Маркиране на уебсайта с помощта на Google Ads

Ще забележите следните подобрения в Google Ads, чиято цел е да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и да се опрости оптимизирането и управлението им:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място. Кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon, отворете раздела „Аудитории, ключови думи и съдържание“ и кликнете върху Аудитории. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории.
Забележка: Общият маркер на сайта (gtag.js) вече е маркерът на Google. С тази промяна новите и съществуващите инсталирания на gtag.js ще получат нови възможности, с чиято помощ можете да правите повече неща, да подобрите качеството на данните и да прилагате нови функции – всичко това без допълнителен код. Научете повече за маркера на Google.

Маркирайте уебсайта си с маркера на Google, за да настроите източник на аудитории в уебсайта или приложенията си, който помага да достигате до хора, посетили уебсайта Ви или използвали приложението Ви. Маркерът на Google представлява библиотека за маркиране в мрежата, която служи за измерване на сайтове от страна на Google, за проследяване на реализациите и за продукти, които използват сегменти с Ваши данни. Този маркер е фрагмент от код, който добавя посетителите на уебсайта към сегментите с Ваши данни и така Ви дава възможност да насочвате рекламите си към тези хора.

За динамичен ремаркетинг можете да използвате и фрагменти за събития, с които се предават конкретни данни към Google Ads относно посетителите на уебсайта Ви и действията, които предприемат на него.

Тази статия съдържа инструкции как да настроите проследяване с помощта на маркера на Google, включително използване на фрагменти за проследяване. Можете да преминете направо към една от следните секции:

В допълнение можете да научите как да маркирате сайта си за динамичен ремаркетинг или да настроите приложението си за динамичен ремаркетинг.

Преди да започнете

 • Трябва да сте запознати с кода на уебсайта си. В противен случай препоръчваме да работите с програмист или с някого с технически познания.
 • Сегментите от данни, които се състоят от посетителите на уебсайта и потребителите на приложението Ви, трябва да имат минимален брой посетители, за да се показват рекламите Ви.
 • След като маркирате уебсайта си, посетителите му автоматично ще бъдат добавяни към сегментите Ви от данни според зададените от Вас правила.
Забележка: Google Ads не допуска внедряването на маркери на страници, свързани с ограничени от правилата оферти. Научете повече за правилата за персонализирано рекламиране

Инструкции

Използване на маркера на Google за създаване на сегменти от аудиторията, съставени от посетителите на уебсайта Ви и потребителите на приложението Ви

За да настроите проследяване в Google Ads, трябва да добавите фрагмент от код към уебсайта си: маркера на Google и незадължителния фрагмент за събитие.

След като инсталирате маркера на Google, той ще отчита информация за страниците, прегледани от посетителите на уебсайта Ви. Тази информация включва URL адреса и заглавието на страницата и се използва за създаване на сегментите с Ваши данни за посетителите на уебсайта Ви и потребителите на приложението Ви.

Трябва да инсталирате маркера на Google на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един такъв маркер за всеки профил в Google Ads.

Настройване на фрагменти за събития

Фрагментът за събитие може да се използва за предаването на конкретни данни до Google Ads относно посетителите и действията им на сайта Ви, като например преглеждане на продукт, завършване на покупки, попълване на онлайн формуляри и извършване на регистрация. Данните, изпратени на фрагмента за събитие, могат да се използват и за създаването на динамични списъци за ремаркетинг.

Можете да използвате фрагмента за събитие и за измерването на допълнителни действия, които трябва да се отчитат като събития за динамичен ремаркетинг. Инсталирайте го на страниците на сайта, които искате да измервате, там, където възниква събитието. Тези събития включват случаите, когато клиент прави покупка на сайт за продажба на дребно или търси самолетни билети на сайт за пътувания. Научете повече за параметрите за събития за различните типове бизнеси

Важно е да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Създаване или редактиране на маркера на Google и фрагмента за събитие

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Мениджър на аудитории.
 4. В горната част на страницата кликнете върху Вашите източници на данни. Така ще отворите група източници, от които можете да създавате сегменти с Ваши данни и сегменти от аудиторията.
 5. В картата „Маркер на Google Ads“ кликнете върху Настройване на маркера.
  • Ако вече сте настроили маркер, изберете Редактиране на източника от иконата с три точки 3 dot icon в горния десен ъгъл на картата „Маркер на Google Ads“. Ако сега получавате кода, преминете направо към стъпка 6.
 6. Изберете какъв тип данни да събира маркерът: сегменти, които включват посетителите на уебсайта Ви и потребителите на приложението Ви, или данни за динамичен ремаркетинг, които включват конкретни атрибути или параметри.
  • Можете да включите и параметъра с идентификатор на потребителя заедно с маркера. Включването на параметъра „User ID“ Ви дава възможност да изпратите идентификационен номер на потребител на маркера за всеки посетител на уебсайта, което позволява функции като кръстосване на устройства.
  • Ако изберете конкретни атрибути или параметри, можете да изберете типа бизнес, който най-точно отговаря на продуктите и услугите Ви.
 7. Кликнете върху Създаване и продължаване.
  • За съществуващ маркер този бутон ще гласи Запазване и продължаване.
 8. Когато се покаже екранът за инсталиране, маркерът на Google и фрагментът за събитие ще са готови за използване. Можете да копирате кода, да използвате Мениджър на маркери на Google, да изтеглите маркера или да го изпратите по имейл до уеб програмист.
  • За да внедрите ремаркетинг в сайта си, копирайте кода и го поставете между маркерите <head></head> на уебсайта.
   Фрагментът за събитие не трябва да се копира и поставя без промяна за използване в уебсайта Ви. Той съдържа стойности за заместващия текст, които уеб програмистът Ви трябва да попълни динамично, когато интегрира кода на фрагмента в уеб сървъра си. Научете как да използвате параметрите за събитие за своя тип бизнес
  • Маркерът на Google трябва да бъде добавен на всяка страница от сайта Ви, докато фрагментът за събитие трябва да се добави само към конкретните страници, които искате да проследявате за събития за динамичен ремаркетинг.
   Забележка: Ако вече сте настроили маркера на Google с помощта на Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Анализ или друг профил в Google Ads, не е необходимо да го добавяте повторно към уебсайта. Но за да функционират проследяването на реализациите и сегментите с Ваши данни, ще трябва да добавите командата config (фрагмент от код, който съдържа идентификатора на реализацията Ви) към всеки екземпляр на маркера на Google точно преди крайния маркер </script>. В следния пример TAG_ID представлява идентификаторът на реализацията в профила Ви:

   gtag('config', 'TAG_ID');

   Ако сте внедрили маркера на Google чрез продукти, различни от гореизброените, той трябва да бъде персонализиран, за да е възможно измерване с Google Ads. Ако използвате стария фрагмент за събитие, може да получите подкана да го смените с новия, което е препоръчително.

 9. Кликнете върху Готово.
 10. В последващия екран за потвърждение „Какво следва“ кликнете отново върху Готово.
  • Незадължително: Ако вече сте добавили маркера на Google от друг продукт на Google, като например Google Анализ, не забравяйте да добавите командата config от общия маркер на сайта (откроена по-долу) към всеки екземпляр от маркера. Обърнете внимание, че AW-123456789 е само примерен идентификатор. Трябва да замените тази част на командата config с идентификатора на реализацията в профила си в полето на маркера на Google.
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG-ID"> </script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
   function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
   gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
   gtag ('config', 'TAG-ID') ;
   </script>

Разширени опции

Деактивиране на събирането на данни

Можете да изберете да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за потребители, които не искат да виждат персонализирани реклами или от съображения за спазване на собствените Ви правила. Можете да промените общия маркер на сайта и да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за конкретни потребители на сайта си или да изберете да изключите всички потребители от Калифорния в секцията „Мениджър на аудитории“ в профила си в Google Ads.

Деактивиране на настройката за „бисквитки“ на посещавания домейн

За да може Google Ads да измерва всички реализации, независимо кой е браузърът на посетителя на сайта, маркерът на Google задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламите, довели хора до уебсайта Ви.

Ако не желаете маркерът за данни да задава „бисквитки“ на посещавания домейн в домейна на сайта Ви, добавете следния ред към конфигурацията на маркера, преди да заредите маркера на скрипта:

var google_conversion_linker = false;

Ако използвате conversion_async.js, добавете откроената по-долу част към извикването на google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Не се препоръчва да правите това, тъй като то ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню