Použití segmentů v tabulkách

Pomocí segmentů můžete v tabulkách služby Google Ads zvýraznit údaje, které jsou pro vás nejdůležitější. Segmenty vám umožňují rozdělit data do řádků a vyčlenit požadované údaje. Možnosti výběru segmentů se liší podle toho, jakou tabulku si v účtu Google Ads prohlížíte, může ale jít o období, typ kliknutí či zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak se segmenty používají.

Pokyny

Segmentace řádků v tabulce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Pomocí nabídky stránek přejděte do tabulky, kterou chcete segmentovat.
 3. Klikněte na ikonu segmentu Segment a vyberte data, která chcete vyčlenit.
 4. Chcete-li segment odstranit, klikněte na ikonu segmentu Segment a vyberte možnost Žádný.

Použijete-li nekompatibilní segment, může dojít k tomu, že se ve sloupcích nezobrazí žádná hodnota. Například segmenty založené na konverzích, jako je Konverzní akce nebo Prodleva konverze, fungují pouze se sloupci, které s konverzemi souvisejí, jako jsou sloupce Konverze, Všechny konv. nebo Hodnota konverze. Pokud tedy použijete segment založený na konverzích, zobrazí se v jiných sloupcích (například Kliknutí, Zobr. a Náklady) pouze prázdná hodnota (–). To platí i pro sloupce, které zahrnují náklady, například Cena/konv.

Získání statistik s využitím různých typů segmentů

Některé segmenty se nacházejí téměř na každé kartě účtu Google Ads, jiné jsou dostupné pouze na určitých kartách. Pokud chcete pro svá data použít nějaký konkrétní segment, může být v některých případech nutné stáhnout přehled. Zde uvádíme několik dostupných typů segmentů a možnosti jejich využití:

Cíl reklamy

Cíl reklamy udává, kam je uživatel přesměrován po kliknutí na vaši reklamu. Pokud získáváte návštěvnost na mobilním webu i v aplikaci, můžete pomocí tohoto segmentu porovnávat výkon reklam podle toho, kam se uživatelé dostanou.

Níže uvedený postup pomůže v tomto přehledu zajistit co nejpřesnější rozdělení návštěvnosti mezi web a aplikaci:

 1. Nastavte měření konverzí pomocí sady Firebase SDK nebo sady SDK třetí strany.
 2. Všechny pingy konektoru (ID kliknutí Google zahajujícího návštěvu) posílejte do služby Google Ads.
 3. Propojte s číslem zákazníka Google Ads účet GA4F nebo účet třetí strany.
Segmentování podle cíle reklamy nemusí být kompatibilní se všemi metrikami (nelze jej například použít u konverzí po zobrazení ve videokampaních a kampaních na aplikaci)

Typ dopadu na značku

Měření dopadu na značku není k dispozici u všech účtů Google Ads. Pokud ho chcete používat, obraťte se na svého zástupce Googlu pro účet. Pokud nemáte zástupce Googlu pro účet, nebudete moci dopad na značku používat.

Tento segment použijte, pokud chcete zobrazit metriky související s typy otázek průzkumu, které jste pro studii vybrali: výbavnost reklamy, povědomí, zvažování, oblíbenost a záměr nákupu.

Pokud vybrané období zahrnuje několik období nebo studií, zobrazení na úrovni kampaně zobrazí souhrnné statistiky.

Další informace najdete v článku Vysvětlení dat měření dopadu na značku.

Typ kliknutí

Pomocí tohoto segmentu zjistíte, které prvky reklam vedly k návštěvám vašeho webu. Možné hodnoty:

Segmentování podle typu kliknutí nemusí být kompatibilní se všemi metrikami, například s metrikou zobrazení pro videokampaně.

Poznámka

Typ kliknutí se může vztahovat na různé aspekty stejného zobrazení (např. zobrazení reklamy s možností volání může být uvedeno zároveň se zobrazením nadpisu téže reklamy). V takovém případě se ve staženém přehledu zobrazí místo celkových součtů pomlčky (--). Celkový součet by nebyl přesný, protože některá zobrazení by byla započtena dvakrát.

Konverze

Pokud jste nastavili měření konverzí, mohou vám statistiky výkonu v oblasti konverzí poskytnout následující segmenty:
 • Konverzní akce: Název nastavené akce měření konverzí
 • Kategorie konverze: Kategorie konverze založená na nastavení konverzní akce (např. nákupy, odeslání formulářů pro zájemce, registrace, kontakty, žádosti o nabídky, stažení, trasy, interakce, zobrazení stránky atd.)
 • Zdroj konverze: Udává, odkud pocházelo měření konverzí (např. značka webu, Google Analytics, návštěvy prodejny, mobilní aplikace (Firebase), mobilní aplikace (analytické aplikace třetích stran), hostováno na Googlu apod.)
 • Typ reklamní události: Jde o akci, která předchází konverzi (například aktivní zhlédnutí, kliknutí, interakce, zobrazení).
 • Počet dní do konverze: Časový rozdíl mezi zobrazením reklamy na straně zákazníka a následnou konverzí. Díky tomuto segmentu zjistíte, jak dlouho máte čekat na daný přehled, než bude možné interpretovat údaje o konverzích. Tím, že vysledujete, jak dlouho trvá, než u uživatelů dojde ke konverzi, získáte i podklad pro to, abyste rozhodli, kdy zahájit novou reklamní kampaň
 • Úprava konverze
 • Počet dní do konverze nebo úpravy
 • Noví vs. vracející se zákazníci
 • Úprava pravidla pro hodnotu

Zařízení

Pomocí tohoto segmentu můžete porovnat výkony na různých typech zařízení, tj. na počítačích, mobilních telefonech, tabletech a televizorech.

Síť (s partnerskými weby ve Vyhledávací síti)

Pomocí tohoto segmentu lze porovnat výkon ve Vyhledávání Google, na partnerských webech ve Vyhledávací síti a v Obsahové síti. Často se tímto způsobem porovnává výkon jednotlivých reklam podle sítě na kartě Reklamy.

Čas

Pomocí tohoto segmentu rozdělíte tabulku statistik do řádků na základě vybraného časového období. Pokud požadujete velké množství údajů, můžete obdržet zprávu s pokynem, abyste si stáhli přehled.

Možnosti zahrnují:

 • dny v týdnu (např. pondělí, úterý, středa),
 • den (např. středa 21. prosince 2011),
 • týden,
 • měsíc
 • čtvrtletí,
 • rok,
 • hodina dne.

Pokud jde o období 16 a méně dnů, můžete segmentovat pouze podle dne.

Tip

K zobrazení výkonu podle časových období můžete použít také kartu Dimenze.

V horní části a v ostatních částech

Pokud chcete zjistit, kde se reklama zobrazila na stránkách s výsledky vyhledávání Google nebo na partnerských webech ve Vyhledávací síti, použijte v tabulce statistik segment V horní části a v ostatních částech. Segmentace údajů pomocí možnosti V horní části a v ostatních částech pomáhá optimalizovat kampaně ve Vyhledávací síti tak, aby se reklamy zobrazovaly v těch částech stránek, které zajistí nejlepší výkon.

Interpretace údajů

 • Vyhledávání Google: v horní části – vaše reklama se zobrazila mezi reklamami v horní části.
 • Vyhledávání Google: v ostatních částech – veškeré textové reklamy Google Ads, které se zobrazují jinde než ve Vyhledávání Google: v horní části
 • Partnerské weby ve Vyhledávací síti: Od října 2020 už partnerské weby ve Vyhledávací síti nebudou rozlišovat, zda se reklamy zobrazily v horní části nebo v ostatních částech. Veškeré údaje z partnerských webů budou zahrnuty do jednoho segmentu. I přes tuto změnu se vám stále může zobrazovat segment „Partnerské stránky ve Vyhledávací síti: v horní části“, který zahrnuje údaje z doby před říjnem 2020.
 • Obsahová síť Google – reklama se zobrazila v Obsahové síti Google.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka