Uvoz ciljeva i transakcija iz Google Analyticsa u Google Ads

Kada je riječ o analizi aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji, Google nudi tri značajke koje vam mogu pomoći: ciljevi i transakcije iz Google Analyticsa, Google Analytics entitet Aplikacija i web te praćenje konverzije Google Adsa. Istodobno možete koristiti bilo koju kombinaciju te tri značajke. Kliknite vezu u nastavku da biste vidjeli kratku usporedbu.

Usporedba ciljeva iz Google Analyticsa i praćenja konverzija u Google Adsu

Ciljevi iz Google Analyticsa

 • Idealno ako ste zainteresirani za cjelokupni protok korisnika na web-lokaciji, a ne samo za konverzije.
 • Može obuhvaćati konverzije iz izvora koji nisu Google Adsi, tako da je pogodan za praćenje ukupnog prometa korisnika na vašoj web-lokaciji.

Google Ads praćenje konverzija

 • Idealno ako ste zainteresirani samo za konverzije.
 • Prati samo konverzije koje potječu iz Google Adsa.

Konverzije Google Analytics entiteta Aplikacija i web

Prednosti

Uvoz ciljeva iz Google Analyticsa u Google Ads praćenje konverzija pruža nekoliko prednosti. One obuhvaćaju:

 • Pristup vašim konverzijama u Google Analyticsu i podacima povezanim s vašim klikovima u Google Adsu.
 • Pregledavanje podataka o konverzijama iz Google Analyticsa u Google Adsu.
 • Možete praćenju konverzija omogućiti pristup podacima koji pomažu pri optimiziranju licitacija te tako povećati broj konverzija, a smanjiti troškove.

Napomena

Možda nećete morati uvesti transakcije iz Google Analyticsa ako već upotrebljavate praćenje konverzija u Google Adsu na određenoj stranici. (Korištenje obje značajke može izazvati dvostruko brojanje konverzija.)

Prije nego što počnete

Da biste počeli uvoziti podatke, trebat će vam sljedeće:

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" na izborniku alata kliknite Konverzije
 3. Kliknite gumb s plusom .
 4. Odaberite Uvezi, a zatim kliknite Google Analytics.
 5. Kliknite Nastavi
 6. Na sljedećoj stranici odaberite ciljeve i transakcije koje želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi i nastavi.
 7. Kliknite Gotovo.

Google Ads će početi uvoziti podatke s vašeg Analytics računa. Povijesni podaci prije uvoza neće biti uključeni.

Napomena

Može proći i devet sati prije no što podaci o ciljevima i transakciji postanu dostupni u Google Adsu. Kada postanu dostupni, uvezeni podaci o konverzijama prikazat će se uz postojeće podatke o konverzijama na stranici Konverzije i moći ćete prilagoditi stupce na kartici Kampanje da biste uključili te podatke. Izvješća koja se temelje na uvezenim podacima o konverzijama mogu uključivati modelirane konverzije iz vaših izvješća kao procjene u slučajevima u kojima Google ne može opažati sve konverzije. One se temelje na skupnim i anonimiziranim podacima.

Podaci Analyticsa (na primjer, ciljevi) koji se uvezu na Google Ads podliježu uvjetima pružanja usluge za Google Ads.

Uređivanje postavki konverzija za uvezene ciljeve

Nakon što uvezete ciljeve iz Analyticsa, možete ih uređivati na isti način na koji uređujete radnje konverzije izrađene u Google Adsu.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite karticu Alati, a zatim odaberite Konverzije.
 3. Kliknite na naziv uvezenog cilja koji želite urediti.
 4. U donjem desnom kutu kliknite Uređivanje postavki.
 5. Provedite izmjene i kliknite gumb Spremi.

Odstupanja u podacima

Možda će u statističkim podacima o konverzijama biti odstupanja između Google Analyticsa i Google Ads praćenja konverzija. Možete riješiti probleme s odstupanjima u ciljevima, transakcijama i konverzijama u Google Adsu.

Ako ste se uvjerili da su vaše postavke ispravne, evo mogućih razloga zbog kojih je došlo do toga:

Datum transakcije

Google Ads izvješćuje o konverzijama od datuma i vremena klika koji je doveo do uspješne radnje, a ne od datuma obavljanja same radnje.

Na primjer, pretpostavimo da korisnik vidi vaš oglas i klikne ga 19. srpnja, no ne obavi kupnju na vašoj web-lokaciji do sljedećeg dana, 20. srpnja. U Google Adsu konverzija se bilježi 19. srpnja, na dan kad je napravljen klik. U Google Analyticsu, međutim, konverzija se bilježi 20. srpnja, na dan kad je uistinu ostvarena.

Metoda brojenja

U Google Adsu možete odabrati brojenje svih ili jedinstvenih konveryija postavljanjem metode brojanja za svaku radnju konverzije (uključujući ciljeve i transakcije u Analyticsu uvezene u Google Ads). Stupac "Konverzije" u Google Adsu prikazuje sve konverzije unutar odabranog vremenskog okvira konverzije, u skladu s odabranom metodom brojenja. No AdWords broji sve ciljeve i transakcije, što može prouzročiti odstupanja.

Primjer

Odredili ste Analytics cilj za ispunjavanje obrasca potencijalnog klijenta. Netko je ispunio dva obrasca za potencijalnog klijenta (u različitim sesijama) nakon klika oglasa, a Analytics ih prikazuje kao dva postignuta cilja. Uvezli ste taj cilj u Google Ads i postavili metodu brojenja na "Jedinstveno" tako da vidite samo jednu konverziju.

Nevažeći klikovi
Neki ciljevi o kojima izvješćuje Analytics možda će se filtrirati kada se uvezu u vaš Google Ads račun zbog naše tehnologije nevažećih klikova, koja ne bilježi sumnjivu ili nevažeću aktivnost klikova.
Datumi isteka kolačića
Google Ads kolačići ističu 90 dana nakon klika korisnika, dok Analytics upotrebljava kolačiće koji imaju rok trajanja do dvije godine. Google Ads konverzije mogu imati vremenski okvir konverzije između jednog i 90 dana. To znači da, ako je klijent izvršio konverziju nakon navedenog vremenskog okvira konverzije, konverzija ne bi bila zabilježena u Google Adsu, ali bi se ipak zabilježila u Analyticsu ako se dogodila u roku od dvije godine od datuma klika.
Kašnjenja uvoza cilja
Podaci o konverzijama Analyticsa uvoze se u praćenje konverzija u roku od devet sati od izvršavanja konverzija.
Izmjena naziva cilja ili stranice za izradu izvješća u Analyticsu
Ako izmijenite naziv cilja ili vlasničkog pregleda koji sadrži vaše ciljeve uvezene iz Analyticsa, ti novi nazivi bit će prikazani u Google Adsu nakon što korisnik ostvari cilj. Može potrajati do 24 sata da se promjene pokažu na vašem Google Ads računu.
Uklanjanje duplikata uvezenih transakcija iz Analyticsa

Napominjemo da će se ID-jevi transakcija iz Analyticsa uvesti u Google Ads kao ID-jevi narudžbi. Duplikati konverzija koje se preklapaju automatski će se ukloniti na Google Ads računu. Saznajte više

Duplikati transakcija u Analyticsu s istim ID-jem uklanjaju se samo ako se pojave u istoj sesiji. Saznajte više

Ako se isti ID transakcije odnosi na više sesija, Analytics bilježi jednu transakciju po sesiji. Pri uvozu u Google Ads bilježi se samo jedna transakcija po ID-ju transakcije. Kao rezultat toga, možda ćete primijetiti manje konverzija (transakcija) u Google Adsu u odnosu na Google Analytics izvješća.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem