Εισαγωγή μετατροπών του Google Analytics στο Google Ads

Για την ανάλυση της δραστηριότητας των πελατών στον ιστότοπό σας, μπορείτε να εισαγάγετε τις μετατροπές του Google Analytics στο Google Ads και να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads, για να μετρήσετε τις μετατροπές. Για να σας βοηθήσει, η Google προσφέρει τρεις λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιονδήποτε συνδυασμό ταυτόχρονα. Αναπτύξτε την παρακάτω ενότητα για μια γρήγορη σύγκριση.

Σύγκριση των μετατροπών του Google Analytics και της παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads

Μετατροπές του Universal Analytics

 • Μπορεί να μετρήσει τη συνολική ροή των πελατών στον ιστότοπό σας (πέρα από τις μετατροπές).
 • Μπορεί να συμπεριλάβει μετατροπές από πηγές εκτός του Google Ads. Συνεπώς, συνιστάται για την παρακολούθηση του συνόλου της επισκεψιμότητας των πελατών στον ιστότοπό σας.

Παρακολούθηση μετατροπών ιδιοκτησιών Google Analytics 4

 • Είναι ιδανική επιλογή, αν σας ενδιαφέρουν οι μετρήσεις και οι μετατροπές στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4.
 • Μπορεί να συμπεριλάβει μετατροπές από πηγές εκτός του Google Ads. Συνεπώς, συνιστάται για την παρακολούθηση του συνόλου της επισκεψιμότητας των πελατών στον ιστότοπό σας.

Παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads

Οφέλη

Η εισαγωγή των μετατροπών του Google Analytics στο Google Ads προσφέρει ορισμένα οφέλη:

 • Πρόσβαση στις μετατροπές και στα δεδομένα του Google Analytics που σχετίζονται με τα κλικ του Google Ads.
 • Προβολή των δεδομένων μετατροπής του Google Analytics στο Google Ads.
 • Παραχώρηση άδειας στην Έξυπνη υποβολή προσφορών για πρόσβαση σε δεδομένα που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των προσφορών, με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση των μετατροπών και τη μείωση του κόστους.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads σε μια συγκεκριμένη σελίδα, ενδεχομένως δεν χρειάζεται να εισαγάγετε μετατροπές του Google Analytics. Αν χρησιμοποιείτε ιδιοκτησίες Universal Analytics και Google Analytics 4 για τη μέτρηση του ίδιου ιστοτόπου, πιθανότατα θα ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών και στις δύο ιδιοκτησίες. Αν εισαγάγετε την ίδια μετατροπή από κάθε ιδιοκτησία για σκοπούς αναφοράς και υποβολής προσφορών, μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι μετατροπές σας υπολογίζονται δύο φορές (καθώς η ίδια μετατροπή εισήχθη δύο φορές). Για να αποφύγετε τις διπλότυπες μετατροπές, εισαγάγετε τις μετατροπές μόνο μία φορά στις ιδιοκτησίες Universal Analytics και Google Analytics 4.

Προτού ξεκινήσετε

Για να αρχίσετε να εισάγετε δεδομένα, θα πρέπει να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Google Ads με έναν λογαριασμό Google Analytics και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη προσθήκη ετικετών στον λογαριασμό σας Google Ads.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί συν .
 5. Επιλέξτε Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Google Analytics (UA) (για ιδιοκτησίες Universal Analytics) ή στην επιλογή Google Analytics (GA4) (για ιδιοκτησίες Google Analytics 4).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια
 7. Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και συνέχεια.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Το Google Ads θα ξεκινήσει την εισαγωγή των δεδομένων από την ιδιοκτησία Analytics. Τα δεδομένα ιστορικού από ημερομηνίες που προηγούνται χρονικά της εισαγωγής δεν θα συμπεριληφθούν.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες, έως ότου τα δεδομένα μετατροπών να είναι διαθέσιμα στο Google Ads. Τα δεδομένα μετατροπών που εισαγάγατε, αφού καταστούν διαθέσιμα, θα εμφανίζονται δίπλα στα υπάρχοντα δεδομένα μετατροπών στη σελίδα Μετατροπές. Επίσης, θα μπορείτε να προσαρμόζετε τις στήλες στην καρτέλα Καμπάνιες, για να συμπεριλάβετε τα εν λόγω δεδομένα. Οι αναφορές οι οποίες βασίζονται στα δεδομένα μετατροπών που εισαγάγατε μπορεί να περιλαμβάνουν μετατροπές βάσει υπολογιστικού μοντέλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εκτιμήσεις στις περιπτώσεις όπου η Google δεν μπορεί να παρακολουθεί όλες τις μετατροπές. Οι μετατροπές αυτές βασίζονται σε συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα.

Αφού τα δεδομένα του Analytics (όπως, για παράδειγμα, οι στόχοι) εισαχθούν στο Google Ads, θα υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Google Ads.

Επεξεργασία ρυθμίσεων μετατροπών για μετατροπές που έχουν εισαχθεί

Αφού εισαγάγετε τις μετατροπές του Analytics, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε με τον ίδιο τρόπο που επεξεργάζεστε ενέργειες μετατροπής που δημιουργούνται στο Google Ads.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2.  Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα της εισηγμένης μετατροπής που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 6. Πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποκλίσεις δεδομένων

Ενδέχεται να παρατηρήσετε αποκλίσεις στα στατιστικά στοιχεία μετατροπών μεταξύ της παρακολούθησης μετατροπών του Google Analytics και του Google Ads. Αν είστε απολύτως σίγουροι ότι η ρύθμισή σας είναι σωστή, ανατρέξτε στις ακόλουθες πιθανές αιτίες αυτών των αποκλίσεων:

Ημερομηνία συναλλαγής

Το Google Ads αναφέρει μετατροπές με βάση την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το κλικ που οδήγησε στην ενέργεια επιτυχίας και όχι με βάση την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ενέργεια επιτυχίας καθεαυτή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος είδε τη διαφήμισή σας και έκανε κλικ σε αυτή στις 19 Ιουλίου, αλλά δεν πραγματοποίησε καμία αγορά στον ιστότοπό σας μέχρι την επόμενη ημέρα, στις 20 Ιουλίου. Στο Google Ads, η μετατροπή θα αποδοθεί στις 19 Ιουλίου, την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το κλικ. Στο Google Analytics, ωστόσο, η μετατροπή αποδίδεται στις 20 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή.

Μέθοδος μέτρησης

Στο Google Ads, μπορείτε να επιλέξετε να μετρήσετε είτε όλες τις μετατροπές είτε τις μοναδικές μετατροπές, ορίζοντας τη μέθοδο μέτρησης για κάθε ενέργεια μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των συναλλαγών του Analytics που εισάγονται στο Google Ads). Στη στήλη Μετατροπές, στο Google Ads, θα εμφανίζονται οι μετατροπές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του παραθύρου μετατροπής που έχετε ορίσει, σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης που έχετε επιλέξει. Στο Analytics, ωστόσο, καταμετρώνται όλοι οι στόχοι και οι συναλλαγές, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αποκλίσεις.

Παράδειγμα

Έχετε ορίσει έναν στόχο του Analytics, για τη συμπλήρωση μιας φόρμας δυνητικών πελατών. Κάποιος χρήστης συμπληρώνει δύο φόρμες δυνητικών πελατών (σε διαφορετικές περιόδους σύνδεσης) μετά από κλικ σε διαφήμιση. Αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται στο Analytics ως δύο ολοκληρώσεις στόχου. Εισαγάγετε αυτόν το στόχο στο Google Ads και ορίζετε τη μέθοδο μέτρηση σε "Μοναδικές", συνεπώς εμφανίζεται μόνο μία μετατροπή.

Μη έγκυρα κλικ
Ορισμένοι από τους στόχους που αναφέρονται στο Analytics ενδέχεται να εξαιρούνται λόγω φιλτραρίσματος κατά την εισαγωγή στον λογαριασμό σας Google Ads. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία μη έγκυρων κλικ που διαθέτουμε, η οποία αποτρέπει την καταγραφή δραστηριοτήτων που φαίνονται ύποπτες ή μοιάζουν με μη έγκυρα κλικ.
Ημερομηνίες λήξης των cookie
Τα cookie του Google Ads λήγουν 90 ημέρες μετά το κλικ ενός πελάτη, ενώ το cookie που χρησιμοποιείται από το Analytics διαρκεί έως και δύο χρόνια. Οι μετατροπές του Google Ads μπορούν να έχουν ένα παράθυρο μετατροπής από 1 έως και 90 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας πελάτης ολοκληρώσει μια μετατροπή μετά το καθορισμένο παράθυρο μετατροπής, η μετατροπή δεν θα καταγραφεί στο Google Ads, αλλά θα καταγραφεί στο Analytics, αν πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία του κλικ.
Καθυστερήσεις στην εισαγωγή στόχων
Τα δεδομένα μετατροπών του Analytics εισάγονται στην παρακολούθηση μετατροπών σε διάστημα έως 9 ωρών μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω μετατροπών.
Αλλαγές ονόματος στόχου ή αναλυτικής προβολής στο Analytics
Αν αλλάξετε το όνομα ενός στόχου ή μιας αναλυτικής προβολής η οποία περιέχει τους στόχους του Analytics που έχετε εισαγάγει, τα νέα ονόματα θα εμφανιστούν στο Google Ads, αφού ο στόχος ολοκληρωθεί από κάποιον πελάτη. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστούν οι αλλαγές στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
Κατάργηση διπλότυπων συναλλαγών που εισάγονται από το Analytics

Έχετε υπόψη ότι τα αναγνωριστικά συναλλαγής θα εισάγονται από το Analytics στο Google Ads ως αναγνωριστικά παραγγελίας. Οι διπλότυπες επικαλυπτόμενες μετατροπές θα καταργούνται αυτόματα στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα

Οι διπλότυπες συναλλαγές του Analytics που έχουν το ίδιο αναγνωριστικό καταργούνται μόνο εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός της ίδιας περιόδου σύνδεσης. Μάθετε περισσότερα

Αν το ίδιο αναγνωριστικό συναλλαγής σχετίζεται με πολλές περιόδους σύνδεσης, το Analytics καταμετρά μόνο μία συναλλαγή ανά περίοδο σύνδεσης. Κατά την εισαγωγή συναλλαγών στο Google Ads, καταμετράται μόνο μία συναλλαγή ανά αναγνωριστικό συναλλαγής. Ως εκ τούτου, οι μετατροπές (συναλλαγές) που εμφανίζονται στο Google Ads ενδέχεται να είναι λιγότερες από εκείνες που εμφανίζονται στις αναφορές του Google Analytics.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα;

Επίλυση προβλήματος σύνδεσης

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με το Google Analytics στο Google Ads, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false