Всичко за автоматичното насочване в дисплейните реклами в Google

Един от най-ефективните начини за постигане на отлични резултати от дисплейните реклами в Google е да разширите автоматично обхвата на насочването с функцията за автоматично насочване (наричана преди „Оптимизиране на насочването“). Това дава възможност на Google да намира по-висококачествен трафик, за да Ви помага ефективно да стимулирате повече реализации. Автоматичното насочване предлага по-добро прогнозиране и контрол, което Ви улеснява в предвиждането на ефективността. 

Със стандартната настройка автоматичното насочване разширява по-консервативно обхвата на дисплейните Ви реклами в Google до по-подходящи клиенти. С максималното увеличаване на настройките обхватът Ви ще се увеличи, което ще Ви осигури нюансиран контрол върху широчината на показване на дисплейните Ви реклами.

Мислете за автоматичното насочване като за добавка с висока степен на въздействие, която допълва насочването, което вече сте настроили. В тази статия се обяснява как да оптимизирате тази настройка, за да постигнете целите на кампанията си.

Преди да започнете

За инструкции относно включването или изключването на автоматичното насочване вижте Използване на автоматично насочване в дисплейните реклами в Google.

Кога да използвате автоматично насочване

Оптимизирането на насочването е най-ефективно за рекламодатели при следните ситуации:

  • Намиране на повече клиенти
  • Идентифициране на най-доброто насочване за достигане до най-вероятните Ви клиенти
  • Увеличаване на обхвата, без да се увеличават офертите или цената за клиент

Автоматичното насочване води до нови разположения, затова е подходящо за рекламодатели, които нямат строги указания за марковите характеристики относно това, къде се показват рекламите им. Имайте предвид, че все още можете да изключвате разположения от рекламната група или кампанията си. Това обаче не се препоръчва – изключването на разположения може да намали ефективността на автоматичното Ви насочване.

Начин на работа

Повечето кампании в дисплейната мрежа започват с автоматично насочване, което е активирано и настроено на минимално ниво на разширяване. За да се концентрирате върху обхвата или ефективността, можете да зададете максимални настройки и за двете, като увеличите настройката до максимален обхват.

Увеличаването на степента на разширяване ще увеличи възможността насочването Ви да достига до повече потенциални клиенти. Също така ще виждате прогнози за седмичния обхват въз основа на настройките си, които отразяват допълнителния трафик за реклами към наличните рекламни места и потенциалните импресии. 

Разширяването в момента работи при повечето тактики за насочване в дисплейната мрежа. Например:

  • При контекстното насочване, като например ключови думи в съдържанието, разширяването се основава на ключовите думи, по които понастоящем насочвате. Google Ads ще разшири до допълнителни, семантично подходящи ключови думи или теми. Така че, ако ключовата Ви дума е „писалки“, първият етап на плъзгача може да се разпростре до „маркери“ и „химикалки“, но на етапа на максимален обхват рекламите Ви може да се показват в контекст, свързан с „маркери за бели дъски“ или „автоматични моливи“, ако има данни, които предполагат, че тези ключови думи ще доведат до реализации. 
  • При ремаркетинга и насочването към подобни аудитории разширяването се основава на аудиториите в списъците Ви с клиенти. Ако списъкът Ви за ремаркетинг е за хора, посещаващи сайтове за пътувания до Япония, автоматичното насочване може да го разшири до показване на рекламата Ви на посетители на сайтове за туристически дестинации в Токио. Ако списъкът Ви с подобни аудитории е за хора, които преди това са направили покупка в сайта Ви, автоматичното насочване може да го разшири, така че да включва допълнителни, особено подходящи аудитории. При максимална настройка насочването може да се подобри допълнително въз основа на ефективността и наличните подходящи аудитории.

Наличност

Автоматичното насочване е налично за всички групи дисплейни реклами. Понастоящем обаче има ограничени функции за конкретни типове насочване, като например демографски данни и разположения, за които функцията за разширяване на насочването все още не е налице.

Интелигентни кампании в дисплейната мрежа

В интелигентните кампании в дисплейната мрежа, които са силно автоматизирани, се използва друг тип автоматично насочване, съчетаващо контекстното и базираното на аудитории насочване. В тях също така автоматично се извършва ремаркетинг към хората, които наскоро са посетили сайта Ви и е вероятно да осъществят реализация.  Не е необходимо да използвате ръчно настройване на разширяване на насочването за интелигентни кампании в дисплейната мрежа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си