Hủy tài khoản Google Ads

Bạn có thể hủy tài khoản Google Ads của mình vào bất cứ lúc nào. Việc này sẽ tự động ngừng tất cả quảng cáo của bạn trong vòng 24 giờ.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách hủy tài khoản và những điều bạn nên lưu ý trước khi hủy tài khoản.

Lưu ý:

Việc hủy tài khoản Google Ads của bạn khác với việc xóa Tài khoản Google của bạn. Khi hủy tài khoản Google Ads, quảng cáo của bạn sẽ ngừng hiển thị nhưng bạn vẫn có thể truy cập tài khoản. Khi bạn xóa Tài khoản Google, tất cả các tài khoản sản phẩm của Google liên kết với tài khoản đó sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể truy cập vào các tài khoản này trong tương lai. Tên người dùng Gmail của bạn cũng sẽ bị xóa và không thể sử dụng lại trong tương lai. Tìm hiểu thêm về cách xóa Tài khoản Google.

Trước khi hủy

Hãy lưu ý rằng việc hủy tài khoản Google Ads của bạn có tác dụng tương tự như tạm dừng các chiến dịch của bạn, với các ngoại lệ sau:

 • Khi hủy tài khoản của mình, bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại cho bất cứ số dư tài khoản nào chưa được sử dụng, trừ các khoản từ phiếu mua hàng khuyến mãi.
 • Nếu bạn hủy tài khoản và muốn sử dụng lại trong tương lai, thì trước tiên bạn cần kích hoạt lại tài khoản này.

Nếu không còn tiền trong tài khoản, bạn nên tạm dừng chiến dịch thay vì hủy tài khoản.

Nếu hủy tài khoản vì không hài lòng với hiệu quả hoạt động của chiến dịch, bạn nên tham khảo các mẹo tối ưu hóa có thể sẽ hữu ích cho bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể hủy các tài khoản đang được thiết lập bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa Delete icon bên cạnh các tài khoản đó trong Bộ chọn tài khoản.

Quá trình hủy tài khoản diễn ra như thế nào

Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, xin lưu ý rằng bạn vẫn phải thanh toán cho bất kỳ chi phí tích lũy nào trong tài khoản của mình. Nếu bạn còn tiền trong tài khoản, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào phương thức thanh toán của bạn trong vòng 4 tuần. Tìm hiểu thêm về cách quản lý thông tin thanh toán sau khi hủy tài khoản Google Ads.

Sau khi bạn hủy, bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu trong tài khoản Google Ads của mình bằng cách đăng nhập vào Google Ads. Nếu muốn sử dụng lại Google Ads trong tương lai, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình vào bất cứ lúc nào.

Lưu ý:Nếu tài khoản Google Ads của bạn không hoạt động trong hơn 15 tháng (tức là không chi tiêu trong hơn 15 tháng), thì hệ thống sẽ tự động hủy tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về việc hủy các tài khoản không hoạt động.

Các yêu cầu đối với việc hủy tài khoản

Để hủy tài khoản, bạn cần:

 • Quyền truy cập quản trị vào tài khoản của mình
 • Thanh toán được thiết lập cho tài khoản đó

Nếu bạn có tài khoản người quản lý và muốn hủy một trong những tài khoản được quản lý của mình, hãy lưu ý các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý của mình
 • Tài khoản người quản lý của bạn cần có quyền sở hữu đối với tài khoản khách hàng mà bạn muốn hủy.

Tìm hiểu thêm về cách hủy tài khoản khách hàng

Cách hủy tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải.
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
 4. Nhấp vào phần Trạng thái tài khoản để mở rộng phần này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi.

Sau khi tài khoản của bạn bị hủy

Sau khi hủy tài khoản, bạn sẽ thấy:

 • Tất cả danh sách tiếp thị lại của tài khoản bị hủy, bao gồm cả danh sách So khớp khách hàng, sẽ được đặt thành “Đã đóng” để hệ thống không thêm người dùng mới vào các danh sách này nữa.

Nhằm xóa dữ liệu của bạn, trong vòng khoảng 1 tháng sau khi hủy tài khoản, bạn sẽ thấy:

 • Thời hạn thành viên trong tất cả danh sách tiếp thị lại của tài khoản bị hủy, bao gồm cả danh sách So khớp khách hàng, sẽ được cập nhật thành 1 ngày. Hành động này sẽ xóa tất cả người dùng khỏi các danh sách này.
 • Các tài khoản dùng chung danh sách sẽ không thể sử dụng những danh sách đã bị xóa người dùng nữa.
 • Mọi thông số cho tính năng tiếp thị lại động sẽ bị xóa.

Nếu tài khoản bị hủy còn tiền mà chúng tôi có thể hoàn lại, thì bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 4–12 tuần. Tìm hiểu thêm về cách quản lý vấn đề thanh toán sau khi hủy tài khoản Google Ads của bạn

Sự cố khi hủy tài khoản

 • Nếu không thấy tùy chọn để hủy tài khoản của mình thì có thể bạn không đủ điều kiện để hủy tài khoản đó. Hãy xem lại "Yêu cầu hủy" ở trên.
 • Nếu người dùng quản trị của bạn rời công ty và bạn muốn hủy tài khoản của mình, hãy thu thập ID khách hàng của bạn, địa chỉ email đăng nhập, thông tin thanh toán của tài khoản và liên hệ với bộ phận hỗ trợ Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73067
false
false
false