Fastsett en budstrategi på grunnlag av målene dine

I Google Ads kan du bruke flere budstrategier som er skreddersydd for ulike kampanjetyper. Avhengig av hvilke nettverk kampanjen din er målrettet mot, og om du ønsker å fokusere på å få klikk, visninger, konverteringer eller avspillinger, kan du velge den strategien som passer best for deg. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan bruke annonseringsmålene dine for å velge en budstrategi.

Før du begynner

Hvis du trenger hjelp med å endre budstrategien din for en nåværende søkekampanje, kan du lese Endre måten du byr på.

Grunnleggende om Google Ads
Annonseauksjonen: metoden Google benytter for å fastsette hvilke annonser som skal bli vist, og i hvilken rekkefølge

Vurder målene dine

Hver budstrategi passer til ulike typer kampanjer og annonseringsmål. Med tanke på budgivningen bør du vurdere fire grunnleggende typer mål samt de nåværende kampanjeinnstillingene.

 • Hvis du bruker konverteringssporing og ønsker at kundene skal utføre en handling på nettstedet ditt, kan det være lurt å fokusere på konverteringer. Dette kan du gjøre med smart budgivning i Google Ads.
 • Hvis du ønsker å generere trafikk til nettstedet ditt, kan det være hensiktsmessig å fokusere på klikk. Det kan hende at kampanjen din egner seg for budgivning for kostnad per klikk (CPC).
 • Hvis du ønsker å oppnå økt merkevarebevissthet ikke nødvendigvis lede trafikk til nettstedet ditt kan riktig strategi være å fokusere på visninger. Du kan bruke vCPM-budgivning (kostnad per tusende synlige visning) for å presentere budskapet ditt for kundene. Du kan også bruke strategiene «målretting mot sideposisjon» eller «målandel for høyeste rangering» for å sikre maksimal synlighet. 
 • Hvis du kjører videoannonser og ønsker å øke visninger eller interaksjonen med annonsene dine, kan du bruke kostnad per visning- (CPV), eller kostnad per tusen-budgivning (CPM).
 • Hvis du kjører videoannonser, og målet ditt er å øke produkt- og merkevarevurdering, kan du bruke kostnad per visning (CPV).

Fokuser på konverteringer med smart budgivning

Hvis du vil fokusere på konverteringer, bør du vurdere å bruke smart budgivning i Google Ads slik at det blir enklere å angi bud, samtidig som du slipper å gjette deg til de rette budene. Smart budgivning er et sett med automatiske budstrategier som bruker maskinlæring for å optimalisere for konverteringer eller konverteringsverdier i hver enkelt auksjon. Denne funksjonen er kjent som «budgivning under auksjonen». Det blir også tatt hensyn til en rekke signaler under auksjonen, som for eksempel enhet, sted, tidspunkt, språk og operativsystem, for å tolke den unike konteksten for hvert enkelt søk. 


Nedenfor finner du de fire strategiene du kan bruke for smart budgivning.
 

 • Mål-CPA (kostnad per kjøp): Hvis du vil optimalisere for konverteringer, kan du bruke mål-CPA for å få flere konverteringer samtidig som du har et spesifikt CPA-mål. Finn ut mer om mål-CPA-budgivning.
 • Mål-ROAS (avkastning på annonsekostnader): Hvis du vil optimalisere for konverteringsverdi, kan du bruke mål-ROAS for å øke konverteringsverdien samtidig som du har et spesifikt ROAS-mål. Finn ut mer om mål-ROAS-budgivning.
 • Få flest mulig konverteringer: Hvis du vil optimalisere for konverteringer, men vil bruke hele budsjettet ditt i stedet for å angi et spesifikt CPA-mål, kan du bruke «Få flest mulig konverteringer»-strategien. Finn ut mer om budgivning med «Få flest mulig konverteringer»-strategien.
 • Utvidet kostnad per klikk (ECPC): Hvis du vil justere de manuelle budene dine automatisk for å få så mange konverteringer som mulig, kan du bruke ECPC. Dette er en valgfri funksjon som kan brukes sammen med manuell CPC-budgivning. Finn ut mer om ECPC.

Fokusér på klikk med CPC-budgivning

Hvis du fokuserer på å få klikk for å generere trafikk til nettstedet ditt, finnes det to budstrategier for kostnad per klikk du bør vurdere:

 • Maksimer antall klikk: Dette er en automatisk budstrategi. Det er den enkleste måten å angi klikkbud på. Du trenger bare å angi et dagsbudsjett, så administrerer Google Ads-systemet budene dine automatisk, slik at du får flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt. Finn ut mer om budgivning for maksimering av antall klikk.

 • Manuell CPC-budgivning: Her kan du administrere de høyeste CPC-budene dine selv. Du kan angi ulike bud for hver annonsegruppe i kampanjen din eller for individuelle søkeord eller plasseringer. Hvis du har funnet ut at visse søkeord eller plasseringer er mer lønnsomme enn andre, kan du bruke manuell budgivning for å la disse søkeordene eller plasseringene få en større del av annonseringsbudsjettet. Finn ut mer om manuell CPC-budgivning.
Mer om «Maksimer antallet klikk»

Maksimer antallet klikk kan være et godt alternativ hvis beskrivelsene nedenfor passer for kampanjen din:

 • Du ønsker å bruke samme annonseringsbudsjett over lengre tid.
 • Du ønsker å slippe å bruke tid på å overvåke og oppdatere individuelle kostnad per klikk-bud (CPC) og vil at CPC-budene dine skal oppdateres automatisk i Google Ads.
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke trafikken til nettstedet.
 • Du har nettopp begynt å bruke Google Ads eller vet ikke helt hvor mye du skal by for bestemte søkeord eller plasseringer.

Maksimer antallet klikk er ikke et godt valg hvis annonseringsmålene dine er å opprettholde en bestemt annonseplassering eller kostnad per konvertering. Det er ikke mulig å angi individuelle CPC-bud med Maksimer antallet klikk, men du kan angi et høyeste CPC-bud for hele kampanjen.

Eksempel

Du har et nettsted der du selger kunstutstyr, og hovedmålet ditt er å få flere kunder til nettstedet. Du har et fast beløp du ønsker å bruke på annonsering hver måned, og du har ikke ett bestemt produkt du i første rekke ønsker å fremheve. Med Maksimer antallet klikk kan du bestemme det samlede budsjettbeløpet, og deretter finner vi flest mulig kunder for deg på grunnlag av dette.

Mer om manuell CPC-budgivning

Med manuell CPC-budgivning får du mulighet til å finjustere de høyeste CPC-budene dine, slik at du enklere kan styre hvor mange klikk du får på annonsene dine, og hvor mye du betaler for disse. Manuell CPC-budgivning kan være et godt valg hvis beskrivelsene nedenfor passer for kampanjen din:

 • Du ønsker å styre de høyeste CPC-budene for individuelle annonsegrupper, søkeord eller plasseringer.
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke trafikken til nettstedet ditt, ikke nødvendigvis merkevarebevisstheten.
 • Du trenger ikke å nå et målbudsjett hver måned. (Hvis du trenger å nå et målbudsjett hver måned, kan Maksimer antallet klikk være et bedre valg.)
 • Kampanjen din er målrettet mot Søkenettverket, Displaynettverket eller begge deler.

Hvis du ikke er sikker på hvilke søkeord eller plasseringer som er mest lønnsomme, eller du ikke har tid til å administrere manuelle bud, passer sannsynligvis Maksimer antallet klikk bedre for deg.

Eksempel

Du selger et stort utvalg kunstutstyr på nettstedet ditt, men du er mest interessert i å selge malerpensler. Med manuell CPC-budgivning kan annonsegruppen din inneholde for eksempel 15 søkeord, men du kan velge å angi et høyere bud bare for søkeordet «malerpensler», som gjelder hver gang dette søkeordet utløser annonsen.

Fokusér på visninger 

Hvis du vil fokusere på visninger, kan du prøve en av de følgende budgivningsstrategiene for å sikre maksimal synlighet. 

 • Målretting mot sideposisjon: Her justeres budene automatisk for at du skal få vist annonsene dine øverst på siden eller på den første siden med søkeresultater. Finn ut mer om målretting mot sideposisjon som budgivningsstrategi.
 • Målandel for høyeste rangering: Dette er en automatisk budstrategi hvor du kan velge et domene du vil rangeres høyere enn, slik at annonsen din vises over annonsene fra dette domenet, eller vises når annonsene fra det valgte domenet, ikke vises. Du kan angi hvor ofte du vil rangeres høyere enn det valgte domenet. Deretter blir budene dine angitt automatisk i Google Ads for at du skal nå dette målet. Finn ut mer om budgivning med «målandel for høyeste rangering»-strategien.
 • Kostnad per tusen visninger (CPM): Med denne budstrategien betaler du basert på antallet visninger (hvor mange ganger annonsene dine vises) som du mottar på YouTube eller i Google Displaynettverk.
 • Kostnad per tusende synlige visning (vCPM): Dette er en manuell budgivningsstrategi som du kan bruke hvis formålet med annonsene dine er å gi økt bevissthet, men ikke nødvendigvis generere klikk eller trafikk. Her kan du angi det høyeste beløpet du er villig til å betale for hver tusende synlige annonsevisning i Google Displaynettverk. vCPM-budgivning er sannsynligvis ikke noe for deg dersom målet med kampanjen din er å få en direkte respons fra kundene, for eksempel at de kjøper et produkt eller fyller ut et skjema. Finn ut mer om vCPM-budgivning.
   
Mer om vCPM-budgivning

Her er noen tilfeller der vi anbefaler å bruke manuell vCPM-budgivning:

 • Målet med annonsene dine er ikke først og fremst klikk eller trafikk, men å skape mer bevissthet.
 • Du foretrekker den tradisjonelle beregningen i vCPM-kampanjer (kostnad per tusende synlige visning).
 • Du målretter mot bestemte plasseringer, ikke bare søkeord. (Kombinert med plasseringsmålretting kan budgivning for visninger bidra til at annonsene dine blir vist for en bestemt målgruppe som er interessert i annonsene dine.)
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke merkevarebevisstheten. Bildeannonser og andre multimedieformater fungerer som oftest best for dette formålet, og disse annonseformatene publiseres i Displaynettverket.
 • Budskapet ligger i selve annonsen, så brukere trenger ikke klikke for å komme til nettstedet ditt. Dette kan gjelde for begivenheter (f.eks. en TV-premiere) eller politisk annonsering.

Manuell vCPM-budgivning passer sannsynligvis ikke for deg hvis målet med kampanjen din er direkte respons fra kunder, for eksempel at de kjøper et produkt eller fyller ut et skjema.

Eksempel

Du arrangerer en gratis konsert i Paris og ønsker at så mange musikkelskere som mulig skal komme. Du kjører en kampanje med livfulle bildeannonser som opplyser om dato, klokkeslett og sted for arrangementet, med andre ord alt som musikkfans trenger å vite for å møte opp. Så lenge folk ser annonsen din, kjenner de hele budskapet ditt. Med «synlig CPM»-budgivning kan du presentere budskapet ditt til så mange som mulig.

Fokusér på avspillinger eller interaksjoner (bare for videoannonser)


Hvis du kjører videoannonser, kan du bruke CPV-budgivning (kostnad per visning). Med CPV-budgivning betaler du for videoavspillinger og andre videoavspillinger, for eksempel klikk på handlingsfremmende overlegg, kort og tilleggsbannere. Angi den høyeste prisen du er villig til å betale for en visning, mens du konfigurerer TrueView-videokampanjen din. Finn ut mer om CPV-budgivning.
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt