Velg riktig budstrategi basert på målene dine

Google Ads tilbyr flere ulike budstrategier som er skreddersydd for ulike kampanjetyper. Du må finne ut hvilken strategi som passer best for deg, med utgangspunkt i hvilke nettverk du skal målrette kampanjen din mot, og om fokus ligger på å oppnå flest mulig klikk, visninger, konverteringer eller avspillinger. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan bruke annonseringsmålene dine for å velge en budstrategi.

Før du begynner

Hvis du vil ha en veiledning til hvordan du endrer budstrategien for eksisterende søkekampanjer, kan du lese artikkelen Endre måten du byr på.

Grunnleggende funksjoner i Google Ads
Annonseauksjonen: Her avgjør Google hvilke annonser som skal vises, og i hvilken rekkefølge

Vurder målene dine

De ulike budstrategiene passer alle best sammen med bestemte kampanjetyper og annonseringsmål. I forbindelse med budgivning bør du ta fem grunnleggende typer mål samt de nåværende kampanjeinnstillingene dine med i betraktningen.

 • Hvis du bruker konverteringssporing, og du vil at kundene skal utføre en handling direkte på nettstedet ditt, kan det være lurt å fokusere på konverteringer. Dette kan du gjøre med smart budgivning.
 • Hvis du vil generere trafikk til nettstedet ditt, er det best om du fokuserer på klikk. Da kan CPC-budgivning (budgivning med kostnad per klikk) være det rette valget i kampanjen din.
 • Hvis du ønsker å øke merkevarebevisstheten, bør du nok fokusere på visninger i strategien du velger. Du kan bruke budgivning med kostnad per tusen synlige visninger (vCPM) for å få formidlet budskapet ditt til kundene.
 • Hvis du kjører videoannonser og vil øke antallet avspillinger av eller interaksjoner med disse annonsene, kan du bruke budgivning basert på kostnad per visning (CPV) eller kostnad per tusen visninger (CPM).
 • Hvis du kjører videoannonser, og målet ditt er å øke produkt- og merkevarevurdering, kan du bruke kostnad per visning (CPV).

Fokuser på konverteringer med smart budgivning

Hvis du vil fokusere på konverteringer, bør du vurdere å bruke smart budgivning. Da tas de tunge løftene for deg, og du slipper å gjette deg frem til de rette budene. I smart budgivning – et sett med automatiske budstrategier – benytter vi oss av maskinlæring for å kunne optimalisere for konverteringer eller konverteringsverdi i hver enkelt auksjon. Denne funksjonen kaller vi for «budgivning under auksjonen». I den tas det høyde for en rekke signaler på auksjonstidspunktet, blant annet språk, enhet, posisjon, klokkeslett og operativsystem, som utgjør den unike konteksten for det aktuelle søket.

Nedenfor ser du de fem smarte budstrategiene du kan benytte deg av.

 • Målkostnad per handling (mål-CPA): Hvis du vil optimalisere for konverteringer, kan du bruke mål-CPA for å få flere konverteringer og samtidig ta sikte på en bestemt kostnad per handling (CPA). Finn ut mer om mål-CPA-budgivning.
 • Mål for avkastning på annonsekostnader (mål-ROAS): Hvis du vil optimalisere for konverteringsverdien, kan du bruke mål-ROAS for å øke konverteringsverdien og samtidig ta sikte på en bestemt avkastning på annonsekostnadene (ROAS). Finn ut mer om mål-ROAS-budgivning.
 • Maksimer antall konverteringer: Hvis du vil optimalisere for konverteringer og bruke opp hele budsjettet i stedet for å sikte deg inn på en bestemt CPA, kan du gå for budstrategien «maksimer antall konverteringer». Finn ut mer om Maksimer antall konverteringer-budgivning.
 • Maksimer konverteringsverdi: Hvis du vil optimalisere for konverteringsverdien og bruke opp hele budsjettet i stedet for å sikte deg inn på en bestemt avkastning på annonsekostnadene (ROAS), kan du bruke budstrategien «maksimer konverteringsverdi». Finn ut mer om budgivning for maksimering av konverteringsverdi.
 • Utvidet kostnad per klikk (ECPC): Bruk ECPC om du vil at de manuelle budene dine automatisk skal justeres for at du skal kunne oppnå så mange konverteringer som mulig. Det er en valgfri funksjon du kan bruke med manuell CPC-budgivning. Finn ut mer om ECPC.

Fokuser på klikk med CPC-budgivning

Hvis du fokuserer på å oppnå flere klikk for å generere økt trafikk til nettstedet, finnes det to budstrategier basert på kostnad per klikk du bør vurdere:

 • Maksimer antall klikk: Dette er en automatisk budstrategi. Det er den enkleste måten å angi klikkbud på. Du trenger bare å angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett, så administreres budene dine automatisk av Google Ads-systemet, slik at du får flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt. Finn ut mer om budgivning for maksimering av antall klikk.

 • Manuell CPC-budgivning: Med denne strategien administrerer du selv de høyeste CPC-budene dine. Du kan legge inn ulike bud på hver annonsegruppe i kampanjen din eller på enkeltsøkeord eller -plasseringer. Hvis du ser at visse søkeord eller plasseringer er mer lønnsomme enn andre, kan du tilordne en større andel av annonseringsbudsjettet ditt til disse søkeordene eller plasseringene om du bruker manuell budgivning. Finn ut mer om manuell CPC-budgivning.
Mer om «maksimer antall klikk»

Maksimer antallet klikk kan være et godt alternativ hvis beskrivelsene nedenfor passer for kampanjen din:

 • Du ønsker å bruke samme annonseringsbudsjett over lengre tid.
 • Du ønsker å slippe å bruke tid på å overvåke og oppdatere enkeltstående CPC-bud, og vil at CPC-budene dine skal oppdateres automatisk i Google Ads.
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke trafikken til nettstedet.
 • Du har nettopp begynt å bruke Google Ads eller vet ikke helt hvor mye du skal by på bestemte søkeord eller plasseringer.

«Maksimer antall klikk» er ikke noe godt valg hvis annonseringsmålene dine er å opprettholde en bestemt annonserangering eller kostnad per konvertering. Det er ikke mulig å angi enkeltstående CPC-bud med maksimer antallet klikk som budstrategi, men du kan angi et høyeste CPC-bud for hele kampanjen.

Eksempel

Du har et nettsted der du selger diverse kunstutstyr, og du har som hovedmål å få flere kunder til nettstedet. Du har et fast beløp du ønsker å bruke på annonsering hver måned, og du har ikke noe bestemt produkt du i første rekke ønsker å fremheve. Med Maksimer antall klikk-budstrategien kan du selv fastsette det totale budsjettbeløpet, så finner vi flest mulig kunder til deg på grunnlag av det.

Mer om manuell CPC-budgivning

Med manuell CPC-budgivning kan du finstemme de høyeste CPC-budene dine for å oppnå bedre kontroll over kostnaden forbundet med og volumet av klikk på annonsene dine. Manuell CPC-budgivning kan være et godt valg hvis utsagnene nedenfor beskriver kampanjen:

 • Du ønsker å styre de høyeste CPC-budene på enkeltstående søkeord, plasseringer eller annonsegrupper.
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke trafikken til nettstedet, ikke nødvendigvis å oppnå økt merkevarebevissthet.
 • Du trenger ikke å nå et målbudsjett hver måned. (Hvis du må nå et målbudsjett hver måned, kan maksimer antall klikk være et bedre valg.)
 • Du har målrettet kampanjen mot Søkenettverket, Displaynettverket eller begge disse nettverkene.

Hvis du ikke er sikker på hvilke søkeord eller plasseringer som er mest lønnsomme, eller du ikke har tid til å administrere manuelle bud, passer sannsynligvis Maksimer antallet klikk bedre for deg.

Eksempel

Du selger et stort utvalg kunstutstyr på nettstedet ditt, men du er mest interessert i å selge malerpensler. Med manuell CPC-budgivning kan du velge å angi et høyere bud bare på søkeordet «malerpensler» i en annonsegruppe bestående av 15 søkeord. Dette budet brukes da når enn dette søkeordet utløser visning av annonsen din.

Ha fokus på synlighet

Hvis du vil ha fokus på synlighet, kan du prøve en av budstrategiene nedenfor for å oppnå maksimal synlighet.

 • Med Mål for visningsandel-strategien blir bud angitt automatisk med mål om å vise annonsen din helt øverst på siden, øverst på siden eller hvor som helst på siden i Googles søkeresultater. Finn ut mer om «Mål for visningsandel».
 • CPM: Med denne budstrategien betaler du basert på antallet visninger (hvor mange ganger annonsene dine blir vist) på YouTube eller i Google Displaynettverk.
 • Mål-CPM: Med denne budstrategien angir du det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å betale for hver tusende visning. Da optimaliseres budene for at den unike rekkevidden til kampanjen din skal bli så stor som mulig. Ved å bruke mål-CPM kan du sørge for at kampanjens gjennomsnittlige CPM holdes lavere eller lik målet du angir (kostnaden for visninger kan imidlertid variere).
 • vCPM: Dette er en manuell budstrategi du kan bruke hvis formålet med annonsene er å skape økt bevissthet, men ikke nødvendigvis å generere klikk eller trafikk. Her kan du angi det høyeste beløpet du er villig til å betale per tusen synlige annonsevisninger i Google Displaynettverk. Finn ut mer om vCPM-budgivning.
Mer om vCPM-budgivning

Her er noen tilfeller der vi anbefaler å bruke manuell vCPM-budgivning:

 • Målet med annonsene er ikke først og fremst å generere klikk eller trafikk, men å skape mer bevissthet om det du tilbyr.
 • Du foretrekker de tradisjonelle bransjeberegningene du får i vCPM-kampanjer.
 • Du målretter annonser mot bestemte plasseringer, ikke bare søkeord. (Hvis du kombinerer budgivning for visninger med plasseringsmålretting, kan du påse at annonsene blir vist til en bestemt målgruppe som faktisk er interessert i annonsene.)
 • Du er hovedsakelig interessert i å øke merkevarebevisstheten. Bildeannonser og andre multimedieformater fungerer som oftest best for dette formålet, og disse annonseformatene publiseres i Displaynettverket.
 • Budskapet ligger i selve annonsen, så brukere trenger ikke klikke seg videre til nettstedet. Dette kan gjelde for begivenheter (f.eks. en TV-premiere) eller politisk annonsering.

Manuell vCPM-budgivning passer sannsynligvis ikke for deg hvis målet med kampanjen din er direkte respons fra kunder, for eksempel at de kjøper et produkt eller fyller ut et skjema.

Eksempel

Du arrangerer en gratiskonsert i Bergen og ønsker at så mange musikkelskere som mulig skal komme. Du kjører en kampanje med livfulle bildeannonser som opplyser om dato, klokkeslett og sted for arrangementet – med andre ord alt musikkfans trenger å vite for å møte opp. Så lenge folk ser annonsen din, får de med seg hele budskapet ditt. Med synlig CPM-budgivning kan du presentere budskapet til så mange som mulig.

Fokuser på avspillinger eller interaksjoner (bare for videoannonser)


Hvis du kjører videoannonser, kan du bruke CPV-budgivning. Med CPV-budgivning (kostnad per avspilling) betaler du for videoavspillinger og andre interaksjoner med videoene, blant annet klikk på kort, tilleggsbannere eller overlegg med handlingsfremmende oppfordringer. Angi den høyeste prisen du er villig til å betale for en visning, mens du konfigurerer TrueView-videokampanjen din. Finn ut mer om CPV-budgivning.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
73067
false