Bestäm en budstrategi utifrån dina mål

I Google Ads kan du välja bland flera budstrategier som är specialanpassade för olika typer av kampanjer. Bestäm vilken strategi som är bäst för dig beroende på vilka nätverk din kampanj är inriktad på och om du vill fokusera på att få klick, exponeringar, konverteringar eller visningar. I denna artikel beskriver vi hur du utgår från dina annonseringsmål när du väljer budstrategi.

Innan du börjar

Om du vill veta mer om hur du ändrar budstrategin för en befintlig sökkampanj kan du läsa Ändra hur du lägger bud.

Grunderna i Google Ads
Annonsauktionen: hur Google bestämmer vilka annonser som ska visas och deras ordning

Tänk igenom dina mål

De olika budstrategierna är lämpliga för olika typer av kampanjer och annonseringsmål. För budgivningen bör du ta hänsyn till fem grundläggande typer av mål tillsammans med dina aktuella kampanjinställningar.

 • Om du vill att kunderna ska göra något konkret på din webbplats och du använder konverteringsspårning kan det vara lämpligast att fokusera på konverteringar. Det kan du göra med Smart Bidding.
 • Om du vill generera trafik till din webbplats kan det vara lämpligt att fokusera på klick. PC-budgivning (kostnad per klick) kan vara det rätta för dig.
 • Om du vill öka varumärkesmedvetenheten snarare än leda trafik till din webbplats kan det vara en bra strategi att fokusera på antalet exponeringar. Med vCPM-budgivning (kostnad per tusen synliga exponeringar) exponerar du kunderna maximalt för ditt budskap. Du kan också använda strategin Målplats på sökresultatsidan eller Inriktning på vinnande andel för att maximera synligheten. 
 • Om du visar videoannonser och vill få fler visningar eller interaktioner kan du använda CPV-budgivning (kostnad per visning) eller CPM-budgivning (kostnad per tusen visningar).
 • Om du visar videoannonser och ditt mål är att öka produkt- eller varumärkesövervägande kan du använda kostnad per visning (CPV).

Fokusera på konverteringar med Smart Bidding

Om du vill fokusera på konverteringar kan du överväga att använda Smart Bidding, så slipper du mycket av grovjobbet och gissningarna med att själv ange bud. Smart Bidding är en uppsättning automatiska budstrategier som använder maskininlärning för att optimera för konverteringar eller konverteringsvärden i varje auktion – en funktion som kallas ”budgivning vid auktion”. Den väger in en mängd olika signaler vid auktionen, som enhet, plats, tid på dagen, språk och operativsystem för att fånga det unika sammanhanget för varje sökning. 


Välj bland följande fem Smart Bidding-strategier:  

 • Mål-CPA (kostnad per åtgärd): Om du vill optimera för konverteringar kan du använda Mål-CPA för att öka konverteringarna samtidigt som du siktar på en specifik kostnad per åtgärd (CPA). Läs mer om budgivning med Mål-CPA.
 • Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift): Om du vill optimera för konverteringsvärde kan du använda Mål-ROAS så att du får högre konverteringsvärde till en viss avkastning på annonsutgiften. Läs om budgivning med Mål-ROAS.
 • Maximera konverteringar: Om du vill optimera för konverteringar men vill förbruka hela budgeten snarare än ange en specifik CPA kan du använda Maximera konverteringar. Läs mer om budgivning med Maximera konverteringar.
 • Maximera konverteringsvärde: Om du vill optimera för konverteringsvärde men vill förbruka hela budgeten i stället för att inrikta dig på en viss ROAS kan du använda Maximera konverteringsvärde. Läs mer om budgivning med Maximera konverteringsvärde.
 • Förbättrad CPC (kostnad per klick): Om du vill justera dina manuella bud automatiskt så att du maximerar antalet konverteringar kan du använda Förbättrad CPC. Det är en valfri funktion som du kan använda tillsammans med manuell CPC-budgivning. Läs mer om Förbättrad CPC.

Fokusera på klick med CPC-budgivning

Om du fokuserar på att få klick som genererar trafik till din webbplats finns det två CPC-budstrategier som kan passa dig:

 • Maximera klick: Detta är en automatisk budstrategi. Det är det enklaste sättet att lägga bud på klick. Det enda du behöver göra är att välja en daglig budget. Google Ads-systemet hanterar automatiskt dina bud så att du får så många klick som möjligt för din budget. Läs mer om budgivning med Maximera klick.

 • Manuell CPC-budgivning: Med denna strategi kan du hantera dina högsta CPC-bud själv. Du kan ange olika bud för varje annonsgrupp i din kampanj eller för enskilda sökord eller placeringar. Om du märker att vissa sökord eller placeringar är mer lönsamma än andra kan du använda manuell budgivning för att flytta över en större del av annonsbudgeten till de sökorden eller placeringarna. Läs mer om manuell CPC-budgivning.
Mer om Maximera klick

Maximera klick kan vara ett bra val om detta kännetecknar din kampanj:

 • Du har en annonseringsbudget som du vill fördela jämnt.
 • Du vill inte lägga tid på att bevaka eller uppdatera enskilda CPC-bud och du är villig att låta Google Ads-systemet uppdatera CPC-buden automatiskt.
 • Du är i första hand intresserad av att öka trafiken till din webbplats.
 • Du har inte använt Google Ads tidigare eller vet inte exakt hur mycket du bör bjuda på särskilda sökord eller placeringar.

Maximera klick är mindre lämpligt om ditt mål med annonseringen är att behålla en viss annonsposition eller kostnad per konvertering. Med Maximera klick kan du inte ange olika CPC-bud. Däremot kan du ange ett högsta CPC-bud för hela kampanjen.

Exempel

Du har en webbplats som säljer konstnärsmaterial och ditt primära mål är att leda fler kunder till din webbplats. Du har ett maxbelopp för annonsering per månad och har ingen särskild produkt som du vill marknadsföra mer än andra. Med Maximera klick kan du bestämma din totala budget. Vi hittar så många kunder som möjligt åt dig inom ramarna för den.

Mer om manuell CPC-budgivning

Med manuell CPC-budgivning kan du finjustera dina högsta CPC-bud och begränsa kostnaden för och antalet klick på dina annonser. Manuell CPC-budgivning kan vara ett bra val om din kampanj kännetecknas av följande:

 • Du vill begränsa dina högsta CPC-bud för enskilda annonsgrupper, sökord eller placeringar.
 • Du är främst intresserad av att öka trafiken till din webbplats, inte varumärkesmedvetenheten.
 • Du behöver inte förbruka en viss målbudget varje månad. (Om du har en målbudget kanske Maximera klick passar dig bättre.)
 • Kampanjen är inriktad på söknätverket, Display-nätverket eller båda.

Om du inte är säker på vilka sökord eller placeringar som lönar sig bäst eller om du inte har tid att hantera manuella bud bör du troligen välja Maximera klick i stället.

Exempel

Du har ett stort sortiment av konstnärsmaterial på din webbplats men vill i första hand sälja penslar. Med manuell CPC-budgivning kan du välja att ange ett högre bud bara på sökordet ”penslar”, även om annonsgruppen kanske innehåller 15 sökord. Budet används varje gång sökordet leder till att din annons visas.

Fokusera på exponeringar

Om du vill fokusera på exponeringar kan du prova en av följande budstrategier för att maximera synligheten.

 • Målplats på sökresultatsidan: Detta är en automatisk budstrategi som ställer in buden automatiskt så att dina annonser har större chans att visas överst på sidan eller på första sidan med sökresultat. Läs mer om budgivning med Målplats på sökresultatsidan.
 • Inriktning på vinnande andel: Detta är en automatisk budstrategi där du väljer en domän som du vill rankas högre än, så att din annons visas ovanför annonserna på den domänen eller visas när annonserna på den domänen inte gör det. Du kan ange hur ofta du vill rankas högre än domänen. Google Ads ställer automatiskt in sökbud så att du når målet. Läs mer om budgivning med Inriktning på vinnande andel.
 • CPM: Med denna budstrategi betalar du baserat på antalet exponeringar (antalet gånger dina annonser visas) du får på YouTube eller i Googles Display-nätverk.
 • vCPM: Detta är en manuell budstrategi som du kan använda om dina annonser är utformade för att öka medvetenheten men inte nödvändigtvis generera klick eller trafik. Med denna budstrategi kan du ställa in det högsta belopp du vill betala per 1 000 synliga annonsexponeringar i Googles Display-nätverk. Läs mer om budgivning med vCPM.
   
Mer om budgivning med vCPM

Vi rekommenderar manuell budgivning med vCPM i följande situationer:

 • Dina annonser är utformade för att öka medvetenheten men inte nödvändigtvis generera klick eller trafik.
 • Du föredrar de traditionella branschmätvärdena för vCPM-kampanjer.
 • Du inriktar dig på särskilda placeringar, inte bara på sökord. (Bud på exponeringar i kombination med placeringsinriktning kan vara ett bra sätt att säkerställa att dina annonser visas för en särskild målgrupp som är intresserad av dina annonser.)
 • Du är i första hand intresserad av att öka varumärkesmedvetenheten. För detta syfte är bildannonser och andra multimedieformat ofta det bästa alternativet. Sådana annonsformat visas i Display-nätverket.
 • Själva annonsen är ditt budskap. Besökarna behöver inte klicka sig vidare till din webbplats. Det kan till exempel röra sig om ett evenemang (till exempel en tv-premiär) eller en politisk annons.

Manuell budgivning med vCPM är troligen inget för dig om målet med din kampanj är att få direktrespons från kunderna, till exempel att de köper en produkt eller fyller i ett formulär.

Exempel

Du ska göra en gratis spelning i Paris och vill att så många fans som möjligt ska komma dit. Du kör en kampanj med snygga bildannonser som innehåller information om datum, tid och plats för spelningen allt dina fans behöver för att hitta dit. Om bara människor ser din annons kommer de att veta direkt vad det är du vill säga. Budgivning med CPM för synlighet (vCPM) kan vara ett sätt att visa annonsen för så många personer som möjligt.

Fokusera på visningar eller interaktioner (endast videoannonser)


Om du visar videoannonser kan du använda budgivning med CPV. Med CPV-budgivning betalar du för videovisningar och andra videointeraktioner som klick på CTA-överlagringar, kort och kompletterande banner. Du anger det högsta pris du vill betala för en visning i samband med att du konfigurerar din TrueView-videokampanj. Läs mer om budgivning med CPV.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt