ייבוא המרות מ-Google Analytics ל-Google Ads

אם אתם רוצים לנתח את פעילות הלקוחות באתר שלכם, אתם יכולים לייבא המרות מ-Google Analytics אל Google Ads ולהשתמש במעקב ההמרות של Google Ads כדי למדוד את ההמרות. Google מציעה שלוש תכונות שבהן אתם יכולים להיעזר, ובאפשרותכם להשתמש במקביל בכל שילוב של תכונות אלה. כדי לראות השוואה מהירה יש להרחיב את הקטע שלמטה.

השוואה בין המרות ב-Google Analytics לבין מעקב המרות ב-Google Ads

המרות בנכסי Universal Analytics

 • יכולות למדוד את כל מסלול הלקוח באתר (בנוסף להמרות).
 • יעדים יכולים לכלול המרות ממקורות שאינם Google Ads, ולכן הם מתאימים למעקב אחר כל תנועת הלקוחות באתר.

מעקב המרות בנכסי Google Analytics 4

 • האפשרות הזאת מתאימה במיוחד אם אתם רוצים לקבל מדידות ונתוני המרות מהאפליקציה וגם מהאתר. מידע נוסף על נכסי Google Analytics 4.
 • יעדים יכולים לכלול המרות ממקורות שאינם Google Ads, ולכן הם מתאימים למעקב אחר כל תנועת הלקוחות באתר.

מעקב המרות של Google Ads

יתרונות

ייבוא ההמרות מ-Google Analytics ל-Google Ads מספק כמה יתרונות:

 • גישה אל ההמרות והנתונים שמקורם ב-Google Analytics וקשורים לקליקים שקיבלתם ב-Google Ads.
 • צפייה בנתוני המרות של Google Analytics ב-Google Ads.
 • אפשרות להעניק לשיטות החכמות להגשת הצעת מחיר גישה לנתונים שיעזרו למערכת לבצע אופטימיזציה של הצעות מחיר, וכך להגדיל את מספר ההמרות הפוטנציאליות ולצמצם את העלויות.

אם אתם כבר משתמשים במעקב המרות של Google Ads בדף מסוים, ייתכן שאין צורך לייבא המרות מ-Google Analytics. אם אתם משתמשים בנכס Universal Analytics וגם בנכס Google Analytics 4 כדי למדוד את אותו אתר, סביר להניח שתגדירו מעקב המרות בשני הנכסים. אם אתם מייבאים את אותה המרה מכל נכס למטרות דיווח והגשת הצעות מחיר, ייתכן שתראו ספירה כפולה של המרות (כי אותה המרה יובאה פעמיים). כדי להימנע מכפילויות בספירת ההמרות, יש לייבא המרה פעם אחת בלבד עבור נכסי Universal Analytics ו-Google Analytics 4 יחד.

לפני שמתחילים

כדי להתחיל לייבא נתונים צריך לקשר את חשבון Google Ads לחשבון Google Analytics ולהפעיל תיוג אוטומטי בחשבון Google Ads.

הוראות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים Google Ads | כלים [סמל] בפינה השמאלית העליונה של מסך החשבון.
 3. בקטע "מדידה" לוחצים על המרות.
 4. לוחצים על לחצן הפלוס .
 5. בוחרים באפשרות ייבואולאחר מכן לוחצים על Google Analytics ‏(UA) (לנכסי Universal Analytics) או על Google Analytics ‏(GA4) (לנכסי Google Analytics 4).
 6. לוחצים על המשך
 7. בדף הבא בוחרים את התכונות שרוצים לייבא ולאחר מכן לוחצים על ייבוא והמשך.
 8. לוחצים על סיום.

מערכת Google Ads תתחיל לייבא את הנתונים מנכס Analytics. היבוא לא כולל נתונים היסטוריים מהתקופה שקדמה לו.

חשוב לזכור

ייתכן שיחלפו עד 24 שעות לפני שנתוני ההמרות יהיו זמינים ב-Google Ads. לאחר שהנתונים יהיו זמינים, הם יופיעו לצד נתוני ההמרות הקיימים בדף 'המרות'. כדי לכלול את הנתונים האלו תוכלו להתאים אישית את העמודות בכרטיסייה 'קמפיינים'. דוחות המבוססים על נתוני ההמרות שמייבאים עשויים לכלול המרות לפי מודל במקרים שבהם המערכת של Google לא יכולה לזהות את כל ההמרות. המרות אלה מבוססות על נתונים צבורים ואנונימיים.

אחרי הייבוא של נתוני Analytics (כמו מטרות עסקיות) ל-Google Ads, הם יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של Google Ads.

עריכת הגדרות המרה של המרות מיובאות

לאחר שמייבאים את ההמרות מ-Analytics אפשר לערוך אותן בדומה לעריכת פעולות ההמרה שנוצרו ב-Google Ads.

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2.  לוחצים על סמל מפתח הברגים Google Ads | כלים [סמל] בפינה השמאלית העליונה של מסך החשבון.
 3. בקטע "מדידה" לוחצים על המרות.
 4. לוחצים על השם של ההמרה המיובאת שרוצים לערוך.
 5. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על עריכת הגדרות.
 6. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על הלחצן שמירה.

פערי נתונים

ייתכן שיהיו פערים בין הנתונים הסטטיסטיים של ההמרות ב-Google Analytics לבין הנתונים שיוצגו במעקב ההמרות של Google Ads. אם בדקתם את ההגדרות שוב והן נכונות, יש כמה סיבות אפשריות לפערים האלה:

תאריך העסקה

ההמרות שמדווחות על-ידי Google Ads מיוחסות לתאריך ולשעה של הקליק שהוביל לפעולת היעד, ולא לתאריך של פעולת היעד עצמה.

לדוגמה, נניח שלקוח ראה את המודעה ולחץ עליה ב-19 ביולי, אבל ביצע רכישה באתר רק ב-20 ביולי. ב-Google Ads, ההמרה תיוחס ל-19 ביולי, היום שבו התבצע הקליק. ב-Google Analytics, לעומת זאת, ההמרה תיוחס ל-20 ביולי, היום שבו ההמרה התרחשה בפועל.

שיטת הספירה

ב-Google Ads אפשר לבחור אם לספור את כל ההמרות או רק המרות יחידות. לשם כך מגדירים את שיטת הספירה בשביל כל פעולת המרה (כולל יעדים ועסקאות מ-Analytics שייבאתם אל Google Ads). בעמודת "המרות" ב-Google Ads יוצגו המרות שבוצעו בחלון ההמרה שנבחר, בהתאם לשיטת הספירה שבחרתם. ב-Analytics, לעומת זאת, נספרים כל היעדים וההמרות, וכתוצאה מכך עלולים להיווצר פערים.

דוגמה

הגדרתם כיעד ב-Analytics מילוי של טופס לפרטי לידים. מישהו ממלא פעמיים את הטופס לפרטי לידים (בסשנים נפרדים) בעקבות לחיצה על מודעה, וב-Analytics מופיעות שתי השלמות של היעד. אתם מייבאים את היעד הזה ל-Google Ads ומגדירים את שיטת הספירה כ-'יחידה', ומשום כך אתם רואים רק המרה אחת.

קליקים לא חוקיים
יתכן שחלק מהיעדים המדווחים ב-Analytics יסוננו בזמן הייבוא שלהם לחשבון Google Ads, מפני שהטכנולוגיה שלנו לזיהוי קליקים לא חוקיים מונעת תיעוד של פעילות שנראית חשודה או שמקורה בקליקים לא חוקיים.
תאריכי תפוגה של קובצי cookie
התוקף של קובצי ה-cookie ב-Google Ads פג 90 יום אחרי הקליק של הלקוח. לעומת זאת, התוקף של קובצי ה-cookie ב-Analytics הוא עד שנתיים. ב-Google Ads אפשר להגדיר חלון המרות באורך של 1-90 יום. כלומר, אם לקוח ביצע המרה אחרי חלון ההמרות שהוגדר, ההמרה לא תתועד ב-Google Ads, אבל היא כן תתועד ב-Analytics אם היא קרתה תוך שנתיים מהתאריך שבו בוצע הקליק על המודעה.
עיכובים בהצגה של יעדים מיובאים
הייבוא של נתוני המרה מ-Google Analytics מתבצע בטווח של עד תשע שעות מרגע ההמרה.
שינוי שמות של יעדים או תצוגות מפורטות ב-Analytics
אם משנים את השם של יעד או של תצוגה מפורטת שיש בה יעדים שיובאו מ-Analytics, השמות החדשים מוצגים ב-Google Ads אחרי שלקוח משלים את היעד. עדכון השינויים בחשבון Google Ads יכול לארוך עד 24 שעות.
ביטול כפילויות של עסקאות מיובאות מ-Analytics

חשוב לזכור: המערכת תייבא מזהי עסקאות מ-Analytics אל Google Ads כמזהי הזמנות. הכפילות של המרות חופפות תבוטל באופן אוטומטי בחשבון Google Ads. למידע נוסף

המערכת של Analytics מבטלת כפילות של עסקאות שיש להן אותו מזהה רק אם הן בוצעו באותו ביקור. למידע נוסף

אם מזהה עסקה יחיד משויך למספר ביקורים, המערכת של Analytics סופרת עסקה אחת לכל ביקור. כשמייבאים את הנתונים ל-Google Ads, המערכת סופרת רק עסקה אחת לכל מזהה עסקה. לכן ייתכן שב-Google Ads יוצגו לכם פחות המרות (עסקאות) מאשר בדוחות של Google Analytics.

נתקלתם בבעיה?

פתרון בעיית קישור

אם אתם זקוקים לעזרה נוספת בנושא Google Analytics ב-Google Ads, פנו אלינו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false