ใช้กลุ่มในตาราง

ใช้กลุ่มเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่อคุณในตาราง Google Ads กลุ่มจะช่วยในการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถวๆ และแยกสิ่งที่คุณต้องการดูออกมา ตัวเลือกการแบ่งกลุ่มจะแตกต่างกันไปตามตารางของบัญชี Google Ads ที่คุณดูอยู่ โดยอาจรวมถึงช่วงเวลา ประเภทคลิก หรืออุปกรณ์

บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้กลุ่ม

วิธีการ

วิธีแบ่งกลุ่มแถวของตาราง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ใช้เมนูหน้าเว็บเพื่อไปยังตารางที่คุณต้องการแบ่งกลุ่ม
 3. คลิกไอคอนกลุ่ม Segment แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการแยก
 4. หากต้องการนำกลุ่มออก ให้คลิกไอคอนกลุ่ม Segment แล้วเลือกไม่มี

คอลัมน์อาจไม่แสดงค่าหากคุณใช้กลุ่มที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่อิงตาม Conversion เช่น "การกระทำที่ถือเป็น Conversion" และ "เวลาหน่วงของ Conversion" จะใช้ได้กับคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับ Conversion เช่น Conversion, Conv. ทั้งหมด และมูลค่า Conversion เท่านั้น ดังนั้นคอลัมน์อื่นๆ อย่างเช่น การคลิก การแสดงผล และค่าใช้จ่าย จะแสดงค่าว่าง “--” เมื่อมีการใช้กลุ่มที่อิงตาม Conversion

 

วิธีใช้กลุ่มประเภทต่างๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มบางกลุ่มพบได้แทบทุกแท็บในบัญชี Google Ads ของคุณ ในขณะที่บางกลุ่มจะมีอยู่เฉพาะบางแท็บเท่านั้น ในบางกรณี คุณอาจต้องดาวน์โหลดรายงานเพื่อให้ใช้กลุ่มที่ต้องการกับข้อมูลได้ ประเภทของกลุ่มที่ใช้ได้และวิธีใช้มีดังนี้

ประเภทการคลิก

ใช้กลุ่มนี้เพื่อดูว่าการคลิกใดที่ทำให้เกิดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ หรือคลิกบนหมายเลขโทรศัพท์เมื่อโฆษณาของคุณแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลิกเพื่อโทร)

การแบ่งกลุ่มตามประเภทคลิกอาจใช้ไม่ได้กับเมตริกบางประเภท เช่น เมตริกยอดดูสำหรับแคมเปญวิดีโอ

หมายเหตุ

ประเภทการคลิกอาจนำไปใช้กับการแสดงผลเดียวกันได้หลายแง่มุม (เช่น การแสดงผลคลิกเพื่อโทรอาจแสดงคู่กับการแสดงผลบรรทัดแรกในโฆษณาเดียวกัน) ในกรณีนี้ คุณจะเห็น "--" แทนที่จะเป็นยอดรวมสรุปในรายงานที่ดาวน์โหลด ซึ่งยอดรวมอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากอาจนับการแสดงผลบางอย่างซ้ำ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในโฆษณา

Conversion

หากคุณได้ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ไว้ กลุ่ม "ชื่อ Conversion" "หมวดหมู่ Conversion" และ "แหล่งที่มาของ Conversion" จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Conversion

จำนวนวันที่นำไปสู่ Conversion

กลุ่ม "จำนวนวันที่นำไปสู่ Conversion" แสดงเวลาที่ต่างกันระหว่างการแสดงโฆษณาของลูกค้ากับ Conversion ที่ตามมา ดู "จำนวนวันที่นำไปสู่ Conversion" เพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ควรรอวันรายงานนั้นๆ ก่อนที่จะตีความจำนวน Conversion การสังเกตระยะเวลาที่ผู้ใช้เคยใช้ในการทำ Conversion ยังช่วยให้คุณทราบเวลาที่ควรเริ่มแคมเปญโฆษณาใหม่ได้อีกด้วย

อุปกรณ์

ใช้กลุ่มนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

การทดสอบ

หากคุณกำลังใช้การทดสอบแคมเปญ คุณจัดกลุ่มข้อมูลของคุณได้ตามกลุ่มทดสอบหรือกลุ่มควบคุม หรือทั้ง 2 กลุ่ม ในแท็บคำหลัก โฆษณา หรือกลุ่มโฆษณา คุณจะมีข้อมูลรวมของ "ฝั่งควบคุม" และ "ฝั่งทดสอบ" บนแท็บแคมเปญด้วยเช่นกัน

คีย์เวิร์ด / ตำแหน่ง

ใช้กลุ่มนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ดแต่ละรายการสำหรับโฆษณาหนึ่งๆ

กลุ่มนี้มีอยู่ในแท็บโฆษณาเท่านั้น

เครือข่าย

ใช้กลุ่มนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์ นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อเปรียบเทียบโฆษณาแต่ละรายการในแท็บโฆษณาอยู่บ่อยครั้ง

เครือข่าย (โดยละเอียด)

ใช้กลุ่มนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของการค้นหาของ Google, พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา และเครือข่ายดิสเพลย์ นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตามเครือข่ายสำหรับโฆษณาแต่ละรายการในแท็บโฆษณาอยู่บ่อยครั้ง

ประเภทการทำงานของข้อความค้นหา

การแบ่งกลุ่มคีย์เวิร์ดตามประเภทการทำงานของข้อความค้นหาจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าข้อความค้นหาจริงเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่คุณมีอย่างไร ประเภทของการแบ่งกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าคีย์เวิร์ดของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรในการทำงานแบบกว้าง แบบวลี และแบบตรงทั้งหมด

คุณใช้กลุ่มนี้เพื่อดูการคลิก การแสดงผล หรือ CTR จากประเภทการทำงานของข้อความค้นหาแต่ละประเภทไปยังคีย์เวิร์ดบางรายการได้ จากนั้น คุณจะเปลี่ยนแปลงประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีคีย์เวิร์ดของเล่นสุนัขซึ่งคุณได้ตั้งไว้เป็นการทำงานแบบกว้าง และลูกค้าได้ค้นหาคำว่าของเล่นที่ซื้อให้สุนัข ประเภทการทำงานของข้อความค้นหาจะเป็นแบบกว้าง หากลูกค้าได้ค้นหาคำว่าซื้อของเล่นสุนัข หรือซื้อขอเล่นสุนัข (คำที่สะกดผิด) ประเภทการทำงานของข้อความค้นหาจะเป็นแบบวลี หากการค้นหาของลูกค้าเป็นเพียงคำว่าของเล่นสุนัข หรือขอเล่นสุนัข ประเภทการทำงานของข้อความค้นหาจะเป็น แบบตรงทั้งหมด

คีย์เวิร์ดของคุณ ข้อความค้นหา ประเภทการทำงานของข้อความค้นหา
ของเล่นสุนัข ของเล่นที่ซื้อให้สุนัข การทำงานแบบกว้าง
ของเล่นสุนัข ซื้อของเล่นสุนัข
ซื้อขอเล่นสุนัข
การทำงานแบบวลี
ของเล่นสุนัข ของเล่นสุนัข
ขอเล่นสุนัข
การทำงานแบบตรงทั้งหมด

ตอนนี้ สมมติว่าคุณได้เพิ่มกลุ่มไปยังตารางสถิติ แล้วเห็นว่าคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบกว้างซึ่งก็คือของเล่นสุนัขแสดงโฆษณาสำหรับประเภทการทำงานของข้อความค้นหาทั้ง 3 ประเภท (แบบกว้าง แบบวลี และแบบตรงทั้งหมด) เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของคำว่าของเล่นสุนัขสำหรับแต่ละประเภทการทำงานของข้อความค้นหาแล้ว คุณอาจตัดสินใจเพิ่มหรือลดราคาเสนอสำหรับคำหลักนั้น

โปรดทราบ

แม้ว่าคุณเลือกไม่แสดงโฆษณาเมื่อมีผู้ค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดและแบบวลี แต่ก็อาจยังเห็นว่าประเภทการทำงานของข้อความค้นหาทั้งแบบตรงทั้งหมดและแบบวลีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หากรายการคีย์เวิร์ดของคุณมีคีย์เวิร์ดของเล่นสุนัขที่เป็นการทำงานแบบกว้าง และมีผู้คนหาขอเล่นสุนัข เราจะระบุประเภทการทำงานของข้อความค้นหานั้นว่าเป็นแบบตรงทั้งหมด เนื่องจากคำว่าขอเล่นสุนัขมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับของเล่นสุนัข

หมวดหมู่พิเศษ

จะมีกลุ่ม "หมวดหมู่พิเศษ" เมื่อคุณดาวน์โหลดรายงานสำหรับประสิทธิภาพของตำแหน่งอัตโนมัติในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google รายงานจะแสดงหน้าเว็บ 2 ประเภทที่แสดงโฆษณาของคุณ ได้แก่ หน้าแสดงข้อผิดพลาด และไซต์โดเมนที่พัก

เวลา

ใช้เพื่อแบ่งตารางสถิติออกเป็นแถวตามช่วงเวลาที่คุณเลือก หากต้องการข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจได้รับข้อความที่แนะนำให้ดาวน์โหลดรายงาน

มีตัวเลือกดังนี้

 • วันในสัปดาห์ (วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ...)
 • วัน (เช่น วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2011)
 • สัปดาห์
 • เดือน
 • ไตรมาส
 • ปี
 • ชั่วโมงของวัน

เคล็ดลับ

นอกจากนี้ คุณยังใช้แท็บมิติข้อมูลเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานตามช่วงเวลาได้ด้วย

ด้านบนเทียบกับด้านอื่นๆ

ใช้กลุ่ม "ด้านบนเทียบกับด้านอื่นๆ" ในตารางสถิติของคุณเพื่อค้นหาตำแหน่งที่โฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของ Google และหน้าของพันธมิตรการค้นหา การแบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณตาม "ด้านบนเทียบกับด้านอื่นๆ" ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญบนการค้นหาให้แสดงโฆษณาบนส่วนของหน้าที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณได้

วิธีตีความข้อมูล

 • การค้นหาของ Google: ด้านบน -- โฆษณาของคุณแสดงเหนือผลการค้นหาทั่วไปของ Google
 • การค้นหาของ Google: อื่นๆ -- โฆษณาแบบข้อความของ Google Ads ที่ไม่ปรากฏเหนือผลการค้นหาของ Google โดยตรงจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ "การค้นหาของ Google: อื่นๆ"
 • พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา: ด้านบน -- โฆษณาของคุณแสดงเหนือผลการค้นหาทั่วไปของพาร์ทเนอร์ในหน้าเว็บของพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา
 • พันธมิตรการค้นหา: อื่นๆ -- โฆษณาที่ไม่ได้ปรากฏเหนือผลการค้นหาของพันธมิตรโดยตรงจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ "อื่นๆ"
 • เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google -- โฆษณาของคุณแสดงบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว