Použití segmentů v tabulkách

Pomocí segmentů můžete v tabulkách služby Google Ads zvýraznit údaje, které jsou pro vás nejdůležitější. Segmenty umožňují rozdělit údaje do řádků a vyčlenit přesně ty z nich, které chcete vidět. Možnosti výběru segmentů se liší podle toho, jakou tabulku si v účtu Google Ads prohlížíte, může ale jít o období, typ kliknutí či zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak se segmenty používají.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Přidání a odebrání segmentů z tabulky

  1. Přihlaste se k účtu AdWords.
  2. Klikněte na kartu Kampaně.
  3. Chcete-li zobrazit údaje pro konkrétní časový úsek, klikněte na nabídku časového období v pravém horním rohu stránky a vyberte období, které chcete analyzovat.
  4. Klikněte na některou z karet, které se zobrazí uprostřed stránky, např. Kampaně, Reklamní sestavy nebo Reklamy.
  5. Klikněte na tlačítko Segment nad tabulkou statistik.
  6. Chcete-li přidat některý segment, vyberte jej z rozbalovací nabídky. Chcete-li segment odstranit, vyberte možnost „Žádné“. See how to segment your data
  7. V tabulce statistik můžete použít vždy pouze jeden segment. Pokud se však rozhodnete stáhnout přehled, můžete pro údaje použít více segmentů. Až v tabulce zobrazíte požadované údaje, klikněte na tlačítko pro stažení Ikona stažení a vytvořte přehled.
  8. Na panelu, který se otevře, můžete kliknutím na +Přidat segment přidat další segmenty. See how to add segments to a report
  9. Klikněte na Stáhnout.
Pokud použijete nekompatibilní segment, nemusí sloupce ukazovat hodnotu. Například segmenty založené na konverzích, jako je Konverzní akce nebo Prodleva konverze, fungují pouze se sloupci, které s konverzemi souvisejí, jako jsou sloupce Konverze, Všechny konv. nebo Hodnota konverze. Proto se, pokud použijete segment založený na konverzi, v ostatních sloupcích – Kliknutí, Zobr. a Náklady – zobrazí prázdná hodnota (–).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?