Upotreba segmenata u tablicama

Upotrijebite segmente kako biste u Google Ads tablicama istaknuli ono što vam je najvažnije. Pomoću segmenata podatke možete podijeliti u retke i izdvojiti točno ono što želite vidjeti. Izbori segmenata ovise o tome koju tablicu svojeg Google Ads računa pregledavate, ali mogu uključivati vremenska razdoblja, vrstu klika ili uređaj.

U ovom se članku objašnjava kako upotrebljavati segmente.

Upute

Kako segmentirati retke tablice

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Pomoću izbornika stranica otvorite tablicu koju želite segmentirati.
 3. Kliknite ikonu segmenta Segment i odaberite podatke koje želite izdvojiti.
 4. Da biste uklonili segment, kliknite ikonu segmenta Segment i odaberite Nema.

Ako primijenite nekompatibilan segment, u stupcima se možda neće prikazivati vrijednost. Na primjer, segmenti na temelju konverzija, kao što su “Radnja konverzije” i “Kašnjenje konverzije”, funkcioniraju samo sa stupcima koji se odnose na konverzije, kao što su Konverzije, Sve konv. i Vrijednost konverzije. Zato će se, primijeni li se segment na temelju konverzije, u drugim stupcima kao što su Klikovi, Pojavlj. i Cijena prikazivati prazna vrijednost "--". To obuhvaća i stupce koji uključuju troškove, kao što je Cijena/konv.

Kako upotrebljavati različite vrste segmenata radi stjecanja uvida

Neki segmenti nalaze se gotovo na svim karticama vašeg Google Ads računa, dok su drugi dostupni samo na određenim karticama. U nekim ćete slučajevima možda trebati preuzeti izvješće da biste na podatke primijenili određeni segment. Evo dostupnih vrsta segmenata i načina na koji ih možete koristiti:

Odredište oglasa

Odredište oglasa opisuje gdje korisnik stiže nakon što klikne oglas. Ako promet ostvarujete u svojoj aplikaciji i na web-lokaciji za mobilne uređaje, pomoću ovog segmenta možete usporediti izvedbu oglasa ovisno o odredišnoj stranici korisnika.

Poduzmite sljedeće korake kako biste osigurali najprecizniju segmentaciju prometa na webu i u aplikaciji u ovom izvješću:

 1. Postavite praćenje konverzija aplikacije putem Firebase SDK-a ili SDK-a treće strane.
 2. Pošaljite sve pingove poveznika (sesija pokreće ID Google klika) u Google Ads.
 3. Povežite GA4F ili račun treće strane s korisničkim ID-om za Google Ads.
Segmentiranje prema odredištu oglasa možda neće biti kompatibilno sa svim mjernim podacima, primjerice, s konverzijama nakon pregleda za videokampanje i kampanje za aplikacije.

Vrsta klika

Upotrijebite ovaj segment da biste vidjeli klikove koji su rezultirali posjetima vašoj web-lokaciji ili klikovima na telefonski broj kada se vaš oglas prikazao na mobilnom uređaju (tzv. klikni za poziv).

Segmentiranje po vrsti klika možda neće biti kompatibilno sa svim mjernim podacima, primjerice s mjernim podacima pregleda za videokampanje.

Napomena

Vrsta klika može se primijeniti na više aspekata istog pojavljivanja (npr. pojavljivanje oglasa "klikni za poziv" može se prikazati zajedno s pojavljivanjem naslova u istom oglasu). U tom ćete slučaju u preuzetom izvješću umjesto ukupnih zbrojeva vidjeti "--". Ukupan bi zbroj bio netočan jer bi u nekim slučajevima dvaput uključivao ista pojavljivanja.

Evo kako u oglas dodati telefonski broj.

Vrsta klika "Dubinska veza aplikacije" obustavlja se kasnije ove godine. Za uvid u izvedbu aplikacije možete upotrebljavati segment Odredište oglasa.

Konverzije

Ako ste postavili praćenje konverzija, segmenti "Naziv konverzije", "Kategorija konverzije" i "Izvor konverzije" mogu vam dati uvid u uspješnost konverzije.

Dani do konverzije

Segment "Dani do konverzije" prikazuje razliku u vremenu između pojavljivanja oglasa klijentu i njegove naredne konverzije. Opciju “Dani do konverzije” koristite da biste razumjeli koliko dugo trebate čekati do određenog dana izvješćivanja prije nego što ćete moći tumačiti brojeve konverzije. Promatranjem koliko je dugo povijesno korisnicima bilo potrebno da izvrše konverziju dobit ćete i jasniju sliku o tome kada pokrenuti novu oglasnu kampanju.

Uređaj

Taj segment upotrijebite da biste usporedili izvedbu na raznim uređajima: računalima, mobilnim telefonima i tabletima.

Ključna riječ/položaj

Taj segment upotrijebite da biste usporedili izvedbu pojedinačnih ključnih riječi za određene oglase.

Taj je segment dostupan samo na kartici Oglasi.

Mreža

Taj segment upotrijebite da biste usporedili izvedbu na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži. Često se upotrebljava za uspoređivanje pojedinačnih oglasa na kartici Oglasi.

Mreža (podrobno)

Ovaj segment upotrebljavajte da biste usporedili izvedbu na Google pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži te na mrežama partnera na prikazivačkoj mreži. Često se upotrebljava za uspoređivanje izvedbe po mreži za pojedinačne oglase na kartici Oglasi.

Vrsta podudaranja pojmova za pretraživanje

Segmentirajte ključnu riječ prema vrsti podudaranja pojmova za pretraživanje da biste lakše razumjeli kako su stvarni pojmovi za pretraživanje povezani s vašim ključnim riječima. Ta vrsta segmenta može vam pokazati izvedbu vaše ključne riječi za široka podudaranja, podudaranja fraze i točna podudaranja.

Segment možete upotrebljavati da biste vidjeli klikove, pojavljivanja ili CTR pojedine vrste podudaranja pojma za pretraživanje za određenu ključnu riječ. Nakon toga ćete moći izmijeniti vrstu podudaranja ključne riječi radi poboljšanja izvedbe.

Primjer

Pretpostavimo da imate ključnu riječ igračke za pse koju ste postavili na široko podudaranje, a korisnik pretražuje igračke koje se kupuju psima. Vrsta podudaranja pojma za pretraživanje bit će široko. Ako korisnik pretražuje pojam kupovina igračaka za psa ili kupovina igračaka za pse, vrsta podudaranja pojma za pretraživanje bit će fraza. Ako korisnik pretražuje samo igračke za psa ili igračke za pse, vrsta podudaranja pojma za pretraživanje bit će točno.

Vaša ključna riječ Pojam za pretraživanje Vrsta podudaranja pojmova za pretraživanje
igračke za psa igračke koje se kupuju psima Široko podudaranje
igračke za psa kupnja igračaka za pse
kupnja igračaka za pse
Podudaranje fraze
igračke za psa igračke za pse
igračke za pse
Točno podudaranje

Pretpostavimo da u tablicu statistike dodate segment i vidite da vaša ključna riječ sa širokim podudaranjem igračke za psa prikazuje vaš oglas za svaku vrstu podudaranja pojma za pretraživanje (široko, fraza i točno). Ovisno o izvedbi ključne riječi igračke za psa za svaku vrstu podudaranja pojma za pretraživanje, možete povećati ili smanjiti licitaciju za ključnu riječ.

Napomena

Čak i ako odaberete da se oglasi ne prikazuju za slične varijacije ključnih riječi s točnim podudaranjem i podudaranjem fraze, možda ćete ipak primijetiti povećanje broja vrsta točnog podudaranja i podudaranja fraze pojma za pretraživanje. Na primjer, ako vaš popis ključnih riječi sadrži ključnu riječ sa širokim podudaranjem igračke za psa a netko pretražuje igračka za psa, prepoznat ćemo tu vrstu podudaranja pojma za pretraživanje kao točnu jer je i igračka za psa bliska varijacija pojma igračke za psa.

Vrijeme

Pomoću ovog segmenta podijelite tablicu statistike u retke na temelju odabranog vremenskog razdoblja. Ako ste zatražili veliku količinu podataka, možda ćete dobiti poruku s uputom za preuzimanje izvješća.

Opcije obuhvaćaju:

 • Dan u tjednu (npr. ponedjeljak, utorak, srijeda...)
 • Dan (npr. sri., 21. prosinca 2011.)
 • Tjedan
 • Mjesec
 • Kvartal
 • Godinu
 • Sat u danu.

Savjet

Pomoću kartice Dimenzije možete pregledati izvedbu prema vremenskom razdoblju.

Pri vrhu spram ostalih pozicija

Primijenite segment "Pri vrhu spram ostalih pozicija" na tablicu statistike da biste saznali gdje se vaš oglas prikazao na stranicama Google rezultata pretraživanja i stranicama partnera na pretraživačkoj mreži. Segmentiranje podataka pomoću značajke "Pri vrhu spram ostalih pozicija" olakšava optimiziranje pretraživačkih kampanja tako da oglase prikazuju na dijelovima stranice na kojima su vaši oglasi najuspješniji.

Interpretiranje podataka

 • Google pretraživanje: vrh – vaš se oglas prikazao iznad rezultata organskog Google pretraživanja.
 • Google pretraživanje: ostalo – svaki Google Ads tekstualni oglas, koji se ne prikazuje neposredno iznad rezultata Google pretraživanja kategorizira se kao "Google pretraživanje: ostalo".
 • Partneri na pretraživačkoj mreži:  od listopada 2020. partneri na pretraživačkoj mreži više ne razlikuju Pri vrhu spram ostalih pozicija, a svi podaci partnera na pretraživačkoj mreži bit će označeni u jednom segmentu. Moguće je da će se i dalje prikazivati "Partneri na pretraživačkoj mreži: vrh", što uključuje podatke iz razdoblja prije listopada 2020.
 • Google prikazivačka mreža – vaš se oglas prikazao na Google prikazivačkoj mreži.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem