Sử dụng phân đoạn trong bảng

Sử dụng các phân đoạn để thể hiện những dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn trong các bảng dữ liệu Google Ads. Với các phân đoạn, bạn có thể chia dữ liệu của mình thành các hàng và tách riêng chính xác những dữ liệu bạn muốn xem. Bạn có phân đoạn theo nhiều tiêu chí khác nhau tùy thuộc vào việc bạn xem bảng dữ liệu nào của tài khoản Google Ads, nhưng các tiêu chí này có thể bao gồm khoảng thời gian, loại nhấp chuột hoặc thiết bị.

Bài viết này giải thích cách sử dụng phân đoạn.

Hướng dẫn

Cách phân đoạn hàng trong bảng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Hãy sử dụng trình đơn trang để di chuyển đến bảng mà bạn muốn phân đoạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn và chọn dữ liệu mà bạn muốn tách riêng.
 4. Để xóa một phân đoạn, hãy nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn rồi chọn Không có.

Các cột có thể không hiển thị giá trị nếu bạn áp dụng phân đoạn không tương thích. Ví dụ: các phân đoạn dựa trên lượt chuyển đổi (như “Hành động chuyển đổi” và “Độ trễ của lượt chuyển đổi”) chỉ hoạt động với các cột có liên quan đến lượt chuyển đổi (như Lượt chuyển đổi, Tất cả lượt chuyển đổi và Giá trị chuyển đổi). Do đó, các cột khác (như Số lượt nhấp, Số lượt hiển thị và Chi phí) sẽ hiển thị giá trị trống “--” khi bạn áp dụng phân đoạn dựa trên lượt chuyển đổi. Ngoài ra, bảng này cũng bao gồm các cột có chứa chi phí (chẳng hạn như Chi phí/Lượt chuyển đổi).

Cách sử dụng các loại phân đoạn khác nhau để xem thông tin chi tiết

Bạn có thể tìm thấy một số phân đoạn trên hầu hết mọi thẻ trong tài khoản Google Ads, trong khi một số phân đoạn khác chỉ có trên các thẻ cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải tải báo cáo xuống để áp dụng phân đoạn cụ thể cho dữ liệu của mình. Dưới đây là các loại phân đoạn có sẵn và cách bạn có thể sử dụng chúng:

Trang đích quảng cáo

Trang đích quảng cáo là nơi người dùng đi đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Nếu nhận được lưu lượng truy cập vào cả ứng dụng và trang web dành cho thiết bị di động, bạn có thể sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu quả hoạt động của quảng cáo dựa trên trang đích quảng cáo.

Thực hiện theo các bước sau đây để đảm bảo phân đoạn chính xác nhất trên lưu lượng truy cập web và ứng dụng có trong báo cáo này:

 1. Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên ứng dụng thông qua SDK Firebase hoặc SDK bên thứ ba.
 2. Gửi tất cả ping trình kết nối (phiên hoạt động bắt đầu Mã lượt nhấp Google) đến Google Ads.
 3. Liên kết Google Analytics cho Firebase hoặc tài khoản bên thứ ba với Mã khách hàng Google Ads.
Việc phân đoạn theo trang đích quảng cáo có thể không tương thích với tất cả các chỉ số (chẳng hạn như lượt chuyển đổi xem hết cho chiến dịch video và chiến dịch ứng dụng).

Loại lượt nhấp

Sử dụng phân đoạn này để xem lượt nhấp nào đã dẫn đến các lượt truy cập vào trang web của bạn hoặc lượt nhấp vào số điện thoại của bạn khi quảng cáo xuất hiện trên thiết bị di động (còn được gọi là lượt nhấp để gọi).

Việc phân đoạn theo loại nhấp chuột có thể không tương thích với tất cả chỉ số, chẳng hạn như chỉ số lượt xem cho chiến dịch video.

Lưu ý

Loại nhấp chuột có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh của một lượt hiển thị (ví dụ: lượt hiển thị nhấp để gọi có thể hiển thị cùng với hiển thị có dòng tiêu đề trong cùng một quảng cáo). Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy "--" thay vì các con số tổng cộng trong báo cáo đã tải xuống. Con số tổng cộng sẽ không chính xác vì con số này sẽ tính hai lần đối với một số lượt hiển thị.

Dưới đây là cách thêm số điện thoại vào quảng cáo của bạn.

Loại lượt nhấp "Liên kết sâu ứng dụng" sẽ ngừng hoạt động từ cuối năm nay. Bạn có thể sử dụng phân đoạn Trang đích quảng cáo để tìm hiểu hiệu quả hoạt động của ứng dụng.

Lượt chuyển đổi

Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, các phân đoạn "Tên chuyển đổi", "Danh mục chuyển đổi" và "Nguồn chuyển đổi" có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất chuyển đổi.

Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổi

Phân đoạn “Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổi” cho bạn biết mức chênh lệch thời gian giữa lượt hiển thị quảng cáo cho khách hàng và lượt chuyển đổi sau đó. Hãy sử dụng phân đoạn "Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổi" để biết bạn phải chờ bao lâu vào một ngày báo cáo nhất định trước khi bạn hiểu được ý nghĩa các số liệu chuyển đổi của mình. Bằng cách quan sát xem trước đây người dùng mất thời gian bao lâu để chuyển đổi, bạn cũng có thể có ý tưởng tốt hơn về thời điểm bắt đầu chiến dịch quảng cáo mới.

Thiết bị

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu quả hoạt động trên các thiết bị: máy tính, thiết bị di động và máy tính bảng.

Từ khóa/Vị trí

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu quả của những từ khóa riêng lẻ cho các quảng cáo cụ thể.

Phân đoạn này chỉ có trên thẻ Quảng cáo.

Mạng

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu suất trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Phân đoạn này thường được sử dụng để so sánh các quảng cáo riêng lẻ trên thẻ Quảng cáo.

Mạng (chi tiết)

Sử dụng phân đoạn này để so sánh hiệu suất trên mạng tìm kiếm, đối tác tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google. Phân đoạn này thường được sử dụng để so sánh hiệu suất theo mạng cho các quảng cáo riêng lẻ trên thẻ Quảng cáo.

Loại đối sánh của cụm từ tìm kiếm

Phân đoạn từ khóa theo loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể giúp bạn hiểu cụm từ tìm kiếm thực tế có liên quan như thế nào đến từ khóa bạn có. Loại phân đoạn này có thể cho bạn thấy từ khóa của bạn có hiệu suất như thế nào trong các lựa chọn đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác của từ khóa.

Bạn có thể sử dụng phân đoạn để xem số lượt nhấp, số lượt hiển thị hoặc CTR thuộc mỗi loại đối sánh cụm từ tìm kiếm cho một từ khóa nhất định. Khi đó, bạn có thể thực hiện các thay đổi cho loại đối sánh từ khóa của mình để cải thiện hiệu suất.

Ví dụ

Giả sử bạn có một từ khóa là đồ chơi cho chó và bạn đã đặt thành đối sánh rộng và khách hàng tìm kiếm đồ chơi để mua cho chó. Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm sẽ là rộng. Nếu khách hàng tìm kiếm mua đồ chơi cho chó hoặc mua đồ chơi dành cho các chú chó, loại đối sánh cụm từ tìm kiếm sẽ là cụm từ. Nếu cụm từ tìm kiếm của khách hàng chỉ là đồ chơi cho chó hoặc đồ chơi dành cho các chú chó, thì loại đối sánh cụm từ tìm kiếm sẽ là chính xác.

Từ khóa của bạn Cụm từ tìm kiếm Loại đối sánh của cụm từ tìm kiếm
đồ chơi cho chó đồ chơi mua cho chó Đối sánh rộng
đồ chơi cho chó mua đồ chơi cho chó
mua đồ chơi dành cho các chú chó
Đối sánh cụm từ
đồ chơi cho chó đồ chơi cho chó
đồ chơi dành cho các chú chó
Đối sánh chính xác

Bây giờ, giả sử bạn thêm phân đoạn vào bảng thống kê và bạn thấy rằng từ khóa đối sánh rộng đồ chơi cho chó hiển thị quảng cáo của bạn cho mỗi loại đối sánh cụm từ tìm kiếm (rộng, cụm từ và chính xác). Dựa vào kết quả mà cụm từ đồ chơi cho chó mang lại cho từng loại đối sánh cụm từ tìm kiếm, bạn có thể quyết định tăng hoặc giảm giá thầu cho từ khóa.

Lưu ý

Ngay cả khi bạn chọn không hiển thị quảng cáo cho các biến thể gần giống của từ khóa đối sánh chính xác và từ khóa đối sánh cụm từ, bạn vẫn có thể thấy số lượng loại đối sánh cụm từ tìm kiếm chính xác và cụm từ tăng lên. Ví dụ: nếu danh sách từ khóa của bạn bao gồm từ khóa khớp mở rộng các đồ chơi cho chó và có người tìm kiếm đồ chơi cho chó thì Google sẽ xác định kiểu khớp của cụm từ tìm kiếm đó là khớp chính xác vì cụm từ đồ chơi cho chó là một biến thể gần giống của cụm từ các đồ chơi cho chó.

Thời gian

Sử dụng phân đoạn này để chia bảng thống kê của bạn thành các hàng dựa trên khoảng thời gian bạn chọn. Nếu yêu cầu một lượng dữ liệu đáng kể, bạn có thể nhận được thông báo hướng dẫn bạn tải báo cáo xuống.

Các tùy chọn bao gồm:

 • Ngày trong tuần (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư...)
 • Ngày (ví dụ: Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011)
 • Tuần
 • Tháng
 • Quý
 • Năm
 • Giờ trong ngày

Mẹo

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ Thứ nguyên để xem hiệu suất theo khoảng thời gian.

Vị trí trên cùng so với vị trí khác

Áp dụng phân đoạn "Vị trên cùng so với vị trí khác" cho các bảng thống kê để tìm hiểu xem quảng cáo của bạn đã xuất hiện ở đâu trên trang kết quả tìm kiếm của Google và trang của đối tác tìm kiếm. Phân đoạn dữ liệu theo “Vị trí trên cùng so với vị trí khác” có thể giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch tìm kiếm của mình để phân phát quảng cáo trên các phần của trang mang lại kết quả tốt nhất cho bạn.

Cách diễn giải dữ liệu

 • Tìm kiếm của Google: Hàng đầu -- Quảng cáo của bạn đã hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Google.
 • Tìm kiếm của Google: Khác – Mọi quảng cáo dạng văn bản Google Ads không xuất hiện ngay phía trên kết quả tìm kiếm của Google đều nằm trong danh mục "Tìm kiếm của Google: Khác".
 • Đối tác tìm kiếm: Kể từ tháng 10 năm 2020, các Đối tác tìm kiếm sẽ không còn phân biệt giữa Trên cùng so với Khác. Đồng thời, tất cả dữ liệu của Đối tác tìm kiếm sẽ được gắn nhãn trong cùng một phân đoạn. Bạn vẫn có thể thấy mục "Đối tác tìm kiếm: Hàng đầu" có chứa dữ liệu từ trước tháng 10 năm 2020.
 • Mạng Hiển thị của Google – Quảng cáo của bạn đã hiển thị trên Mạng Hiển thị của Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false