Přidání značek pro remarketing na web

Reklamy můžete zobrazovat lidem, kteří váš web již navštívili – stačí, když na své stránky přidáte globální značku webu pro remarketing a fragmenty událostí. Globální značka webu je knihovna webových značek, kterou Google využívá k měření stránek, měření konverzí a pro své remarketingové produkty. Jedná se o blok kódu, který umožňuje přidat návštěvníky webu do remarketingových seznamů. Na tyto návštěvníky pak můžete cílit své reklamy.

Tento článek obsahuje pokyny pro nastavení remarketingu a informace, kde získat fragmenty kódu pro remarketing a jak na váš web přidat značky pro remarketing. Můžete přeskočit na jeden z těchto oddílů:

Naučte se přidat na svůj web značky pro dynamický remarketing.

Než začnete

 • Je třeba, abyste se vyznali v kódu svých stránek. Pokud ne, bude možná lepší se obrátit na vývojáře nebo někoho, kdo má potřebné technické znalosti. 
 • Pokud se reklamy mají zobrazovat, musí mít remarketingové seznamy alespoň minimální počet návštěvníků.
 • Až svůj web opatříte značkami, budou jeho návštěvníci automaticky přidáváni do remarketingových seznamů na základě pravidel, která nastavíte. 
Služba Google Ads nepovoluje implementaci značek na stránkách souvisejících s nabídkami omezenými zásadami. Další informace o zásadách personalizované inzerce

Pokyny

První nastavení remarketingu se značkou Google Ads

Při prvním nastavení remarketingu pro web v novém prostředí Google Ads budete muset na svůj web přidat fragment kódu: globální značku webu a volitelný fragment události.

Když nainstalujete globální značku webu, bude zachycovat informace o stránkách prohlížených návštěvníky vašeho webu. Tyto informace zahrnují URL a nadpis stránky a slouží k vytváření remarketingových seznamů. Fragment události lze použít k přenesení konkrétních dat o návštěvnících vašeho webu a akcích, které na něm provedli, jako je zobrazení produktu, dokončení nákupu, vyplnění online formuláře a nastavení registrace, do Google Ads. Data předaná fragmentu události lze použít i k vytváření remarketingových seznamů. 

Globální značku webu je nutné nainstalovat na všechny stránky webu, ale pro jeden účet Google Ads stačí jedna značka. Fragment události lze použít k měření dalších akcí, které chcete počítat jako remarketingové události. Tento fragment umístěte na web, který chcete měřit, a to na stránky, na kterých dochází k událostem. Mezi tyto události například patří, když si zákazník v internetovém obchodě něco koupí nebo když na webu o cestování vyhledá letenky. Další informace o parametrech událostí pro různé typy firem

Ujistěte se, že uživatelům poskytujete jasné a úplné informace o sběru dat. Vyžaduje-li to zákon, získejte si jejich souhlas.

Vytvoření nebo upravení globální značky webu a fragmentu remarketingové události

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče v pravém horním rohu a poté na položku Správce publik v oddíle Sdílená knihovna
 3. Vlevo klikněte na Zdroje publik. Otevře se skupina zdrojů, ze kterých můžete vytvořit remarketingové seznamy.
 4. Na kartě Značka Google Ads klikněte na NASTAVIT ZNAČKU.
  • Pokud jste značku již nastavili, klikněte v pravém horním rohu karty Značka Google Ads na ikonu tří teček 3 dot icon a vyberte položku Upravit zdroj. Pokud se právě snažíte získat kód, přejděte ke kroku 6.
 5. Vyberte typ údajů, které bude značka shromažďovat – buď standardní údaje, nebo na základě konkrétních atributů/parametrů.
  • Do značky můžete zahrnout rovněž parametr ID uživatele. Po zahrnutí parametru ID uživatele budete moci do značky předat ID uživatele každého návštěvníka webu, což umožní použít funkce jako propojení mezi zařízeními.
  • Pokud vyberete konkrétní atributy nebo parametry, můžete zvolit druh obchodní činnosti, který nejlépe odpovídá vašim produktům a službám. 
 6. Klikněte na VYTVOŘIT A POKRAČOVAT.
  • Pokud již máte značku vytvořenou, bude na tomto tlačítku napsáno ULOŽIT A POKRAČOVAT.
 7. Jakmile se zobrazí obrazovka instalace, vaše globální značka webu a fragment události budou připraveny k použití. Kód si můžete zkopírovat, použít správce značek, značku stáhnout nebo ji poslat e-mailem webmasterovi.
  • Pokud chcete do svého webu integrovat remarketing, kód zkopírujte a vložte jej mezi značky webu <head> a </ head>.
   Varování: Nekopírujte fragment události pro použití na vašem webu tak, jak je. Obsahuje zástupné hodnoty, které váš webmaster musí při integraci kódu fragmentu do webového serveru dynamicky zaplnit. Další informace o používání parametrů událostí pro váš typ firmy
  • Globální značku webu je nutné přidat na každou stránku vašeho webu. Fragment události stačí přidat pouze na konkrétní stránky, na kterých chcete měřit události dynamického remarketingu.
   Poznámka: Pokud jste již nastavili globální značku webu pomocí účtu Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager, Google Analytics nebo jiného účtu Google Ads, není již nutné ji znovu přidat na váš web. Nicméně aby fungovalo měření konverzí i remarketing, budete muset přidat příkaz config (úryvek kódu obsahující vaše ID konverze) do každé instance globální značky webu hned nad koncovou značku</script>. V následujícím příkladu „AW-CONVERSION_ID“ označuje ID konverze vašeho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID)

   Pokud máte globální značku webu implementovanou z jiných než výše uvedených služeb, je nutné ji přizpůsobit, aby bylo možné provádět měření pomocí Google Ads. Pokud používáte starý fragment události, můžete být požádáni o přechod na nový fragment události, což doporučujeme.

 8. Klikněte na HOTOVO.
 9. Na následující potvrzující obrazovce „Co dál?“ znovu klikněte na tlačítko HOTOVO.
  • Volitelné: Pokud jste globální značku přidali již dříve z jiné služby Google (např. Google Analytics), zkontrolujte, zda jste do všech instancí značky přidali příkaz 'config' ze značky Google Ads (zvýrazněn níže). Upozorňujeme, že „AW-123456789“ je pouze příklad ID. Tuto část příkazu 'config' musíte v poli globální značky webu nahradit číslem ID konverze vašeho účtu.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer || [];
       function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
       gtag('js', new Date());
        
       gtag('config', 'AW-123456789');
       </script>

Použití značky Google Analytics místo značky Google Ads

Chcete-li používat značky služby Google Analytics místo značek pro remarketing služby Google Ads, musíte splňovat následující podmínky:

 • mít na svém webu značku Google Analytics,
 • mít propojené účty Google Ads a Google Analytics (k propojení účtů budete potřebovat práva správce k přístupu na účet Google Ads a k přístupu pro úpravy v účtu Google Analytics)
 • mít ve službě Google Analytics aktivovaný Remarketing a reklamní funkce.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v části Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v Google Analytics.

 

Vypnutí shromažďování remarketingových dat

Shromažďování remarketingových dat o uživatelích, kteří si nepřejí personalizované reklamy, můžete zakázat pomocí parametru allow_ad_personalization_signals. Tento parametr umožňuje zakázat používání dat pro personalizované reklamy a ve výchozím nastavení bude mít hodnotu true. Když parametr nastavíte na hodnotu false, zakážete používání dat pro personalizované reklamy. Nastavení tohoto parametru neznemožní měření konverzí.
Přečtěte si, jak upravit globální značku webu tak, abyste zakázali shromažďování remarketingových dat o konkrétních uživatelích.

Rozšířené možnosti 

Vypnutí shromažďování remarketingových dat

Shromažďování remarketingových dat o uživatelích, kteří si nepřejí personalizované reklamy, můžete zakázat pomocí parametru allow_ad_personalization_signals. Tento parametr umožňuje zakázat používání dat pro personalizované reklamy a ve výchozím nastavení bude mít hodnotu true. Když parametr nastavíte na hodnotu false, zakážete používání dat pro personalizované reklamy. Nastavení tohoto parametru neznemožní měření konverzí.
Přečtěte si, jak upravit globální značku webu tak, abyste zakázali shromažďování remarketingových dat o konkrétních uživatelích.

Inzerentovo propojení mezi zařízeními

Díky propojení inzerentů mezi zařízeními budete moci na základě svých údajů o uživatelích lépe zobrazovat reklamy uživatelům, kteří navštívili váš web nebo použili vaši aplikaci. Nezáleží přitom na tom, jaké zařízení či prohlížeč k tomu použili. Pokud nastavujete propojení inzerentů mezi zařízeními, musíte splňovat zásady propojování inzerentů mezi zařízeními.

Další informace o propojení mezi zařízeními pomocí ID uživatele.

Deaktivace nastavení souborů cookie první strany

V zájmu podchycení všech konverzí ve službě Google Ads, bez ohledu na to, jaký prohlížeč návštěvník stránek používá, nastavuje značka pro remarketing ve vaší doméně nové soubory cookie s informací o kliknutí na reklamu, které návštěvníka na váš web přivedlo.

Pokud nechcete, aby značka pro remarketing nastavovala v doméně vašeho webu soubory cookie první strany, přidejte do konfigurace značky před načtením značky skriptu následující řádek:

var google_conversion_linker = false;

Pokud používáte conversion_async.js, přidejte k volání google_trackConversion níže zvýrazněnou část:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Tento postup nedoporučujeme, protože se tím snižuje přesnost měření konverzí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory