Import konverzí z Google Analytics do účtu Google Ads

Služba v Universal Analytics (UA) byla nahrazena službou v Google Analytics 4 (GA4). Od 1. července 2023 přestaly standardní služby v Universal Analytics zpracovávat data. (Služby v Universal Analytics 360 s aktuální objednávkou obdrží jednorázové prodloužení zpracování, které bude končit 1. července 2024.) Je potřeba, abyste službu v Universal Analytics migrovali na Google Analytics 4. Jak přejít na Google Analytics 4.

Od 3. října 2022 platí, že pokud nově importujete konverzní akce ze služby v Google Analytics 4 a Google Ads zjistí, že v účtu už máte konverzní akci Universal Analytics, nastaví se konverzní akce Google Analytics 4 jako sekundární.

Když chcete konverzní akce Google Analytics 4 používat k nabízení cen, změňte je na primární. Pokud chcete předejít duplicitním konverzím, buď odstraňte konverzní akci Universal Analytics, nebo změňte konverzní akci Universal Analytics z primární na sekundární.

Pro potřeby analýzy aktivity zákazníků na svém webu můžete importovat konverze ze služby Google Analytics do služby Google Ads a měřit je tam pomocí funkce měření konverzí. Tyto metody je také možné jakkoli kombinovat. Další informace se dozvíte, když rozbalíte níže uvedenou sekci.

Srovnání konverzí Google Analytics a měření konverzí Google Ads

Měření konverzí u služby v Google Analytics 4

 • Tato možnost je ideální, když vás zajímá měření a konverze na webu nebo v aplikaci. Další informace o službách v Google Analytics 4
 • Funkce umí zaznamenávat také konverze ze zdrojů mimo Google Ads, takže je vhodná ke sledování veškeré návštěvnosti zákazníků na webu.

Měření konverzí v Google Ads

Výhody

Import konverzí z Google Analytics do Google Ads nabízí několik výhod:

 • Přístup ke konverzím a datům Google Analytics, které se týkají kliknutí ze služby Google Ads.
 • Zobrazení dat konverzí Google Analytics ve službě Google Ads.
 • Přístup Chytrých nabídek k údajům, které pomohou optimalizovat nabídky, což může zvýšit počet konverzí a snížit náklady.

Než začnete

Abyste mohli s importem dat začít, je třeba propojit účty Google Ads a Google Analytics a v účtu Google Ads zapnout automatické značkování.

Pokyny

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu cílů Goals Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na Konverze a pak na Souhrn.
 3. Vyberte možnost + Nová konverzní akce.
 4. Vyberte možnost Importovat a klikněte na Google Analytics (UA) (pro služby Universal Analytics) nebo Google Analytics (GA4) (pro služby Google Analytics 4).
 5. Klikněte na Pokračovat.
 6. Na další stránce vyberte funkce k importu a klikněte na Importovat a pokračovat.
 7. Klikněte na Hotovo.

Google Ads začne údaje z Analytics přenášet. Historické údaje z doby před importem zahrnuty nebudou.

Důležité upozornění

Může trvat až 24 hodin, než se v Google Ads údaje o konverzích objeví. Až budou k dispozici, zobrazí se importované údaje o konverzích spolu se stávajícími daty na stránce Konverze. Na kartě Kampaně pak můžete upravit sloupce tak, aby údaje obsahovaly. Přehledy založené na importovaných údajích o konverzích mohou obsahovat modelované konverze. Ty slouží jako odhad v případech, kdy Google nemůže všechny konverze změřit.

Údaje z Analytics (například cíle) importované do Google Ads, podléhají smluvním podmínkám Google Ads.

Úprava nastavení importovaných konverzí

Po importu z Analytics můžete konverze upravovat stejně jako konverzní akce vytvořené v Google Ads.

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu cílů Goals Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na Konverze a pak na Souhrn.
 3. Klikněte na název importované konverze, kterou chcete upravit.
 4. V pravém dolním rohu klikněte na Upravit nastavení.
 5. Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit.

Nesrovnalosti v údajích

Statistiky vzniklé z měření konverzí v Google Analytics a v Google Ads se mohou mírně lišit.

Přečtěte si další informace o tom, jak opravit nesrovnalosti v konverzích. Pokud máte všechno správně nastaveno, mohou mít tyto nesrovnalosti několik příčin:

Datum transakce

Služba Google Ads uvádí v přehledech konverze podle data a času kliknutí, které vedlo k úspěšné akci, nikoli podle data samotné úspěšné akce.

Řekněme na příklad, že někdo vaši reklamu uviděl a klikl na ni 19. července, ale nákup na vašich webových stránkách uskutečnil až další den, tedy 20. července. V Google Ads by byla konverze uvedena s datem 19. července, kdy došlo ke kliknutí na reklamu. V Google Analytics by však byla uvedena s datem 20. července, kdy k ní skutečně došlo.

Metoda počítání

Ve službě Google Ads se můžete rozhodnout počítat všechny nebo jedinečné konverze – stačí nastavit metodu počítání pro každou konverzní akci (včetně cílů a transakcí importovaných do služby Google Ads). Ve sloupci Konverze budou zobrazeny všechny konverze, ke kterým došlo ve vámi zvolené době sledování konverzí a které byly započteny vybranou metodou. Služby v Universal Analytics však započítávají všechny cíle a transakce, takže mohou vzniknout nesrovnalosti.

Příklad

Ve službě v Universal Analytics jste definovali cíl vyplnění formuláře pro zájemce. Uživatel po kliknutí na reklamu vyplní dva formuláře (v různých relacích) a služba Analytics zaznamená dva případy splnění cíle. Vy tento cíl importujete do služby Google Ads a nastavíte metodu počítání na Unikátní. Zobrazí se vám tak pouze jedna konverze.

Neplatná kliknutí
Některé cíle nebo konverzní události vykázané v přehledech služby Analytics mohou být při importu do účtu Google Ads odfiltrovány pomocí naší technologie rozpoznávání neplatných kliknutí. Ta brání zaznamenávání podezřelých a neplatných kliknutí.
Datum konce platnosti souborů cookie
Platnost souborů cookie ve službě Google Ads vyprší po 90 dnech od zákazníkova kliknutí. Služba Analytics však využívá soubory cookie s platností až 2 roky. Sledování konverzí může u konverzí služby Google Ads trvat 1 až 90 dnů. To znamená, že když zákazník provede konverzi až po skončení stanovené doby sledování, služba Google Ads tuto konverzi nezaznamená. Naopak ve službě Analytics zaznamenána bude (pokud k ní došlo do 2 let od data kliknutí).
Zpoždění související s importem konverzí ze služby Analytics
Údaje o konverzích ze služby Analytics jsou do měření konverzí importovány se zpožděním až 9 hodin od chvíle, kdy ke konverzím došlo.
Změna názvu cíle nebo výběru dat ve službách Universal Analytics
Pokud změníte název cíle nebo název výběru dat s cíli importovanými ze služby Analytics, je třeba počítat s tím, že nový název uvidíte v účtu Google Ads až po splnění daného cíle některým zákazníkem. Může trvat až 24 hodin, než se změny v účtu Google Ads projeví.
Odstranění duplicit v transakcích importovaných z Analytics

Nezapomeňte, že ID transakcí z Analytics budou do Google Ads importována jako ID objednávek. U překrývajících se konverzí budou v účtu Google Ads automaticky odstraněny duplicity. Přečtěte si, jak pomocí ID transakce minimalizovat duplicitní konverze.

V Analytics budou u transakcí se stejným ID odstraněny duplicity pouze, pokud k nim dojde v rámci stejné návštěvy. Pokud se stejné ID transakce vztahuje k několika návštěvám, Analytics započítá jednu transakci na návštěvu. Po provedení importu do Google Ads se na každé ID transakce počítá pouze jedna transakce. Může se proto stát, že počet konverzí (transakcí) viditelný v Google Ads bude nižší než počet z přehledů Google Analytics. Další informace o porovnání metrik konverzí ve službách Analytics a Google Ads

Další informace o možných příčinách rozdílů v konverzích v GA4 oproti UA

Máte potíže?

Opravit problém s propojením

Pokud potřebujete další pomoc s Google Analytics v Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Dosáhněte lepších obchodních výsledků se službou Google Analytics.

Služba Google Analytics umožňuje provozovat lepší kampaně Google Ads. Pomocí Google Analytics můžete podpořit akce, které jsou pro vaši firmu klíčové.

Využijte Google Analytics zdarma

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka