Použití segmentů v tabulkách

Pomocí segmentů můžete v tabulkách služby Google Ads zvýraznit údaje, které jsou pro vás nejdůležitější. Segmenty vám umožňují dělit data do řádků a požadované údaje vyčlenit. Možnosti výběru segmentů se liší podle toho, jakou tabulku si v účtu Google Ads prohlížíte, může ale jít o období, typ kliknutí či zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak se segmenty používají.

Pokyny

Segmentace řádků v tabulce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Pomocí nabídky stránek přejděte do tabulky, kterou chcete segmentovat.
 3. Klikněte na ikonu segmentu Segment a vyberte data, která chcete vyčlenit.
 4. Chcete-li segment odstranit, klikněte na ikonu segmentu Segment a vyberte možnost Žádný.

Použijete-li nekompatibilní segment, může dojít k tomu, že se ve sloupcích nezobrazí žádná hodnota. Například segmenty založené na konverzích, jako je Konverzní akce nebo Prodleva konverze, fungují pouze se sloupci, které s konverzemi souvisejí, jako jsou sloupce Konverze, Všechny konv. nebo Hodnota konverze. Pokud tedy použijete segment založený na konverzích, zobrazí se v jiných sloupcích (například Kliknutí, Zobr. a Náklady) pouze prázdná hodnota (–). To platí i pro sloupce, které zahrnují náklady, například Cena/konv.

Získání statistik s využitím různých typů segmentů

Některé segmenty se nacházejí téměř na každé kartě účtu Google Ads, jiné jsou dostupné pouze na určitých kartách. Chcete-li pro svá data použít nějaký konkrétní segment, může být v některých případech nutné stáhnout přehled. Zde uvádíme několik dostupných typů segmentů a možnosti jejich využití:

Cíl reklamy

Cíl reklamy udává, kam je uživatel přesměrován po kliknutí na reklamu. Pokud získáváte návštěvnost na mobilním webu i v aplikaci, můžete pomocí tohoto segmentu porovnávat výkon reklam podle toho, kam se uživatelé dostanou.

Níže uvedený postup pomůže v tomto přehledu zajistit co nejpřesnější rozdělení návštěvnosti mezi web a aplikaci:

 1. Nastavte měření konverzí pomocí sady Firebase SDK nebo sady SDK třetí strany.
 2. Všechny pingy konektoru (ID kliknutí Google zahajujícího návštěvu) posílejte do služby Google Ads.
 3. Propojte s číslem zákazníka Google Ads účet GA4F nebo účet třetí strany.
Segmentování podle cíle reklamy nemusí být kompatibilní se všemi metrikami (nelze jej například použít u konverzí po zobrazení ve videokampaních a kampaních na aplikaci).

Typ kliknutí

Pomocí tohoto segmentu zjistíte, která kliknutí skončila návštěvou webových stránek. Zjistíte také kliknutí na telefonní číslo, pokud se reklama zobrazila v mobilním zařízení (tzv. reklama s možností volání).

Segmentování podle typu kliknutí nemusí být kompatibilní se všemi metrikami, například s metrikou zobrazení pro videokampaně.

Poznámka

Typ kliknutí se může vztahovat na různé aspekty stejného zobrazení (např. zobrazení reklamy s možností volání může být uvedeno zároveň se zobrazením nadpisu téže reklamy). V takovém případě se ve staženém přehledu zobrazí místo celkových součtů pomlčky (--). Celkový součet by nebyl přesný, protože některá zobrazení by se započítala dvakrát.

Jak do reklamy přidat telefonní číslo

Později v tomto roce skončí podpora kliknutí typu „Přímý odkaz na aplikaci“. Ke zjišťování výkonu aplikace můžete použít segment Cíl reklamy.

Konverze

Pokud jste nastavili měření konverzí, můžete jejich úspěšnost sledovat na základě segmentů Název konverze, Kategorie konverze a Zdroj konverze.

Dny do konverze

Segment Dny do konverze ukazuje časový rozdíl mezi zobrazením reklamy na straně zákazníka a následnou konverzí. Díky tomuto segmentu zjistíte, jak dlouho máte čekat na daný přehled, než bude možné interpretovat údaje o konverzích. Tím, že vysledujete, jak dlouho trvá, než u uživatelů dojde ke konverzi, získáte i podklad pro to, abyste usoudili kdy zahájit novou reklamní kampaň.

Zařízení

Pomocí tohoto segmentu můžete porovnat dosahované výkony na různých typech zařízení, tj. na počítačích, mobilních telefonech nebo tabletech.

Klíčové slovo/umístění

Pomocí tohoto segmentu můžete porovnat, jaký výkon podávají jednotlivá klíčová slova pro konkrétní reklamy.

Tento segment je dostupný pouze na kartě Reklamy.

Síť

Pomocí tohoto segmentu lze porovnat výkon ve Vyhledávací síti a v Obsahové síti. Takto se často porovnávají jednotlivé reklamy na kartě Reklamy.

Síť (podrobně)

Pomocí tohoto segmentu lze porovnat výkon ve Vyhledávání Google, na partnerských webech ve Vyhledávací síti a v Obsahové síti. Často se tímto způsobem porovnává výkon jednotlivých reklam podle sítě na kartě Reklamy.

Typ shody vyhledávacího dotazu

Provedete-li segmentaci klíčového slova podle typu shody vyhledávacích dotazů, zjistíte vztah skutečných vyhledávacích dotazů k vašim klíčovým slovům. Tento typ segmentu vám poskytne informace, jaký výkon klíčové slovo podává ve volné, frázové a přesné shodě.

Pomocí tohoto segmentu můžete zjistit počet kliknutí, počet zobrazení nebo CTR pro každý typ shody vyhledávacích dotazů s určitým klíčovým slovem. Na základě toho pak můžete provést změny typu shody klíčového slova, abyste zvýšili jeho výkon.

Příklad

Řekněme, že máte klíčové slovo hračky pro psy, které jste nastavili na volnou shodu, a zákazník vyhledává pomocí dotazu hračky vhodné pro psy. V tomto případě se jedná o volnou shodu. Pokud zákazník zadá výrazy koupit hračky pro psa nebo koupit hračky pro psy, bude to frázová shoda. Je-li hledaný výraz hračky pro psa nebo hračky pro psy, jde o přesnou shodu.

Klíčové slovo Vyhledávací dotaz Typ shody vyhledávacího dotazu
hračky pro psy hračky vhodné pro psy Volná shoda
hračky pro psy koupit hračky pro psa
koupit hračky pro psy
Frázová shoda
hračky pro psy hračky pro psa
hračky pro psy
Přesná shoda

Řekněme, že do tabulky statistik přidáte segment a uvidíte, že klíčové slovo ve volné shodě hračky pro psa zobrazuje reklamu pro všechny typy shody hledaného výrazu (volnou, frázovou i přesnou). Na základě výkonu klíčového slova hračky pro psa u jednotlivých typů shody můžete pro toto klíčové slovo zvýšit nebo snížit nabídku.

Důležité upozornění

I když se rozhodnete nezobrazovat reklamy na blízké varianty klíčových slov v přesné a frázové shodě, můžete přesto zaznamenat zvýšený počet vyhledávacích dotazů v přesné a frázové shodě. Pokud například seznam klíčových slov zahrnuje klíčové slovo ve volné shodě hračky pro psa a uživatel vyhledává pomocí dotazu hračka pro psa, vyhodnotíme tento typ shody vyhledávacího dotazu jako přesnou shodu, protože výraz hračka pro psa je blízkou variantou výrazu hračky pro psa.

Čas

Pomocí tohoto segmentu rozdělíte tabulku statistik do řádků na základě vybraného časového období. Pokud požadujete velké množství údajů, můžete obdržet zprávu s pokynem, abyste si stáhli přehled.

Možnosti zahrnují:

 • dny v týdnu (např. pondělí, úterý, středa),
 • den (např. středa 21. prosince 2011),
 • týden,
 • měsíc
 • čtvrtletí,
 • rok,
 • hodina dne.

Tip

K zobrazení výkonu podle časových období můžete využít také kartu Dimenze.

V horní části a v ostatních částech

Pokud chcete zjistit, kde se reklama zobrazila na stránkách s výsledky vyhledávání Google nebo na partnerských webech ve Vyhledávací síti, použijte v tabulce statistik segment V horní části a v ostatních částech. Segmentace údajů pomocí možnosti V horní části a v ostatních částech pomáhá optimalizovat kampaně ve Vyhledávací síti tak, aby se reklamy zobrazovaly v těch částech stránek, které zajistí nejlepší výkon.

Interpretace údajů

 • Vyhledávání Google: v horní části – reklamy, které se zobrazí nad základními výsledky vyhledávání Google.
 • Vyhledávání Google: jiné – veškeré textové reklamy Google Ads, které se nezobrazí hned nad výsledky vyhledávání Google.
 • Partnerské weby ve Vyhledávací síti: Od října 2020 už partnerské weby ve Vyhledávací síti nebudou rozlišovat, zda se reklamy zobrazily v horní části nebo v ostatních částech. Veškeré údaje z partnerských webů budou zahrnuty do jednoho segmentu. I přes tuto změnu se vám stále může zobrazovat segment „Partnerské stránky ve Vyhledávací síti: v horní části“, který zahrnuje údaje z doby před říjnem 2020.
 • Obsahová síť Google – reklama se zobrazovala v Obsahové síti Google.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false