Uudelleenmarkkinointitagin lisääminen sivustolle

Voit näyttää mainoksia verkkosivustollasi vierailleille käyttäjille lisäämällä verkkosivustollesi uudelleenmarkkinoinnin yleisen sivustotagin ja tapahtumakoodinpätkät. Yleinen sivustotagi on verkkosivustojen taggaamiseen tarkoitettu tagikirjasto, jota hyödynnetään Googlen sivustojenmittaus-, konversioseuranta- ja uudelleenmarkkinointituotteissa. Kyseisen koodin avulla verkkosivuston kävijät voidaan lisätä uudelleenmarkkinointiluetteloihin, jolloin voit kohdistaa mainoksia juuri näille kävijöille.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää uudelleenmarkkinoinnin, mistä voit hakea tarvitsemasi uudelleenmarkkinointiin liittyvät koodinpätkät ja kuinka voit lisätä sivustollesi uudelleenmarkkinointiin tarvittavat tagit. Voit siirtyä suoraan johonkin seuraavista osioista:

Voit myös lukea lisää tagin lisäämisestä sivustolle dynaamista uudelleenmarkkinointia varten.

Ennen kuin aloitat

 • Sinun on tunnettava verkkosivustosi koodi. Muussa tapauksessa kannattaa pyytää apua verkkokehittäjältä tai joltakin muulta tekniikan alan asiantuntijalta. 
 • Uudelleenmarkkinointiluetteloissa on oltava vähintään tietty määrä kävijöitä, jotta mainoksiasi voidaan näyttää.
 • Kun olet tagannut verkkosivustosi, sen kävijät lisätään uudelleenmarkkinointiluetteloihin automaattisesti määrittämiesi sääntöjen perusteella. 
Google Ads ei salli tagien käyttöönottoa sivuilla, joilla on käytäntöjen rajoittamia tarjouksia. Lue lisää personoidun mainonnan käytännöstä.

Ohjeet

Uudelleenmarkkinoinnin määrittäminen Google Ads ‑tagin avulla ensimmäistä kertaa

Kun määrität verkkosivuston uudelleenmarkkinointia ensimmäistä kertaa uudessa Google Adsissa, sinun on lisättävä verkkosivustollesi koodinpätkä: yleinen sivustotagi ja valinnainen tapahtumakoodinpätkä.

Kun olet asentanut yleisen sivustotagin, se tallentaa tietoja sivuista, joita verkkosivustosi kävijät katsovat. Näitä tietoja ovat sivun URL-osoite ja otsikko, ja niitä käytetään uudelleenmarkkinointiluetteloiden luomiseen. Tapahtumakoodinpätkää voidaan käyttää verkkosivustosi kävijöitä koskevan datan siirtämiseen Google Adsiin. Tällaista dataa voi olla esimerkiksi kävijöiden suorittama toiminta sivustolla, kuten tuotteen katseleminen, ostosten tekeminen, verkkolomakkeiden täyttäminen ja rekisteröityminen. Tapahtumakoodinpätkään siirrettyä dataa voidaan myös käyttää uudelleenmarkkinointiluetteloiden luomiseen. 

Yleinen sivustotagi on asennettava jokaiselle verkkosivustosi sivulle, mutta tarvitset vain yhden yleisen sivustotagin yhtä Google Ads ‑tiliä kohti. Tapahtumakoodinpätkän avulla voidaan mitata muita toimia, jotka on tarkoitus laskea uudelleenmarkkinointitapahtumiksi. Asenna tämä koodinpätkä sivustosi niille sivuille, joiden tapahtumia haluat mitata. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi asiakkaan tekemä ostos jälleenmyyntisivustolla tai lentolippujen etsiminen matkailusivustolla. Lisätietoja eri liiketoimintatyyppien tapahtumaparametreista

Anna käyttäjille selkeät ja kattavat tiedot siitä, mitä dataa keräät verkkosivustollasi, ja pyydä lupa datan keräämiseen, kun laki sitä edellyttää.

Yleisen sivustotagin ja uudelleenmarkkinoinnin tapahtumakoodinpätkän luominen tai muokkaaminen

 1. Kirjaudu Google Adsiin.
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta  ja valitse Jaettu kirjasto ‑osiosta Yleisön hallinnointi.
 3. Valitse vasemmalta Yleisölähteet. Näkyviin tulee joukko lähteitä, joista voit luoda uudelleenmarkkinointiluetteloita.
 4. Valitse Google Ads ‑tagikortista MÄÄRITÄ TAGI.
  • Jos olet jo määrittänyt tagin, klikkaa Google Ads ‑tagikortin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta 3 dot icon ja valitse Muokkaa lähdettä. Jos olet vielä hakemassa koodia, siirry kohtaan 6.
 5. Valitse, haluatko tagin keräävän vakiodataa vai tiettyjä attribuutteja/parametreja.
  • Voit myös valita, että käyttäjätunnusparametri sisällytetään tagiin. Käyttäjätunnusparametrin sisällyttäminen mahdollistaa verkkosivuston jokaisen kävijän käyttäjätunnuksen siirtämisen tagiin, mikä puolestaan mahdollistaa erilaisten ominaisuuksien, kuten laitteidenvälisen linkityksen käyttämisen.
  • Jos valitset tiettyjä attribuutteja tai parametreja, voit valita tuotteitasi tai palveluitasi parhaiten kuvaavan yritystyypin. 
 6. Klikkaa LUO JA JATKA.
  • Tässä painikkeessa lukee TALLENNA JA JATKA, jos kyseessä on aiemmin luotu tagi.
 7. Kun asennusnäyttö tulee näkyviin, yleinen sivustotagi ja tapahtumakoodinpätkä ovat käyttövalmiita. Voit käyttää tähän Tag Manageria, ladata tagin tai lähettää tagin sähköpostitse verkkovastaavalle.
  • Voit integroida uudelleenmarkkinoinnin sivustollesi kopioimalla koodin ja liittämällä sen verkkosivuston <head></head>-tagien väliin.
   Tärkeää: Tapahtumakoodinpätkää ei tule kopioida ja liittää käytettäväksi sellaisenaan. Se sisältää paikkamerkkiarvoja, jotka verkkovastaavan on luotava dynaamisesti, kun koodinpätkä integroidaan verkkopalvelimelle. Lue lisää oman liiketoimintatyyppisi tapahtumaparametrien käyttämisestä
  • Yleinen sivustotagi on lisättävä sivuston kaikille sivuille. Tapahtumakoodinpätkä puolestaan lisätään vain niille sivuille, joilla halutaan seurata dynaamisia uudelleenmarkkinointitapahtumia.
   Huom. Jos olet jo määrittänyt yleisen sivustotagin Display & Video 360-, Search Ads 360-, Campaign Manager-, Google Analytics- tai toisella Google Ads ‑tilillä, sitä ei tarvitse lisätä verkkosivustolle uudelleen. Sekä konversioseurannan että uudelleenmarkkinoinnin toiminta edellyttää kuitenkin, että lisäät config-komennon (koodin osan, joka sisältää konversiotunnuksesi) yleisen sivustotagin jokaiseen esiintymään heti </script>-lopputagin yläpuolelle. Seuraavassa esimerkissä AW-CONVERSION_ID on tilisi konversiotunnus.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID)

   Jos yleinen sivustotagi on otettu käyttöön jollakin muulla tuotteella, joka ei ole edellä olevassa luettelossa, tagia on muokattava, jotta sillä voidaan suorittaa mittauksia myös Google Adsissa. Jos käytät vanhaa tapahtumakoodinpätkää, sinua saatetaan kehottaa vaihtamaan uuteen tapahtumakoodinpätkään. Vaihto kannattaa tehdä.

 8. Klikkaa VALMIS.
 9. Klikkaa näyttöön tulevasta vahvistusruudusta uudelleen VALMIS.
  • Valinnainen: Jos olet jo lisännyt yleisen sivustotagin jostakin muusta Googlen tuotteesta (esim. Google Analyticsista), muista lisätä Google Ads ‑tagin config-komento (joka näkyy alla korostettuna) tagin kaikkiin nykyisiin esiintymiin. Huomaa, että "AW-123456789" on vain esimerkkitunnus. Sinun on korvattava config-komennon tämä osa omien tiliesi yleisen sivustotagin ruudussa näkyvällä konversiotunnuksella.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer || [];
       function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
       gtag('js', new Date());
        
       gtag('config', 'AW-123456789');
       </script>

Google Analytics ‑tagin käyttäminen Google Ads ‑tagin sijaan

Jos haluat käyttää Google Analytics ‑tagia Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin sijaan, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Verkkosivustollasi on Google Analytics ‑tagi.
 • Google Ads- ja Google Analytics ‑tilit on linkitetty toisiinsa (tilien linkitys edellyttää ylläpitäjän käyttöoikeuksia Google Ads ‑tilillä ja muokkausoikeuksia Google Analytics ‑tilillä).
 • Uudelleenmarkkinointi- ja mainontaominaisuudet on otettu käyttöön Google Analyticsissa.

Lue yksityiskohtaiset ohjeet artikkelista Uudelleenmarkkinoinnin ja mainonnan raportointiominaisuuksien käyttöönotto Google Analyticsissa.

 

Uudelleenmarkkinointidatan keräämisen poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä niiltä käyttäjiltä, jotka eivät haluat nähdä personoituja mainoksia, käytä parametria allow_ad_personalization_signals. Tällä parametrilla voit estää datan käyttämisen mainosten personointiin. Parametrin oletusarvoksi määritetään true (tosi). Kun määrität parametrin arvoksi false (epätosi), dataa ei käytetä mainosten personointiin. Tämä parametri ei poista konversioseurantaa käytöstä.
Lue lisätietoja siitä, miten voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä tietyiltä käyttäjiltä muokkaamalla yleistä sivustotagia.

Lisäasetukset 

Uudelleenmarkkinointidatan keräämisen poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä niiltä käyttäjiltä, jotka eivät haluat nähdä personoituja mainoksia, käytä parametria allow_ad_personalization_signals. Tällä parametrilla voit estää datan käyttämisen mainosten personointiin. Parametrin oletusarvoksi määritetään true (tosi). Kun määrität parametrin arvoksi false (epätosi), dataa ei käytetä mainosten personointiin. Tämä parametri ei poista konversioseurantaa käytöstä.
Lue lisätietoja siitä, miten voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä tietyiltä käyttäjiltä muokkaamalla yleistä sivustotagia.

Mainostajan laitteidenvälinen linkitys

Mainostajan laitteidenvälisen linkityksen avulla voit näyttää mainoksia käyttäjille, jotka ovat oman käyttäjädatasi mukaan käyneet verkkosivustollasi tai käyttäneet sovellustasi eri laitteilla tai selaimilla. Jos olet määrittämässä mainostajan laitteidenvälistä linkitystä, sinun on noudatettava mainostajan laitteidenvälistä linkitystä koskevaa käytäntöä.

Lue lisää käyttäjätunnusparametrien avulla määritettävästä laitteidenvälisestä linkityksestä.

Ensimmäisen osapuolen evästeiden käytöstä poisto

Jotta Google Ads voi varmasti mitata kaikki konversiosi sivustosi kävijän käyttämästä selaimesta riippumatta, uudelleenmarkkinointitagi asettaa verkkotunnukseesi uusia evästeitä, jotka tallentavat tietoa mainoksen klikkauksesta, joka toi käyttäjän sivustollesi.

Jos et halua uudelleenmarkkinointitagin asettavan ensimmäisen osapuolen evästeitä sivustosi verkkotunnukseen, lisää seuraava rivi tagin määrityksiin ennen skriptin tagin lataamista:

var google_conversion_linker = false;

Jos käytät skriptiä conversion_async.js, lisää alla oleva korostettu osio kutsuun google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä se heikentää konversioiden mittauksen tarkkuutta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun