Uvoz Google Analytics konverzija u Google Ads

Kada je riječ o analizi aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji, svoje Google Analytics konverzije možete uvesti u Google Ads, a zatim za mjerenje konverzija upotrijebiti Google Ads praćenje konverzija. Istodobno možete koristiti bilo koju kombinaciju tri značajke. Proširite odjeljak u nastavku radi brze usporedbe.

Usporedba Google Analytics konverzija i Google Ads praćenja konverzija

Universal Analytics konverzije

 • Moguće je mjeriti cjelokupni protok korisnika na vašoj web-lokaciji (pored konverzija).
 • Može obuhvaćati konverzije iz izvora koji nisu Google Ads izvori, tako da je pogodan za praćenje ukupnog prometa korisnika na vašoj web-lokaciji.

Praćenje konverzija Google Analytics 4 entiteta

 • Idealno ako vas zanima mjerenje i konverzije u aplikaciji ili na web-lokaciji. Saznajte više o Google Analytics entitetima.
 • Može obuhvaćati konverzije iz izvora koji nisu Google Ads izvori, tako da je pogodan za praćenje ukupnog prometa korisnika na vašoj web-lokaciji.

Google Ads praćenje konverzija

Prednosti

Uvoz Google Analytics konverzija u Google Ads nudi nekoliko prednosti:

 • Pristup vašim Google Analytics konverzijama i podacima povezanim s vašim klikovima u Google Adsu.
 • Pregledavanje podataka o konverzijama iz Google Analyticsa u Google Adsu.
 • Omogućavanje pametnom licitiranju da pristupa podacima koji pomažu u optimiziranju licitacija, što potencijalno povećava broj konverzija i smanjuje troškove.

Ako već upotrebljavate praćenje konverzija u Google Adsu na određenoj stranici, možda nećete trebati uvesti Google Analytics konverzije. Ako za mjerenje iste web-lokacije upotrebljavate Universal Analytics i Google Analytics 4 entitete, vjerojatno ćete postaviti praćenje konverzija na oba entiteta. Ako uvozite istu konverziju iz svakog entiteta radi izvješćivanja i licitiranja, možda ćete vidjeti da se konverzije bilježe dvaput (jer je ista konverzija dvaput uvezena). Da biste izbjegli dupliciranje konverzija, uvezite konverziju samo jednom na Universal Analytics i Google Analytics 4 entitetima.

Prije nego što započnete

Da biste započeli uvoziti podatke, trebate povezati svoj Google Ads račun s Google Analytics računom i uključiti automatsko označavanje na Google Ads računu.

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb s plusom .
 5. Odaberite Uvezi, a zatim kliknite Google Analytics (UA) (za Universal Analytics entitete) ili Google Analytics (GA4) (za Google Analytics 4 entitete).
 6. Kliknite Nastavi
 7. Na sljedećoj stranici odaberite značajke koje želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi i nastavi.
 8. Kliknite Gotovo.

Google Ads će početi uvoziti podatke iz vašeg Analytics entiteta. Povijesni podaci prije uvoza neće biti uključeni.

Napomena

Može potrajati do 24 sata da podaci o konverzijama postanu dostupni u Google Adsu. Kada postanu dostupni, uvezeni podaci o konverzijama prikazat će se uz postojeće podatke o konverzijama na stranici Konverzije i moći ćete prilagoditi stupce na kartici Kampanje da biste uključili te podatke. Izvješća koja se temelje na uvezenim podacima o konverzijama mogu uključivati modelirane konverzije kao procjene ako Google ne može opaziti sve konverzije. One se temelje na skupnim i anonimiziranim podacima.

Podaci Analyticsa (na primjer, ciljevi) koji se uvezu u Google Ads podliježu uvjetima pružanja usluge za Google Ads.

Uređivanje postavki konverzija za uvezene konverzije

Nakon što uvezete Analytics konverzije, možete ih urediti na isti način na koji uređujete radnje konverzije izrađene u Google Adsu.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2.  Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite naziv uvezene konverzije koju želite urediti.
 5. U donjem desnom kutu kliknite Uređivanje postavki.
 6. Unesite izmjene i kliknite gumb Spremi.

Odstupanja u podacima

Možda će u statističkim podacima o konverzijama postojati odstupanja između Google Analyticsa i Google Ads praćenja konverzija. Ako ste se uvjerili da su vaše postavke ispravne, evo mogućih razloga zbog kojih je do toga došlo:

Datum transakcije

Google Ads izvješćuje o konverzijama od datuma i vremena klika koji je doveo do uspješne radnje, a ne od datuma obavljanja same radnje.

Na primjer, pretpostavimo da korisnik vidi vaš oglas i klikne ga 19. srpnja, no ne obavi kupnju na vašoj web-lokaciji do sljedećeg dana, 20. srpnja. U Google Adsu konverzija se bilježi 19. srpnja, na dan kad je napravljen klik. U Google Analyticsu, međutim, konverzija se bilježi 20. srpnja, na dan kad je uistinu ostvarena.

Metoda brojenja

U Google Adsu možete odabrati brojenje svih ili jedinstvenih konveryija postavljanjem metode brojanja za svaku radnju konverzije (uključujući ciljeve i transakcije u Analyticsu uvezene u Google Ads). Stupac "Konverzije" u Google Adsu prikazuje sve konverzije unutar odabranog vremenskog okvira konverzije, u skladu s odabranom metodom brojenja. No AdWords broji sve ciljeve i transakcije, što može prouzročiti odstupanja.

Primjer

Odredili ste Analytics cilj za ispunjavanje obrasca potencijalnog klijenta. Netko je ispunio dva obrasca za potencijalnog klijenta (u različitim sesijama) nakon klika oglasa, a Analytics ih prikazuje kao dva postignuta cilja. Uvezli ste taj cilj u Google Ads i postavili metodu brojenja na "Jedinstveno" tako da vidite samo jednu konverziju.

Nevažeći klikovi
Neki ciljevi o kojima izvješćuje Analytics možda će se filtrirati kada se uvezu u vaš Google Ads račun zbog naše tehnologije nevažećih klikova, koja ne bilježi sumnjivu ili nevažeću aktivnost.
Datumi isteka kolačića
Google Ads kolačići istječu 90 dana nakon klika korisnika, dok Analytics upotrebljava kolačiće koji imaju rok trajanja do dvije godine. Google Ads konverzije mogu imati vremenski okvir konverzije između jednog i 90 dana. To znači da, ako je klijent izvršio konverziju nakon navedenog vremenskog okvira konverzije, konverzija ne bi bila zabilježena u Google Adsu, ali bi se ipak zabilježila u Analyticsu ako se dogodila u roku od dvije godine od datuma klika.
Kašnjenja uvoza cilja
Podaci o konverzijama Analyticsa uvoze se u praćenje konverzija u roku od devet sati od izvršavanja konverzija.
Izmjena naziva cilja ili stranice za izradu izvješća u Analyticsu
Ako izmijenite naziv cilja ili vlasničkog pregleda koji sadrži vaše ciljeve uvezene iz Analyticsa, ti novi nazivi bit će prikazani u Google Adsu nakon što korisnik ostvari cilj. Može potrajati do 24 sata da se promjene pokažu na vašem Google Ads računu.
Uklanjanje duplikata uvezenih transakcija iz Analyticsa

Napominjemo da će se ID-ovi transakcija iz Analyticsa uvesti u Google Ads kao ID-ovi narudžbi. Duplikati konverzija koje se preklapaju automatski će se ukloniti na Google Ads računu. Saznajte više

Duplikati transakcija u Analyticsu s istim ID-jem uklanjaju se samo ako se pojave u istoj sesiji. Saznajte više

Ako se isti ID transakcije odnosi na više sesija, Analytics bilježi jednu transakciju po sesiji. Pri uvozu u Google Ads bilježi se samo jedna transakcija po ID-ju transakcije. Kao rezultat toga, možda ćete primijetiti manje konverzija (transakcija) u Google Adsu u odnosu na Google Analytics izvješća.

Imate li poteškoća?

Rješavanje problema s povezivanjem

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false