Всичко за насочването на кампании в дисплейната мрежа

Когато рекламирате в Google Дисплейна мрежа, в която има над 2 милиона сайта и достига до над 90% от хората в интернет, рекламите Ви могат да се показват в голяма съвкупност от уебсайтове, мобилни приложения и видеосъдържание.

Възползвайте се от огромния обхват на дисплейната мрежа и постигнете рекламните си цели, като зададете фокус на кампанията си. За целта използвайте настройките и насочването, благодарение на които рекламите Ви да се виждат от най-значимите за бизнеса Ви хора. В тази статия ще намерите общ преглед на начините на насочване към дисплейната мрежа.

Къде в дисплейната мрежа могат да се показват реклами

Рекламите Ви се показват в дисплейната мрежа в зависимост от вида насочване, който използвате в кампаниите си. В тази статия са разяснени опциите за насочване.

Опциите Ви за насочване

В дисплейната мрежа можете да използвате насочване на ниво рекламна група, така че рекламите Ви да се виждат от определена група хора или в определен контекст или съдържание.

  • Когато наблегнете на насочване към определена група хора, целта Ви може да бъде рекламите Ви да се виждат от конкретна аудитория (напр. хора, които са посетили сайта Ви, или такива, които вероятно търсят определен продукт) или по демографски данни (напр. млади мъже). Научете повече
  • Когато наблегнете на насочване към определени моменти, можете да посочите ключови думи или теми, така че рекламите Ви да се виждат в контекста на определени видове съдържание (напр: такова, свързано с велосипеди) или в определени уебсайтове (напр. управлявано разположение в nytimes.com). Научете повече

Обхват

„Обхватът“ представлява броят на „възможните импресии“, които отговарят на настройките Ви за насочване. По принцип всеки път щом добавите ново ниво на насочване, допълнително стеснявате потенциалния обхват на рекламите. Ако например зададете насочване за жени, които активно търсят да купят къща (тоест „Демографски данни: Пол: Жени“ „Аудитория: Пазарна: Недвижими имоти“), рекламите Ви ще имат по-тесен обхват, отколкото ако се насочите към всички лица на пазара за недвижими имоти.

Но добавянето на допълнителни елементи в определен тип насочване ще разшири обхвата Ви. Ако например насочването Ви е за София и след това добавите насочване за Пловдив, обхватът Ви се разширява. Научете повече

Офериране

За да увеличите въздействието на определена настройка за насочване, просто коригирайте офертата за нея. Ако например показването на рекламата на родители е особено ценно за Вас, използвайте корекции на офертите, за да увеличите офертата си за родители.

Автоматично насочване

Използвайте автоматично насочване за насочване, което се оптимизира бързо и автоматично. С автоматичното насочване не е необходимо да управлявате всеки аспект на насочването – трябва само да оставете системите на Google да открият кои стратегии работят най-добре за Вас.  Научете повече

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си