Vyhodnotenie výkonnosti reklám v Obsahovej sieti

Graph

Pomocou stránok Reklamy a podkladyUmiestnenia si môžete pozrieť podrobné štatistiky, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť výkonnosť vašich obsahových reklám (angl. display ad). 

Obsah tohto článku:

 • Zistíte, kde sa zobrazujú vaše obsahové reklamy.
 • Analyzujete publiká, ktoré oslovujú vaše kampane, s použitím zobrazení, kliknutí a konverzií.
 • Zistíte, ktoré publiká a možnosti zacielenia fungujú.

Tip:

Snažte sa každý týždeň stráviť aspoň hodinu analyzovaním výkonnosti svojich obsahových reklám.

Základné štatistiky

 

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

 

Overenie zobrazovania reklám

Na stránke Reklamy a podklady skontrolujte, či sa vaše reklamy zobrazujú alebo sú pozastavené.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Reklamy.
 4. Hore na paneli zobrazení vyberte Obsahové kampane.
  
Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.
 1. Stĺpec Stav vás informuje, či sa vaša reklama zobrazuje. Ak sa vaša reklama nezobrazuje, uvidíte prečo nie a čo môžete urobiť na vyriešenie problému.
Získanie zoznamu webov, na ktorých sa zobrazili vaše reklamy

Na stránke Kedy a kde sa reklamy zobrazili môžete vidieť, na ktorých weboch a v ktorých videách a aplikáciách sa vaše reklamy zobrazili.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Štatistiky a reporty.
 3. Kliknite na Kedy a kde sa reklamy zobrazili.

Uvidíte všetky umiestnenia vrátane automatických spôsobov zacielenia, ako sú kľúčové slová, témy, remarketing a publiká. Uvidíte tiež všetky manuálne umiestnenia, ktoré ste vybrali.  

Na čo sa zamerať:

 • Na umiestnenia dosahujúce vysokú výkonnosť, na ktorých by sa vaše reklamy mohli po zvýšení ponuky zobrazovať častejšie.
 • Na umiestnenia s nízkou výkonnosťou (na základe porovnania s ostatnými umiestneniami), ktoré treba vylúčiť. Niekedy nemusí byť hneď jasné, prečo sa vaše reklamy zobrazili v určitom umiestnení. Porovnaním výkonnosti sa však dá dobre posúdiť, či je potrebné umiestnenie vylúčiť.

Poznámka: Niektoré zo zobrazených webových adries môžu byť neúplné. Môže to byť spôsobené tým, že webová adresa je príliš dlhá alebo obsahuje súkromné informácie o osobe zobrazujúcej umiestnenie, ako napríklad používateľské meno či heslo. V takomto prípade sa webová adresa skráti pomocou troch bodiek a môže byť čiastočne pozmenená. Potenciálne vás preto môže nasmerovať na inú stránku, než na ktorej sa zobrazila vaša reklama.

Príklad

Cestovná kancelária má v ponuke kampaň Túry po Vysokých Tatrách. Používa spravované umiestnenia a pomocou analýzy zobrazení (Zobr.) a konverzií chce nájsť ďalšie weby, na ktoré by mohla zacieliť. Pri návšteve stránky Umiestnenia môže spomínané metriky analyzovať.

Umiestnenie Typ Kampaň Zobr. Konverzie
tury‑vysoke‑tatry.sk Web Túry po Vysokých Tatrách 1 500 20
dobrodruzne‑tury.sk Web Túry po Vysokých Tatrách 1 500 25
vysoke‑tatry‑ubytovanie.sk Web Túry po Vysokých Tatrách 3 000 2
tury‑pre‑deti.sk Web Túry po Vysokých Tatrách 2 000 0

Podľa stránky Kde sa reklamy zobrazili má web tury‑vysoke‑tatry.sk dobrú výkonnosť. Správca účtu ho preto pridá do kampane ako spravované umiestnenie. Automatické umiestnenia vysoke‑tatry‑ubytovanie.sktury‑pre‑deti.sk majú však nízku výkonnosť. Tieto umiestnenia sú navyše zamerané na ľudí mimo cieľového publika, preto ich správca účtu vylúči.

Ako zistiť, či reklamy získavajú zobrazenia a kliknutia

Na stránke Reklamy a podklady môžete zistiť, či vaše reklamy získavajú zobrazenia a kliknutia, ako aj ďalšie informácie.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Reklamy.
 4. Hore na paneli zobrazení vyberte Obsahové kampane. 
Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.

Na čo sa zamerať:

 • Na porovnanie výkonnosti, ktorú dosahujú jednotlivé reklamné kreatívy.
 • Na formáty reklamy (obrázky, video, text), ktoré dosahujú vyššiu výkonnosť.

Príklad

Kampaň Túry po Vysokých Tatrách má dve rozdielne reklamné kreatívy.

Reklama Kampaň Kliknutia Konverzie
Half dome ad
Lomnický štít
Túry po Vysokých Tatrách 150 20
Hiker ad
Turista
Túry po Vysokých Tatrách 150 5

Reklama Lomnický štít dosahuje viac konverzií ako reklama Turista, preto sa správca účtu rozhodne odstrániť túto menej výkonnú reklamu z tejto kampane.

Identifikovanie zacielenia reklamy, ktoré dosahuje požadované výsledky
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Hore na paneli pracovných priestorov vyberte Obsahové kampane.
  Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.
 4. Vyberte svoju kampaň.
 •  Kliknutím na Kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní zobrazíte výkonnosť kľúčových slov.
 • Kliknutím na Publiká zobrazíte výkonnosť segmentu publika a demografických skupín.
 • Kliknutím na Obsah zobrazíte témy alebo umiestnenia.
 •  

Na čo sa zamerať:

 • Odstráňte spôsoby zacielenia, ktoré nedosahujú požadovanú výkonnosť alebo ktoré príliš obmedzujú vaše publikum.
 • Identifikujte spôsoby zacielenia, ktoré dostanú vaše reklamy na najvhodnejšie umiestnenia a pred publikum, pre ktoré sú určené.

Príklad

Správca účtu zacielil reklamy v kampani Túry po Vysokých Tatrách pomocou širokých tém ako Turistika a kempovanie. Umiestnenia, v ktorých sa tieto reklamy zobrazujú na základe zacielenia na témy, však pre neho nie sú dostatočne relevantné. Preto sa na oslovenie určitých zákazníkov rozhodne použiť stránku Publiká. Na stránke Publiká vyberie Zacielenie a použije publikum podľa záujmu pre skupiny „Vyznávači outdoorových aktivít“ a „Vyznávači extrémnych športov“.

Tip: 

Ak chcete zistiť, akú výkonnosť dosahuje vaše zacielenie na publikum, kliknite v ponuke stránok na Publiká a posuňte sa naspodok tabuľky výkonnosti. Uvidíte metriky založené na vašom aktuálnom zacielení na publikum. Prečítajte si viac o zacielení reklám podľa záujmov publika a postupe pridania zacielenia na publikum do reklamnej skupiny.

Ako zistiť, ktorým demografickým skupinám sa zobrazujú vaše reklamy

Na stránke Demografické údaje môžete preskúmať skupiny, ktoré oslovujete. Tieto štatistiky sa zobrazia aj v prípade, že ste nepridali žiadne demografické zacielenie.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Publiká.
 4. Hore na paneli zobrazení vyberte Obsahové kampane.
  Poznámka: Ak chcete radšej použiť navigačný panel vľavo, kliknite na Zmeniť zobrazenie v ľavom hornom rohu obrazovky účtu Google Ads.
 5. Ak chcete zobraziť štatistiky výkonnosti, vyberte kampaň a kliknite na kartu Vek, Pohlavie, Príjem domácnosti alebo Rodičovský stav.
 6. Ak chcete zobraziť vylúčenia, kliknite v rozbaľovacej ponuke Publiká, kľúčové slová a obsah v ponuke sekcií na Obsah a vyberte kartu Vylúčenia tém.

Na čo sa zamerať:

 • demografické skupiny s vysokým počtom konverzií;
 • demografické skupiny s nízkou cenou za akciu (CZA);
 • určité publiká, ktoré chcete osloviť kreatívou reklamy a spôsobmi zacielenia.

Príklad

Kampaň Túry po Vysokých Tatrách inzeruje výlety relevantné pre všetky vekové skupiny.

Vek Kampaň Miera prekliknutí
18 – 24 Túry po Vysokých Tatrách 0,26 %
25 – 34 Túry po Vysokých Tatrách 0,20 %
35 – 44 Túry po Vysokých Tatrách 0,16 %
45 – 54 Túry po Vysokých Tatrách 0,16 %
55 – 64 Túry po Vysokých Tatrách 0,14 %
Neznámy Túry po Vysokých Tatrách 0,15 %

Správca účtu zaznamenáva vyššiu mieru prekliknutí zo strany ľudí z vekovej skupiny 18 až 24 rokov. Keďže ľudia z tejto vekovej skupiny majú sklon klikať na reklamy v tejto kampani častejšie než ľudia z iných vekových skupín, rozhodne sa vrátiť k reklamnej kreatíve a zacieleniu a zvýšiť ich príťažlivosť pre ostatné vekové skupiny.

Poznámka:

Ak vylúčite ľudí v kategórii „neznáme“, môžete pritom vylúčiť časť svojho cieľového publika.

Ďalšie informácie o oslovovaní ľudí určitého veku a pohlavia

Vlastné údaje a grafy týkajúce sa výkonnosti 

Kliknutím na Kampane Campaigns Icon a potom na Štatistiky a reporty nájdete nové spôsoby, ako zobraziť a analyzovať údaje týkajúce sa výkonnosti reklám. 

Toto sú tri hlavné nástroje na správu reportov:

Reporty umožňujú vytvárať rôzne grafy alebo tabuľky na vizualizáciu údajov o výkonnosti. Môžete skombinovať desiatky vlastných metrík a pozrieť si podrobnosti o faktoroch, ako sú zobrazenia, zacielenie a konverzie. Tieto reporty si môžete uložiť pre prípad potreby do budúcnosti. 

Ďalšie informácie o nástrojoch na správu reportov

Preddefinované reporty (pôvodne Dimenzie) umožňujú zobraziť základné údaje o výkonnosti z vybranej skupiny metrík, ktorú môžete ďalej spresniť.

Ďalšie informácie o preddefinovaných reportoch

Informačné panely sú navrhnuté tak, aby vám umožnili pristupovať k väčšine najužitočnejších údajov na jednom mieste. Uložené grafy a tabuľky, ktoré ste vytvorili pomocou reportov, môžete presúvať do viacerých panelov na informačnom paneli. Môžete vytvárať aj nové grafy a porovnania, ktoré vám poskytnú stručný prehľad o údajoch týkajúcich sa výkonnosti a možnosť pridávať poznámky.

Ďalšie informácie o informačných paneloch

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1002736723212724182