Pridanie remarketingovej značky na web

Po pridaní remarketingovej globálnej značky webu a útržkov udalostí na svoj web môžete zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web. Globálna značka webu predstavuje knižnicu značkovania webu pre meranie webu, sledovanie konverzií a remarketingové služby od Googlu. Ide o útržok kódu, prostredníctvom ktorého sú návštevníci webu pridávaní do remarketingových zoznamov. Na týchto návštevníkov potom môžete zacieliť svoje reklamy.

V tomto článku nájdete pokyny na nastavenie remarketingu, získanie remarketingových útržkov a pridanie remarketingovej značky na web. Môžete prejsť priamo na jednu z nasledujúcich sekcií:

Zistite, ako pridať značku dynamického remarketingu na web.

Skôr než začnete

 • Musíte poznať kód svojho webu. V opačnom prípade požiadajte o pomoc webového vývojára alebo osobu s technickými znalosťami. 
 • Vaše remarketingové zoznamy musia mať minimálny počet návštevníkov, aby sa vaše reklamy zobrazovali.
 • Keď svoj web označkujete, ľudia navštevujúci váš web budú automaticky pridaní na vaše remarketingové zoznamy podľa stanovených pravidiel. 
Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Používanie značky AdWords

Prvé nastavenie remarketingu

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampaň.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Zdieľaná knižnica.
 4. Kliknite na položku Publikum.
 5. Kliknite na tlačidlo Nastaviť remarketing.
  1. Ak váš web spravuje vývojár:

   1. Kliknite na Zobraziť značku AdWords pre weby.
   2. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
   3. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
   4. Uložte a zverejnite svoje stránky.
   5. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine).
  2. Ak web spravujete vy:

   1. Kliknite na možnosť Zobraziť značku služby AdWords pre weby.
   2. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
   3. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
   4. Uložte a zverejnite svoje stránky.
   5. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine).
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Kliknite na Späť na publikum.

  Značka by už o pár dní mala začať zhromažďovať súbory cookie návštevníkov vášho webu a zoznam Všetci návštevníci by sa mal začať napĺňať. Ak sa tak nestane, skontrolujte v rohu obrazovky overovacie políčko Remarketingová značka.

 8. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti značky.
 9. Kliknite na položku Nastavenie.
  1. Ak váš web spravuje vývojár:

   1. Začiarknite políčko Odoslať značku AdWords a pokyny.
   2. Zadajte e‑mailovú adresu vývojára.
   3. Kliknite na Odoslať e‑mail.
   4. Kliknite na Hotovo.
  2. Ak web spravujete vy:

   Poznámka: Na základe postupu v predchádzajúcej odrážke si môžete prostredníctvom e‑mailu odoslať pokyny na nastavenie značky Google Ads. Prípadne môžete podľa postupu uvedeného nižšie kopírovať kód remarketingovej značky a implementovať ho na web.
   1. Kliknite na Zobraziť značku AdWords pre weby.
   2. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
   3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
   4. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
   5. Uložte a zverejnite svoje stránky.
   6. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine).

Po pridaní značky na svoj web môžete vytvoriť remarketingové zoznamy pre webové stránky. Ak nemôžete pridať značku na celý web, môžete ju pridať do konkrétnych sekcií webu a potom vytvoriť zoznamy pre každú z týchto sekcií.

Zobrazenie remarketingovej značky po nastavení
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na položku Zdieľaná knižnica.
  Shared library
 3. V časti Publikum kliknite na položku Zobraziť.
 4. Vpravo hore vyhľadajte políčko Remarketingová značka.
 5. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti značky.
 6. Kliknite na položku Nastavenie.
 7. Kliknite na možnosť Zobraziť značku služby AdWords pre weby.
 8. Vyberte a skopírujte kód remarketingovej značky. Táto značka funguje na weboch pre počítače aj mobilné zariadenia.
 9. Umiestnite kód do spodnej časti každej stránky vášho webu pred ukončovaciu značku </body>. Ak váš web používa ako pätu bežný súbor, môžete útržok kódu umiestniť do neho (a nie na každú stránku webu).
 10. Uložte a zverejnite svoje stránky.
 11. Skontrolujte, či ste značku implementovali správne. Urobte to pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant, ktoré overuje útržky kódu Googlu a pomáha odstraňovať chyby (k dispozícii iba v angličtine). 

Po pridaní značky na svoj web môžete vytvoriť remarketingové zoznamy pre webové stránky. Ak nemôžete pridať značku na celý web, môžete ju aspoň pridať do jeho konkrétnych sekcií a potom pre ne vytvoriť zoznamy.

Používanie značky Google Analytics

Ak chcete namiesto remarketingovej značky služby AdWords použiť značku služby Google Analytics, budete potrebovať:

 • značku služby Google Analytics na svojom webe,
 • prepojené účty AdWords a Google Analytics (na prepojenie účtov potrebujete prístup pre správcu k účtu AdWords a prístup na úpravy k účtu Google Analytics),
 • remarketingové a reklamné funkcie aktivované v službe Google Analytics.

Podrobné pokyny nájdete v článku o aktivácii remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy v službe Google Analytics.

 

 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy. Stačí použiť parameter allow_ad_personalization_signals. Tento parameter vám umožní deaktivovať používanie údajov pre prispôsobené reklamy a predvolená hodnota parametra bude nastavená na možnosť Pravda. Keď nastavíte hodnotu parametra na možnosť Nepravda, deaktivuje sa používanie údajov pre prispôsobené reklamy. Tento parameter nedeaktivuje sledovanie konverzií.
Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.

Rozšírené možnosti 

Deaktivácia zhromažďovania remarketingových údajov

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov pre používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy. Stačí použiť parameter allow_ad_personalization_signals. Tento parameter vám umožní deaktivovať používanie údajov pre prispôsobené reklamy a predvolená hodnota parametra bude nastavená na možnosť Pravda. Keď nastavíte hodnotu parametra na možnosť Nepravda, deaktivuje sa používanie údajov pre prispôsobené reklamy. Tento parameter nedeaktivuje sledovanie konverzií.
Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.

Prepojenie naprieč zariadeniami na základe dát inzerenta

Vďaka prepojeniu naprieč zariadeniami pre inzerentov môžete použiť vlastné údaje o používateľoch a zobraziť tak reklamy používateľom, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu v rôznych zariadeniach či prehliadačoch. Ak nastavujete prepojenie naprieč zariadeniami pre inzerentov, musíte dodržať pravidlá prepojenie naprieč zariadeniami pre inzerentov.

Prečítajte si viacej o prepojení naprieč zariadeniami pomocou parametrov user_id.

Deaktivácia nastavovania súboru cookie hostiteľskej domény

Remarketingová značka nastavuje vo vašej doméne nové súbory cookie na uchovávanie informácií o kliknutí na reklamu, ktoré priviedlo ľudí na váš web, aby služba Google Ads mohla merať všetky vaše konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý návštevník vášho webu používa.

Ak nechcete, aby remarketingová značka nastavovala v doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento krok sa však neodporúča, pretože povedie k menej presnému meraniu konverzií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?