Импортиране на реализации от Google Анализ в Google Ads

За анализиране на активността на клиентите на уебсайта Ви можете да импортирате реализациите си в Google Анализ в Google Ads и да използвате проследяване на реализациите в Google Ads, за да измервате реализациите. Можете да използвате едновременно всяка комбинация от трите. Разгънете секцията по-долу за бързо сравнение.

Сравнение на реализациите от Google Анализ и проследяването на реализациите в Google Ads

Реализации в Universal Analytics

 • Може да измерват целия поток от клиенти в сайта Ви (в допълнение към реализациите).
 • Може да включват реализации от източници, различни от Google Ads, затова са подходящи при проследяване на целия трафик от клиенти на уебсайта Ви.

Свойства на проследяването на реализациите в Google Анализ 4

 • Идеално, ако проявявате интерес към измерването и реализациите в приложенията или уебсайта Ви. Научете повече за собственостите в Google Анализ.
 • Може да включват реализации от източници, различни от Google Ads, затова са подходящи при проследяване на целия трафик от клиенти на уебсайта Ви.

Проследяване на реализациите в Google Ads

Предимства

Импортирането на реализациите Ви от Google Анализ в Google Ads предлага няколко предимства:

 • достъп до реализациите и данните Ви в Google Анализ, свързани с кликванията Ви в Google Ads;
 • възможност да виждате данните за реализациите от Google Анализ в Google Ads;
 • възможност да предоставите на „Интелигентно офериране“ достъп до данните, които помагат за оптимизиране на офертите, и така евентуално да увеличите реализациите и да намалите разходите.

Може да не се налага да импортирате транзакциите от Google Анализ, ако вече използвате проследяване на реализациите в Google Ads на конкретна страница. Ако за измерване на един и същ сайт използвате едновременно собствености в Universal Analytics и Google Анализ 4, вероятно ще настроите проследяване на реализациите и в двете собствености. Ако импортирате една и съща реализация от всяка собственост за целите на отчитането и оферирането, е възможно реализациите да се отчитат два пъти (тъй като една и съща реализация се импортира два пъти). За да избегнете дублиране на реализациите, импортирайте реализацията само веднъж в собственостите си в Universal Analytics и Google Анализ 4.

Преди да започнете

За да започнете да импортирате данни, трябва да свържете профила си в Google Ads с профил в Google Анализ и да включите автоматично маркиране в профила си в Google Ads.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Импортиране и кликнете върху Google Анализ (UA) (за собствености в Universal Analytics) или Google Анализ (GA4) (за собствености в Google Анализ 4). в секцията „Име и адрес“.
 6. Кликнете върху Напред
 7. На следващата страница изберете функциите, които искате да импортирате, и кликнете върху Импортиране и продължаване.
 8. Кликнете върху Готово.

Google Ads ще започне да импортира данните от собствеността Ви в Анализ. Данните за минали периоди за времето преди импортирането няма да бъдат включени.

Имайте предвид следното

Може да са необходими до 24 часа, преди данните за реализациите да са налице в Google Ads. Щом това стане, импортираните Ви данни за реализациите ще се покажат до съществуващите Ви данни от този тип на страницата „Реализации“ и ще можете да персонализирате графите в раздела „Кампании“, така че да включва тези данни. Отчетите на базата на импортираните данни за реализациите, може да включват моделирани реализации като прогнози, в случаите, когато Google не може да наблюдава всички реализации. Те са базирани на обобщени и анонимизирани данни.

След като данните от Google Анализ (например цели) бъдат импортирани в Google Ads, те са предмет на Общите условия на Google Ads.

Редактиране на настройките за реализации за импортирани реализации

След като импортирате реализациите си от Анализ, можете да ги редактирате по същия начин, както редактирате създадени в Google Ads действия с реализация.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2.  Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху името на импортираната реализация, която искате да редактирате.
 5. В долния десен ъгъл кликнете върху Редактиране на настройките.
 6. Направете съответните промени и кликнете върху бутона Запазване.

Несъответствия в данните

Може да забележите несъответствия между статистическите данни за реализациите от Google Анализ и проследяването на реализациите в Google Ads. Ако сте проверили още веднъж, че настройката Ви е правилна, следват няколко възможни причини да виждате това:

Дата на транзакцията

Google Ads отчита реализациите по датата и часа на кликването, довело до успешното действие, а не по датата на самото успешно действие.

Да предположим например, че човек вижда рекламата Ви и кликва върху нея на 19 юли, но извършва покупка на сайта Ви едва на следващия ден, 20 юли. В Google Ads реализацията ще бъде приписана на 19 юли, деня на кликването. В Google Анализ обаче реализацията се приписва на 20 юли, когато в действителност се осъществява.

Метод на отчитане

В Google Ads можете да изберете да отброявате всички или отделни реализации, като настроите метода на отчитане за всяко действие, водещо до реализация (включително цели и транзакции в Анализ, импортирани в Google Ads). В графата „Реализации“ в Google Ads ще се показват реализации, които са се осъществили в избрания от Вас прозорец на реализациите спрямо метода на отчитане, който сте избрали. Google Анализ обаче отчита всички цели и транзакции, което може да доведе до несъответствия.

Пример

Определили сте цел в Google Анализ за попълване на формуляр от възможен клиент. След кликване върху реклама са попълнени два такива формуляра (в различни сесии) и Google Анализ ги показва като две изпълнения на целта. Импортирате тази цел в Google Ads и задавате метода си на отчитане на „Отделни“. Така виждате само 1 реализация.

Невалидни кликвания
Някои отчетени в Google Анализ цели може да бъдат филтрирани при импортирането им в профила Ви в Google Ads поради технологията ни срещу невалидните кликвания, която не регистрира съмнителните или невалидните.
Срок на валидност на „бисквитките“
Срокът на валидност на „бисквитките“ в Google Ads е 90 дни след кликване от страна на клиент, докато в Google Анализ се използва „бисквитка“, чиято валидност достига до 2 години. Реализациите в Google Ads могат да имат прозорец на реализациите между 1 и 90 дни. Това означава, че ако клиент е осъществил реализация след посочения прозорец на реализациите, тя няма да е записана в Google Ads, но ще е записана в Анализ, ако се е случила в рамките на две години от датата на кликване.
Забавяния на импортираните цели
Данните за реализациите в Google Анализ се импортират в проследяването на реализациите до 9 часа след осъществяването им.
Промени в имената на целите или изгледите на собственост в Google Анализ
Ако промените името на цел или изглед на собственост, съдържащ импортираните Ви цели от Google Анализ, новите имена ще бъдат отразени в Google Ads, след като клиентът осъществи целта. Отразяването на промените в профила Ви в Google Ads може да отнеме до 24 часа.
Премахване на дублирането на импортираните транзакции от Анализ

Имайте предвид, че идентификационните номера на транзакциите от Анализ ще бъдат импортирани като идентификатори на поръчките в Google Ads. Автоматично ще бъде премахнато дублирането на припокриващите се реализации в профила Ви в Google Ads. Научете повече

Премахването на дублирането на транзакции в Анализ с един и същ идентификационен номер ще бъде извършено само ако транзакциите са в рамките на една и съща сесия. Научете повече

Ако един и същ идентификационен номер на транзакция е свързан с няколко сесии, Анализ го отчита като една транзакция на сесия. При импортирането в Google Ads се отчита само една транзакция за идентификационен номер на транзакция. В резултат на това може да видите по-малко реализации (транзакции) в Google Ads, отколкото в отчетите си в Анализ.

Срещате затруднения?

Отстраняване на проблем със свързването

Ако се нуждаете от още помощ за Google Анализ в Google Ads, свържете се с нас.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Получавайте по-добри бизнес резултати, като използвате Google Анализ.

Можете да провеждате по-добри кампании в Google Ads с Google Анализ. Използвайте Google Анализ, за да стимулирате повече от най-важните за бизнеса Ви действия.

Регистрирайте се безплатно

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false