Importowanie celów i transakcji Google Analytics do Google Ads

Google udostępnia 3 funkcje przydatne do analizy aktywności klientów w Twojej witrynie: cele i transakcje Google Analytics, konwersje w usługach Aplikacje + internet w Google Analytics oraz śledzenie konwersji w Google Ads. Możesz używać dowolnej ich kombinacji. Kliknij poniższy link, by zobaczyć krótkie porównanie.

Porównanie celów Google Analytics i śledzenia konwersji Google Ads

Cele Google Analytics

 • Idealne, jeśli chcesz poznać całą ścieżkę klientów w witrynie, a nie tylko dane konwersji.
 • Mogą obejmować konwersje ze źródeł innych niż Google Ads, więc doskonale nadają się do śledzenia całego ruchu klientów w witrynie.

Śledzenie konwersji Google Ads

 • Idealne, jeśli chcesz poznać tylko dane konwersji.
 • Umożliwia śledzenie konwersji tylko ze źródeł Google Ads.

Konwersje w usługach Aplikacje + internet w Google Analytics

Zalety

Importowanie celów Google Analytics do śledzenia konwersji Google Ads zapewnia kilka korzyści. Oto one:

 • Uzyskanie dostępu do konwersji Google Analytics i danych związanych z kliknięciami Google Ads.
 • Wyświetlanie danych o konwersjach z Google Analytics w Google Ads.
 • Umożliwienie inteligentnemu określaniu stawek dostępu do danych pomagających w optymalizacji stawek, dzięki czemu liczba konwersji może wzrosnąć przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Pamiętaj

Być może nie trzeba importować transakcji Google Analytics, jeśli już korzystasz ze śledzenia konwersji Google Ads na danej stronie. (Korzystanie z obu funkcji może spowodować, że konwersje będą liczone podwójnie).

Zanim zaczniesz

Aby rozpocząć importowanie danych, musisz mieć:

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , a następnie w sekcji „Pomiary skuteczności” kliknij Konwersje
 3. Kliknij przycisk plusa .
 4. Wybierz Importuj, a następnie kliknij Google Analytics.
 5. Kliknij Dalej
 6. Na następnej stronie wybierz cele i transakcje, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij Importuj i kontynuuj.
 7. Kliknij Gotowe.

Google Ads rozpocznie importowanie danych z konta Analytics. Dane historyczne sprzed importu nie będą uwzględnione

Pamiętaj

Dane celów i transakcji mogą być dostępne w Google Ads dopiero po dziewięciu godzinach. Twoje zaimportowane dane konwersji wyświetlą się obok istniejących danych konwersji na stronie Konwersje. Na karcie Kampanie możesz dostosować kolumny, by uwzględnić w nich te dane. Raporty wykorzystujące zaimportowane dane o konwersjach mogą uwzględniać konwersje modelowane jako dane szacunkowe w przypadkach, gdy Google nie może zarejestrować wszystkich konwersji. Są one oparte na zbiorczych anonimowych danych.

Gdy zaimportujesz dane Analytics (np. cele) do Google Ads, podlegają one warunkom korzystania z Google Ads.

Edycja ustawień konwersji dla zaimportowanych celów

Po zaimportowaniu celów Analytics można je edytować tak samo jak działania powodujące konwersję tworzone w Google Ads.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kartę Narzędzia i wybierz Konwersje.
 3. Zaznacz nazwę importowanego celu, który chcesz edytować.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij Edytuj ustawienia.
 5. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz.

Rozbieżności w danych

Mogą pojawić się rozbieżności w statystykach konwersji między Google Analytics a śledzeniem konwersji w Google Ads. Możesz skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z rozbieżnościami między celami, transakcjami i konwersjami Google Ads.

Jeżeli mimo dokładnego sprawdzenia, czy Twoja konfiguracja jest prawidłowa, rozbieżności nadal się pojawiają, oto kilka możliwych przyczyn takiego stanu:

Data transakcji

Google Ads zgłasza konwersje od daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do pożądanego działania, a nie od daty tego działania.

Przykład: użytkownik zobaczył Twoją reklamę i kliknął ją 19 lipca, ale dokonał zakupu dopiero następnego dnia, czyli 20 lipca. W Google Ads konwersja zostanie zarejestrowana z datą 19 lipca (dzień kliknięcia). Natomiast w Google Analytics zarejestrujemy tę konwersję z datą 20 lipca (dzień dokonania konwersji).

Metoda liczenia

W Google Ads możesz liczyć wszystkie konwersje albo niepowtarzalne konwersje, określając metodę liczenia dla każdego działania powodującego konwersję (także celów Analytics i transakcji zaimportowanych do Google Ads). Kolumna „Konwersje” w Google Ads wyświetli konwersje, do których doszło w wybranym oknie konwersji, zgodnie z wybraną metodą liczenia. Analytics jednak liczy wszystkie cele i transakcje, co może powodować rozbieżności.

Przykład

Określasz cel Analytics jako wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ktoś wypełnia dwa formularze zgłoszeniowe (w różnych sesjach) po kliknięciu reklamy, a Analytics pokazuje je jako dwie realizacje celu. Importujesz ten cel w Google Ads i ustawiasz metodę liczenia jako „Niepowtarzalne”, więc widzisz tylko jedną konwersję.

Nieprawidłowe kliknięcia
Niektóre cele zarejestrowane w Analytics mogą zostać odfiltrowane podczas importowania na konto Google Ads przez naszą technologię wykrywania nieprawidłowych kliknięć, która nie rejestruje podejrzanych lub nieprawidłowych kliknięć.
Data wygaśnięcia plików cookie
Termin ważności pliku cookie Google Ads upływa po 90 dniach od kliknięcia przez klienta, a Analytics wykorzystuje pliki cookie zachowujące ważność przez maksymalnie 2 lata. Okno konwersji Google Ads może trwać 1–90 dni. Oznacza to, że jeśli klient dokonał konwersji po określonym oknie konwersji, nie zostanie ona zarejestrowana w Google Ads, ale zostanie zarejestrowana w Analytics, jeśli nastąpiła w ciągu 2 lat od daty kliknięcia.
Opóźnienia zaimportowanych celów
Dane konwersji Analytics są importowane do śledzenia konwersji do 9 godzin po ich wystąpieniu.
Zmiany nazw celów i widoków danych w Analytics
Jeśli zmienisz nazwę celu lub widoku, które zawierają zaimportowane cele Analytics, nowe nazwy pojawią się w Google Ads, gdy klient zrealizuje cel. Aktualizacja danych na koncie Google Ads może potrwać do 24 godzin.
Usuwanie zduplikowanych transakcji zaimportowanych z Analytics

Pamiętaj, że identyfikatory transakcji z Analytics zostaną zaimportowane do Google Ads jako identyfikatory zamówień. Duplikaty konwersji zostaną automatycznie usunięte z konta Google Ads. Więcej informacji

W Analytics duplikaty transakcji o takich samych identyfikatorach są usuwane tylko wtedy, gdy występują w ramach jednej sesji. Więcej informacji

Jeśli ten sam identyfikator transakcji jest powiązany z wieloma sesjami, Analytics zlicza jedną transakcję na sesję. Po zaimportowaniu danych do Google Ads zliczana jest tylko jedna transakcja na identyfikator transakcji. W efekcie liczba konwersji (transakcji) w Google Ads może być mniejsza niż w raportach Google Analytics.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem