Fastsæt en budstrategi ud fra dine mål

I Google Ads kan du vælge mellem en række forskellige budstrategier, der er skræddersyet til forskellige typer kampagner. Du kan vælge den optimale strategi ud fra, hvilke netværk din kampagne er målrettet mod, og om du vil fokusere på at opnå klik, eksponeringer, konverteringer eller visninger. I denne artikel beskrives det, hvordan du vælger budstrategi ud fra dine annonceringsmål.

Før du begynder

Hvis du vil have en vejledning i, hvordan du skifter budstrategi for en allerede oprettet søgekampagne, kan du læse Skift budstrategi.

Grundstenen i Google Ads
Annonceauktionen: Sådan afgør Google, hvilke annoncer der skal vises, og i hvilken rækkefølge de skal vises

Hav altid dine mål i baghovedet

Hver budstrategi er tilpasset forskellige typer kampagner og annonceringsmål. Når det gælder budgivning, er der fem grundlæggende typer mål, du bør overveje, ud over dine aktuelle kampagneindstillinger.

 • Hvis du vil have kunderne til at foretage en konkret handling på dit website, og du bruger konverteringssporing, kan den bedste løsning være at fokusere på konverteringer. Det kan du gøre med Smart Bidding.
 • Hvis du vil generere trafik til dit website, kan den bedste løsning være at fokusere på klik. I så fald er budgivning baseret på pris pr. klik (CPC, cost per click) muligvis det rette valg til din kampagne.
 • Hvis du vil opnå større brandbevidsthed, kan fokus på eksponeringer være din strategi. Du kan bruge budgivning baseret på pris pr. tusinde synlige eksponeringer (vCPM, Viewable CPM) som et middel til at få dit budskab ud til kunderne.
 • Hvis du kører videoannoncer og ønsker at øge antallet af visninger eller interaktioner med dine annoncer, kan du bruge budgivning baseret på pris pr. visning (CPV) eller pris pr. tusinde eksponeringer (CPM).
 • Hvis du kører videoannoncer, og dit mål er at øge produkt- eller brandovervejelse, kan du bruge pris pr. visning (CPV).

Fokuser på konverteringer med Smart Bidding

Hvis du vil fokusere på konverteringer, kan du overveje at bruge Smart Bidding for at slippe for at bruge tid og kræfter på at gætte dig frem til, hvilke bud du skal angive. Smart Bidding er en undergruppe af de automatiske budstrategier, der bruger Googles AI til at optimere til konverteringer eller konverteringsværdi på hver eneste auktion – en funktion, der kaldes "auktionsbudgivning i realtid". Der tages desuden højde for den unikke kontekst for hver eneste søgning ud fra en bred vifte af signaler på auktionstidspunktet, heriblandt enhed, lokation, tidspunkt på dagen, sprog og operativsystem.

Nedenfor kan du se de fem Smart Bidding-strategier, du kan bruge.

 • Målpris pr. handling (mål-CPA, target cost per action): Hvis du vil optimere til konverteringer, kan du bruge mål-CPA som en hjælp til at øge antallet af konverteringer og samtidig målrette mod en specifik pris pr. handling (CPA, cost per action). Få flere oplysninger om budgivning baseret på mål-CPA.
 • Mål for annonceafkast (mål-ROAS, target return on ad spend): Hvis du vil optimere til konverteringsværdi, kan du bruge mål-ROAS som en hjælp til at øge konverteringsværdien og samtidig målrette mod et specifikt annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend). Få flere oplysninger om budgivning baseret på mål-ROAS.
 • Maksimér antal konverteringer: Hvis du vil optimere til konverteringer og gerne vil bruge hele dit budget i stedet for at målrette mod en bestemt CPA, kan du bruge strategien Maksimér antal konverteringer. Få flere oplysninger om budgivningsstrategien Maksimér antal konverteringer.
 • Maksimér konverteringsværdi: Hvis du vil optimere efter konverteringsværdi, men ønsker at bruge hele budgettet i stedet for at målrette mod et bestemt ROAS, kan du bruge Maksimér konverteringsværdi. Få flere oplysninger om budgivning til maksimering af konverteringsværdi.
 • Udvidet pris pr. klik (ECPC, Enhanced cost per click): Hvis du vil have dine manuelle bud justeret automatisk med henblik på at maksimere antallet af konverteringer, kan du bruge ECPC. Det er en valgfri funktion, du kan bruge sammen med manuel CPC-budgivning. Få flere oplysninger om ECPC.

Fokuser på klik med CPC-budgivning

Hvis du har fokus på at opnå flere klik for at generere trafik til dit website, er der to budstrategier med pris pr. klik, som du kan overveje:

 • Maksimér antal klik: Dette er en automatisk budstrategi. Det er den nemmeste metode til at byde på klik. Det eneste, du skal gøre, er at angive et dagligt budget, hvorefter Google Ads-systemet automatisk administrerer dine bud for dig, så du opnår det størst mulige antal klik inden for rammerne af dit budget. Få flere oplysninger om budgivning til maksimering af antal klik.

 • Manuel CPC-budgivning: Med denne strategi kan du selv administrere dine maksimale CPC-bud. Du kan angive forskellige bud for hver annoncegruppe i din kampagne eller for individuelle søgeord eller placeringer. Hvis du mener, at bestemte søgeord eller placeringer er mere rentable, kan du bruge manuel budgivning til at tildele en større del af dit annonceringsbudget til disse søgeord eller placeringer. Få flere oplysninger om manuel CPC-budgivning.
Flere oplysninger om "Maksimér antal klik"

"Maksimér antallet af klik" kan være velegnet for dig, hvis følgende gælder for din kampagne:

 • Du har et annonceringsbudget, som du gerne vil opbruge konsekvent.
 • Du vil ikke bruge tid på at overvåge og opdatere indviduelle CPC-bud, og du er villig til at lade Google Ads-systemet opdatere CPC-bud automatisk.
 • Du er hovedsagelig interesseret i at øge websitetrafik.
 • Du er ny bruger af Google Ads, eller du ved ikke præcis, hvordan du byder på bestemte søgeord eller placeringer.

"Maksimér antal klik" er ikke den rette løsning for dig, hvis dine annonceringsmål omfatter fastholdelse af en bestemt annoncerangering eller pris pr. konvertering. Det er ikke muligt at angive individuelle CPC-bud med "Maksimér antallet af klik", men du kan angive et maksimalt CPC-bud for hele din kampagne.

Eksempel

Du har et website, hvor du sælger udvalgte kunstnerartikler, og dit hovedformål er at få flere kunder hen på dette website. Du har fastsat et beløb, du vil bruge på annoncering hver måned, og der er ikke noget produkt, som du specielt vil fremhæve. Med "Maksimér antallet af klik" bestemmer du selv, hvad det samlede budgetbeløb skal være, og det bruger vi som udgangspunkt for at sikre dig det størst mulige antal kunder.

Flere oplysninger om manuel CPC-budgivning

Med manuel CPC-budgivning kan du finjustere dine maksimale CPC-bud, så du kan styre prisen og antallet af klik på dine annoncer. Manuel CPC-budgivning kan være velegnet for dig, hvis følgende beskrivelse passer på din kampagne:

 • Du ønsker at styre maksimum CPC-bud for individuelle annoncegrupper, søgeord eller placeringer.
 • Du er hovedsagelig interesseret i at få mere trafik på dit website, ikke nødvendigvis at øge brandbevidstheden.
 • Du behøver ikke at nå dit målbudget hver måned. Hvis det er vigtigt for dig, at du bruger dit målbudget, er "Maksimér antal klik" muligvis et bedre valg.
 • Din kampagne er målrettet mod Søgenetværket, Displaynetværket eller begge dele.

Hvis du er i tvivl om, hvilke søgeord eller placeringer der er mest rentable, eller hvis du ikke har tid til at administrere bud manuelt, er "Maksimér antallet af klik" sandsynligvis et bedre valg for dig.

Eksempel

Selvom du på dit website sælger en lang række forskellige kunstnerartikler, er du mest interesseret i at sælge malerpensler. Selvom der er 15 forskellige søgeord i din annoncegruppe, kan du med manuel CPC-budgivning vælge kun at angive et højere bud for søgeordet "malerpensler". Dette bud anvendes, hver gang det pågældende søgeord aktiverer visning af din annonce.

Fokuser på synlighed

Hvis du vil fokusere på synlighed, kan du prøve at bruge en af nedenstående budstrategier som en hjælp til at maksimere synligheden.

 • Måleksponeringsandel: Der angives automatisk bud med det formål at få din annonce vist allerøverst på siden, øverst på siden eller et hvilket som helst sted på siden med Google-søgeresultater. Få flere oplysninger om måleksponeringsandel.
 • CPM: Med denne budstrategi betaler du på baggrund af det antal eksponeringer (det antal gange, din annonce vises), som du modtager på YouTube eller på Google Displaynetværket.
 • Mål-CPM: En budstrategi, hvor du angiver et gennemsnit for, hvor meget du er villig til at betale for hver tusinde eksponeringer. Det optimerer buddene for at maksimere din kampagnes unikke rækkevidde. Med mål-CPM kan du holde din kampagnes gennemsnitlige CPM lavere eller lig med det mål, du angiver (selvom prisen på eksponeringer kan variere).
 • vCPM: Dette er en manuel budstrategi, som du kan bruge, hvis formålet med dine annoncer er at skabe større opmærksomhed om din virksomhed, men ikke nødvendigvis at generere klik eller trafik. Det giver dig mulighed for at angive det højeste beløb, du vil betale for hver 1.000 synlige annonceeksponeringer på Google Displaynetværket. Få flere oplysninger om vCPM-budgivning.
Mere om vCPM-budgivning

Her er nogle situationer, hvor vi anbefaler at bruge manuel vCPM-budgivning:

 • Formålet med dine annoncer er at skabe større opmærksomhed om din virksomhed, men ikke nødvendigvis at generere klik eller trafik.
 • Du foretrækker den traditionelle metode inden for branchen, nemlig vCPM-kampagner.
 • Du målretter mod bestemte placeringer, ikke kun søgeord. Kombineret med placeringsmålretning kan budgivning med henblik på at opnå flere eksponeringer være med til at sikre, at dine annoncer bliver vist for en bestemt målgruppe, som er interesseret i dine annoncer.
 • Du er hovedsagelig interesseret i at øge brandbevidstheden. Billedannoncer og andre multimedieformater tjener ofte dette formål bedst, og disse annonceformater vises på Displaynetværket.
 • Dit budskab fremgår af annoncen, så det er ikke nødvendigt, at brugerne klikker sig videre til dit website. Dette kan være aktuelt ved særlige begivenheder (f.eks. en tv-premiere) eller politisk annoncering.

Manuel budgivning baseret på CPM for synlige eksponeringer er ikke den rette løsning for dig, hvis målet med din kampagne er en direkte respons fra kunderne, f.eks. køb af et produkt eller udfyldning af en formular.

Eksempel

Du skal afholde en gratis koncert i Paris, og du vil gerne have så mange musikelskere som muligt til at komme. Du kører en kampagne med spændende billedannoncer, der oplyser om dato, tidspunkt og lokation for koncerten – alt det, en musikfan skal vide for at komme. Når bare folk ser din annonce, vil de have fået hele dit budskab. Budgivning baseret på synlig CPM kan hjælpe dig med at få den vist for så mange som muligt.

Fokuser på visninger eller interaktioner (gælder kun videoannoncer)


Hvis du kører videoannoncer, kan du bruge CPV-budgivning. Med CPV-budgivning betaler du for videovisninger og andre videointeraktioner, f.eks. klik på overlejringer med opfordring til handling (CTA'er), kort og ledsagende bannere. Du indtaster bare den maksimale pris, du er villig til at betale for en visning, når du foretager opsætning af din TrueView-videokampagne. Få flere oplysninger om CPV-budgivning.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
15751822056312266273
true
Søg i Hjælp
true
true
true