Použití segmentů v tabulkách

Pomocí segmentů můžete v tabulkách služby Google Ads zvýraznit údaje, které jsou pro vás nejdůležitější. Segmenty umožňují rozdělit údaje do řádků a vyčlenit přesně ty z nich, které chcete vidět. Možnosti výběru segmentů se liší podle toho, jakou tabulku si v účtu Google Ads prohlížíte, může ale jít o období, typ kliknutí či zařízení.

Tento článek vysvětluje, jak se segmenty používají.

Pokyny

Vyberte prostředí Google Ads, které používáte. Další informace

Přidání a odebrání segmentů z tabulky

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Chcete-li zobrazit údaje pro konkrétní časový úsek, klikněte na nabídku časového období v pravém horním rohu stránky a vyberte období, které chcete analyzovat.
 4. Klikněte na některou z karet, které se zobrazí uprostřed stránky, např. Kampaně, Reklamní sestavy nebo Reklamy.
 5. Klikněte na tlačítko Segment nad tabulkou statistik.
 6. Chcete-li přidat některý segment, vyberte jej z rozbalovací nabídky. Chcete-li segment odstranit, vyberte možnost „Žádné“. See how to segment your data
 7. V tabulce statistik můžete použít vždy pouze jeden segment. Pokud se však rozhodnete stáhnout přehled, můžete pro údaje použít více segmentů. Až v tabulce zobrazíte požadované údaje, klikněte na tlačítko pro stažení Ikona stažení a vytvořte přehled.
 8. Na panelu, který se otevře, přidejte další segmenty kliknutím na +Přidat segment. See how to add segments to a report
 9. Klikněte na Stáhnout.

Jak pomocí různých typů segmentů získat přehled

Některé segmenty se nacházejí téměř na každé kartě účtu AdWords, jiné jsou dostupné pouze na určitých kartách. Pokud budete chtít pro údaje použít nějaký konkrétní segment, může být v některých případech nutné stáhnout přehled. Zde uvádíme některé z dostupných typů segmentů a možnosti, jak je využít:

Typ kliknutí

Pomocí tohoto segmentu zjistíte, která kliknutí skončila návštěvou webových stránek. Zjistíte také kliknutí na telefonní číslo, pokud se reklama zobrazila v mobilním zařízení (tzv. reklama s možností volání).

Segmentování podle typu kliknutí nemusí být kompatibilní se všemi metrikami, například s metrikou zobrazení pro videokampaně. 
 

Poznámka

Typ kliknutí se může vztahovat na různé aspekty stejného zobrazení (např. zobrazení reklamy s možností volání může být uvedeno zároveň se zobrazením nadpisu téže reklamy). V takovém případě se ve staženém přehledu zobrazí místo celkových součtů pomlčky (--). Celkový součet by nebyl přesný, protože některá zobrazení by byla započtena dvakrát.

Zde naleznete postup přidání telefonního čísla do reklamy.

Konverze

Pokud jste nastavili měření konverzí, mohou vám segmenty Název konverze, Kategorie konverze a Zdroj konverze poskytnout statistiky o výkonu konverzí.

Zařízení

Pomocí tohoto segmentu můžete porovnat dosahované výkony na různých typech zařízení, tj. na počítačích, mobilních telefonech nebo tabletech.

Experimenty

Pokud máte spuštěný nějaký experiment s kampaní, můžete údaje na kartách Klíčová slova, Reklamy nebo Reklamní sestavy segmentovat podle experimentů, kontrolních skupin nebo oběma způsoby. Kromě toho budete mít na kartě Kampaně souhrnné kontrolní a experimentální údaje.

Klíčové slovo/umístění

Pomocí tohoto segmentu můžete porovnat, jaký výkon podávají jednotlivá klíčová slova pro konkrétní reklamy.

Tento segment je dostupný pouze na kartě Reklamy.

Síť

Pomocí tohoto segmentu lze porovnat výkon ve Vyhledávací síti a v Obsahové síti. Takto se často porovnávají jednotlivé reklamy na kartě Reklamy.

Síť (podrobně)

Pomocí tohoto segmentu lze porovnat výkon ve vyhledávání Google, na partnerských webech ve vyhledávací síti a v Obsahové síti. Takto se často porovnává výkon jednotlivých reklam podle sítě na kartě Reklamy.

Typ shody vyhledávacího dotazu

Provedete-li segmentaci klíčového slova podle typu shody vyhledávacích dotazů, zjistíte vztah skutečných vyhledávacích dotazů k vašim klíčovým slovům. Tento typ segmentu vám poskytne informace, jaký výkon klíčové slovo podává ve volné, frázové a přesné shodě.

Pomocí tohoto segmentu můžete zjistit počet kliknutí, počet zobrazení nebo CTR pro každý typ shody vyhledávacích dotazů s určitým klíčovým slovem. Na základě toho pak můžete provést změny typu shody klíčového slova, abyste zvýšili jeho výkon.

Příklad

Řekněme, že máte klíčové slovo hračky pro psy, které jste nastavili na volnou shodu, a zákazník vyhledává pomocí dotazu hračky vhodné pro psy. Typ shody vyhledávacího dotazu bude mít hodnotu volná. Pokud zákazník vyhledává pomocí dotazu koupit hračky pro psa nebo koupit hračky pro psy, bude mít typ shody vyhledávacího dotazu hodnotu frázová. Pokud je zákazníkův vyhledávací dotaz prostě hračky pro psa nebo hračky pro psy, typ shody vyhledávacího dotazu bude přesná.

Klíčové slovo Vyhledávací dotaz Typ shody vyhledávacího dotazu
hračky pro psy hračky vhodné pro psy Volná shoda
hračky pro psy koupit hračky pro psy
koupit hračku pro psa
Frázová shoda
hračky pro psy hračky pro psy
hračka pro psy
Přesná shoda

Teď řekněme, že přidáte do své tabulky statistik segment a uvidíte, že klíčové slovo ve volné shodě hračky pro psy zobrazuje reklamu pro každý typ shody vyhledávacího dotazu (volnou, frázovou i přesnou). Na základě výkonu klíčového slova hračky pro psy pro jednotlivé typy shody vyhledávacího dotazu se možná rozhodnete pro toto klíčové slovo zvýšit nebo snížit nabídku.

Důležité upozornění

I když se rozhodnete nezobrazovat reklamy na blízké varianty klíčových slov v přesné a frázové shodě, můžete přesto zaznamenat zvýšený počet vyhledávacích dotazů v přesné a frázové shodě. Pokud například seznam klíčových slov zahrnuje klíčové slovo ve volné shodě hračky pro psy a uživatel vyhledává pomocí dotazu hračka pro psy, vyhodnotíme tento typ shody vyhledávacího dotazu jako přesnou shodu, protože výraz hračka pro psy je blízkou variantou výrazu hračky pro psy.

Zvláštní kategorie

Segment Zvláštní kategorie je dostupný, pokud stáhnete přehled výkonu automatických umístění v Obsahové síti Google. Uvádí dva typy stránek, na kterých se zobrazily vaše reklamy: chybové stránky a stránky v parkované doméně.

Čas

Pomocí tohoto segmentu rozdělíte tabulku statistik do řádků na základě vybraného časového období. Pokud požadujete velké množství údajů, můžete obdržet zprávu s pokynem, abyste si stáhli přehled.

Možnosti zahrnují:

 • dny v týdnu (např. pondělí, úterý, středa),
 • den (např. středa 21. prosince 2011),
 • týden,
 • Měsíc
 • Čtvrtletí
 • Rok
 • hodina dne.

Tip

K zobrazení výkonu podle časových období můžete využít také kartu Dimenze.

V horní části a v ostatních částech

Pokud chcete zjistit, kde se reklama zobrazila na stránkách s výsledky vyhledávání Google nebo na partnerských webech ve Vyhledávací síti, použijte v tabulce statistik segment V horní části a v ostatních částech. Segmentace údajů pomocí možnosti V horní části a v ostatních částech pomáhá optimalizovat kampaně ve vyhledávací síti tak, aby se reklamy zobrazovaly v těch částech stránek, které zajistí nejlepší výkon.

Interpretace údajů

 • Vyhledávání Google: v horní části – reklama se zobrazuje nad základními výsledky vyhledávání Google.
 • Vyhledávání Google: jiné – veškeré textové reklamy AdWords, které se nezobrazí hned nad výsledky vyhledávání Google.
 • Partnerské stránky ve Vyhledávací síti: v horní části – reklamy se zobrazily nad výsledky organického vyhledávání na stránce partnerského webu ve Vyhledávací síti.
 • Partnerské stránky ve Vyhledávací síti: jiné – veškeré reklamy, které se nezobrazí hned nad výsledky vyhledávání na partnerském webu.
 • Obsahová síť Google – reklama se zobrazila v Obsahové síti Google.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?