Zacielenie kampaní v Obsahovej sieti

Keď inzerujete v Obsahovej sieti Google, ktorá združuje viac ako 2 milióny webov a má dosah na viac ako 90 % ľudí používajúcich internet, vaše reklamy sa môžu zobraziť na mnohých weboch, v mnohých mobilných aplikáciách a v rôznom videoobsahu.

V rámci tohto obrovského dosahu Obsahovej siete môžete svoje reklamné ciele dosiahnuť zacielením kampane. Pomocou nastavení a zacielenia zobrazujte svoje reklamy ľuďom, ktorí sú pre vaše podnikanie najdôležitejší. V tomto článku uvádzame prehľad spôsobov zacielenia v Obsahovej sieti.

Kde v Obsahovej sieti by sa mohli zobrazovať reklamy

Vaše reklamy sa zobrazujú v Obsahovej sieti v závislosti od typu zacielenia, ktorý používate v kampani. V tomto článku vám vysvetlíme možnosti zacielenia, ktoré máte k dispozícii.

Možnosti zacielenia

V Obsahovej sieti môžete používať zacielenie na reklamnú skupinu, aby sa vaše reklamy zobrazovali určitým typom ľudí alebo v určitých kontextoch či určitom obsahu.

  • Keď zacielenie zameriate na určité typy ľudí, môžete dosiahnuť, že vaše reklamy sa budú zobrazovať určitým publikám (napríklad ľuďom, ktorí už navštívili váš web alebo ktorí zamýšľajú nákup daného produktu) alebo určitej demografickej skupine (napríklad mladým mužom). Ďalšie informácie
  • Keď zacielenie zameriate na určité momenty, môžete špecifikovať kľúčové slová alebo témy, na základe ktorých sa vaše reklamy budú zobrazovať v kontexte určitých druhov obsahu (napríklad obsah týkajúci sa bicyklov) alebo na určitých weboch (napríklad spravované umiestnenie na webe nytimes.com). Ďalšie informácie

Dosah

Dosah predstavuje počet možných zobrazení, ktoré vyhovujú vašim nastaveniam zacielenia. Vo všeobecnosti platí, že čím viac nových vrstiev zacielenia pridáte, tým viac zúžite potenciálny dosah svojich reklám. Ak napríklad nastavíte zacielenie na ženy, ktoré aktívne vyhľadávajú domy na predaj (t. j. nastavíte Demografické údaje – Pohlavie – Žena a Publikum – Nákupné úmysly – Nehnuteľnosti), dosah vašich reklám bude užší ako v prípade, že by ste nastavili zacielenie na všetkých ľudí s úmyslom kúpiť si nehnuteľnosť.

Avšak pridávanie dodatočných položiek v rámci daného typu zacielenia váš dosah rozšíri. Ak zacieľujete napríklad na Košice a potom pridáte zacielenie na Trnavu, váš dosah sa rozšíri. Ďalšie informácie

Ponúkanie cien

Ak chcete zvýšiť účinok konkrétneho nastavenia zacielenia, upravte jeho cenovú ponuku. Ak napríklad považujete zobrazenie svojej reklamy rodičom za hodnotné, pomocou úprav cenových ponúk môžete zvýšiť svoju cenovú ponuku pre rodičov.

Automatické zacielenie

Pomocou automatického zacielenia dosiahnete rýchlu a automatickú optimalizáciu zacielenia. S automatickým zacielením nemusíte spravovať každý jeden aspekt zacielenia – systémy Googlu zistia za vás, aké stratégie sú pre vás najlepšie.  Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory