Dodawanie tagu remarketingowego do witryny

Jeśli chcesz wyświetlać reklamy osobom, które odwiedziły Twoją witrynę, dodaj do niej globalny tag remarketingowy witryny i fragmenty kodu zdarzenia. Globalny tag witryny to biblioteka do tagowania witryn internetowych umożliwiająca Google pomiar ich skuteczności, śledzenie konwersji i remarketing produktów. Jest to blok kodu powodujący dodawanie użytkowników witryny do list remarketingowych, na które można potem kierować reklamy.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować remarketing, skąd pobrać fragmenty kodu remarketingowego i jak otagować witrynę pod kątem remarketingu. Możesz przejść od razu do jednej z tych sekcji:

Dowiedz się też, jak dodać tag remarketingu dynamicznego do witryny.

Zanim zaczniesz

 • Musisz znać kod swojej witryny. Jeśli go nie znasz, rozważ współpracę z programistą lub osobą, która ma odpowiednią wiedzę techniczną.
 • Aby Twoje reklamy się wyświetlały, listy remarketingowe muszą zawierać minimalną liczbę użytkowników.
 • Po otagowaniu witryny jej użytkownicy będą automatycznie dodawani do Twoich list remarketingowych zgodnie z ustalonymi przez Ciebie regułami.
Google Ads nie zezwala na stosowanie tagów na stronach związanych z ofertami ograniczonymi zasadami. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych.

Instrukcje

Konfigurowanie remarketingu po raz pierwszy z zastosowaniem tagu Google Ads

Aby po raz pierwszy skonfigurować remarketing w nowej wersji Google Ads, musisz dodać do witryny dwa fragmenty kodu: globalny tag witryny i opcjonalny fragment kodu zdarzenia.

Po zainstalowaniu globalny tag witryny będzie zbierać informacje o stronach wyświetlanych przez użytkowników. Te dane, obejmujące adres URL i tytuł strony, służą do tworzenia list remarketingowych. Fragment kodu zdarzenia może przekazywać do Google Ads konkretne dane o użytkownikach i działaniach podejmowanych przez nich w Twojej witrynie, takich jak oglądanie produktu, dokonanie zakupu, wypełnienie formularza online lub założenie konta. Dane przekazywane do fragmentu kodu zdarzenia także mogą być wykorzystane do tworzenia list remarketingowych. 

Globalny tag witryny musisz zainstalować na każdej stronie swojej witryny, ale dla każdego konta Google Ads potrzebujesz tylko jednego takiego tagu. Fragment kodu zdarzenia rejestruje dodatkowe działania, które powinny być zliczane jako zdarzenia remarketingowe. Zainstaluj ten fragment kodu na stronach witryny, na których chcesz zliczać występowanie określonych zdarzeń. Mogą to być np. zakupy w witrynie sklepu online lub wyszukiwanie biletów lotniczych w witrynie biura podróży. Więcej informacji o parametrach zdarzeń w przypadku różnych rodzajów działalności

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskać zgodę na ich zbieranie.

Tworzenie i edytowanie globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia remarketingowego

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Zarządzanie odbiorcami w sekcji Zasoby wspólne.
 3. Po lewej stronie kliknij Źródła danych o odbiorcach. Otworzy się grupa źródeł, z których możesz tworzyć listy remarketingowe.
 4. Na karcie „Tag Google Ads” kliknij SKONFIGURUJ TAG.
  • Jeśli masz już skonfigurowany tag, w prawym górnym rogu karty „Tag Google Ads” kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami 3 dot iconEdytuj źródło. Jeśli chcesz tylko uzyskać kod, przejdź do kroku 6.
 5. Wybierz typ danych zbieranych przez tag: dane standardowe lub określone atrybuty czy parametry.
  • Możesz również włączyć w tagu uwzględnianie parametru identyfikatora użytkownika. W ten sposób będziesz przekazywać do tagu identyfikator każdego użytkownika witryny, co umożliwia działanie takich funkcji jak łączenie danych z różnych urządzeń.
  • Jeśli wybierzesz określone atrybuty lub parametry, możesz wybrać typ działalności, który najbardziej pasuje do Twoich produktów i usług. 
 6. Kliknij UTWÓRZ I KONTYNUUJ.
  • W przypadku istniejącego tagu pojawi się przycisk ZAPISZ I KONTYNUUJ.
 7. Gdy pojawi się ekran instalacji, globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia będą gotowe do użycia. Możesz skopiować kod, użyć Menedżera tagów, pobrać tag lub wysłać go e-mailem do webmastera.
  • Aby wdrożyć remarketing w witrynie, skopiuj kod i wklej go między tagami <head> i </head>.
   Uwaga: fragmentu kodu zdarzenia nie należy kopiować ani wklejać w witrynie w takiej postaci, w jakiej został pobrany. Zawiera on wartości zmiennych, które Twój webmaster musi wypełnić dynamicznie podczas integrowania fragmentu kodu z serwerem WWW. Więcej informacji o używaniu parametrów zdarzeń zależnie od rodzaju działalności
  • Globalny tag witryny należy dodać do każdej strony witryny. Fragment kodu zdarzenia trzeba dodać tylko do konkretnych stron, które chcesz śledzić pod kątem zdarzeń remarketingu dynamicznego.
   Uwaga: jeśli masz już globalny tag witryny skonfigurowany za pomocą Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Managera, Google Analytics lub innego konta Google Ads, nie musisz ponownie dodawać go do witryny. Aby jednak śledzenie konwersji działało jednocześnie z remarketingiem, musisz dodać polecenie „config” (fragment kodu zawierający identyfikator konwersji) do każdego wystąpienia globalnego tagu witryny, tuż nad końcowym tagiem </script>. W poniższym przykładzie „AW-CONVERSION_ID” to identyfikator konwersji używany na Twoim koncie:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Jeśli masz globalny tag witryny wdrożony za pomocą innej usługi niż wymienione powyżej, musisz go dostosować do wykonywania pomiarów na potrzeby Google Ads. Jeśli używasz starego fragmentu kodu zdarzenia, możesz zobaczyć monit o zastąpienie go nowym fragmentem kodu zdarzenia, co jest zresztą zalecane.

 8. Kliknij GOTOWE.
 9. Na ekranie potwierdzenia „Co dalej?” ponownie kliknij GOTOWE.
  • Opcjonalnie: jeśli globalny tag witryny został poprzednio dodany z innej usługi Google, na przykład Google Analytics, sprawdź, czy polecenie 'config' z tagu Google Ads (zaznaczone poniżej) występuje w każdym wystąpieniu istniejącego tagu. Pamiętaj, że „AW-123456789” to tylko przykładowy identyfikator. Tę część polecenia „config” musisz zastąpić w polu globalnego tagu witryny identyfikatorem konwersji ze swoich kont.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer || [];
       function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
       gtag('js', new Date());
        
       gtag('config', 'AW-123456789');
       </script>

Używanie tagu Google Analytics zamiast tagu Google Ads

Do użycia tagu Google Analytics zamiast tagu remarketingowego Google Ads potrzebne są następujące elementy:

 • tag Google Analytics w witrynie,
 • połączone konta Google Ads i Google Analytics (do połączenia kont jest wymagany dostęp administracyjny do konta Google Ads i uprawnienia do edycji na koncie Google Analytics),
 • remarketing i funkcje reklam włączone na koncie Google Analytics.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Włączanie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w Analytics.

Opcje zaawansowane

Wyłączanie zbierania danych remarketingowych

Możesz wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od użytkowników, którzy nie chcą, by im wyświetlano reklamy spersonalizowane, lub w celu zachowania zgodności z przepisami. Możesz zmodyfikować globalny tag witryny i wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od konkretnych użytkowników witryny lub wykluczyć wszystkich użytkowników z Kalifornii w sekcji Zarządzanie odbiorcami na koncie Google Ads.

 

Łączenie przez reklamodawcę danych z różnych urządzeń

Łączenie przez reklamodawcę danych z różnych urządzeń umożliwia wykorzystanie własnych danych o użytkownikach do wyświetlania reklam osobom, które odwiedziły Twoją witrynę lub aplikację na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach. Jeśli konfigurujesz łączenie danych z różnych urządzeń, musisz przestrzegać zasad korzystania z tej funkcji.

Dowiedz się więcej o łączeniu danych z różnych urządzeń z wykorzystaniem parametrów identyfikatora użytkownika.

Wyłączanie ustawienia własnego pliku cookie

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, tag remarketingowy tworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacjami o kliknięciach reklamy, dzięki którym użytkownicy trafili na Twoją stronę.

Jeśli nie chcesz, by tag remarketingowy umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, przed wczytaniem tagu skryptu dodaj następujący wiersz do konfiguracji tagu.

var google_conversion_linker = false;

Jeśli używasz pliku conversion_async.js, dodaj wyróżniony poniżej fragment do wywołania google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego mierzenia konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem