Segmenten gebruiken in uw tabellen

Gebruik segmenten om de gegevens die voor u het belangrijkst zijn, weer te geven in uw Google Ads-tabellen. Met segmenten kunt u uw gegevens opsplitsen in rijen en bepalen wat u precies wilt zien. Uw segmentkeuzes verschillen afhankelijk van welke tabel van uw Google Ads-account u bekijkt, maar kunnen perioden, kliktypen of apparaten bevatten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u segmenten kunt gebruiken.

Instructies

Hoe u de rijen in uw tabel segmenteert

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Navigeer via het paginamenu naar de tabel die u wilt segmenteren.
 3. Klik op het segmentpictogram Segment en selecteer de gegevens die u wilt isoleren.
 4. Klik op het segmentpictogram Segment en selecteer Geen om een ​​segment te verwijderen.

Kolommen geven mogelijk geen waarde weer als u een segment toepast dat niet werkt in de context. Op conversie gebaseerde segmenten zoals 'Conversieactie' en 'Conversievertraging' werken bijvoorbeeld alleen met conversiegerelateerde kolommen zoals 'Conversies', 'Alle conv.' en 'Conversiewaarde'. Daarom geven andere kolommen zoals 'Klikken', 'Verton.' en 'Kosten' een blanco waarde weer ('--') wanneer een op conversie gebaseerd segment wordt toegepast.

 

Verschillende segmenttypen gebruiken om insights te verzamelen

Bepaalde segmenten kunt u bijna op elk tabblad in uw Google Ads-account vinden, terwijl andere segmenten alleen beschikbaar zijn op bepaalde tabbladen. In sommige gevallen moet u een rapport downloaden om een bepaald segment op uw gegevens te kunnen toepassen. Hier ziet u de beschikbare segmenttypen en hoe u deze kunt gebruiken:

Kliktype

Gebruik dit segment om na te gaan welke klikken hebben geleid tot een bezoek aan uw website. Als uw advertentie wordt weergegeven op een mobiel apparaat, kunt u ook de klikken op uw telefoonnummer (ook wel 'click-to-call' genoemd) bekijken.

Segmenteren op kliktype werkt mogelijk niet met alle statistieken, zoals weergavestatistieken voor videocampagnes.

Opmerking

Eén vertoning van een advertentie kan onder verschillende kliktypen worden ingedeeld (zo kan een click-to-call-vertoning naast een vertoning van de advertentiekop worden weergegeven in dezelfde advertentie). In dat geval ziet u '--' in plaats van totaalcijfers in uw gedownloade rapport. Een totaalcijfer zou niet correct zijn, omdat sommige vertoningen dan dubbel zouden worden geteld.

Lees hoe u een telefoonnummer aan uw advertentie toevoegt.

Conversies

Als u conversies bijhouden heeft ingesteld, kunnen de segmenten Conversienaam, Conversiecategorie en Conversiebron u insights bieden in de conversieprestaties.

Dagen tot conversie

Het segment Dagen tot conversie geeft het tijdverschil weer tussen de advertentievertoning van de klant en de daaropvolgende conversie. Gebruik 'Dagen tot conversie' om erachter te komen hoelang u op een bepaalde rapportagedag moet wachten voordat u uw conversiecijfers interpreteert. Door te observeren hoelang het historisch duurt voordat gebruikers overgaan tot een conversie, kunt u ook beter bepalen wanneer u een nieuwe advertentiecampagne moet beginnen.

Apparaat

Gebruik dit segment om de prestaties op verschillende apparaten (computers, mobiele telefoons en tablets) te vergelijken.

Experimenten

Als u een campagne-experiment uitvoert, kunt u uw gegevens op de tabbladen Zoekwoorden, Advertenties en Advertentiegroep segmenteren op basis van het experiment, op basis van de controlegroepen en op basis van beide. Ook het tabblad Campagne biedt een combinatie van controle- en experimentgegevens.

Zoekwoord/plaatsing

Gebruik dit segment om te vergelijken hoe de afzonderlijke zoekwoorden presteren voor specifieke advertenties.

Dit segment is alleen beschikbaar op het tabblad Advertenties.

Netwerk

Gebruik dit segment om de prestaties in het zoeknetwerk en Display Netwerk met elkaar te vergelijken. Dit segment wordt regelmatig gebruikt om afzonderlijke advertenties op het tabblad Advertenties te vergelijken.

Netwerk (gedetailleerd)

Gebruik dit segment om de prestaties van Google Zoeken, zoekpartners en het Google Display Netwerk te vergelijken. Dit segment wordt vaak gebruikt om de prestaties per netwerk voor afzonderlijke advertenties op het tabblad Advertenties te vergelijken.

Zoektype voor zoektermen

Door een zoekwoord te segmenteren op zoektype, krijgt u inzicht in het verband tussen daadwerkelijk gebruikte zoektermen en het zoekwoord dat u heeft ingesteld. Als u op deze manier segmenteert, kunt u zien hoe uw zoekwoord presteert wanneer het zoektype 'Breed zoeken', 'Zoeken op woordgroep' of 'Exact zoeken' is geselecteerd.

U kunt het segment gebruiken om voor een bepaald zoekwoord de klikken, vertoningen of CTR per zoektype weer te geven. Vervolgens kunt u wijzigingen in het zoektype voor uw zoekwoord aanbrengen om de prestaties te verbeteren.

Voorbeeld

Stel dat u het zoekwoord speelgoed voor de hond gebruikt als breed zoekwoord en een klant zoekt op speelgoed kopen voor honden. Het zoektype is in dit geval breed. Als de klant zoekt op speelgoed voor de hond kopen of speelgoed voor honden kopen, is het zoektype zoekwoordgroep. Als de zoekopdracht van de klant speelgoed voor de hond of speelgoed voor honden is, is het zoektype exact.

Uw zoekwoord Zoekterm Zoektype voor zoektermen
speelgoed voor de hond speelgoed kopen voor honden Breed zoeken
speelgoed voor de hond speelgoed voor de hond kopen
speelgoed voor honden kopen
Zoeken op woordgroep
speelgoed voor de hond speelgoed voor de hond
speelgoed voor honden
Exact zoeken

Stel dat u het segment toevoegt aan uw tabel met statistieken en u ziet dat uw advertentie met het brede zoekwoord speelgoed voor de hond voor elk zoektype (breed, woordgroep en exact) wordt weergegeven. Afhankelijk van hoe speelgoed voor de hond per zoektype presteert, kunt u besluiten uw bod voor het zoekwoord te verhogen of te verlagen.

Aandachtspunten

Zelfs als u ervoor kiest uw advertenties niet weer te geven voor sterk gelijkende varianten van uw exacte zoekwoorden en zoekwoordgroepen, kunnen de zoektypen 'exact' en 'woordgroep' toch een stijging laten zien. Als uw lijst met zoekwoorden bijvoorbeeld het brede zoekwoord speelgoed voor de hond bevat en iemand zoekt op speelgoed voor honden, identificeren we die zoekterm als exact, aangezien speelgoed voor de hond een sterk gelijkende variant is van speelgoed voor honden.

Speciale categorie

Het segment 'Speciale categorie' is beschikbaar wanneer u een rapport downloadt voor de prestaties van uw automatische plaatsingen in het Google Display Netwerk. Er worden twee typen pagina's weergegeven waarop uw advertenties zijn weergegeven: foutpagina's en geparkeerde domeinsites.

Tijd

Gebruik dit om de tabel met statistieken op te splitsen in rijen, op basis van de periode die u selecteert. Als u een aanzienlijke hoeveelheid gegevens opvraagt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven met instructies om een rapport te downloaden.

Beschikbare opties:

 • Dag van de week (maandag, dinsdag, woensdag, enz.)
 • Dag (bijvoorbeeld woensdag 25 oktober 2018)
 • Week
 • Maand
 • Kwartaal
 • Jaar
 • Uur van de dag

Tip

Als u prestaties voor een bepaalde periode wilt weergeven, kunt u ook het tabblad Dimensies gebruiken.

Bovenaan versus overig

Pas het segment 'Bovenaan versus overig' op uw tabellen met statistieken toe om te achterhalen waar uw advertentie werd weergegeven op de pagina's met zoekresultaten van Google en van zoekpartners. U kunt uw campagnes in het zoeknetwerk optimaliseren door uw gegevens te segmenteren op 'Bovenaan versus overig' en op basis daarvan uw advertenties laten weergeven op die delen van de pagina waar ze het best presteren.

De gegevens interpreteren

 • Google Zoeken: Bovenaan: uw advertentie is boven de organische zoekresultaten van Google weergegeven.
 • Google Zoeken: Overig: alle Google Ads-tekstadvertenties die niet direct boven de zoekresultaten van Google worden weergegeven, worden gecategoriseerd als 'Google Zoeken: Overig'.
 • Zoekpartners: Bovenaan: uw advertentie is boven de organische zoekresultaten weergegeven op een pagina van een zoekpartner.
 • Zoekpartners: Overig: advertenties die niet direct boven de zoekresultaten van partners worden weergegeven, worden gecategoriseerd als Overig.
 • Google Display Netwerk: uw advertentie is weergegeven in het Google Display Netwerk.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen