Importowanie konwersji Google Analytics do Google Ads

Aby analizować działania klientów w witrynie, możesz importować konwersje Google Analytics do Google Ads i korzystać ze śledzenia konwersji Google Ads do zliczania konwersji. Możesz używać tych funkcji w dowolnej kombinacji. Rozwiń poniższą sekcję, aby szybko je ze sobą porównać.

Porównanie konwersji Google Analytics i śledzenia konwersji Google Ads

Konwersje Universal Analytics

 • Służą do pomiaru całej ścieżki klientów w witrynie, a nie tylko konwersji.
 • Mogą obejmować konwersje ze źródeł innych niż Google Ads, więc doskonale nadają się do śledzenia całego ruchu klientów w witrynie.

Śledzenie konwersji za pomocą usług Google Analytics 4

 • Idealne, jeśli interesują Cię pomiary i konwersje w aplikacji lub witrynie. Więcej informacji o usługach Google Analytics 4
 • Mogą obejmować konwersje ze źródeł innych niż Google Ads, więc doskonale nadają się do śledzenia całego ruchu klientów w witrynie.

Śledzenie konwersji Google Ads

Zalety

Importowanie konwersji Google Analytics do Google Ads przynosi liczne korzyści:

 • uzyskanie dostępu do konwersji Google Analytics i danych związanych z kliknięciami Google Ads;
 • wyświetlanie danych o konwersjach z Google Analytics w Google Ads;
 • umożliwienie inteligentnemu określaniu stawek dostępu do danych pomagających w optymalizacji stawek, dzięki czemu liczba konwersji może wzrosnąć przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Jeśli korzystasz już na danej stronie ze śledzenia konwersji Google Ads, być może nie musisz importować konwersji Google Analytics. Jeśli do śledzenia tej samej witryny używasz jednocześnie usług Universal Analytics i Google Analytics 4, pewnie będziesz mieć skonfigurowane śledzenie konwersji w obu usługach. Jeśli z obu usług zaimportujesz tę samą konwersję na potrzeby raportowania i ustalania stawek, konwersje mogą być zliczane 2-krotnie (ponieważ ta sama konwersja zostanie zaimportowana 2 razy). Aby uniknąć powielania konwersji, albo usuń działanie powodujące konwersję Universal Analytics, albo zmień jego rodzaj z „głównego” na „dodatkowe”.

Zanim zaczniesz

Aby rozpocząć importowanie danych, musisz połączyć swoje konto Google Ads z kontem Google Analyticswłączyć na koncie Google Ads automatyczne tagowanie.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Kliknij kolejno ImportujGoogle Analytics (UA) (w przypadku usług Universal Analytics) lub Google Analytics (GA4) (w przypadku usług Google Analytics 4).
 6. Kliknij Dalej.
 7. Na następnej stronie wybierz funkcje, które chcesz zaimportować, a potem kliknij Importuj i kontynuuj.
 8. Kliknij Gotowe.

Google Ads rozpocznie importowanie danych z usługi w Analytics. Dane historyczne sprzed importu nie będą uwzględniane.

Pamiętaj

Dane konwersji pojawią się w Google Ads w ciągu 24 godzin. Twoje zaimportowane dane konwersji wyświetlą się obok dotychczasowych danych na stronie „Konwersje”. Na karcie „Kampanie” możesz dostosować kolumny, by uwzględnić w nich te dane.Raporty wykorzystujące zaimportowane dane o konwersjach mogą uwzględniać konwersje modelowane jako dane szacunkowe w przypadkach, gdy Google nie może zarejestrować wszystkich konwersji. Konwersje modelowane powstają na podstawie zbiorczych anonimowych danych.

Gdy zaimportujesz dane z Analytics (np. cele) do Google Ads, podlegają one warunkom korzystania z Google Ads.

Edycja ustawień zaimportowanych konwersji

Po zaimportowaniu konwersji Analytics możesz je edytować tak samo jak działania powodujące konwersję tworzone w Google Ads.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2.  W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij nazwę zaimportowanej konwersji, którą chcesz edytować.
 5. W prawym dolnym rogu kliknij Edytuj ustawienia.
 6. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz.

Rozbieżności w danych

Mogą się pojawić rozbieżności w statystykach konwersji między Google Analytics a śledzeniem konwersji Google Ads. Jeżeli mimo dokładnego sprawdzenia, czy Twoja konfiguracja jest prawidłowa, rozbieżności nadal się pojawiają, oto kilka możliwych przyczyn takiego stanu:

Data transakcji

Google Ads zgłasza konwersje od daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do pożądanego działania, a nie od daty tego działania.

Przykład: użytkownik zobaczył Twoją reklamę i kliknął ją 19 lipca, ale dokonał zakupu dopiero następnego dnia, czyli 20 lipca. W Google Ads konwersja zostanie zarejestrowana z datą 19 lipca (dzień kliknięcia). Natomiast w Google Analytics zarejestrujemy tę konwersję z datą 20 lipca (dzień dokonania konwersji).

Metoda liczenia

W Google Ads możesz liczyć wszystkie konwersje albo niepowtarzalne konwersje, określając metodę liczenia dla każdego działania powodującego konwersję (także celów Analytics i transakcji zaimportowanych do Google Ads). Kolumna „Konwersje” w Google Ads wyświetli konwersje, do których doszło w wybranym oknie konwersji, zgodnie z wybraną metodą zliczania. Usługi Universal Analytics zliczają jednak wszystkie cele i transakcje, co może powodować rozbieżności.

Przykład

W usłudze Universal Analytics masz zdefiniowany cel polegający na wypełnieniu formularza kontaktowego. Ktoś po kliknięciu reklamy wypełnia 2 formularze kontaktowe (w różnych sesjach), a Analytics pokazuje je jako 2 realizacje celu. Importujesz ten cel w Google Ads i ustawiasz metodę liczenia jako „Niepowtarzalne”, więc widzisz tylko 1 konwersję.

Nieprawidłowe kliknięcia
Niektóre zarejestrowane w Analytics cele lub zdarzenia konwersji mogą zostać odfiltrowane podczas importowania na konto Google Ads przez naszą technologię wykrywania nieprawidłowych kliknięć, która nie rejestruje podejrzanych ani nieprawidłowych kliknięć.
Daty ważności plików cookie
Termin ważności pliku cookie Google Ads upływa po 90 dniach od kliknięcia przez klienta, a Analytics wykorzystuje pliki cookie zachowujące ważność przez maksymalnie 2 lata. Okno konwersji Google Ads może trwać 1–90 dni. Oznacza to, że jeśli klient dokonał konwersji po określonym oknie konwersji, nie zostanie ona zarejestrowana w Google Ads, ale zostanie zarejestrowana w Analytics, o ile nastąpiła w ciągu 2 lat od daty kliknięcia.
Opóźnienia importowanych konwersji Analytics
Dane konwersji Analytics są importowane do śledzenia konwersji najpóźniej 9 godzin po ich wystąpieniu.
Zmiany nazw celów i widoków danych w usługach Universal Analytics
Jeśli zmienisz nazwę celu lub widoku danych, który zawiera zaimportowane cele Analytics, nowa nazwa pojawi się w Google Ads, gdy klient zrealizuje cel. Aktualizacja danych na koncie Google Ads może potrwać do 24 godzin.
Usuwanie zduplikowanych transakcji zaimportowanych z Analytics

Pamiętaj, że identyfikatory transakcji z Analytics zostaną zaimportowane do Google Ads jako identyfikatory zamówień. Duplikaty konwersji zostaną automatycznie usunięte z konta Google Ads. Więcej informacji

W Analytics duplikaty transakcji o takich samych identyfikatorach są usuwane tylko wtedy, gdy występują w ramach jednej sesji. Więcej informacji

Jeśli ten sam identyfikator transakcji jest powiązany z wieloma sesjami, Analytics zlicza 1 transakcję na sesję. Po zaimportowaniu danych do Google Ads zliczana jest tylko 1 transakcja na identyfikator transakcji. W efekcie liczba konwersji (transakcji) w Google Ads może być mniejsza niż w raportach Google Analytics.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false