na web

Po pridaní remarketingovej globálnej značky webu a útržkov udalostí na svoj web môžete zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web. Globálna značka webu predstavuje knižnicu značkovania webu pre meranie webu, sledovanie konverzií a remarketingové služby od Googlu. Ide o útržok kódu, ktorý pridáva návštevníkov vášho webu do remarketingových zoznamov. Následne môžete na týchto návštevníkov zacieliť svoje reklamy.

Skôr než začnete

 • Musíte poznať kód svojho webu. V opačnom prípade požiadajte o pomoc webového vývojára alebo osobu s technickými znalosťami. 
 • Vaše remarketingové zoznamy musia mať minimálny počet návštevníkov, aby sa vaše reklamy zobrazovali.
 • Keď svoj web označkujete, ľudia navštevujúci váš web budú automaticky pridaní na vaše remarketingové zoznamy podľa stanovených pravidiel. 
Inzerenti nesmú zacieľovať reklamy na používateľov ani propagovať produkty alebo služby inzerentov na základe citlivých kategórií. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách prispôsobenej inzercie.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, vyberte možnosť Predchádzajúce uvedenú nižšie. Ďalšie informácie

Nastavenie remarketingu prvýkrát
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampaň.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Zdieľaná knižnica.
 4. Kliknite na položku Publikum.
 5. Kliknite na tlačidlo Nastaviť remarketing.
 6. Ak váš web spravuje vývojár:

  1. Do poľa Poslať na zadajte e-mailovú adresu vývojára. Bude na ňu preposlaná vaša značka HTML, ktorú treba pridať na web.

  Ak si spravujete web sami:

  1. Kliknite na možnosť Zobraziť značku služby AdWords pre weby.
  2. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
  3. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
  4. Uložte a zverejnite svoje stránky.
  5. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine).
 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 8. Kliknite na tlačidlo Späť na publikum.

  Značka by už o pár dní mala začať zhromažďovať súbory cookie návštevníkov vášho webu a zoznam Všetci návštevníci by sa mal začať napĺňať. Ak sa tak nestane, skontrolujte v rohu obrazovky overovacie políčko Remarketingová značka.

 9. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti značky.
 10. Kliknite na položku Nastavenie.
 11. Ak váš web spravuje vývojár:

  1. Označte políčko Odoslať značku AdWords a pokyny.
  2. Zadajte e-mailovú adresu vývojára.
  3. Kliknite na položku Odoslať e-mail.
  4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

  Ak si spravujete web sami:

  1. Kliknite na možnosť Zobraziť značku služby AdWords pre weby.
  2. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
  3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
  4. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
  5. Uložte a zverejnite svoje stránky.
  6. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine).

Po pridaní značky na svoj web môžete vytvoriť remarketingové zoznamy pre webové stránky. Ak nemôžete pridať značku na celý web, môžete ju pridať do konkrétnych sekcií webu a potom vytvoriť zoznamy pre každú z týchto sekcií.

Zobrazenie remarketingovej značky po nastavení
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na položku Zdieľaná knižnica.
  Shared library
 3. V časti Publikum kliknite na položku Zobraziť.
 4. Vpravo hore vyhľadajte políčko Remarketingová značka.
 5. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti značky.
 6. Kliknite na položku Nastavenie.
 7. Kliknite na možnosť Zobraziť značku služby AdWords pre weby.
 8. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
 9. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
 10. Uložte a zverejnite svoje stránky.
 11. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine). 

Po pridaní značky na svoj web môžete vytvoriť remarketingové zoznamy pre webové stránky. Ak nemôžete pridať značku na celý web, môžete ju pridať do konkrétnych sekcií webu a potom vytvoriť zoznamy pre každú z týchto sekcií.

Ostatné implementácie značky na webe

Inovácia starších značiek

Služba AdWords v minulosti vytvorila jedinečné značky pre každý remarketingový zoznam, ktorý ste vytvorili, a tieto značky ste potom umiestnili na konkrétne stránky. Teraz môžete umiestniť jednu značku na svoj web a následne vytvoriť viacero remarketingových zoznamov s rôznymi pravidlami.

Ak používate staršiu verziu remarketingovej značky pre konkrétne stránky, zvážte jej inováciu na najnovšiu remarketingovú značku pre celý web, ktorá je k dispozícii vo vašej zdieľanej knižnici.

Rýchla inovácia: pridanie najnovšej značky

Umiestnite najnovšiu remarketingovú značku pre celý web na svoj web. Ak stále používate zoznamy založené na starších značkách pre konkrétne stránky, môžete ich ponechať tam, kde sú. Ak po pridaní najnovšej značky odstránite staršie značky, môže to zrýchliť načítavanie webových stránok.

Kompletná inovácia: pridanie najnovšej značky a odstránenie starších značiek

Ak nepoužívate zoznamy založené na starších značkách pre konkrétne stránky, jednoducho tieto značky pre konkrétne stránky odstráňte po pridaní novej značky pre celý web. Ak používate zoznamy založené na značkách pre konkrétne stránky, budete musieť znova vytvoriť tieto zoznamy v službe AdWords a pridať ich do svojich existujúcich kampaní.

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste neprerušili svoje aktívne kampane:

 1. Vytvorte nové remarketingové zoznamy na základe webových adries vášho webu.
 2. Pridajte tieto nové zoznamy do kampaní a ponechajte si pôvodné zoznamy. Kampane tak budú môcť zacieliť na nové aj pôvodné zoznamy.
 3. Po uplynutí trvania členstva v prípade pôvodných zoznamov budú nové zoznamy celkom naplnené a pôvodné zoznamy budú prázdne.
 4. Odstráňte pôvodné zoznamy zo svojich kampaní.
 5. Zatvorte pôvodné zoznamy.
Inovácia značky pre dynamický remarketing

Ak ste na svoj web už pridali remarketingovú značku a chcete inovovať na dynamický remarketing, budete musieť do svojej značky pridať vlastné parametre. Podrobné pokyny si môžete prečítať v článku Pridanie značky pre dynamický remarketing na web.

Používanie značky služby Google Analytics

Ak chcete namiesto remarketingovej značky služby AdWords použiť značku služby Google Analytics, budete potrebovať:

 • značku služby Google Analytics na svojom webe,
 • prepojené účty AdWords a Google Analytics (na prepojenie účtov potrebujete prístup pre správcu k účtu AdWords a prístup na úpravy k účtu Google Analytics),
 • remarketingové a reklamné funkcie aktivované v službe Google Analytics.

Podrobné pokyny nájdete v článku Aktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov inzercie v službe Google Analytics.

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy. Stačí použiť parameter allow_ad_personalization_signals. Tento parameter vám umožní deaktivovať používanie údajov pre prispôsobené reklamy a predvolená hodnota parametra bude nastavená na možnosť Pravda. Keď nastavíte hodnotu parametra na možnosť Nepravda, deaktivuje sa používanie údajov pre prispôsobené reklamy. Tento parameter nedeaktivuje sledovanie konverzií.
Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.

Rozšírené možnosti 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy. Stačí použiť parameter allow_ad_personalization_signals. Tento parameter vám umožní deaktivovať používanie údajov pre prispôsobené reklamy a predvolená hodnota parametra bude nastavená na možnosť Pravda. Keď nastavíte hodnotu parametra na možnosť Nepravda, deaktivuje sa používanie údajov pre prispôsobené reklamy. Tento parameter nedeaktivuje sledovanie konverzií.
Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.

Prepojenie naprieč zariadeniami na základe dát inzerenta

Vďaka prepojeniu inzerenta naprieč zariadeniami môžete použiť vlastné údaje používateľa a zobraziť tak reklamy používateľom, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu v rôznych zariadeniach či prehliadačoch. Získajte ďalšie informácie o prepojení naprieč zariadeniami pomocou parametrov identifikátora používateľa. Ak nastavujete prepojenie inzerenta naprieč zariadeniami, musíte dodržať pravidlá prepojenia inzerenta naprieč zariadeniami.

Deaktivácia nastavovania súboru cookie hostiteľskej domény

Remarketingová značka nastavuje vo vašej doméne nové súbory cookie na uchovávanie informácií o kliknutí na reklamu, ktoré priviedlo ľudí na váš web, aby služba Google Ads mohla merať všetky vaše konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý návštevník vášho webu používa.

Ak nechcete, aby remarketingová značka nastavovala v doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento krok sa však neodporúča, pretože povedie k menej presnému meraniu konverzií.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?