Určenie stratégie ponúk na základe cieľov

Google Ads ponúka niekoľko stratégií ponúk, ktoré sú prispôsobené rôznym typom kampaní. Stratégiu, ktorá je pre vás najvhodnejšia, môžete určiť podľa toho, na ktoré siete vaša kampaň zacieľuje a či sa chcete zamerať na získavanie kliknutí, zobrazení, konverzií alebo zhliadnutí. V tomto článku sa dozviete, ako si vybrať stratégiu ponúk na základe reklamných cieľov.

Skôr než začnete

Ak hľadáte pokyny na zmenu stratégie ponúk pre existujúcu kampaň vo vyhľadávaní, prečítajte si článok Zmena spôsobu ponúkania.

Základy služby Google Ads
Reklamná aukcia: ako Google určuje, ktoré reklamy zobrazí a v akom poradí

Zváženie cieľov

Každá stratégia ponúk je vhodná pre iný druh kampaní a reklamných cieľov. Na účely ponúk odporúčame zvážiť päť základných typov cieľov a aktuálne nastavenia kampane.

 • Ak chcete, aby zákazníci vykonali priamu akciu na vašom webe a používate sledovanie konverzií, môže byť najvhodnejšie zamerať sa na konverzie. Umožňujú vám to inteligentné ponuky.
 • Ak chcete podporiť návštevnosť svojho webu, najlepšie by pre vás mohlo byť zamerať sa na kliknutia. Vhodnou voľbou pre vašu kampaň tak môžu byť ponuky ceny za kliknutie (CZK).
 • Ak chcete zvýšiť povedomie o značke, nie návštevnosť svojho webu, vašou stratégiou môže byť zameranie na zobrazenia. Môžete ponúkať cenu za tisíc viditeľných zobrazení (vCTZ), aby ste zaistili, že sa vaše reklamné posolstvo dostane k zákazníkom. Ak chcete maximalizovať viditeľnosť, môžete použiť aj stratégiu cieľového umiestnenia na stránke vyhľadávania alebo cieľového podielu víťazných zobrazení. 
 • Ak zobrazujete videoreklamy a chcete zvýšiť počet zobrazení alebo interakcií s nimi, môžete použiť ponuky ceny za zhliadnutie (CZZ) alebo ceny za tisíc zobrazení (CTZ).
 • Ak zobrazujete videoreklamy a vaším cieľom je posilnenie kúpnej úvahy o produkte alebo značke, môžete použiť cenu za zhliadnutie (CZZ).

Zameranie na konverzie pomocou inteligentných ponúk

Ak sa chcete zamerať na konverzie, zvážte použitie inteligentných ponúk, ktoré vás do značnej miery odbremenia od náročných úloh a dohadov pri nastavovaní ponúk. Inteligentné ponuky predstavujú skupinu stratégií automatických ponúk, ktoré používajú strojové učenie na optimalizáciu pre konverzie alebo hodnotu konverzie pri jednotlivých aukciách. Túto funkciu označujeme ako ponuky pri aukcii. Inteligentné ponuky prihliadajú aj na celý rad signálov v čase aukcie, ako sú zariadenie, oblasť, čas dňa, jazyk a operačný systém s cieľom zachytiť jedinečný kontext každého vyhľadávania. 


Tu je päť stratégií inteligentných ponúk, ktoré môžete použiť:
 

 • Cieľová cena za akciu (CZA): Ak chcete optimalizovať pre konverzie, môžete použiť cieľovú CZA. Tá vám pomôže zvýšiť počet konverzií pri zacielení na konkrétnu cenu za akciu (CZA). Prečítajte si viac o ponukách cieľovej CZA.
 • Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS): Ak chcete optimalizovať pre hodnotu konverzie, pomocou cieľového ROAS môžete zvýšiť hodnotu konverzie pri zacielení na konkrétnu návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS). Prečítajte si viac o ponukách cieľového ROAS.
 • Maximalizácia konverzií: Ak chcete optimalizovať pre konverzie, no želáte si jednoducho preinvestovať celý rozpočet a nie zacieliť na konkrétnu CZA, môžete použiť maximalizáciu konverzií. Prečítajte si viac o ponukách na maximalizáciu konverzií.
 • Maximalizácia hodnoty konverzií: Ak chcete optimalizovať pre hodnotu konverzie, no želáte si jednoducho preinvestovať celý rozpočet a nie zacieliť na konkrétne ROAS, môžete použiť maximalizáciu hodnoty konverzií. Prečítajte si viac o ponukách na maximalizáciu hodnoty konverzií.
 • Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK): Ak chcete svoje manuálne ponuky automaticky prispôsobovať a pokúšať sa tak o maximalizáciu konverzií, môžete použiť vylepšenú CZK. Ide o voliteľnú funkciu, ktorú môžete použiť s manuálnymi ponukami CZK. Prečítajte si viac o vylepšenej CZK.

Zameranie na kliknutia pomocou ponúk CZK

Ak sa zameriavate na získavanie kliknutí a podporu návštevnosti svojho webu, môžete zvážiť dve stratégie ponúk ceny za kliknutie:

 • Maximalizácia kliknutí: Ide o stratégiu automatických ponúk. Je to najjednoduchší spôsob, ako ponúkať cenu za kliknutia. Stačí len nastaviť denný rozpočet a systém Google Ads bude automaticky spravovať ponuky tak, aby ste v rámci daného rozpočtu získali čo najviac kliknutí. Prečítajte si viac o ponukách na maximalizáciu kliknutí.

 • Manuálne ponuky CZK: Umožňujú vám svojpomocne spravovať maximálne CZK. Môžete nastaviť rôzne ponuky pre každú reklamnú skupinu v kampani alebo jednotlivé kľúčové slová či umiestnenia. Ak zistíte, že určité kľúčové slová alebo umiestnenia sú ziskovejšie, môžete použiť manuálne ponuky a na tieto kľúčové slová alebo umiestnenia vyčleniť väčšiu časť reklamného rozpočtu. Prečítajte si viac o manuálnych ponukách CZK.
Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí

Maximalizácia kliknutí by mohla byť pre vás vhodná, ak vašu kampaň vystihujú skutočnosti uvedené nižšie.

 • Máte reklamný rozpočet, ktorý chcete konzistentne vyčerpať.
 • Nechcete tráviť čas monitorovaním a aktualizovaním jednotlivých ponúk CZK a chcete, aby systém Google Ads automaticky aktualizoval ponuky CZK.
 • Zaujíma vás najmä zvýšenie návštevnosti webu.
 • Ste v službe Google Ads nováčikom alebo neviete presne, akú ponuku máte nastaviť pre určité kľúčové slová či umiestnenia.

Maximalizácia kliknutí pre vás nie je vhodná, ak k vašim reklamným cieľom patrí udržanie určitej pozície reklamy alebo ceny za konverziu. Pri maximalizácii kliknutí nie je možné nastaviť jednotlivé ponuky CZK, no môžete nastaviť maximálnu CZK pre celú kampaň.

Príklad

Máte web predávajúci rozličné umelecké potreby a vaším hlavným cieľom je priviesť na web viac zákazníkov. Určili ste si pevnú sumu, ktorú chcete mesačne minúť na reklamu, a vaša ponuka neobsahuje konkrétny výrobok, ktorý by ste chceli najviac vyzdvihnúť. Maximalizácia kliknutí vám umožňuje rozhodovať o celkovej sume rozpočtu, na základe čoho pre vás nájdeme čo najviac zákazníkov.

Ďalšie informácie o manuálnych ponukách CZK

Pomocou manuálnych ponúk CZK môžete vyladiť maximálnu CZK, čo vám pomôže mať pod kontrolou náklady a počet kliknutí na vašu reklamu. Manuálne ponuky CZK by mohli byť pre vás vhodné, ak vaša kampaň zodpovedá opisu uvedenému nižšie.

 • Chcete mať kontrolu nad maximálnou CZK pre jednotlivé reklamné skupiny, kľúčové slová alebo umiestnenia.
 • Zaujíma vás hlavne zvýšenie návštevnosti webu a nesústreďujete sa na zvyšovanie povedomia o značke.
 • Nepotrebujete každý mesiac minúť cieľový rozpočet. (Ak potrebujete minúť cieľový rozpočet, maximalizácia kliknutí môže byť lepšou voľbou.)
 • Vaša kampaň je zacielená na Vyhľadávaciu sieť, Obsahovú sieť alebo na obe.

Ak neviete, ktoré kľúčové slová alebo umiestnenia sú najziskovejšie, alebo ak nemáte čas venovať sa správe manuálnych ponúk, maximalizácia kliknutí je vo vašom prípade pravdepodobne lepšou voľbou.

Príklad

Hoci na svojom webe predávate rôzne umelecké potreby, zameriavate sa hlavne na predaj maliarskych štetcov. Aj keď má vaša reklamná skupina 15 kľúčových slov, manuálne ponuky CZK vám umožňujú nastaviť vyššiu ponuku len pre kľúčové slovo „maliarske štetce“. Daná ponuka sa použije vždy, keď toto kľúčové slovo spustí reklamu.

Zameranie na zobrazenia

Ak sa chcete zamerať na zobrazenia, môžete vyskúšať jednu z nasledujúcich stratégií ponúk na dosiahnutie maximálnej viditeľnosti.

 • Cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania: Ide o stratégiu automatických ponúk, ktorá automaticky nastavuje ponuky tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť zobrazenia vašich reklám v hornej časti stránky alebo na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania. Prečítajte si viac o stratégii ponúk cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania.
 • Cieľový podiel víťazných zobrazení: Táto stratégia automatických ponúk umožňuje vybrať doménu, ktorú chcete prekonať tým, že sa vaša reklama bude zobrazovať nad reklamami danej domény, alebo tým, že sa bude zobrazovať, keď sa reklama danej domény nezobrazí. Môžete nastaviť, ako často chcete doménu prekonať, a Google Ads automaticky nastaví vaše ponuky pre Vyhľadávaciu sieť tak, aby ste tento cieľ dosiahli. Prečítajte si viac o stratégii ponúk cieľový podiel víťazných zobrazení.
 • CTZ: Pri tejto stratégii ponúk platíte na základe počtu zobrazení (koľkokrát sa zobrazia vaše reklamy) získaných na YouTube alebo v Obsahovej sieti Google.
 • vCTZ: Túto stratégiu manuálnych ponúk môžete použiť, ak je cieľom vašich reklám zvýšiť povedomie, nie však nevyhnutne počet kliknutí či návštevnosť. Umožňuje vám nastaviť najvyššiu sumu, ktorú chcete zaplatiť za každých 1 000 viditeľných zobrazení reklamy v Obsahovej sieti Google. Prečítajte si viac o ponukách vCTZ.
   
Viac o ponukách vCTZ

Nižšie uvádzame niektoré prípady, v ktorých odporúčame použiť manuálne ponuky vCTZ:

 • Cieľom vašich reklám je zvýšiť povedomie, nie však nevyhnutne počet kliknutí či návštevnosť.
 • Dávate prednosť tradičným odvetvovým metrikám kampaní s vCTZ.
 • Okrem zacielenia na kľúčové slová používate aj zacielenie na konkrétne umiestnenia. (Ponuky za zobrazenia v kombinácii so zacielením na umiestnenie môžu pomôcť zaistiť zobrazovanie vašich reklám konkrétnemu publiku so záujmom o dané reklamy.)
 • Zaujíma vás hlavne zvýšenie povedomia o značke. Na tento účel často najlepšie slúžia obrázkové reklamy a ďalšie multimediálne formáty, ktoré sa spúšťajú formáty reklám sa spúšťajú v Obsahovej sieti.
 • Vašu správu obsahuje samotná reklama a nepotrebujete, aby sa ľudia preklikávali stránkami. Môže to platiť pre udalosti (ako je televízna premiéra) alebo politickú inzerciu.

Manuálne ponúkanie vCTZ pravdepodobne pre vás nebude vhodné, ak je cieľom vašej kampane priama odozva od zákazníkov, napríklad zakúpenie produktu alebo vyplnenie formulára.

Príklad

Budete mať bezplatný koncert v Prahe a chcete, aby prišlo čo najviac milovníkov hudby. Zobrazujete kampaň s pútavými obrázkovými reklamami uvádzajúcimi dátum, čas a miesto podujatia, čiže všetky informácie, ktoré potrebuje hudobný fanúšik, aby sa mohol zúčastniť. Keď ľudia uvidia vašu reklamu, dozvedia sa všetko, čo im chcete povedať. Ponuka viditeľnej CTZ vám umožní zobraziť ju čo najväčšiemu počtu ľudí.

Zameranie na zhliadnutia alebo interakcie (len pre videoreklamy)


Ak zobrazujete videoreklamy, môžete použiť ponuku CZZ. Pri ponuke CZZ platíte za zhliadnutia videa a ďalšie interakcie s videom, ako sú kliknutia na prekrytia s výzvou na akciu, karty a sprievodné bannery. Pri vytváraní videokampane TrueView jednoducho zadáte najvyššiu cenu, ktorú chcete platiť za zhliadnutie. Prečítajte si viac o ponuke CZZ.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory