Hủy tài khoản Google Ads

Bạn có thể hủy tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào. Việc này sẽ tự động ngừng tất cả quảng cáo của bạn trong vòng 24 giờ.

Bài viết này cho bạn biết cách hủy tài khoản và những gì bạn nên biết trước khi hủy tài khoản.

Lưu ý:

Thao tác hủy tài khoản Google Ads khác với xóa Tài khoản Google của bạn. Khi bạn hủy tài khoản Google Ads, quảng cáo của bạn sẽ dừng hiển thị, nhưng bạn vẫn có thể truy cập vào tài khoản. Khi bạn xóa Tài khoản Google, tất cả các tài khoản sản phẩm của Google liên kết với tài khoản đó sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể truy cập vào các tài khoản này trong tương lai. Tên người dùng Gmail của bạn cũng sẽ bị xóa và không thể sử dụng lại trong tương lai. Tìm hiểu thêm về cách xóa Tài khoản Google của bạn.

Trước khi hủy

Lưu ý rằng việc hủy tài khoản Google Ads có hiệu quả tương tự như khi tạm dừng chiến dịch của bạn, với các ngoại lệ sau:

 • Khi hủy tài khoản của mình, bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại cho bất cứ số dư tài khoản nào chưa được sử dụng, trừ các khoản từ phiếu mua hàng khuyến mãi.
 • Nếu hủy tài khoản của mình, trước tiên bạn cần phải kích hoạt lại tài khoản nếu muốn sử dụng lại tài khoản này trong tương lai.

Nếu không có tiền chưa sử dụng trong tài khoản, bạn nên tạm dừng chiến dịch thay vì hủy tài khoản của mình.

Nếu bạn đang hủy tài khoản vì không hài lòng với hiệu quả hoạt động của chiến dịch, bạn nên xem các mẹo tối ưu hóa có thể hữu ích. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm hoặc để lại phản hồi về trải nghiệm Google Ads của bạn.

Quá trình hủy diễn ra như thế nào

Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, hãy lưu ý rằng bạn vẫn phải thanh toán cho bất kỳ chi phí tích lũy nào trong tài khoản của mình. Nếu bạn còn tiền trong tài khoản, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào phương thức thanh toán của bạn trong vòng 4 tuần. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Quản lý thanh toán sau khi hủy tài khoản Google Ads của bạn.

Sau khi hủy, bạn vẫn có thể truy cập vài dữ liệu trong tài khoản Google Ads bằng cách đăng nhập vào Google Ads. Nếu muốn sử dụng lại Google Ads trong tương lai, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nếu tài khoản Google Ads của bạn đã không hoạt động trong hơn 15 tháng - có nghĩa là tài khoản của bạn đã không chi tiêu trong hơn 15 tháng - thì tài khoản của bạn sẽ tự động bị hủy. Tìm hiểu thêm về việc hủy tài khoản không hoạt động
 
Nếu bạn không yêu cầu hủy và bạn không thể đăng nhập hoặc nếu tài khoản của bạn đã bị hủy mặc dù đã chi tiêu trong 15 tháng qua, hãy liên hệ với chúng tôi.

Yêu cầu hủy

Để hủy tài khoản, bạn cần:

 • Quyền truy cập quản trị vào tài khoản của mình
 • Thanh toán được thiết lập cho tài khoản đó

Nếu bạn có tài khoản người quản lý và muốn hủy một trong những tài khoản được quản lý của mình, hãy lưu ý các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý của mình
 • Tài khoản người quản lý của bạn cần phải là tài khoản đã tạo tài khoản được quản lý mà bạn muốn hủy
 • Tài khoản được quản lý đó không được phép có người dùng khác có quyền truy cập quản trị

Hãy đọc bài viết Giới thiệu về hủy tài khoản được quản lý để tìm hiểu thêm.

Cách hủy tài khoản của bạn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng rồi chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Trong phần "Hủy tài khoản" ở cuối trang, nhấp vào Hủy tài khoản này. Tùy chọn này sẽ không xuất hiện nếu tài khoản AdWords của bạn đã bị hủy hoặc nếu tài khoản người dùng của bạn không có quyền truy cập quản trị.
 4. Trong hộp bật lên sẽ xuất hiện, bạn có thể truy cập vào liên kết để khắc phục sự cố thường gặp, để lại cho chúng tôi phản hồi về lý do bạn hủy tài khoản và xác nhận rằng bạn muốn hủy tài khoản của mình bằng cách nhấp vào Hủy tài khoản của tôi ở phía dưới cùng.

Sau khi tài khoản của bạn bị hủy

Những điều sau đây sẽ diễn ra sau khi hủy tài khoản:

 • Tất cả danh sách tiếp thị lại mà tài khoản bị hủy sở hữu, bao gồm cả danh sách Đối sánh khách hàng, sẽ được đặt thành “Đã đóng”, điều này ngăn không cho người dùng mới được thêm vào những danh sách này.

Trong nỗ lực xóa dữ liệu của bạn, những điều sau đây sẽ diễn ra khoảng một tháng sau khi hủy tài khoản:

 • Tất cả danh sách tiếp thị lại mà tài khoản bị hủy sở hữu, bao gồm cả danh sách Đối sánh khách hàng, sẽ có thời hạn thành viên của danh sách được cập nhật thành 1 ngày. Hành động này sẽ xóa tất cả người dùng khỏi các danh sách này. 
 • Sau khi xóa người dùng, danh sách được chia sẻ với các tài khoản khác sẽ không còn có thể sử dụng cho các tài khoản đó nữa. 
 • Mọi thông số cho tính năng tiếp thị lại động sẽ bị xóa.

Sự cố khi hủy tài khoản

 • Nếu không thấy tùy chọn để hủy tài khoản của mình thì có thể bạn không đủ điều kiện để hủy tài khoản đó. Hãy xem lại "Yêu cầu hủy" ở trên.
 • Nếu người dùng có quyền truy cập quản trị của bạn rời khỏi công ty và bạn muốn hủy tài khoản của mình, hãy thu thập ID khách hàng, địa chỉ email đăng nhập, thông tin thanh toán của tài khoản và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Ads.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?