Импортиране на цели и транзакции от Google Анализ в Google Ads

За анализиране на потребителската активност на уебсайта Ви Google предлага три функции, които да Ви помогнат: цели и транзакции от Google Анализ, реализации от собственост за приложения + уеб в Google Анализ и проследяване на реализациите в Google Ads. Можете да използвате едновременно всяка комбинация от трите. Кликнете върху връзката по-долу, за да видите бързо сравнение.

Сравнение между целите в Google Анализ и проследяването на реализациите в Google Ads

Цели в Google Анализ

 • Идеални, ако се интересувате от целия поток от клиенти на уебсайта Ви, а не само от реализациите.
 • Може да включват реализации от източници, различни от Google Ads, затова са подходящи при проследяване на целия трафик от клиенти на уебсайта Ви.

Проследяване на реализациите в Google Ads

 • Идеално, ако се интересувате само от реализациите.
 • Проследява реализациите само от източници в Google Ads.

Реализации от собственост за приложения + уеб в Google Анализ

Предимства

Импортирането на целите Ви от Google Анализ в проследяването на реализациите в Google Ads предлага няколко предимства. Те включват следното:

 • достъп до реализациите и данните Ви в Google Анализ, свързани с кликванията Ви в Google Ads;
 • възможност да виждате данните за реализациите от Google Анализ в Google Ads;
 • възможност да предоставите на оптимизатора на реализациите достъп до данните, които помагат за оптимизиране на офертите, и така евентуално да увеличите реализациите и да намалите разходите.

Имайте предвид следното

Може да не се налага да импортирате транзакциите от Google Анализ, ако вече използвате проследяването на реализациите в Google Ads на конкретна страница. (Използването и на двете функции може да доведе до двойно отчитане на реализациите.)

Преди да започнете

За да започнете да импортирате данни, ще имате нужда от следното:

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и след това върху Реализации под раздела „Измерване“ в менюто „Инструменти“. 
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Изберете Импортиране и кликнете върху Google Анализ.
 5. Кликнете върху Напред
 6. На следващата страница изберете целите и транзакциите, които искате да импортирате, и след това кликнете върху Импортиране и продължаване.
 7. Кликнете върху Готово.

Google Ads ще започне да импортира данните от профила Ви в Google Анализ. Данните за минали периоди за времето преди импортирането няма да бъдат включени.

Имайте предвид следното

Може да изминат до 9 часа, преди данните за целите и транзакциите Ви да са налице в Google Ads. Щом това стане, импортираните Ви данни за реализациите ще се покажат до съществуващите Ви данни от този тип на страницата „Реализации“ и ще можете да персонализирате графите в раздела „Кампании“, така че да включва тези данни. Отчетите на базата на импортираните данни за реализациите, може да включват моделирани реализации, изчислени като прогнозни стойности, за случаите, при които Google не може да наблюдава всички реализации. Те са базирани на обобщени и анонимизирани данни.

След като данните от Google Анализ (например цели) бъдат импортирани в Google Ads, те са предмет на Общите условия на Google Ads.

Редактиране на настройките на реализациите за импортирани цели

След като импортирате целите си от Google Анализ, можете да ги редактирате по същия начин, както редактирате създадени в Google Ads действия, водещи до реализация.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и изберете Реализации.
 3. Кликнете върху името на импортираната цел, която искате да редактирате.
 4. В долния десен ъгъл кликнете върху Редактиране на настройките.
 5. Направете съответните промени и кликнете върху бутона Запазване.

Несъответствия в данните

Може да забележите несъответствия между статистическите данни за реализациите от Google Анализ и проследяването на реализациите в Google Ads. Можете да отстраните неизправностите в целите, транзакциите и реализациите в Google Ads.

Ако сте проверили още веднъж, че настройката Ви е правилна, следват някои възможни причини да виждате това:

Дата на транзакцията

Google Ads отчита реализациите по датата и часа на кликването, довело до успешното действие, а не по датата на самото успешно действие.

Да предположим например, че човек вижда рекламата Ви и кликва върху нея на 19 юли, но извършва покупка на сайта Ви едва на следващия ден, 20 юли. В Google Ads реализацията ще бъде приписана на 19 юли, деня на кликването. В Google Анализ обаче реализацията се приписва на 20 юли, когато в действителност се осъществява.

Метод на отчитане

В Google Ads можете да изберете да отброявате всички или отделни реализации, като настроите метода на отчитане за всяко действие, водещо до реализация (включително цели и транзакции в Анализ, импортирани в Google Ads). В графата „Реализации“ в Google Ads ще се показват реализации, които са се осъществили в избрания от Вас прозорец на реализациите спрямо метода на отчитане, който сте избрали. Google Анализ обаче отчита всички цели и транзакции, което може да доведе до несъответствия.

Пример

Определили сте цел в Google Анализ за попълване на формуляр от възможен клиент. След кликване върху реклама са попълнени два такива формуляра (в различни сесии) и Google Анализ ги показва като две изпълнения на целта. Импортирате тази цел в Google Ads и задавате метода си на отчитане на „Отделни“. Така виждате само 1 реализация.

Невалидни кликвания
Някои отчетени в Google Анализ цели може да бъдат филтрирани при импортирането им в профила Ви в Google Ads поради технологията ни срещу невалидните кликвания, която не регистрира съмнителните или невалидните.
Срок на валидност на „бисквитките“
Срокът на валидност на „бисквитките“ в Google Ads е 90 дни след кликване от страна на клиент, докато в Google Анализ се използва „бисквитка“, чиято валидност достига до 2 години. Реализациите в Google Ads могат да имат прозорец на реализациите между 1 и 90 дни. Това означава, че ако клиент е осъществил реализация след посочения прозорец на реализациите, тя няма да е записана в Google Ads, но ще е записана в Анализ, ако се е случила в рамките на две години от датата на кликване.
Забавяния на импортираните цели
Данните за реализациите в Google Анализ се импортират в проследяването на реализациите до 9 часа след осъществяването им.
Промени в имената на целите или изгледите на собствености в Google Анализ
Ако промените името на цел или изглед на собственост, съдържащ импортираните Ви цели от Google Анализ, новите имена ще бъдат отразени в Google Ads, след като клиентът осъществи целта. Отразяването на промените в профила Ви в Google Ads може да отнеме до 24 часа.
Премахване на дублирането на импортираните транзакции от Анализ

Имайте предвид, че идентификационните номера на транзакциите от Анализ ще бъдат импортирани като идентификатори на поръчките в Google Ads. Автоматично ще бъде премахнато дублирането на припокриващите се реализации в профила Ви в Google Ads. Научете повече

Премахването на дублирането на транзакции в Анализ с един и същ идентификационен номер ще бъде извършено само ако транзакциите са в рамките на една и съща сесия. Научете повече

Ако един и същ идентификационен номер на транзакция е свързан с няколко сесии, Анализ го отчита като една транзакция на сесия. При импортирането в Google Ads се отчита само една транзакция за идентификационен номер на транзакция. В резултат на това може да видите по-малко реализации (транзакции) в Google Ads, отколкото в отчетите си в Анализ.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си