Používanie segmentov v tabuľkách

Pomocou segmentov si môžete zobraziť údaje z tabuliek Google Ads, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Umožňujú vám rozdeliť údaje do riadkov a vyčleniť tak presne tie, ktoré chcete zobraziť. Možnosti výberu segmentov sa líšia podľa toho, ktorú tabuľku účtu Google Ads zobrazujete. Môžu však zahŕňať časové obdobia, typ kliknutia alebo zariadenie.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako používať segmenty.

Pokyny

Ako segmentovať riadky v tabuľke

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Pomocou ponuky stránok prejdite na tabuľku, ktorú chcete segmentovať.
 3. Kliknite na ikonu segmentu Segment a vyberte údaje, ktoré chcete oddeliť.
 4. Segment odstránite kliknutím na ikonu segmentu Segment a výberom možnosti Žiadne.

Ak použijete nekompatibilný segment, v stĺpcoch sa nemusí zobraziť hodnota. Napríklad segmenty založené na konverziách, ako sú Konverzná akcia a Oneskorenie konverzie, sú kompatibilné iba so stĺpcami súvisiacimi s konverziami, ako sú Konverzie, Všetky konv. a Hodnota konverzie. Ostatné stĺpce ako Kliknutia, Zobr. a Cena budú preto po použití segmentu založeného na konverzii zobrazovať prázdnu hodnotu „–“.

 

Ako získať štatistiky pomocou rôznych typov segmentov

Niektoré segmenty sa môžu nachádzať prakticky na každej karte v účte Google Ads, iné sú zase dostupné len na niektorých kartách. Ak budete chcieť na údaje použiť konkrétny segment, v niektorých prípadoch bude možno potrebné stiahnuť prehľad. Tu sú dostupné typy segmentov a možnosti ich použitia:

Typ kliknutia

Tento segment sa používa na zobrazenie kliknutí, ktorých výsledkom boli návštevy na webe, alebo kliknutí na telefónne číslo v prípade zobrazenia reklamy v mobilnom zariadení (známe aj pod názvom click-to-call).

Segmentácia podľa typu kliknutí nemusí byť kompatibilná so všetkými metrikami, napríklad metrikami zhliadnutí pre videokampane.

Poznámka

Typ kliknutia sa môže vzťahovať na viaceré aspekty toho istého zobrazenia (napr. zobrazenie click-to-call sa môže v rámci jednej reklamy zobraziť spolu so zobrazením nadpisu). V takej situácii sa v stiahnutom prehľade namiesto celkového súhrnu zobrazí znak –. Celkové hodnoty by totiž boli nepresné, pretože niektoré zobrazenia by sa započítali dvakrát.

Ako pridať do reklamy telefónne číslo

Konverzie

Ak máte nastavené sledovanie konverzií, segmenty Názov konverzie, Kategória konverzie a Zdroj konverzie vám môžu poskytnúť štatistiku o výkonnosti konverzií.

Počet dní do konverzie

Segment Počet dní do konverzie zobrazuje časový rozdiel medzi zobrazením reklamy zákazníkom a následnou konverziou. Pomocou segmentu Počet dní do konverzie zistite, ako dlho by ste mali čakať daný deň prehľadu, kým interpretujete čísla konverzie. Sledovaním toho, ako dlho asi používateľom v minulosti trvalo, kým uskutočnili konverziu, tiež získate lepšiu predstavu o tom, kedy začať s novou reklamnou kampaňou.

Zariadenie

Tento segment sa používa na porovnávanie výkonnosti v rôznych zariadeniach: v počítačoch, mobilných telefónoch a tabletoch.

Experimenty

Ak je spustený experiment kampane, môžete údaje segmentovať podľa experimentu, kontrolných skupín alebo podľa oboch týchto kritérií na kartách Kľúčové slová, Reklamy alebo Reklamné skupiny. Na karte Kampane budete mať k dispozícii aj súhrnné údaje o kontrolnej a experimentálnej skupine.

Kľúčové slovo / umiestnenie

Tento segment sa používa na porovnanie výkonnosti individuálnych kľúčových slov v konkrétnych reklamách.

Tento segment je k dispozícii len na karte Reklamy.

Sieť

Pomocou tohto segmentu môžete porovnať výkonnosť vo Vyhľadávacej sieti a v Obsahovej sieti. Často sa používa na porovnanie individuálnych reklám na karte Reklamy.

Sieť (podrobné)

Tento segment sa používa na porovnanie výkonnosti Vyhľadávania Google, partnerských webov vo Vyhľadávacej sieti a Obsahovej siete. Často sa používa na porovnanie výkonnosti podľa siete pre individuálne reklamy na karte Reklamy.

Typ zhody hľadaných výrazov

Segmentovanie kľúčového slova podľa typu zhody hľadaných výrazov vám môže pomôcť porozumieť tomu, ako samotné hľadané výrazy súvisia s vaším kľúčovým slovom. Tento typ segmentovania môže ukázať výkonnosť kľúčových slov v prípade voľnej, frázovej a presnej zhody.

Segment sa môže použiť na zobrazenie kliknutí, zobrazení alebo MP každého typu zhody hľadaného výrazu pre určité kľúčové slovo. Potom môžete zlepšiť výkonnosť zmenou typu zhody kľúčového slova.

Príklad

Povedzme, že máte kľúčové slovo hračky pre psa, pre ktoré ste nastavili voľnú zhodu, a zákazník vyhľadáva výraz hračky, ktoré možno kúpiť pre psov. Typ zhody hľadaného výrazu bude voľná zhoda. Ak zákazník vyhľadá výraz kúpiť hračky pre psa alebo kúpiť hračky pre psy, typ zhody hľadaného výrazu bude frázová zhoda. Ak zákazník vyhľadáva jednoducho výraz hračky pre psa alebo hračky pre psov, typ zhody hľadaného výrazu bude presná zhoda.

Vaše kľúčové slovo Hľadaný výraz Typ zhody hľadaných výrazov
hračky pre psa kúpiť hračky pes Voľná zhoda
hračky pre psa kúpiť hračky pre psa
kúpiť hračky pre psy
Frázová zhoda
hračky pre psa hračky pre psa
hračky pre psy
Presná zhoda

Povedzme teda, že do štatistickej tabuľky pridáte segment a zistíte, že kľúčové slovo s voľnou zhodou hračky pre psy zobrazuje vašu reklamu pri každom type zhody hľadaného výrazu (pri voľnej, frázovej aj presnej zhode). Na základe výkonnosti kľúčového slova hračky pre psov v prípade jednotlivých typov zhody hľadaného výrazu sa môžete rozhodnúť zvýšiť alebo znížiť cenovú ponuku pre kľúčové slovo.

Na čo treba pamätať

Aj keď sa rozhodnete nezobrazovať reklamy pre príbuzné varianty kľúčových slov s presnou a frázovou zhodou, stále môžete zaznamenať nárast v počte typov zhody hľadaného výrazu s presnou a frázovou zhodou. Ak váš zoznam kľúčových slov obsahuje napríklad kľúčové slovo priradené voľnou zhodou hračky pre psy a niekto vyhľadáva výraz hračka pre psa, typ zhody hľadaného výrazu určíme ako presný, keďže výraz hračka pre psa je príbuzným variantom kľúčového slova hračky pre psy.

Špeciálna kategória

Segment Špeciálna kategória je k dispozícii pri sťahovaní prehľadu výkonnosti automatického umiestnenia v Obsahovej sieti Google. Zobrazuje dva typy stránok, na ktorých sa zobrazili vaše reklamy: chybové stránky a stránky s parkovanými doménami.

Čas

Používa sa na rozdelenie štatistickej tabuľky na riadky podľa vybratého časového obdobia. Ak požadujete veľké množstvo údajov, môžete dostať správu s pokynom na stiahnutie prehľadu.

Možnosti:

 • deň v týždni (pondelok, utorok, streda…);
 • deň (napríklad streda 21. december 2011);
 • týždeň;
 • mesiac;
 • štvrťrok;
 • rok;
 • Hodina dňa.

Tip

Na zobrazenie výkonnosti podľa časových období môžete použiť aj kartu Dimenzie.

V hornej časti či inde

Segment V hornej časti alebo inde sa používa v štatistických tabuľkách na vyhľadanie, na ktorom mieste na stránkach s výsledkami vyhľadávania Google a stránkach partnerov vo vyhľadávacej sieti sa reklama zobrazila. Segmentovanie údajov podľa možnosti V hornej časti alebo inde pomôže pri optimalizácii kampaní vo vyhľadávacej sieti a umiestňovaní reklám v častiach stránky s najlepšou výkonnosťou.

Interpretácia údajov

 • Vyhľadávanie Google: v hornej časti – reklama sa spustila nad výsledkami organického vyhľadávania Google.
 • Vyhľadávanie Google: inde – všetky textové reklamy Google Ads, ktoré sa nezobrazujú priamo nad výsledkami vyhľadávania Google, sa kategorizujú ako Vyhľadávanie Google: inde.
 • Partnerské weby vo Vyhľadávacej s.: v hornej časti – reklama sa spustila nad výsledkami organického vyhľadávania partnerov na stránke partnerských webov vo Vyhľadávacej sieti.
 • Partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti: inde – všetky reklamy, ktoré sa na weboch partnerov vo Vyhľadávacej sieti nezobrazujú priamo nad výsledkami vyhľadávania, sa kategorizujú ako Inde.
 • Obsahová sieť Google – reklama sa zobrazila v Obsahovej sieti Google.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory