นําเข้า Conversion ของ Google Analytics ไปยัง Google Ads

ในส่วนการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์ คุณจะนําเข้า Conversion ของ Google Analytics ไปยัง Google Ads และใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads เพื่อวัด Conversion ได้ Google นำเสนอ 3 ฟีเจอร์เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้ ซึ่งคุณจะนำไปใช้ผสมผสานกันในเวลาเดียวกันได้ไม่ว่าจะในแบบใดก็ตาม ขยายส่วนด้านล่างสำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบ Conversion ของ Google Analytics กับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

Conversion ของ Universal Analytics

 • วัดขั้นตอนทั้งหมดของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ (นอกเหนือจาก Conversion)
 • รวม Conversion จากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ Google Ads ได้ จึงเหมาะกับการติดตามการเข้าชมของลูกค้าทั้งหมดในเว็บไซต์

เครื่องมือวัด Conversioinในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

ข้อดี

การนําเข้า Conversion ของ Google Analytics มายัง Google Ads มีข้อดีบางประการดังนี้

 • เข้าถึงข้อมูล Conversion ของ Google Analytics และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลิกใน Google Ads
 • ดูข้อมูล Conversion ของ Google Analytics ใน Google Ads
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึง Smart Bidding กับข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอซึ่งอาจเพิ่ม Conversion และลดค่าใช้จ่าย

คุณอาจไม่จําเป็นต้องนําเข้า Conversion ของ Google Analytics หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ในหน้าหนึ่งๆ อยู่แล้ว หากคุณใช้ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics และ Google Analytics 4 เพื่อวัดเว็บไซต์เดียวกัน คุณอาจจะต้องตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ในพร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 รายการ หากคุณนําเข้า Conversion เดียวกันจากพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานและการเสนอราคา คุณอาจเห็นว่ามีการนับ Conversion 2 ครั้ง (เนื่องจากมีการนําเข้า Conversion เดียวกัน 2 ครั้ง) เพื่อหลีกเลี่ยง Conversion ซ้ำ ให้นําเข้า Conversion เพียงครั้งเดียวในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics และ Google Analytics 4

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการเริ่มนําเข้าข้อมูล คุณจะต้องลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชี Google Analytics และเปิดการติดแท็กอัตโนมัติในบัญชี Google Ads

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือGoogle Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิก Conversion ใต้ "การวัด"
 4. คลิกปุ่มบวก 
 5. เลือกนําเข้า แล้วคลิก Google Analytics (UA) (สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics) หรือ Google Analytics (GA4) (สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4)
 6. คลิกต่อไป 
 7. ในหน้าถัดไป ให้เลือกฟีเจอร์ที่คุณต้องการนําเข้า แล้วคลิกนําเข้าและต่อไป
 8. คลิกเสร็จสิ้น

Google Ads จะเริ่มนําเข้าข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Analytics โดยจะไม่รวมข้อมูลย้อนหลังก่อนการนำเข้า

โปรดทราบ

อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่ข้อมูล Conversion จะแสดงใน Google Ads เมื่อข้อมูลแสดงใน Google Ads แล้ว ข้อมูล Conversion ที่นำเข้าจะปรากฏอยู่ข้างๆ ข้อมูล Conversion ที่มีอยู่ในหน้า Conversion และคุณจะปรับแต่งคอลัมน์ในแท็บแคมเปญให้รวมข้อมูลนี้ไว้ได้ รายงานที่อิงตามข้อมูล Conversion ที่นําเข้าอาจรวม Conversion โดยประมาณเป็นค่าประมาณในกรณีที่ Google สังเกตไม่พบ Conversion ทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้อิงตามข้อมูลแบบรวมและลบข้อมูลระบุตัวบุคคลออกแล้ว

เมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

แก้ไขการตั้งค่า Conversion สําหรับ Conversion ที่นําเข้า

เมื่อนําเข้า Conversion ของ Analytics แล้ว คุณจะแก้ไข Conversion ดังกล่าวได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณแก้ไขการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่สร้างขึ้นใน Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2.  คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิก Conversion ใต้ "การวัด"
 4. คลิกชื่อ Conversion ที่นําเข้าที่คุณต้องการแก้ไข
 5. คลิกแก้ไขการตั้งค่าที่มุมขวาล่าง
 6. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกปุ่มบันทึก

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

คุณอาจเห็นความคลาดเคลื่อนในสถิติ Conversion ระหว่าง Google Analytics กับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads หากได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วว่าการตั้งค่านั้นถูกต้อง นี่คือสาเหตุบางประการที่อาจทำให้เห็นความคลาดเคลื่อนนี้

วันที่ของธุรกรรม

Google Ads รายงาน Conversion จากวันที่และเวลาของคลิกที่ทำให้เกิดการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่วันที่ของการดำเนินการนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนเห็นโฆษณาและคลิกโฆษณานั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม แต่ทำการซื้อในเว็บไซต์ในวันถัดไปคือ 20 กรกฎาคม ใน Google Ads จะถือว่า Conversion ดังกล่าวเป็นของวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ของการคลิก ส่วนใน Google Analytics ระบบจะนับว่าเป็น Conversion ในวันที่ 20 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เกิด Conversion ขึ้นจริง

วิธีการนับ

ใน Google Ads คุณเลือกที่จะนับ Conversion ทั้งหมดหรือนับเฉพาะ Conversion ที่ไม่ซ้ำได้โดยการตั้งค่าวิธีการนับสำหรับการกระทำ Conversion แต่ละรายการ (รวมถึงเป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics ที่นำเข้ามาใน Google Ads) คอลัมน์ "Conversion" ใน Google Ads จะแสดง Conversion ที่เกิดขึ้นในช่วงกรอบเวลา Conversion ตามที่คุณเลือกไว้ในวิธีการนับ ในขณะที่ Analytics จะนับเป้าหมายและธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

ตัวอย่าง

คุณได้กำหนดให้การกรอกแบบฟอร์มโอกาสในการขายเป็นเป้าหมายของ Analytics ผู้ใช้รายหนึ่งกรอกแบบฟอร์มโอกาสในการขาย 2 ชุด (ในคนละเซสชัน) หลังจากคลิกโฆษณา ในกรณีนี้ Analytics จะแสดงว่าเป็นเป้าหมายที่สำเร็จ 2 รายการ คุณนำเข้าเป้าหมายนี้มายัง Google Ads และตั้งค่าวิธีการนับเป็น "ที่ไม่ซ้ำ" ดังนั้นคุณจะเห็น Conversion เพียง 1 รายการ

คลิกที่ไม่ถูกต้อง
เป้าหมายบางรายการที่ Analytics รายงานอาจถูกกรองออกเมื่อนำเข้ามายังบัญชี Google Ads เนื่องจากเทคโนโลยีคลิกที่ไม่ถูกต้องของเราจะไม่บันทึกสิ่งที่ดูน่าสงสัยหรืออาจจะเป็นกิจกรรมการคลิกที่ไม่ถูกต้อง
วันที่หมดอายุของคุกกี้
คุกกี้ของ Google Ads จะหมดอายุใน 90 วันหลังจากการคลิกของลูกค้า ขณะที่ Analytics ใช้คุกกี้ที่มีอายุสูงสุด 2 ปี Conversion ของ Google Ads มีกรอบเวลา Conversion ได้ในระหว่าง 1-90 วัน ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าสร้าง Conversion หลังจากกรอบเวลา Conversion ที่ระบุไว้ Google Ads จะไม่บันทึก Conversion ดังกล่าว แต่ Conversion จะยังคงได้รับการบันทึกใน Analytics หากเกิดขึ้นภายใน 2 ปีนับจากวันที่เกิดการคลิก
ความล่าช้าของเป้าหมายที่นำเข้า
ระบบจะนำเข้าข้อมูล Conversion ของ Analytics สู่เครื่องมือวัด Conversion ภายในไม่เกิน 9 ชั่วโมงหลังจากที่เกิด Conversion
การเปลี่ยนชื่อเป้าหมายหรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใน Analytics
หากคุณเปลี่ยนชื่อเป้าหมายหรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่มีเป้าหมาย Analytics ที่นำเข้าอยู่ด้วย ชื่อใหม่นี้จะแสดงใน Google Ads หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการตามเป้าหมายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงจึงจะแสดงในบัญชี Google Ads
การกรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากธุรกรรมที่นำเข้าจาก Analytics

โปรดทราบว่าระบบจะนำเข้ารหัสธุรกรรมจาก Analytics มาเป็นรหัสคำสั่งซื้อใน Google Ads ระบบจะแก้ไข Conversion ที่ซ้ำซ้อนกันในบัญชี Google Ads โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบจะแก้ไขปัญหาธุรกรรมใน Analytics ที่มีรหัสเดียวกันเมื่อ Conversion เหล่านี้เกิดขึ้นภายในเซสชันเดียวกันเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีรหัสธุรกรรมเดียวกันในหลายเซสชัน Analytics จะนับเป็นเซสชันละ 1 ธุรกรรม และเมื่อนำเข้ามาที่ Google Ads ระบบจะนับเพียงรายการเดียวต่อรหัสธุรกรรม ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่ามี Conversion (ธุรกรรม) ใน Google Ads น้อยกว่าในรายงาน Google Analytics

หากพบปัญหา

แก้ไขปัญหาการลิงก์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน Google Ads โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ

คุณสามารถลงแคมเปญ Google Ads ให้ได้ผลดีกว่าเดิมได้โดยใช้ Google Analytics ใช้ Google Analytics เพื่อกระตุ้นการกระทําที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด

ลงชื่อสมัครใช้ฟรี

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false