Εισαγωγή στόχων και συναλλαγών του Google Analytics στο Google Ads

Για να σας βοηθήσει να αναλύσετε τη δραστηριότητα πελατών στον ιστότοπό σας, η Google προσφέρει τρία στοιχεία: τους στόχους και τις συναλλαγές του Google Analytics, τις μετατροπές εφαρμογής + ιστού Google Analytics και την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό και των τριών ταυτόχρονα. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε μια σύντομη σύγκριση.

Σύγκριση των στόχων του Google Analytics και της παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads

Στόχοι του Google Analytics

 • Ιδανική λειτουργία, αν ενδιαφέρεστε για τη συνολική ροή των πελατών στον ιστότοπό σας και όχι μόνο για τις μετατροπές.
 • Μπορεί να συμπεριλάβει μετατροπές από πηγές εκτός του Google Ads. Συνεπώς, συνιστάται για την παρακολούθηση του συνόλου της επισκεψιμότητας των πελατών στον ιστότοπό σας.

Παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads

 • Ιδανική λειτουργία, αν ενδιαφέρεστε μόνο για τις μετατροπές.
 • Παρακολουθεί μετατροπές μόνο από πηγές του Google Ads.

Μετατροπές εφαρμογής + ιστού Google Analytics

Οφέλη

Η εισαγωγή των στόχων του Google Analytics στην παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads προσφέρει ορισμένα οφέλη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Πρόσβαση στις μετατροπές και στα δεδομένα του Google Analytics που σχετίζονται με τα κλικ του Google Ads.
 • Προβολή των δεδομένων μετατροπής του Google Analytics στο Google Ads.
 • Παραχώρηση άδειας στην Έξυπνη υποβολή προσφορών για πρόσβαση σε δεδομένα που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των προσφορών, με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση των μετατροπών και τη μείωση του κόστους.

Έχετε υπόψη τα εξής

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads σε μια συγκεκριμένη σελίδα, ενδεχομένως δεν χρειάζεται να εισαγάγετε συναλλαγές του Google Analytics. (Η χρήση και των δύο λειτουργιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διπλή καταμέτρηση των μετατροπών.)

Πριν ξεκινήσετε

Για να ξεκινήσετε την εισαγωγή δεδομένων, θα πρέπει:

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές, στην ενότητα Μέτρηση του μενού εργαλείων. 
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" .
 4. Επιλέξτε Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Google Analytics.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια
 6. Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε τους στόχους και τις συναλλαγές που θέλετε να εισαγάγετε. Έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και συνέχεια.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Το Google Ads θα ξεκινήσει την εισαγωγή των δεδομένων από τον λογαριασμό σας στο Analytics. Τα δεδομένα ιστορικού από ημερομηνίες που προηγούνται χρονικά της εισαγωγής δεν θα συμπεριληφθούν.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Για να διατεθούν δεδομένα συναλλαγής στο Google Ads, ενδέχεται να χρειαστούν έως 9 ώρες. Τα δεδομένα μετατροπών που εισαγάγατε, αφού καταστούν διαθέσιμα, θα εμφανίζονται δίπλα στα υπάρχοντα δεδομένα μετατροπών στη σελίδα Μετατροπές. Επίσης, θα μπορείτε να προσαρμόζετε τις στήλες στην καρτέλα Καμπάνιες, για να συμπεριλάβετε τα εν λόγω δεδομένα. Οι αναφορές οι οποίες βασίζονται στα δεδομένα μετατροπών που εισαγάγατε μπορεί να περιλαμβάνουν μετατροπές βάσει υπολογιστικού μοντέλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εκτιμήσεις στις περιπτώσεις όπου η Google δεν μπορεί να παρακολουθεί όλες τις μετατροπές. Οι μετατροπές αυτές βασίζονται σε συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα.

Αφού τα δεδομένα του Analytics (όπως, για παράδειγμα, οι στόχοι) εισαχθούν στο Google Ads, θα υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Google Ads.

Επεξεργασία ρυθμίσεων μετατροπών για στόχους που έχουν εισαχθεί

Αφού εισαγάγετε τους στόχους του Analytics, μπορείτε να τους επεξεργαστείτε, όπως ακριβώς επεξεργάζεστε ενέργειες μετατροπής που έχουν δημιουργηθεί στο Google Ads.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπές.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα του εισηγμένου στόχου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 5. Πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποκλίσεις δεδομένων

Ενδέχεται να παρατηρήσετε αποκλίσεις στα στατιστικά στοιχεία μετατροπών μεταξύ της παρακολούθησης μετατροπών του Google Analytics και του Google Ads. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποκλίσεις στους στόχους, στις συναλλαγές και στις μετατροπές του Google Ads.

Αν είστε απολύτως σίγουροι ότι η ρύθμισή σας είναι σωστή, ανατρέξτε στις ακόλουθες πιθανές αιτίες αυτών των αποκλίσεων:

Ημερομηνία συναλλαγής

Το Google Ads αναφέρει μετατροπές με βάση την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το κλικ που οδήγησε στην ενέργεια επιτυχίας και όχι με βάση την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ενέργεια επιτυχίας καθεαυτή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος είδε τη διαφήμισή σας και έκανε κλικ σε αυτή στις 19 Ιουλίου, αλλά δεν πραγματοποίησε καμία αγορά στον ιστότοπό σας μέχρι την επόμενη ημέρα, στις 20 Ιουλίου. Στο Google Ads, η μετατροπή θα αποδοθεί στις 19 Ιουλίου, την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το κλικ. Στο Google Analytics, ωστόσο, η μετατροπή αποδίδεται στις 20 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή.

Μέθοδος μέτρησης

Στο Google Ads, μπορείτε να επιλέξετε να μετρήσετε είτε όλες τις μετατροπές είτε τις μοναδικές μετατροπές, ορίζοντας τη μέθοδο μέτρησης για κάθε ενέργεια μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των συναλλαγών του Analytics που εισάγονται στο Google Ads). Στη στήλη Μετατροπές, στο Google Ads, θα εμφανίζονται οι μετατροπές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του παραθύρου μετατροπής που έχετε ορίσει, σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης που έχετε επιλέξει. Στο Analytics, ωστόσο, καταμετρώνται όλοι οι στόχοι και οι συναλλαγές, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αποκλίσεις.

Παράδειγμα

Έχετε ορίσει έναν στόχο του Analytics, για τη συμπλήρωση μιας φόρμας δυνητικών πελατών. Κάποιος χρήστης συμπληρώνει δύο φόρμες δυνητικών πελατών (σε διαφορετικές περιόδους σύνδεσης) μετά από κλικ σε διαφήμιση. Αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται στο Analytics ως δύο ολοκληρώσεις στόχου. Εισαγάγετε αυτόν το στόχο στο Google Ads και ορίζετε τη μέθοδο μέτρηση σε "Μοναδικές", συνεπώς εμφανίζεται μόνο μία μετατροπή.

Μη έγκυρα κλικ
Ορισμένοι από τους στόχους που αναφέρονται στο Analytics ενδέχεται να εξαιρούνται λόγω φιλτραρίσματος κατά την εισαγωγή στον λογαριασμό σας Google Ads. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία μη έγκυρων κλικ που διαθέτουμε, η οποία αποτρέπει την καταγραφή δραστηριοτήτων που φαίνονται ύποπτες ή μοιάζουν με μη έγκυρα κλικ.
Ημερομηνίες λήξης των cookie
Τα cookie του Google Ads λήγουν 90 ημέρες μετά το κλικ ενός πελάτη, ενώ το cookie που χρησιμοποιείται από το Analytics διαρκεί έως και δύο χρόνια. Οι μετατροπές του Google Ads μπορούν να έχουν ένα παράθυρο μετατροπής από 1 έως και 90 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας πελάτης ολοκληρώσει μια μετατροπή μετά το καθορισμένο παράθυρο μετατροπής, η μετατροπή δεν θα καταγραφεί στο Google Ads, αλλά θα καταγραφεί στο Analytics, αν πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία του κλικ.
Καθυστερήσεις στην εισαγωγή στόχων
Τα δεδομένα μετατροπών του Analytics εισάγονται στην παρακολούθηση μετατροπών σε διάστημα έως 9 ωρών μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω μετατροπών.
Αλλαγές ονόματος στόχου ή αναλυτικής προβολής στο Analytics
Αν αλλάξετε το όνομα ενός στόχου ή μιας αναλυτικής προβολής η οποία περιέχει τους στόχους του Analytics που έχετε εισαγάγει, τα νέα ονόματα θα εμφανιστούν στο Google Ads, αφού ο στόχος ολοκληρωθεί από κάποιον πελάτη. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστούν οι αλλαγές στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
Κατάργηση διπλότυπων συναλλαγών που εισάγονται από το Analytics

Έχετε υπόψη ότι τα αναγνωριστικά συναλλαγής θα εισάγονται από το Analytics στο Google Ads ως αναγνωριστικά παραγγελίας. Οι διπλότυπες επικαλυπτόμενες μετατροπές θα καταργούνται αυτόματα στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα

Οι διπλότυπες συναλλαγές του Analytics που έχουν το ίδιο αναγνωριστικό καταργούνται μόνο εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός της ίδιας περιόδου σύνδεσης. Μάθετε περισσότερα

Αν το ίδιο αναγνωριστικό συναλλαγής σχετίζεται με πολλές περιόδους σύνδεσης, το Analytics καταμετρά μόνο μία συναλλαγή ανά περίοδο σύνδεσης. Κατά την εισαγωγή συναλλαγών στο Google Ads, καταμετράται μόνο μία συναλλαγή ανά αναγνωριστικό συναλλαγής. Ως εκ τούτου, οι μετατροπές (συναλλαγές) που εμφανίζονται στο Google Ads ενδέχεται να είναι λιγότερες από εκείνες που εμφανίζονται στις αναφορές του Google Analytics.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας