Om målrettingsutvidelse i bannerkampanjer

En av de mest effektive måtene å oppnå gode resultater med bannerkampanjer på, er å utvide målrettingen automatisk med funksjonen for målrettingsutvidelse. På denne måten kan Google finne mer lønnsom trafikk for deg, slik at du enklere kan å oppnå flere konverteringer. Med målrettingsutvidelse får du økt kontroll og mer presise prognoser, slik at du får mer forutsigbare resultater.

Med standardinnstillingen utvider målrettingsutvidelsen rekkevidden for bannerannonsene dine fra Google på en mer konservativ måte, slik at du når ut til flere relevante kunder. Når du velger de mest effektive innstillingene, oppnår du økt rekkevidde, og du får større kontroll over hvor omfattende målgruppe annonsene vises til.

Du kan se på målrettingsutvidelse som et effektivt tillegg som supplerer målrettingen du allerede har valgt. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan bruke denne innstillingen for å nå kampanjemålene dine.

Før du begynner

I artikkelen om bruk av målrettingsutvidelse i bannerkampanjer kan du se hvordan du slår målrettingsutvidelse på eller av.

Når målrettingsutvidelse bør brukes

Målrettingsutvidelse fungerer best for annonsører som ønsker å

  • finne flere kunder
  • finne ut hvilken målretting de bør bruke for å nå ut til folk som mest sannsynlig blir kunder
  • oppnå økt rekkevidde uten at budene eller kostnaden per kunde øker

Med målrettingsutvidelse får annonsører tilgang til nye plasseringer, så denne løsningen er et godt valg for de som ikke har strenge retningslinjer for hvor merkevareannonser blir vist. Husk at du fortsatt kan ekskludere plasseringer fra kontoen, kampanjen eller annonsegruppen din. Vi anbefaler imidlertid at du ikke gjør dette, da det kan føre til svakere resultater med målrettingsutvidelsen.

Sånn fungerer det

I de fleste bannerkampanjer er målrettingsutvidelse aktivert som standard, og det laveste utvidelsesalternativet er valgt. Hvis du har fokus på rekkevidde eller resultater, kan du oppnå best resultater på begge disse områdene dersom du bruker en maksimale innstillingen for rekkevidde.

Når du øker utvidelsesfrekvensen, blir også målrettingen utvidet, slik at du når ut til flere potensielle kunder. Du får også se beregninger for ukentlig rekkevidde på bakgrunn av innstillingene dine, og de gjenspeiler tilleggstrafikken som er tilgjengelig, samt de potensielle visningene.

Utvidelse fungerer foreløpig for de fleste målrettingsmetoder for Displaynettverket. Eksempel:

  • For innholdsmålretting, for eksempel innholdssøkeord, baseres utvidelsen på søkeordene du målretter mot for tiden. Google Ads utvider til å omfatte flere søkeord eller emner som er semantisk relevante. Hvis søkeordet ditt er «penner», kan det hende at det utvides til «tusjpenner» og «kulepenner» med målretting med kortest mulig rekkevidde. Med målretting med størst mulig rekkevidde kan annonsene dine imidlertid vises i sammenhenger knyttet til «whiteboard-penner» eller «blyantpenner» – hvis det finnes data som tyder på at slike søkeord fører til konverteringer.
  • I målretting basert på remarketing og lignende målgrupper er utvidelsen basert på målgruppene i kundelistene dine. Hvis remarketinglisten din omfatter personer som besøker nettsteder som handler om reiser til Japan, kan du bruke målrettingsutvidelse for å få vist annonsene dine til folk som er innom nettsteder om turistdestinasjoner i Tokyo. Hvis listen din over lignende målgrupper består av personer som tidligere har kjøp noe på nettstedet ditt, kan målrettingsutvidelsen utvide personene du retter deg mot, til å omfatte flere, svært relevante målgrupper. Når den høyeste innstillingen er valgt, kan målrettingen utvides videre på bakgrunn av resultatene dine og de relevante målgruppene som er tilgjengelige.

Tilgjengelighet

Du kan bruke målrettingsutvidelse i alle standard annonsegrupper i Displaynettverket. Funksjonaliteten er imidlertid begrenset i bestemte målrettingstyper (f.eks. demografiske segmenter), der det foreløpig ikke er mulig å utvide målrettingen.

Smart-kampanjer for Displaynettverket

I Smart-kampanjer for Displaynettverket brukes det en annen type automatisert målretting hvor kontekstuell og målgruppebasert målretting benyttes. Med disse kampanjene kjøres også remarketing automatisk mot personer som nylig har besøkt nettstedet ditt, og som sannsynligvis kommer til å fullføre konverteringer. Det finnes ingen innstilling for målrettingsutvidelse i Smart-kampanjer for Displaynettverket.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt