ייבוא של יעדים ונתוני עסקאות מ-Google Analytics ל-Google Ads

רוצים לנתח את פעילות הלקוחות באתר שלכם? ל-Google יש שלושה פיצ'רים שיעזרו לכם לעשות זאת: מטרות עסקיות ועסקאות ב-Google Analytics, המרות בנכסי אפליקציה + אתר של Google Analytics ומעקב המרות ב-Google Ads. אפשר להשתמש בכל שילוב של שלושת הפיצ'רים האלה במקביל. בקישור שבהמשך מוצגת השוואה קצרה.

השוואה בין יעדים ב-Google Analytics לבין מעקב המרות ב-Google Ads

יעדים ב-Google Analytics

 • אפשרות זו מתאימה במיוחד אם אתם מתעניינים בכל תנועת הלקוחות שמגיעה לאתר, ולא רק בהמרות.
 • יעדים יכולים לכלול המרות ממקורות שאינם Google Ads, ולכן הם מתאימים למעקב אחר כל תנועת הלקוחות באתר.

מעקב המרות של Google Ads

 • אפשרות זו מתאימה במיוחד אם אתם מתעניינים רק בהמרות.
 • עוקב אחר המרות רק ממקורות של Google Ads.

המרות בנכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics

יתרונות

יבוא היעדים של Google Analytics אל מעקב ההמרות של Google Ads מספק לכם מספר יתרונות. ביניהם:

 • גישה אל ההמרות והנתונים ב-Google Analytics הקשורים לקליקים שקיבלתם ב-Google Ads.
 • צפייה בנתוני המרות של Google Analytics ב-Google Ads.
 • אפשרות להעניק לשיטות החכמות להגשת הצעת מחיר גישה לנתונים שיעזרו למערכת לבצע אופטימיזציה של הצעות מחיר, וכך להגדיל את מספר ההמרות הפוטנציאליות ולצמצם את העלויות.

חשוב לזכור

אם אתם כבר משתמשים במעקב המרות של Google Ads בדף מסוים, ייתכן שאין צורך לייבא עסקאות מ-Google Analytics. (שימוש בשניהם עשוי להוביל לספירה כפולה של המרות).

לפני שמתחילים

כדי להתחיל את ייבוא הנתונים, צריך:

הוראות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים , ולאחר מכן לוחצים על המרות בקטע 'מדידה' בתפריט מפתח הברגים. 
 3. לוחצים על לחצן הפלוס .
 4. בוחרים באפשרות ייבואולאחר מכן לוחצים על Google Analytics.
 5. לוחצים על המשך
 6. בדף הבא, בוחרים את היעדים והעסקאות שרוצים לייבא, ואז לוחצים על ייבוא והמשך.
 7. לוחצים על סיום.

לאחר ביצוע השלבים האלו יתחיל יבוא של הנתונים מחשבון Google Analytics ל-Google Ads. היבוא לא כולל נתונים היסטוריים מהתקופה שקדמה לו.

חשוב לזכור

ייתכן שיחלפו עד תשע שעות לפני שנתוני יעדים ועסקאות יהיו זמינים ב-Google Ads. לאחר שהנתונים יהיו זמינים, הם יופיעו לצד נתוני ההמרות הקיימים בדף 'המרות'. כדי לכלול את הנתונים האלו תוכלו להתאים אישית את העמודות בכרטיסייה 'קמפיינים'. במקרים שבהם Google לא יכולה לזהות את כל ההמרות, דוחות המבוססים על הנתונים המיובאים עשויים לכלול אומדן של המרות לפי מודל. המרות אלה מבוססות על נתונים צבורים ואנונימיים.

אחרי ייבוא של נתונים מ-Analytics (כמו יעדים) ל-Google Ads, חלים עליהם התנאים וההגבלות של Google Ads.

עריכת ההגדרות של המרות עבור יעדים מיובאים

לאחר ייבוא הנתונים מ-Google Analytics, תוכלו לערוך אותם באותו אופן שבו אתם עורכים פעולות המרה שנוצרו ב-Google Ads.

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על הכרטיסייה כלים ובוחרים באפשרות המרות.
 3. לוחצים על השם של היעד המיובא שרוצים לערוך.
 4. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על עריכת הגדרות.
 5. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על הלחצן שמירה.

חוסר התאמה בין נתונים

ייתכן שיהיו פערים בין הנתונים הסטטיסטיים של ההמרות ב-Google Analytics לבין הנתונים שיוצגו במעקב ההמרות של Google Ads. אפשר להיעזר בפותר הבעיות הקשורות לפערים במטרות עסקיות, בעסקאות ובנתוני ההמרות ב-Google Ads.

אם בדקתם את ההגדרות שוב והן נכונות, יש כמה סיבות אפשריות לפערים האלה:

תאריך העסקה

ההמרות שמדווחות על-ידי Google Ads מיוחסות לתאריך ולשעה של הקליק שהוביל לפעולת היעד, ולא לתאריך של פעולת היעד עצמה.

לדוגמה, נניח שלקוח ראה את המודעה ולחץ עליה ב-19 ביולי, אבל ביצע רכישה באתר רק ב-20 ביולי. ב-Google Ads, ההמרה תיוחס ל-19 ביולי, היום שבו התבצע הקליק. ב-Google Analytics, לעומת זאת, ההמרה תיוחס ל-20 ביולי, היום שבו ההמרה התרחשה בפועל.

שיטת הספירה

ב-Google Ads אפשר לבחור אם לספור את כל ההמרות או רק המרות יחידות. לשם כך מגדירים את שיטת הספירה בשביל כל פעולת המרה (כולל יעדים ועסקאות מ-Analytics שייבאתם אל Google Ads). בעמודת "המרות" ב-Google Ads יוצגו המרות שבוצעו בחלון ההמרה שנבחר, בהתאם לשיטת הספירה שבחרתם. ב-Analytics, לעומת זאת, נספרים כל היעדים וההמרות, וכתוצאה מכך עלולים להיווצר פערים.

דוגמה

הגדרתם כיעד ב-Analytics מילוי של טופס הפניה ממודעה. מישהו ממלא פעמיים את הטופס לפרטי לידים (בסשנים נפרדים) בעקבות לחיצה על מודעה, וב-Analytics מופיעות שתי השלמות של היעד. אתם מייבאים את היעד הזה ל-Google Ads ומגדירים את שיטת הספירה כ-'יחידה', ומשום כך אתם רואים רק המרה אחת.

קליקים לא חוקיים
יתכן שחלק מהמטרות העסקיות המדווחות ב-Analytics סוננו בזמן הייבוא שלהן לחשבון Google Ads, מפני שהטכנולוגיה שלנו לזיהוי קליקים לא חוקיים מונעת תיעוד של פעילות שנראית חשודה או שמקורה בקליקים לא חוקיים.
תאריכי תפוגה של קובצי cookie
התוקף של קובצי ה-cookie ב-Google Ads פג 90 יום אחרי הקליק של הלקוח. לעומת זאת, התוקף של קובצי ה-cookie ב-Analytics הוא עד שנתיים. ב-Google Ads אפשר להגדיר חלון המרות באורך של 1-90 יום. כלומר, אם לקוח ביצע המרה אחרי חלון ההמרות שהוגדר, ההמרה לא תתועד ב-Google Ads, אבל היא כן תתועד ב-Analytics אם היא קרתה תוך שנתיים מהתאריך שבו בוצע הקליק על המודעה.
עיכובים בהצגה של יעדים מיובאים
הייבוא של נתוני המרה מ-Google Analytics מתבצע בטווח של עד תשע שעות מרגע ההמרה.
שינוי שמות של יעדים או תצוגות מפורטות ב-Analytics
אם משנים את השם של יעד או של תצוגה מפורטת שיש בה יעדים שיובאו מ-Analytics, השמות החדשים מוצגים ב-Google Ads אחרי שלקוח משלים את היעד. עדכון השינויים בחשבון Google Ads יכול לארוך עד 24 שעות.
ביטול כפילויות של עסקאות מיובאות מ-Analytics

חשוב לזכור: המערכת תייבא מזהי עסקאות מ-Analytics אל Google Ads כמזהי הזמנות. הכפילות של המרות חופפות תבוטל באופן אוטומטי בחשבון Google Ads. למידע נוסף

המערכת של Analytics מבטלת כפילות של עסקאות שיש להן אותו מזהה רק אם הן בוצעו באותו ביקור. למידע נוסף

אם מזהה עסקה יחיד משויך למספר ביקורים, המערכת של Analytics סופרת עסקה אחת לכל ביקור. כשמייבאים את הנתונים ל-Google Ads, המערכת סופרת רק עסקה אחת לכל מזהה עסקה. לכן ייתכן שב-Google Ads יוצגו לכם פחות המרות (עסקאות) מאשר בדוחות של Google Analytics.

אם אתם זקוקים לעזרה נוספת בנושא Google Analytics ב-Google Ads, פנו אלינו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה