เกี่ยวกับการระงับบัญชี Google Ads

เราคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นเราจะระงับบัญชีของผู้ลงโฆษณาที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้ของเรา Google หรือพาร์ทเนอร์อยู่ในความเสี่ยง

ผู้ลงโฆษณาที่ถูกระงับบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชีและการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อควรทราบมีดังนี้

  • บัญชีที่ถูกระงับจะเรียกใช้โฆษณาหรือสร้างเนื้อหาใหม่ไม่ได้ แต่ผู้ลงโฆษณายังคงมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีที่ถูกระงับและรายงานที่เกี่ยวข้อง
  • บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกระงับ (เช่น บัญชีที่ใช้อีเมลหรือวิธีการชำระเงินเดียวกัน หรือบัญชีที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการเดียวกัน) อาจถูกระงับด้วย
  • บัญชี Merchant Center ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ที่ถูกระงับอาจถูกระงับด้วย
  • บัญชีใหม่ใดๆ ที่ผู้ลงโฆษณาพยายามสร้างอาจถูกระงับ

สาเหตุที่เราระงับบัญชี 

นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Ads ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา เราจะระงับบัญชีหากพบว่ามีการละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้บัญชีถูกระงับไว้ชั่วคราวได้เช่นกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง  

 

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด การระงับเนื่องจากการละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Ads
เราไม่ผ่อนปรนให้กับการละเมิดนโยบายและถือว่าการละเมิดเหล่านั้นเป็นเรื่องร้ายแรง 
บัญชีที่ละเมิดนโยบายจะถูกระงับและอาจไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณากับเราอีก หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย โปรดยื่นอุทธรณ์ เราจะคืนสิทธิ์ให้กับบัญชีในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และซื่อตรง

การหลีกเลี่ยงระบบ

เราต้องการให้โฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายของ Google มีประโยชน์ มีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เราจึงไม่อนุญาตให้มีโฆษณา เนื้อหา หรือปลายทางที่พยายามหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจทานโฆษณาบัญชีที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างจะถูกระงับ

Not allowed การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงระบบและกระบวนการโฆษณาของ Google

ตัวอย่าง: การปิดบังหน้าเว็บจริง (แสดงเนื้อหาอื่นให้ผู้ใช้บางรายรวมถึง Google เห็นแตกต่างจากผู้ใช้รายอื่น) ที่มีจุดประสงค์หรือส่งผลให้เกิดการแทรกแซงระบบการตรวจสอบของ Google หรือการซ่อนหรือการพยายามซ่อนส่วนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Google Ads (เช่น การเปลี่ยนเส้นทางไปยังเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย การใช้ DNS แบบไดนามิกเพื่อสลับหน้าหรือเนื้อหาโฆษณา หรือการควบคุมเนื้อหาเว็บไซต์หรือจำกัดการเข้าถึงหน้า Landing Page จำนวนมากจนทำให้ตรวจสอบโฆษณา เว็บไซต์ หรือบัญชีอย่างจริงจังได้ยาก)

ตัวอย่างที่เจาะจง: บริการไดเรกทอรีการโทรที่ชำระเงินซึ่งเพิ่มและลบเนื้อหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์และ/หรือบริการของรัฐซ้ำไปซ้ำมา (ซึ่งละเมิดนโยบายการขายสินค้าแจกฟรี) หลังจากโฆษณาได้รับอนุมัติแล้ว บริการไดเรกทอรีการโทรที่ชำระเงินก็ได้เปลี่ยนหน้า Landing Page มาใช้หมายเลขระดับพรีเมียม แทนที่จะใช้หมายเลขที่ไม่ใช่ระดับพรีเมียมซึ่งลิงก์ไว้กับโฆษณาที่ได้รับอนุมัติ   

หมายเหตุ: การปิดบังหน้าเว็บจริงไม่ได้หมายรวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางส่วนได้อย่างแท้จริง เช่น การแปลเนื้อหาเดียวกันออกเป็นหลายเวอร์ชันสำหรับแต่ละภาษา ตราบใดที่เนื้อหาที่เสนอนั้นยังมีความคล้ายคลึงกัน เนื้อหาในเวอร์ชันต่างๆ ยังสอดคล้องกับนโยบายโฆษณาของ Google และ Google เข้าไปตรวจสอบเนื้อหาเวอร์ชันต่างๆ ได้ 

ตัวอย่าง: การละเมิดนโยบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบัญชีใดๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างโดเมนหรือบัญชีใหม่เพื่อโพสต์โฆษณาที่คล้ายกับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติไปแล้ว (เนื่องจากกฎข้อนี้หรือข้ออื่นๆ ที่อยู่ในนโยบายของ Google Ads)

เราจะระงับบัญชีหากพบว่ามีส่วนร่วมในการปรับแต่งข้อความโฆษณาซ้ำๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง 

ไม่อนุญาต การจงใจเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของระบบอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: การสะกดคำหรือวลีที่มีคำที่ห้ามใช้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงคำที่เป็นเครื่องหมายการค้าในข้อความโฆษณาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้

การลอกเลียนแบบ

Google Ads ไม่อนุญาตให้ขายหรือโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบคือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าประเภทนี้จะเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์ นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ 

เราจะระงับบัญชีหากพบว่าเนื้อหาในโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทต่อไปนี้

สินค้าที่อธิบายว่าเป็นของลอกเลียน เลียนแบบ ทำเหมือน ลอกแบบ ของก๊อป เทียม สินค้ามิร์เรอร์ หรือใช้คำที่คล้ายกันเมื่อพูดถึงชื่อแบรนด์เพื่อปลอมแปลงว่าเป็นสินค้าจริงจากเจ้าของแบรนด์

สินค้าที่ไม่ใช่ของจริงที่ลอกเลียนคุณลักษณะของแบรนด์เพื่อปลอมแปลงว่าเป็นสินค้าจริง

ตัวอย่าง: สินค้าที่ไม่ใช่ของจริงที่มีป้ายชื่อหรือโลโก้แบรนด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้

การโปรโมตร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจระงับบัญชีที่โปรโมตร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา หรือการกำหนดสถานที่เป้าหมายเป็นสถานที่ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาเช่นนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้

การดำเนินธุรกิจที่ยอมรับไม่ได้

เราจัดการอย่างจริงจังกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริต และถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดนโยบายของเราอย่างร้ายแรง เราอาจระงับบัญชีหากพบการดำเนินการดังกล่าวในบัญชีของคุณ ผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ หรือบริการที่คุณกำลังโปรโมตให้รอบคอบ และโปรดทราบว่าเราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชี และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือสถานที่เป้าหมายละเมิดนโยบายนี้หรือไม่ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่ออธิบายสาเหตุ เราจะคืนสิทธิ์ให้กับบัญชีในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

 

การปกปิดหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ตัวอย่างเช่น การล่อลวงให้ผู้ใช้ให้เงินหรือข้อมูลภายใต้การกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นจริง การนำเสนออัตลักษณ์ ชื่อธุรกิจ หรือข้อมูลติดต่อที่ไม่เป็นจริง การนำผู้ใช้ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือไปจากประเทศของคุณเองไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องราวที่สังคมในประเทศของคุณกำลังให้ความสนใจ การบิดเบือนหรือปกปิดประเทศต้นกำเนิดของคุณหรือรายละเอียดทางเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณเอง

ปลายทางของโฆษณาที่ใช้เทคนิค "ฟิชชิง" เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ 

ข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

เราต้องการให้โฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายของ Google มีประโยชน์ มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ และปลอดภัยต่อผู้ใช้  เราจะระงับบัญชีหากพบว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การใช้เครือข่าย Google เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการเข้าชมอย่างไม่เป็นธรรมเหนือผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ ในการประมูล

ตัวอย่าง: แอฟฟิลิเอตที่โฆษณาบน Google Ads โดยขัดต่อกฎของโปรแกรมแอฟฟิลิเอตที่เกี่ยวข้อง การโปรโมตเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายกันจากหลายบัญชีด้วยคำค้นหาเดียวกันหรือคล้ายกัน การพยายามแสดงโฆษณาหลายรายการในเวลาเดียวกันสำหรับธุรกิจ แอป หรือเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: คีย์เวิร์ดควรเหมาะสมกับเจตนาในการค้นหาของผู้ชมเป้าหมาย และเว็บไซต์หรือแอปที่คุณโปรโมตแต่ละรายการควรนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างกันให้แก่ผู้ใช้ เช่น หลีกเลี่ยงการโปรโมตผลิตภัณฑ์และราคาที่คล้ายกันในจุดหมายปลายทางที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ 

การละเมิดซ้ำ

เราจะระงับบัญชีของผู้ลงโฆษณาที่ละเมิดนโยบายการโฆษณาของ Google Ads ซ้ำๆ

การระงับเนื่องจากปัญหาด้านการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
บัญชีจะถูกระงับหากสอดคล้องกับสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

การละเมิดรหัสโปรโมชัน

เราจะระงับบัญชีในกรณีทีคุณขายรหัสโปรโมชันหรือใช้รหัสโปรโมชันมากกว่า 1 รายการในบัญชีเดียว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับรหัสโปรโมชันเฉพาะประเทศ 

หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดยื่นอุทธรณ์

การขอให้ดึงเงินคืน

เราจะระงับบัญชีหากคุณสั่งให้ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตคืนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากยอดคงเหลือ Google Ads ที่ถูกต้อง (หรือที่เรียกว่าการขอให้ดึงเงินคืน) 

วิธีแก้ไขการระงับ 

  1. ชำระเงินใน Google Ads
  2. ยื่นอุทธรณ์ 

หมายเหตุ: หากคุณชำระเงินให้ Google Ads โดยใช้บัญชีธนาคาร (หรือที่เรียกว่าการตัดบัญชีโดยตรง) ก็จะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย โดยอัปโหลดสำเนารายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือภาพหน้าจอที่มีรายละเอียดต่างๆ จากบัญชีธนาคารออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ชื่อของคุณ บันทึกการชำระเงินให้ Google และยอดคงเหลือปัจจุบัน

กิจกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัย

หากเราตรวจพบกิจกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัยหรือเป็นการฉ้อโกงในบัญชี เราจะจำกัดการใช้จ่ายในบัญชีหรือระงับบัญชี
หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดยื่นอุทธรณ์

ยอดค้างชำระ

เราจะระงับบัญชีไว้ชั่วคราวหากมียอดค้างชำระอย่างน้อย 1 รายการ

วิธีแก้ไขการระงับ 

  1. ชำระเงินใน Google Ads
  2. ยื่นอุทธรณ์ 

หมายเหตุ: หากคุณชำระเงินให้ Google Ads โดยใช้บัญชีธนาคาร (หรือที่เรียกว่าการตัดบัญชีโดยตรง) ก็จะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย โดยอัปโหลดสำเนารายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือภาพหน้าจอที่มีรายละเอียดต่างๆ จากบัญชีธนาคารออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ชื่อของคุณ บันทึกการชำระเงินให้ Google และยอดคงเหลือปัจจุบัน

การระงับชั่วคราวเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากเราตรวจพบว่ามีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตกำลังพยายามเข้าถึงบัญชี Google Ads ของคุณ เราจะระงับบัญชีไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต 

วิธีแก้ไขการระงับ: กรอกข้อมูลในฟอร์มนี้ และเราจะช่วยคุณรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีเพื่อให้เริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง

การปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ad Grants
เราจะระงับบัญชี Google Ad Grants ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ Google Grants 
วิธีแก้ไขการระงับ: โปรดอ่านนโยบายโปรแกรมเพื่อดูว่าจะขอให้เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งได้ไหม

วิธีขอรับเงินคืน

หากบัญชีของคุณถูกระงับและคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ก็ยกเลิกบัญชีและรับเงินคืนได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร