Importera Google Analytics-konverteringar till Google Ads

När det gäller att analysera kundaktivitet på webbplatsen kan du importera dina Google Analytics-konverteringar till Google Ads och använda konverteringsspårning i Google Ads för att mäta konverteringarna. Du kan använda en valfri kombination av alla tre samtidigt. Utöka avsnittet nedan om du vill ha en snabb jämförelse.

Jämföra Google Analytics-konverteringar och konverteringsspårning i Google Ads

Konverteringar i Universal Analytics

 • Kan mäta hela kundflödet på din webbplats (inte bara konverteringar).
 • Kan innehålla konverteringar från andra källor än Google Ads och är därför bra när du vill spåra all kundtrafik på din webbplats.

Konverteringsspårning för Google Analytics 4-egendomar

 • Lämpligt om du är intresserad av mätning och konverteringar i din app eller på din webbplats. Läs mer om Google Analytics 4-egendomar.
 • Kan innehålla konverteringar från andra källor än Google Ads och är därför bra när du vill spåra all kundtrafik på din webbplats.

Konverteringsspårning i Google Ads

Fördelar

Det finns flera fördelar med att importera Google Analytics-konverteringar till Google Ads:

 • Du kommer åt dina konverteringar i Google Analytics och data om dina klick i Google Ads.
 • Du kan se data om Google Analytics-konverteringar i Google Ads.
 • Du kan ge Smart Bidding åtkomst till data som hjälper dig att optimera dina bud, vilket kan öka antalet konverteringar och sänka kostnaderna.

Eventuellt behöver du inte importera Google Analytics-konverteringar om du redan använder Google Ads-konverteringsspårning på en viss sida. Om du använder både Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar för att mäta samma webbplats konfigurerar du troligtvis konverteringsspårning i båda egendomarna. Om du importerar samma konvertering från varje egendom i rapporterings- och budgivningssyfte kan det hända att du ser att konverteringarna räknas två gånger (eftersom samma konvertering importerades två gånger). Du kan undvika dubbletter av konverteringar genom att bara importera en konvertering en gång mellan dina Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar.

Innan du börjar

För att börja importera data behöver du länka ditt Google Ads-konto till ett Google Analytics-konto och aktivera automatisk taggning i ditt Google Ads-konto.

Anvisningar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj Importera och klicka sedan på Google Analytics (UA) (för Universal Analytics-egendomar) eller Google Analytics (GA4) (för Google Analytics 4-egendomar).
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. På nästa sida väljer du de funktioner som du vill importera och sedan klickar du på Importera och fortsätt.
 8. Klicka på Klart.

Google Ads börjar importera data från din Analytics-egendom. Information om tidigare resultat tas inte med.

Viktigt att tänka på

Det kan ta upp till 24 timmar innan konverteringsdata blir tillgänglig i Google Ads. Den visas då tillsammans med befintlig konverteringsdata på sidan Konverteringar och du kan anpassa kolumner på fliken Kampanjer så att denna data tas med.I fall där Google inte kan observera alla konverteringar kan rapporter som baseras på importerade konverteringsdata innehålla uppskattningar i form av modellerade konverteringar. Dessa baseras på sammanställd och anonymiserad data.

När Analytics-data (till exempel mål) har importerats till Google Ads omfattas den av användarvillkoren för Google Ads.

Redigera konverteringsinställningar för importerade konverteringar

När du har importerat dina Analytics-konverteringar kan du redigera dem på samma sätt som du redigerar konverteringsåtgärder som skapats i Google Ads.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2.  Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på namnet på den importerade konvertering som du vill redigera.
 5. Klicka på Redigera inställningar nere i det högra hörnet.
 6. Gör eventuella ändringar och klicka på Spara.

Dataavvikelser

Du kan se avvikelser i konverteringsstatistiken mellan Google Analytics och Google Ads-konverteringsspårning.Om du har kontrollerat att dina inställningar är korrekta finns det några möjliga orsaker till att du ser avvikelser:

Transaktionsdatum

Google Ads rapporterar konverteringar från datumet och tidpunkten för det klick som ledde till en åtgärd, inte från datumet för själva åtgärden.

Anta att någon klickade på din annons den 19 juli men inte köpte något på din webbplats förrän den 20 juli. I Google Ads tillskrivs konverteringen den 19 juli, dagen då klicket skedde. I Google Analytics tillskrivs konverteringen däremot den 20 juli, dagen då konverteringen faktiskt ägde rum.

Räknemetod

I Google Ads kan du välja att räkna antingen alla eller unika konverteringar genom att ange räkningsmetoden för varje konverteringsåtgärd (inbegripet Analytics-mål och transaktioner som importeras till Google Ads). I kolumnen Konverteringar i Google Ads visas de konverteringar som skedde under den valda konverteringsperioden, enligt den angivna räknemetoden. I Analytics räknas däremot alla mål och transaktioner, vilket kan orsaka avvikelser.

Exempel

Du har angett ett Analytics-mål som innebär att potentiella kunder ska fylla i ett formulär. En person fyller i två formulär (under olika sessioner) efter ett annonsklick och Analytics visar dem som två slutförda mål. Du importerar målet i Google Ads och väljer räknemetoden Unik, vilket innebär att du ser endast en konvertering.

Ogiltiga klick
Vissa mål som rapporteras i Analytics kan filtreras bort när de importeras till ditt Google Ads-konto med vår teknik för ogiltiga klick, som inte registrerar misstänkt eller ogiltig klickaktivitet.
Utgångsdatum för cookie
Google Ads-cookies upphör att gälla 90 dagar efter kundens klick, medan Analytics använder en cookie som varar i upp till två år. Konverteringar i Google Ads kan ha en konverteringsperiod på 1–90 dagar. Det innebär att om en kund slutför en konvertering efter den angivna konverteringsperioden registreras den inte i Google Ads. Däremot registreras den i Analytics om den inträffar inom två år efter klickdatumet.
Fördröjningar av importerade mål
Konverteringsdata från Analytics importeras till konverteringsspårning upp till nio timmar efter att konverteringarna har skett.
Ändringar av mål- eller vynamn i Analytics
Om du ändrar namnet på ett mål eller en vy som innehåller dina importerade Analytics-mål visas det nya namnet i Google Ads efter att en kund har slutfört målet. Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna syns i ditt Google Ads-konto.
Deduplicering av importerade transaktioner från Analytics

Kom ihåg att transaktions-id:n från Analytics importeras som beställnings-id:n i Google Ads. Överlappande konverteringar dedupliceras automatiskt i ditt Google Ads-konto. Läs mer

Transaktioner i Analytics med samma id dedupliceras bara om de äger rum inom samma session. Läs mer

Om samma transaktions-id är kopplat till flera sessioner räknar Analytics en transaktion per session. Vid import till Google Ads räknas bara en transaktion per transaktions-id. Därför kan det vara färre konverteringar (transaktioner) i Google Ads än i dina Google Analytics-rapporter.

Fungerar det inte?

Åtgärda ett länkningsproblem

Kontakta oss om du behöver mer hjälp med Google Analytics i Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false