Маркиране на уебсайта с помощта на Google Ads

Ще забележите следните подобрения в Google Ads, чиято цел е да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и да се опрости оптимизирането и управлението им:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място, в раздела „Аудитории“ в навигационното меню вляво на страницата. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват подобни, персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории

Маркирайте уебсайта си с общия маркер на сайта, за да настроите източник на аудитории в уебсайта или приложенията си, който Ви помага да достигате до хора, които са посетили уебсайта Ви или са използвали приложението Ви. Общият маркер на сайта представлява библиотека от уеб маркери за измерване на сайтове от страна на Google, проследяване на реализации и продукти, които използват сегментите Ви от данни. Това е фрагмент от код, който добавя посетителите на уебсайта към сегментите Ви от данни и така Ви дава възможност да насочвате рекламите си към тях.

За динамичен ремаркетинг се използват и фрагменти за събития, като така се предават конкретни данни към Google Ads относно посетителите на уебсайта Ви и действията, които предприемат на него.

Тази статия съдържа инструкции как да настроите проследяване с помощта на общ маркер на сайта, включително използване на фрагменти за проследяване. Можете да преминете направо към един от следните раздели:

В допълнение можете да научите как да маркирате сайта си за динамичен ремаркетинг или да настроите приложението си за динамичен ремаркетинг.

Преди да започнете

 • Трябва да сте запознати с кода на уебсайта си. В противен случай препоръчваме да работите с програмист или с някого с технически познания.
 • Сегментите от данни, които се състоят от посетителите на уебсайта и потребителите на приложението Ви, трябва да имат минимален брой посетители, за да се показват рекламите Ви.
 • След като маркирате уебсайта си, посетителите му автоматично ще бъдат добавяни към сегментите Ви от данни според зададените от Вас правила.
Забележка: Google Ads не допуска внедряването на маркери на страници, свързани с ограничени от правилата оферти. Научете повече за правилата за персонализирано рекламиране

Инструкции

Използване на общия маркер на сайта за създаване на сегменти от аудиторията, съставени от посетителите на уебсайт и потребителите на приложението Ви

За да настроите проследяване за първи път в Google Ads, трябва да добавите фрагмент от код към уебсайта си: общия маркер на сайта и незадължителния фрагмент за събитие.

След като инсталирате общия маркер на сайта, той ще отчита информация за страниците, прегледани от посетителите на уебсайта Ви. Тази информация включва URL адреса и заглавието на страницата и се използва за създаване на сегментите от данни за посетителите на уебсайта и потребителите на приложението Ви.

Трябва да инсталирате общия маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един за всеки профил в Google Ads.

Настройване на фрагменти за събития

Фрагментът за събитие може да се използва за предаването на конкретни данни до Google Ads относно посетителите и действията им на сайта Ви, като например преглеждане на продукт, завършване на покупки, попълване на онлайн формуляри и извършване на регистрация. Данните, изпратени на фрагмента за събитие, могат да се използват и за създаването на динамични списъци за ремаркетинг.

Можете да използвате фрагмента за събитие и за измерването на допълнителни действия, които трябва да се отчитат като събития за динамичен ремаркетинг. Инсталирайте го на страниците на сайта, които искате да измервате, там, където възниква събитието. Тези събития включват случаите, когато клиент прави покупка на сайт за продажба на дребно или търси самолетни билети на сайт за пътувания. Научете повече за параметрите за събития за различните типове бизнеси

Важно е да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Създаване или редактиране на общия маркер на сайта и фрагмента за събитие

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл и кликнете върху Мениджър на аудитории в раздела Споделена библиотека.
 3. Вляво кликнете върху Източници на аудитории. Така ще отворите група източници, от които можете да създавате сегменти с Ваши данни и сегменти от аудиторията.
 4. В картата „Общ маркер на сайта“ кликнете върху Настройване на маркера.
  • Ако вече сте настроили маркер, изберете Редактиране на източника от иконата с три точки 3 dot icon в горния десен ъгъл на картата „Общ маркер на сайта“. Ако сега получавате кода, преминете направо към стъпка 6.
 5. Изберете какъв тип данни да събира маркерът: сегменти, които включват посетителите на уебсайта и потребителите на приложението Ви, или данни за динамичен ремаркетинг, които включват конкретни атрибути/параметри.
  • Можете да решите да включите и параметъра с идентификационния номер на потребителя заедно с маркера. Включването на параметъра „User ID“ Ви дава възможност да изпратите идентификационен номер на потребител на маркера за всеки посетител на уебсайта, което позволява функции като кръстосване на устройства.
  • Ако изберете конкретни атрибути или параметри, можете да изберете типа бизнес, който най-точно отговаря на продуктите и услугите Ви.
 6. Кликнете върху Създаване и продължаване.
  • За съществуващ маркер този бутон ще гласи Запазване и продължаване.
 7. Когато се покаже екранът за инсталиране, общият маркер на сайта и фрагментът за събитие ще са готови за употреба. Можете да копирате кода, да използвате Мениджър на маркери, да изтеглите маркера или да го изпратите по имейл до уеб програмист.
  • Копирайте кода и го поставете между маркерите <head></head> на уебсайта си.
   Фрагментът за събитие не трябва да се копира и поставя без промяна за използване в уебсайта Ви. Той съдържа стойности за заместващия текст, които уеб програмистът Ви трябва да попълни динамично, когато интегрира кода на фрагмента в уеб сървъра си. Научете как да използвате параметрите за събитие за своя тип бизнес
  • Общият маркер на сайта трябва да бъде добавен на всяка страница от сайта Ви, докато фрагментът за събитие трябва да се добави само към конкретните страници, които искате да проследявате за събития за динамичен ремаркетинг.
   Забележка: Ако вече сте настроили общия маркер на сайта с помощта на Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Анализ или друг профил в Google Ads, не е необходимо да го добавяте повторно към уебсайта. Но за да функционират проследяването на реализациите и сегментите от данни, ще трябва да добавите командата „config“ (фрагмент от код, който съдържа идентификационния номер на реализацията Ви) към всеки екземпляр на общия маркер на сайта над крайния маркер </script>. В примера по-долу „AW-CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията Ви в профила:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Ако сте приложили общия маркер на сайта от продукти, различни от гореизброените, той трябва да бъде персонализиран, за да активира измерване с Google Ads. Ако използвате стария фрагмент за събитие, може да бъдете подканени да го смените с новия, което е препоръчително.

 8. Кликнете върху Готово.
 9. В последващия екран за потвърждение „Какво следва“ кликнете отново върху Готово.
  • По избор: Ако вече сте добавили общия маркер на сайта от друг продукт на Google, като например Google Анализ, не забравяйте да добавите командата „config“ от общия маркер на сайта (откроен по-долу) за всеки съществуващ екземпляр от маркера. Обърнете внимание, че „AW-123456789“ е само примерен идентификационен номер. Трябва да замените тази част на командата „config“ с идентификационния номер на реализацията на профилите си в полето на общия маркер на сайта.
      <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
       function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
       gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
       gtag ('config', 'AW-123456789') ;
       </script>

Използване на маркера на Google Анализ вместо общия маркер на сайта

За да използвате маркера на Google Анализ вместо общия маркер на сайта, трябва да сте изпълнили следното:

 • да сте поставили маркера на Google Анализ в уебсайта си;
 • да сте свързали профилите си в Google Ads и Google Анализ (когато свързвате профилите си, трябва да имате администраторски достъп до профила в Google Ads и достъп за редактиране до профила в Google Анализ).
 • Функции за рекламиране, активирани в Google Анализ

За подробни инструкции вижте Активиране на данните и функциите за отчитане при рекламирането в Google Анализ.

Разширени опции

Деактивиране на събирането на данни

Можете да изберете да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за потребители, които не искат да виждат персонализирани реклами или от съображения за спазване на собствените Ви правила. Можете да промените общия маркер на сайта и да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за конкретни потребители на сайта си или да изберете да изключите всички потребители от Калифорния в секцията „Мениджър на аудитории“ в профила си в Google Ads.

Деактивиране на настройката за „бисквитки“ на посещавания домейн

За да може Google Ads да измерва всички реализации, независимо от браузъра на посетителя на сайта, общият маркер на сайта задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламите, довели хора до уебсайта Ви.

Ако не желаете маркерът за данни да задава „бисквитки“ на посещавания домейн в домейна на сайта Ви, добавете следния ред към конфигурацията на маркера, преди да заредите маркера на скрипта:

var google_conversion_linker = false;

Ако използвате conversion_async.js, добавете откроената по-долу част към извикването на google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Не се препоръчва да правите това, тъй като то ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false