Sử dụng phân đoạn trong bảng

Sử dụng các phân đoạn để thể hiện những dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn trong các bảng dữ liệu Google Ads. Với các phân đoạn, bạn có thể chia dữ liệu của mình thành các hàng và tách riêng chính xác những dữ liệu bạn muốn xem. Bạn có nhiều lựa chọn phân đoạn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn xem bảng dữ liệu nào của tài khoản Google Ads, nhưng có thể bao gồm các khoảng thời gian, loại nhấp chuột hoặc thiết bị.

Bài viết này giải thích cách sử dụng phân đoạn.

Hướng dẫn

Cách phân đoạn hàng trong bảng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Sử dụng menu trang để điều hướng đến bảng bạn muốn phân đoạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng phân đoạn Segment và chọn dữ liệu bạn muốn tách riêng.
 4. Để xóa phân đoạn, nhấp vào biểu tượng phân đoạn Segment và chọn Không có.

Các cột có thể không hiển thị giá trị nếu bạn áp dụng phân đoạn không tương thích. Ví dụ: các phân đoạn dựa trên chuyển đổi như “Hành động chuyển đổi” và “Độ trễ chuyển đổi” chỉ hoạt động với các cột có liên quan đến chuyển đổi như Chuyển đổi, Tất cả chuyển đổi và Giá trị chuyển đổi. Do đó, các cột khác như Lần nhấp, Hiển thị và Chi phí sẽ hiển thị giá trị trống “--” khi phân đoạn dựa trên chuyển đổi được áp dụng.

 

Cách sử dụng các loại phân đoạn khác nhau để xem thông tin chi tiết

Bạn có thể tìm thấy một số phân đoạn trên hầu hết mọi tab trong tài khoản Google Ads, trong khi một số phân đoạn khác chỉ có trên các tab cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải tải báo cáo xuống để áp dụng phân đoạn cụ thể cho dữ liệu của mình. Dưới đây là các loại phân đoạn có sẵn và cách bạn có thể sử dụng chúng:

Loại nhấp chuột

Sử dụng phân đoạn này để xem lần nhấp nào đã dẫn đến các lượt truy cập vào trang web của bạn hoặc nhấp chuột vào số điện thoại của bạn khi quảng cáo được hiển thị trên thiết bị di động (còn được gọi là nhấp để gọi).

Việc phân đoạn theo loại nhấp chuột có thể không tương thích với tất cả chỉ số, chẳng hạn như chỉ số lượt xem cho chiến dịch video.

Lưu ý

Loại nhấp chuột có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh của một hiển thị (ví dụ: hiển thị nhấp để gọi có thể hiển thị cùng với hiển thị có dòng tiêu đề trong cùng một quảng cáo). Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy "--" thay vì các số tổng trong báo cáo đã tải xuống. Số tổng sẽ không chính xác vì nó sẽ tính hai lần đối với một số lần hiển thị.

Dưới đây là cách thêm số điện thoại vào quảng cáo của bạn.

Chuyển đổi

Nếu bạn đã thiết lập theo dõi chuyển đổi, các phân đoạn "Tên chuyển đổi", "Danh mục chuyển đổi" và "Nguồn chuyển đổi" có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất chuyển đổi.

Số ngày dẫn đến chuyển đổi

Phân đoạn "Số ngày dẫn đến chuyển đổi" hiển thị cho bạn chênh lệch thời gian giữa lần hiển thị quảng cáo cho khách hàng và lần chuyển đổi sau đó. Hãy sử dụng phân đoạn "Số ngày dẫn đến chuyển đổi" để biết bạn phải chờ bao lâu vào một ngày báo cáo nhất định trước khi bạn hiểu được ý nghĩa các số liệu chuyển đổi của mình. Bằng cách quan sát xem trước đây người dùng mất thời gian bao lâu để chuyển đổi, bạn cũng có thể có ý tưởng tốt hơn về thời điểm bắt đầu chiến dịch quảng cáo mới.

Thiết bị

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu suất trên các thiết bị: máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng.

Thử nghiệm

Nếu đang chạy Thử nghiệm chiến dịch, thì bạn có thể phân đoạn dữ liệu của mình theo nhóm thử nghiệm hay nhóm kiểm soát hoặc cả hai trên các tab Từ khóa, Quảng cáo hoặc Nhóm quảng cáo. Bạn cũng sẽ có dữ liệu "kiểm soát" và "thử nghiệm" tổng hợp trên tab Chiến dịch của mình.

Từ khóa / Vị trí

Sử dụng phân đoạn này để so sánh cách những từ khóa riêng lẻ đang hoạt động cho các quảng cáo cụ thể.

Phân đoạn này chỉ có sẵn trên tab Quảng cáo.

Mạng

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu suất trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Phân đoạn này thường được sử dụng để so sánh các quảng cáo riêng lẻ trên tab Quảng cáo.

Mạng (chi tiết)

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu quả hoạt động trên mạng tìm kiếm, đối tác tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google. Phân đoạn này thường được sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động theo mạng cho các quảng cáo riêng lẻ trên tab Quảng cáo.

Loại đối sánh của cụm từ tìm kiếm

Phân đoạn từ khóa theo loại so khớp cụm từ tìm kiếm có thể giúp bạn hiểu cụm từ tìm kiếm thực tế có liên quan như thế nào đến từ khóa bạn có. Loại phân đoạn này có thể cho bạn thấy từ khóa của bạn hoạt động như thế nào trong so khớp rộng, so khớp cụm từ và so khớp chính xác của từ khóa.

Bạn có thể sử dụng phân đoạn để xem số nhấp chuột, số lần hiển thị hoặc CTR từ mỗi loại so khớp cụm từ tìm kiếm cho một từ khóa nhất định. Khi đó, bạn có thể thực hiện các thay đổi cho loại so khớp từ khóa của mình để cải thiện hiệu suất.

Ví dụ

Giả sử bạn có từ khóa, đồ chơi cho chó, mà bạn đã đặt thành so khớp rộng và khách hàng tìm kiếm đồ chơi để mua cho chó. Loại so khớp cụm từ tìm kiếm sẽ là rộng. Nếu khách hàng tìm kiếm mua đồ chơi cho chó hoặc mua đồ chơi dành cho các chú chó, loại so khớp cụm từ tìm kiếm sẽ là cụm từ. Nếu tìm kiếm của khách hàng đơn giản là đồ chơi cho chó hoặc đồ chơi dành cho các chú chó, loại so khớp cụm từ tìm kiếm sẽ là chính xác.

Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm Loại đối sánh của cụm từ tìm kiếm
đồ chơi cho chó đồ chơi mua cho chó Đối sánh rộng
đồ chơi cho chó mua đồ chơi cho chó
mua đồ chơi cho chó
Đối sánh cụm từ
đồ chơi cho chó đồ chơi cho chó
đồ chơi cho các chú chó
So khớp chính xác

Bây giờ, giả sử bạn thêm phân đoạn vào bảng thống kê và bạn thấy rằng từ khóa so khớp rộng đồ chơi cho chó hiển thị quảng cáo của bạn cho mỗi loại so khớp cụm từ tìm kiếm (rộng, cụm từ và chính xác). Dựa vào cách đồ chơi cho chó hoạt động cho từng loại so khớp cụm từ tìm kiếm, bạn có thể quyết định tăng hoặc giảm giá thầu cho từ khóa.

Lưu ý

Ngay cả khi bạn chọn không hiển thị quảng cáo cho các biến thể gần giống của từ khóa so khớp chính xác và từ khóa so khớp cụm từ, bạn vẫn có thể thấy số lượng loại so khớp cụm từ tìm kiếm chính xác và cụm từ tăng lên. Ví dụ: nếu danh sách từ khóa của bạn bao gồm từ khóa so khớp rộng đồ chơi cho chó và có ai đó tìm kiếm đồ chơi cho chó, chúng tôi sẽ xác định loại so khớp cụm từ tìm kiếm đó là chính xác vì đồ chơi cho chó là một biến thể gần giống của các đồ chơi cho chó.

Danh mục đặc biệt

Phân đoạn "Danh mục đặc biệt" khả dụng khi bạn tải xuống báo cáo cho hiệu suất vị trí tự động trên Mạng hiển thị của Google. Danh mục đặc biệt hiển thị 2 loại trang đã hiển thị quảng cáo của bạn: trang lỗi và trang web tên miền trỏ hướng.

Thời gian

Sử dụng phân đoạn này để chia bảng thống kê của bạn thành các hàng dựa trên khoảng thời gian bạn chọn. Nếu bạn đang yêu cầu một lượng dữ liệu đáng kể, bạn có thể nhận được thông báo hướng dẫn bạn tải xuống báo cáo.

Các tùy chọn bao gồm:

 • Ngày trong tuần (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư...)
 • Ngày (ví dụ: Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011)
 • Tuần
 • Tháng
 • Quý
 • Năm
 • Giờ trong ngày

Mẹo

Bạn cũng có thể sử dụng tab Thứ nguyên để xem hiệu suất theo khoảng thời gian.

Trên cùng so với Khác

Áp dụng phân đoạn "Trên cùng so với Khác" cho các bảng thống kê để tìm hiểu xem quảng cáo của bạn đã xuất hiện ở đâu trên trang kết quả tìm kiếm của Google và trang của đối tác tìm kiếm. Phân đoạn dữ liệu theo “Trên cùng so với Khác” có thể giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch tìm kiếm của mình để phân phát quảng cáo trên các phần của trang hoạt động tốt nhất cho bạn.

Cách diễn giải dữ liệu

 • Tìm kiếm của Google: Hàng đầu -- Quảng cáo của bạn đã chạy phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Google.
 • Tìm kiếm của Google: Khác - Mọi quảng cáo văn bản Google Ads không xuất hiện trực tiếp trên kết quả tìm kiếm của Google đều nằm trong danh mục "Tìm kiếm của Google: Khác".
 • Đối tác tìm kiếm: Hàng đầu -- Quảng cáo của bạn đã chạy phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của đối tác trên trang của đối tác tìm kiếm.
 • Đối tác tìm kiếm: Khác -- Quảng cáo không xuất hiện trực tiếp bên trên kết quả tìm kiếm của đối tác được phân loại là "Khác".
 • Mạng hiển thị của Google -- Quảng cáo của bạn đã chạy trên Mạng hiển thị của Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố