Likwidacja konta Google Ads

Konto Google Ads możesz w każdej chwili zlikwidować. Jeśli to zrobisz, w ciągu 24 godzin automatycznie przerwiemy wyświetlanie wszystkich Twoich reklam.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zlikwidować konto oraz o czym musisz pamiętać, zanim je zlikwidujesz.

Uwaga:

Likwidacja konta Google Ads różni się od usunięcia konta Google. Likwidacja konta Google Ads przerywa wyświetlanie Twoich reklam, ale nie powoduje utraty dostępu do konta. Gdy usuwasz konto Google, likwidowane są wszystkie konta usług powiązanych z tym kontem i na zawsze tracisz dostęp do nich. Usuwana jest również Twoja nazwa użytkownika Gmaila i nie da się jej odzyskać. Więcej informacji o usuwaniu konta Google

Zanim zlikwidujesz konto

Likwidacja konta Google Ads ma taki sam skutek jak wstrzymanie kampanii z następującymi wyjątkami:

 • Jeśli zlikwidujesz konto, możesz otrzymać zwrot środków, które nie zostały wykorzystane, oprócz środków z ofert promocyjnych.
 • Jeśli w przyszłości zechcesz używać ponownie zlikwidowanego konta, musisz je najpierw reaktywować.

Jeśli na koncie nie masz niewykorzystanych środków, możesz wstrzymać kampanie, zamiast likwidować konto.

Jeśli likwidujesz konto, bo nie satysfakcjonuje Cię skuteczność kampanii, warto sprawdzić wskazówki dotyczące optymalizacji.

Uwaga: możesz też zlikwidować konto, które jest w trakcie konfigurowania. Aby to zrobić, w selektorze kont kliknij ikonę kosza Delete icon obok wybranego konta.

Jak przebiega likwidacja konta

Gdy zdecydujesz się na likwidację konta, pamiętaj, że musisz zapłacić wszystkie naliczone na nim koszty. Jeśli masz na koncie jakieś niewykorzystane środki, zwrócimy Ci je w ciągu czterech tygodni za pomocą używanej przez Ciebie formy płatności. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie rozliczeniami po likwidacji konta Google Ads.

Po likwidacji konta możesz nadal uzyskać dostęp do znajdujących się na nim danych – wystarczy zalogować się w Google Ads. Jeśli w przyszłości zechcesz znów korzystać z Google Ads, możesz w dowolnym momencie ponownie włączyć konto.

Uwaga: jeśli Twoje konto Google Ads było nieaktywne przez ponad 15 miesięcy – czyli przez ten okres nie odnotowaliśmy na nim żadnych wydatków na reklamy – zostanie ono automatycznie zlikwidowane. Więcej informacji o likwidowaniu nieaktywnych kont

Wymogi dotyczące likwidacji konta

Aby zlikwidować konto, musisz:

 • mieć dostęp administracyjny do swojego konta,
 • skonfigurowane ustawienia płatności na koncie.

Jeśli masz konto menedżera i chcesz zlikwidować jedno z zarządzanych przez siebie kont, pamiętaj o następujących wymaganiach:

 • Musisz mieć dostęp administracyjny do konta menedżera.
 • Zarządzane konto, które chcesz zlikwidować, musiało zostać utworzone za pomocą Twojego konta menedżera.
 • Zarządzane konto nie może mieć innych użytkowników z dostępem administracyjnym.

Więcej dowiesz się z artykułu Likwidacja kont klientów.

Jak zlikwidować konto

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Preferencje.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, aby ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Po likwidacji konta

Po likwidacji Twojego konta zostanie podjęty następujący krok:

 • Status wszystkich list remarketingowych należących do zlikwidowanego konta, w tym list odbiorców kierowania na listę klientów, zostanie zmieniony na „Zamknięta”. Oznacza to, że nie będzie można dodawać nowych użytkowników do tych list.

W ciągu około miesiąca po likwidacji konta zostaną podjęte następujące kroki, aby usunąć Twoje dane:

 • Okresy członkostwa na wszystkich listach remarketingowych należących do zlikwidowanego konta, w tym listach odbiorców kierowania na listę klientów, zostaną zmienione na jeden dzień. Dzięki temu wszyscy użytkownicy zostaną usunięci z tych list. 
 • Jeśli listy, z których usunięto użytkowników, były udostępniane innym kontom, korzystanie z nich na tych kontach stanie się niemożliwe. 
 • Wszystkie parametry remarketingu dynamicznego zostaną usunięte.

Jeśli na Twoim zlikwidowanym koncie pozostały niewykorzystane środki, zwrócimy je w ciągu 4–12 tygodni. Więcej informacji o zwrotach środków

Problemy z likwidacją konta

 • Jeśli nie widzisz opcji likwidacji konta, być może nie masz takiej możliwości. Przeczytaj powyżej „Wymogi dotyczące likwidacji konta”.
 • Jeśli użytkownik z dostępem administracyjnym odszedł z firmy i chcesz zlikwidować swoje konto, przygotuj swój identyfikator klienta, adres e-mail logowania oraz informacje rozliczeniowe konta i skontaktuj się z pomocą Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem