Om automatisk målretning i Google-displayannoncer

En af de mest effektive metoder til at opnå gode resultater med Google-displayannoncer er at få din målretningsrækkevidde øget automatisk via funktionen automatisk målretning (som tidligere blev betegnet Målretningsoptimering). Derved får Google mulighed for at øge mængden af trafik af stor værdi for dig, så du kan opnå flere konverteringer. Automatisk målretning udmærker sig ved bedre prognoser og kontrolmuligheder, så du får nemmere ved at forudsige effektiviteten. 

Hvis du vælger standardindstillingen for automatisk målretning, bliver dine Google-displayannoncers rækkevidde øget mere konservativt med det formål at nå ud til mere relevante kunder. Rækkevidden øges, i takt med at dine indstillinger optimeres, så du får større kontrol over, hvor bred en målgruppe dine displayannoncer bliver vist for.

Du kan betragte automatisk målretning som et meget effektivt supplement til den målretning, du allerede har konfigureret. I denne artikel kan du læse om, hvordan du optimerer denne indstilling med henblik på at nå dine kampagnemål.

Før du begynder

Se Brug automatisk målretning i Google-displayannoncer for at få en vejledning i, hvordan du slår automatisk målretning til eller fra.

Hvornår skal du bruge automatisk målretning?

Optimering af målretning fungerer bedst for annoncører, der befinder sig i en af følgende situationer:

  • De vil gerne finde flere kunder
  • De vil gerne identificere den mest effektive målretning, så de kan nå ud til de mest sandsynlige kunder
  • De vil gerne øge rækkevidden uden at skulle hæve buddet eller prisen pr. kunde

Automatisk målretning resulterer i nye placeringer, så funktionen er velegnet for annoncører, der ikke har meget faste brandretningslinjer for, hvor deres annoncer skal vises. Husk! Du kan stadig ekskludere placeringer fra din annoncegruppe eller din kampagne. Det anbefales dog ikke, da din automatiske målretning kan blive mindre effektiv, hvis du ekskluderer placeringer.

Sådan fungerer det

For de fleste displaykampagners vedkommende er automatisk målretning som standard aktiveret og indstillet til den mindst mulige udvidelse. Du kan fokusere på og maksimere til både rækkevidde og effektivitet ved at skifte til den maksimale indstilling for rækkevidde.

Når du øger udvidelsesprocenten for din målretning, får du mulighed for at nå ud til flere potentielle kunder. Du kan også få vist ugentlige estimater af rækkevidde baseret på dine indstillinger som en afspejling af den ekstra trafik, der er tilgængelig, og det potentielle antal eksponeringer. 

Udvidelse fungerer i øjeblikket sammen med de fleste displaymålretningstaktikker. Eksempel:

  • Når det gælder kontekstmålretning, f.eks. via indholdssøgeord, er udvidelse baseret på de søgeord, du målretter mod i øjeblikket. Google Ads udvider målretningen til flere semantisk relevante søgord eller emner. Hvis dit søgeord er "kuglepenne", kan valg af det første trin på skyderen muligvis medføre, at målretningen udvides til "stiftkuglepenne" eller "genopfyldelige kuglepenne". Vælger du derimod maksimal rækkevidde, kan dine annoncer blive vist i kontekster med relation til "overstregningstuscher" eller "stiftblyanter", hvis der er data, der tyder på, at disse søgeord fører til konverteringer. 
  • Når det gælder remarketing og målretning mod tilsvarende målgrupper, er udvidelse baseret på målgrupperne på dine kundelister. Hvis din remarketingliste er rettet mod personer, der besøger rejsewebsites om Japan, kan den automatiske målretning blive udvidet, så din annonce bliver vist for personer, der besøger websites om turistdestinationer i Tokyo. Hvis din liste med tilsvarende målgrupper er rettet mod personer, som tidligere har foretaget et køb på dit website, kan den automatiske målretning blive udvidet, så den omfatter flere, meget relevante målgrupper. Når den maksimale indstilling er valgt, kan målretningen blive udvidet yderligere afhængigt af din effektivitet og de tilgængelige relevante målgrupper.

Tilgængelighed

Automatisk målretning er tilgængelig til alle displayannoncegrupper. Der er dog i øjeblikket begrænset funktionalitet for specifikke målretningstypers vedkommende, f.eks. Demografi og Placeringer, som funktionen målretningsudvidelse endnu ikke kan bruges til.

Smart-displaykampagner

Til Smart-displaykampagner, som er kendetegnet ved en høj grad af automatisering, bruges der en anden type automatisk målretning, hvor kontekstmålretning er kombineret med målgruppebaseret målretning. For disse kampagners vedkommende anvendes der også automatisk remarketing rettet mod personer, som har besøgt dit website for nylig, og som med stor sandsynlighed vil foretage en konvertering.  Der er med andre ord ikke behov for manuel brug af indstillingen målretningsudvidelse til Smart-displaykampagner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet