Určenie stratégie ponúk na základe cieľov

Google Ads ponúka niekoľko stratégií ponúkania cien „ušitých na mieru“ rozličným typom kampaní. Najvhodnejšiu stratégiu môžete zvoliť podľa toho, na ktoré siete je vaša kampaň zacielená a či sa chcete zamerať na získavanie kliknutí, zobrazení, konverzií alebo zhliadnutí. V tomto článku vám vysvetlíme, ako využiť ciele inzercie na výber najvhodnejšej stratégie ponúkania cien.

Skôr než začnete

Ak chcete zistiť, ako zmeniť stratégiu ponúk pre existujúcu kampaň vo vyhľadávaní, prečítajte si článok Zmena spôsobu ponúkania.

Základné informácie o službe Google Ads
Reklamná aukcia: výber reklám na zobrazenie a určenie ich poradia spoločnosťou Google

Zváženie cieľov

Jednotlivé stratégie ponúkania cien sú vhodné pre rôzne druhy kampaní a ciele inzercie. Na účely ponúkania ceny je vhodné spolu s aktuálnymi nastaveniami kampane zvážiť štyri základné typy cieľov.

 • Ak chcete, aby zákazníci na vašom webe vykonali priamu akciu, a používate sledovanie konverzií, najvhodnejšie môže byť zamerať sa na konverzie. Inteligentné ponuky vám to umožnia.
 • Ak chcete zvýšiť návštevnosť svojho webu, bude pre vás ideálne zamerať sa na kliknutia. Ponúkanie ceny za kliknutie (CZK) môže byť pre vašu kampaň tá správna voľba.
 • Ak chcete zvýšiť povedomie o značke (nie návštevnosť svojho webu), vhodnou stratégiou môže byť zamerať sa na zobrazenia. Ak vám ide o to, aby sa zákazníkom zobrazilo vaše reklamné posolstvo, môžete použiť ponúkanie ceny za tisíc viditeľných zobrazení (vCTZ). Na dosiahnutie maximálnej viditeľnosti tiež môžete použiť cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania alebo cieľový podiel víťazných zobrazení. 
 • Ak zobrazujete videoreklamy a chcete zvýšiť počet zhliadnutí alebo interakcií so svojimi reklamami, môžete použiť ponúkanie ceny za zhliadnutie (CZZ) alebo ceny za tisíc zobrazení (CTZ).
 • Ak zobrazujete videoreklamy a vaším cieľom je posilniť kúpnu úvahu o výrobku alebo značke, môžete použiť ponúkanie ceny za zhliadnutie (CZZ).

Zameranie na konverzie pomocou inteligentných ponúk

Ak sa chcete zamerať na konverzie, zvážte použitie inteligentných ponúk, ktoré vám do značnej miery uľahčia nastavovanie ponúk. Inteligentné ponuky predstavujú množinu stratégií automatických ponúk, ktoré používajú strojové učenie na optimalizáciu na konverzie alebo hodnotu konverzie pri jednotlivých aukciách – túto funkciu označujeme ako ponuky pri aukcii. Prihliada takisto na celý rad signálov v čase aukcie, ako sú zariadenie, poloha, čas v rámci dňa, jazyk a operačný systém, aby sa zaznamenal jedinečný kontext každého vyhľadávania. 


Nižšie sú uvedené štyri stratégie inteligentných ponúk, ktoré môžete použiť.
 

 • Cieľová cena za akciu (CZA): Ak chcete optimalizovať na konverzie, môžete použiť cieľovú CZA, ktorá vám pomôže zvýšiť počet konverzií pri zacielení s konkrétnou cenou za akciu (CZA). Ďalšie informácie o ponúkaní cieľovej CZA
 • Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS): Ak chcete optimalizovať na hodnotu konverzie, pomocou cieľového ROAS môžete zvýšiť hodnotu konverzie pri zacielení s konkrétnou návratnosťou výdavkov na reklamu (ROAS). Ďalšie informácie o ponúkaní cieľového ROAS
 • Maximalizácia počtu konverzií: Ak chcete optimalizovať na konverzie, ale chcete preinvestovať celý rozpočet a nie zacieliť na konkrétnu CZA, môžete použiť maximalizáciu počtu konverzií. Získajte ďalšie informácie o ponúkaní cien na maximalizáciu konverzií.
 • Vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK): Ak chcete automaticky nastavovať svoje manuálne ponuky a pokúšať sa tak o maximalizáciu počtu konverzií, môžete použiť vylepšenú CZK. Je to voliteľná funkcia, ktorú môžete použiť s manuálnym ponúkaním CZK. Získajte ďalšie informácie o vylepšenej CZK.

Zameranie na kliknutia pomocou nastavenia ponúkania CZK

Ak je vaším cieľom získať kliknutia na prilákanie návštevnosti na svoj web, môžete zvážiť dve stratégie ponúkania cien za kliknutie:

 • Maximalizácia kliknutí: Ide o stratégiu automatických ponúk. Je to najjednoduchší spôsob ponúk za kliknutia. Musíte len nastaviť denný rozpočet a systém Google Ads bude za vás automaticky spravovať ponuky tak, aby ste v rámci daného rozpočtu získali čo najviac kliknutí. Získajte ďalšie informácie o ponúkaní cien na maximalizáciu kliknutí.

 • Manuálne ponúkanie CZK: Umožní vám svojpomocne spravovať maximálne CZK. Môžete nastaviť rôzne cenové ponuky pre každú reklamnú skupinu v kampani alebo pre jednotlivé kľúčové slová či umiestnenia. Ak zistíte, že určité kľúčové slová alebo umiestnenia sú ziskovejšie, môžete použiť manuálne ponúkanie cien a na tieto kľúčové slová alebo umiestnenia vyčleniť väčšiu časť rozpočtu. Získajte ďalšie informácie o manuálnom ponúkaní CZK.
Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí

Stratégia Maximalizovať kliknutia by mohla byť pre vás vhodná, ak vašu kampaň vystihujú skutočnosti uvedené nižšie.

 • Máte reklamný rozpočet, ktorý chcete konzistentne vyčerpať.
 • Nechcete tráviť čas monitorovaním a aktualizovaním jednotlivých ponúk CZK a chcete, aby systém Google Ads automaticky aktualizoval ponuky CZK.
 • Zaujíma vás najmä zvýšenie návštevnosti webu.
 • Ste nováčikom v službe Google Ads alebo presne neviete, akú veľkú cenovú ponuku máte nastaviť pre určité kľúčové slová alebo umiestnenia.

Stratégia maximalizácie kliknutí pre vás nie je vhodná, ak k vašim inzertným cieľom patrí udržanie určitej pozície reklamy alebo ceny za konverziu. Pri stratégii Maximalizovať kliknutia nie je možné nastaviť jednotlivé ponuky CZK, no môžete nastaviť maximálnu ponuku CZK pre celú kampaň.

Príklad

Máte webové stránky predávajúce rozličné umelecké potreby a vaším hlavným cieľom je priviesť na svoje webové stránky viac zákazníkov. Určili ste si pevnú sumu, ktorú chcete mesačne minúť na inzerciu, a vaša ponuka neobsahuje konkrétny produkt, ktorý by ste chceli vyzdvihnúť najviac. Stratégia Maximalizovať kliknutia vám umožňuje rozhodovať o celkovej sume rozpočtu, na základe čoho pre vás nájdeme čo najviac zákazníkov.

Ďalšie informácie o manuálnom ponúkaní CZK

Pomocou manuálneho ponúkania CZK môžete vyladiť maximálne ponuky CZK, čo vám pomôže mať pod kontrolou náklady a počet kliknutí na vašu reklamu. Manuálne ponúkanie CZK by mohla byť pre vás dobrá voľba, ak vaša kampaň zodpovedá opisu uvedenému nižšie.

 • Chcete regulovať maximálne ponuky CZK pre jednotlivé reklamné skupiny, kľúčové slová alebo umiestnenia.
 • Zaujíma vás hlavne zvýšenie návštevnosti webu, nesústreďujete sa na zvyšovanie povedomia o značke.
 • Nemusíte dodržať cieľový rozpočet každý mesiac. (Ak musíte dodržať cieľový rozpočet, stratégia Maximalizovať kliknutia môže byť lepšia voľba.)
 • Vaša kampaň je zacielená na Vyhľadávaciu sieť, Obsahovú sieť alebo na obe.

Ak neviete, ktoré kľúčové slová alebo umiestnenia sú najziskovejšie, alebo ak nemáte čas venovať sa správe manuálnych cenových ponúk, stratégia Maximalizovať kliknutia je vo vašom prípade pravdepodobne lepšia možnosť.

Príklad

Hoci máte webové stránky predávajúce rozličné umelecké potreby, najviac sa zameriavate na predaj maliarskych štetcov. Aj keď má vaša reklamná skupina pätnásť kľúčových slov, pri manuálnom ponúkaní CZK sa môžete rozhodnúť pre nastavenie vyššej cenovej ponuky len pre kľúčové slovo „maliarske štetce“. Uvedená cenová ponuka sa použije pri každom zobrazení reklamy na základe tohto kľúčového slova.

Zameranie na zobrazenia 

Ak sa chcete zamerať na zobrazenia, môžete vyskúšať jednu z nasledujúcich stratégií ponúkania cien na dosiahnutie maximálnej viditeľnosti. 

 • Cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania: Toto je stratégia automatického ponúkania cien, ktorá automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby sa zvýšili šance vašich reklám na zobrazenie v hornej časti stránky alebo na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania. Získajte ďalšie informácie o ponúkaní na cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania.
 • Cieľový podiel víťazných zobrazení: Táto stratégia automatických ponúk umožňuje vybrať doménu, ktorú chcete prekonať tak, aby sa vaša reklama zobrazovala nad reklamami tejto domény alebo vtedy, keď sa nezobrazuje reklama tejto domény. Môžete nastaviť, ako často chcete doménu prekonať, a Google Ads automaticky nastaví vaše cenové ponuky pre Vyhľadávaciu sieť tak, aby ste tento cieľ dosiahli. Ďalšie informácie o ponukách typu cieľový podiel víťazných zobrazení
 • CTZ: S touto stratégiou ponúk zaplatíte na základe počtu zobrazení (koľkokrát sa zobrazia vaše reklamy) získaných na YouTube alebo v Obsahovej sieti Google.
 • vCTZ: Toto je stratégia manuálnych ponúk, ktorú môžete použiť, ak máte reklamy navrhnuté na zlepšovanie povedomia, pričom generovanie kliknutí alebo návštevnosti nie je podmienkou. Umožňuje vám nastaviť najvyššiu sumu, ktorú chcete zaplatiť za každých 1 000 viditeľných zobrazení reklamy v Obsahovej sieti Google. Ďalšie informácie o ponúkaní vCTZ
   
Ďalšie informácie o vCTZ

Nižšie uvádzame niektoré prípady, v ktorých odporúčame použiť manuálne ponúkanie vCTZ.

 • Vaše reklamy sú navrhnuté na zvýšenie povedomia, pričom generovanie kliknutí alebo návštevnosti nie je podmienkou.
 • Dávate prednosť tradičným metrikám odvetvia kampaní vCTZ.
 • Okrem zacielenia na kľúčové slová používate aj zacielenie na konkrétne umiestnenia. (Zacielenie na umiestnenie v kombinácii s ponúkaním cien za zobrazenia môže pomôcť zaručiť zobrazenie reklamy konkrétnemu publiku so záujmom o danú reklamu.)
 • Zaujíma vás hlavne zvýšenie povedomia o značke. Na tento účel často najlepšie slúžia obrázkové reklamy a ďalšie multimediálne formáty, ktoré sa spúšťajú formáty reklám sa spúšťajú v Obsahovej sieti.
 • Vašu správu obsahuje samotná reklama a nepotrebujete, aby sa ľudia preklikávali stránkami. Môže to platiť pre udalosti (ako je televízna premiéra) alebo politickú inzerciu.

Manuálne ponúkanie vCTZ pravdepodobne pre vás nebude vhodné, ak je cieľom vašej kampane priama odozva od zákazníkov, napríklad zakúpenie produktu alebo vyplnenie formulára.

Príklad

Budete mať bezplatný koncert v Prahe a chcete, aby prišlo čo najviac milovníkov hudby. Máte v prevádzke kampaň s pútavými obrázkovými reklamami uvádzajúcimi dátum, čas a miesto podujatia,čiže všetky údaje potrebné na to, aby si fanúšikovia váš koncert nenechali ujsť. Keď ľudia uvidia vašu reklamu, dozvedia sa všetko, čo im chcete povedať. S možnosťou ponúkania viditeľnej CTZ ju zobrazíte maximálnemu počtu zákazníkov.

Zameranie na zhliadnutia alebo interakcie (len v prípade videoreklám)


Ak zobrazujete videoreklamy, môžete použiť ponúkanie CZZ. V prípade ponúkania CZZ budete platiť za zhliadnutia videa a ďalšie interakcie s videom, ako sú kliknutia na prekrytia s výzvou na akciu, karty a sprievodné bannery. Vy len počas nastavovania svojej videokampane TrueView zadáte najvyššiu cenu, ktorú chcete platiť za zhliadnutie. Získajte ďalšie informácie o ponúkaní CZZ.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory